Natisnjeno s strani Racunovodja.com

4.1 Letno poročilo družb, ki se revidirajo (ter srednjih in velikih podjetnikov)


Letno poročilo družb, ki se revidirajo obsega:

Sprememba ZGD-1 (73. člen):  „Način vodenja poslovnih knjig in sestavljanja računovodskih izkazov podjetnika ureja poseben slovenski računovodski standard.“  Po spremembi SRS 30 tudi veliki podjetniki obvezno sestavljajo le bilanco stanja in IPI ter priloge s pojasnili k izkazom in razkritja – ostale izkaze prostovoljno.