Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

  • 4.3 Vrednotenje postavk v računovodskih izkazih

  • 4.3 Vrednotenje postavk v računovodskih izkazih


    Splošna pravila za vrednotenje postavk so bila v celoti spremenjena s 1.1.2016 in se kot taka uporabljajo tudi za leto 2019.

    Za vrednotenje postavk v računovodskih izkazih veljajo naslednja splošna pravila: