Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

  • 4.1 Letno poročilo družb, ki se revidirajo (ter srednjih in velikih podjetnikov)

  • 4.1 Letno poročilo družb, ki se revidirajo (ter srednjih in velikih podjetnikov)


    Letno poročilo družb, ki se revidirajo obsega:

    Sprememba ZGD-1 (73. člen):  „Način vodenja poslovnih knjig in sestavljanja računovodskih izkazov podjetnika ureja poseben slovenski računovodski standard.“  Po spremembi SRS 30 tudi veliki podjetniki obvezno sestavljajo le bilanco stanja in IPI ter priloge s pojasnili k izkazom in razkritja – ostale izkaze prostovoljno.