Natisnjeno s strani Racunovodja.com

4.5 Poslovno poročilo in ostala poročila
4.5.1 Poslovno poročilo


Poslovno poročilo mora vsebovati vsaj:

V bistvu so te določbe nespremenjene – torej so enake kot pred 1.1.2016.

Kljub navedenemu pa morajo družbe po novem v poslovnem poročilu prikazati tudi: