Natisnjeno s strani Racunovodja.com

3.5 Javna objava podatkov in pošiljanje podatkov iz letnih poročil
3.5.1 Javna objava podatkov


Družbe,  morajo letna poročila skupaj z revizorjevim poročilom predložiti na AJPES  v osmih mesecih po koncu poslovnega leta zaradi javne objave, in sicer:

Družbe morajo predložiti tudi popravljeno letno poročilo ali konsolidirano letno poročilo oziroma spremembe revizorjevega poročila.

Ostale družbe in podjetniki morajo predložiti letno poročilo za javno objavo v 3 mesecih po koncu poslovnega leta. Poleg obveznih podatkov letnega poročila družbe predložijo tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev dobička ali obravnavanje izgube, če to ni razvidno iz letnega poročila. “Normiranci s.p.” ne predlagajo letnih poročil za javno objavo – tudi v prihodnje (58/2 ZGD-1);

BS in IPI za družbe v stečaju ali likvidaciji ter zaključno poročilo prevzetih in prenosnih družb je potrebno predložiti AJPES v rokih, ki jih za njihovo predložitev določa ZDavp-2. AJPES jih brezplačno objavi in navede razlog sestave.

AJPES letna poročila zajame v informatizirani obliki in objavi na spletnih straneh, namenjenih javni objavi letnih poročil. Dostop do objavljenih podatkov je omogočen vsakomur brezplačno.

Družbe morajo AJPES-u za javno objavo ob predložitvi poročil plačati nadomestilo za javno objavo, ki ga določa tarifa AJPES.