Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

  • 4.2 Letno poročilo majhnih kapitalskih družb in malih podjetnikov

  • 4.2 Letno poročilo majhnih kapitalskih družb in malih podjetnikov


    Letno poročilo majhnih in mikro kapitalskih družb obsegajo:

    Letno poročilo podjetnikov je sestavljeno iz:

    Računovodska poročila sestavljajo vsi podjetniki, razen samostojni podjetniki, ki ugotavljajo odhodke z upoštevanjem normiranih odhodkov.