Natisnjeno s strani Racunovodja.com

4.2 Letno poročilo majhnih kapitalskih družb in malih podjetnikov


Letno poročilo majhnih in mikro kapitalskih družb obsegajo:

Letno poročilo podjetnikov je sestavljeno iz:

Računovodska poročila sestavljajo vsi podjetniki, razen samostojni podjetniki, ki ugotavljajo odhodke z upoštevanjem normiranih odhodkov.