Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

ZakonodajaZakonodaja

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju uradno prečiščeno besedilo ZPIZ-2-UPB18
(25.5.2022 13:03:55)

Uradni list RS, št. št. 48/2022 z dne 4. 4. 2022

Več ...
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ZPPDFT-2
(25.5.2022 13:06:05)

Uradni list RS, št. št. 48/2022 z dne 4. 4. 2022

Več ...
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB17)
(19.7.2023 10:01:47)

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr., 196/21 – odl. US, 157/22 – odl. US, 35/23 – odl. US in 57/23 – odl. US)

Več ...
Uredba o embalaži in odpadni embalaži
(15.4.2021 15:20:12)

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Več ...
Zakon o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H)
(12.10.2020 15:10:27)

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Več ...

Pravilnik o prepovedanih nerevizijskih storitvah revizijskih družb (17.6.2019 16:16:41)

Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije (27.5.2019 20:55:17)

Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS) (15.4.2019 14:04:03)

Kaj določa novi Zakon o poslovni skrivnosti? (15.4.2019 13:36:07)

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) (28.8.2019 10:09:06)

(Uradni list RS, št. 138/06, 52/07, 21/13 in 101/15): Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (16.2.2016 15:02:01)

Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015: Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) (2.7.2015 14:17:38)

Uradni list RS, št. 29/2015 z dne 28. 4. 2015: Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (25.5.2015 16:13:06)

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-F) (25.5.2015 14:44:24)

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015: Pravilnik o posredovanju podatkov Finančne uprave Republike Slovenije in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in uporabi teh podatkov (8.6.2015 16:13:43)

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015: Zakon o spremembi Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-G) (15.6.2015 14:06:06)

Uradni list RS, št. 53/2014 z dne 15. 7. 2014: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J) (20.8.2014 13:06:30)

Nova ureditev glede omejitev izvršbe (18.8.2014 13:26:51)

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014: Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP-B) (24.7.2014 14:58:26)

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva (24.7.2014 13:49:36)

Novosti na področju izvršb in izplačilnih prepovedi, ki jih prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (22.7.2014 15:55:47)

Uradni list RS, št. 38/2014 z dne 30. 5. 2014: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-A) (19.6.2014 15:41:34)

Uradni list RS, št. 38/2014 z dne 30. 5. 2014: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-F) (17.6.2014 15:13:25)

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014: Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (7.4.2014 15:20:21)

Objavljena listina o uporabi in prometu z gozdnimi lesnimi sortimenti (13.3.2014 14:52:27)

Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014: Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ) (12.3.2014 11:16:56)

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu (ZVin-B) (13.1.2014 17:07:41)

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-E) (13.1.2014 16:55:40)

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1I) (13.1.2014 16:50:08)

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F) (12.12.2013 13:20:31)

Uradni list RS, št. 91/2013 z dne 5. 11. 2013: Zakon o spremembah Stvarnopravnega zakonika (SPZ-A) (11.11.2013 13:36:56)

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013: Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 11. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju ni v neskladju z Ustavo (15.10.2013 11:35:35)

Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013: Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin (3.10.2013 15:54:14)

Uradni list RS, št. 64/2013 z dne 30. 7. 2013: Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru (23.8.2013 15:00:25)

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-B) (21.8.2013 15:11:44)

Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK-B) (19.7.2013 11:12:47)

Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-E) (19.7.2013 11:00:17)

Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013: Zakon o dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1E) (16.7.2013 15:40:58)

Uradni list RS, št. 1/2013 z dne 4. 1. 2013: Sklep o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju (23.1.2013 13:54:35)

Uradni list RS, št. 2/2013 z dne 7. 1. 2013: Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz Centralne zbirke podatkov o pravicah iz javnih sredstev (23.1.2013 13:46:45)

Upokojevanje po ZPIZ-2 (11.12.2012 12:54:27)

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012: Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (8.10.2012 15:28:28)

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012: Pravilnik o zaposlitvenih centrih (13.8.2012 12:28:31)

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP-A) (13.8.2012 12:18:26)

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B) (13.8.2012 12:16:02)

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1D) (13.8.2012 12:10:28)

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-A) (13.8.2012 12:06:51)

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D) (13.8.2012 12:03:02)

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012: Sklep o poročanju institucij, ki izvajajo dejavnost najema (13.8.2012 11:59:20)

Zakoni, objavljeni v Uradnem listu 57/2012 (30.7.2012 14:44:55)

Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012: Sodba ustavnega sodišča glede družbenikov izbrisanih družb (2.7.2012 13:41:06)

Zakon o sodnih taksah - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO - ZST-1-NPB1 (15.3.2012 14:34:54)

Uradni list RS, št. 110/2011 z dne 31. 12. 2011: Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12) (10.1.2012 13:07:10)

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011: Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (23.12.2011 10:54:29)

Uradni list RS, št. 95/2011 z dne 25. 11. 2011: Uredba o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin (29.11.2011 13:43:27)

Uradni list RS, št. 95/2011 z dne 25. 11. 2011: Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin (29.11.2011 13:06:40)

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1A) (23.11.2011 11:15:23)

Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011: Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1E) (22.11.2011 13:31:14)

Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011: Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) (21.11.2011 13:08:51)

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011: Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (21.11.2011 10:57:55)

Uradni list RS, št. 87/2011 z dne 2. 11. 2011: Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD) (7.11.2011 15:17:20)

Uradni list RS, št. 87/2011 z dne 2. 11. 2011: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-A) (7.11.2011 15:08:22)

Uradni list RS, št. 87/2011 z dne 2. 11. 2011: Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-L) (7.11.2011 15:01:09)

Uradni list RS, št. 87/2011 z dne 2. 11. 2011: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-C) (7.11.2011 14:46:47)

Uradni list RS, št. 87/2011 z dne 2. 11. 2011: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (7.11.2011 14:41:23)

Uradni list RS, št. 83/2011 z dne 21. 10. 2011: Pravilnik o obdelavi in posredovanju podatkov o tujcih, ki se zaposlijo ali delajo na ozemlju Republike Slovenije (26.10.2011 12:28:13)

Uradni list RS, št. 82/2011 z dne 17. 10. 2011: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo (20.10.2011 12:46:15)

Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-E) (8.10.2011 10:10:17)

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011: Zakon o igrah na srečo (uradno prečiščeno besedilo) (ZIS-UPB3) (7.9.2011 13:19:59)

Uradni list RS, št. 49/2011 z dne 24. 6. 2011: Zakon o evropskih svetih delavcev (ZESD-1) (5.7.2011 14:33:10)

Uradni list RS, št. 50/2011 z dne 27. 6. 2011: Zakon o tujcih (ZTuj-2) (5.7.2011 13:39:37)

Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011: Tarifa o nadomestilu stroškov za vpis podatkov v register menic, protestiranih zaradi neplačila (27.6.2011 16:36:35)

Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011: Pravila o vzpostavitvi in vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register (27.6.2011 16:33:20)

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011: Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-A) (13.6.2011 14:38:30)

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-A) (13.6.2011 14:21:05)

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011: Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (13.6.2011 11:59:42)

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011: Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1D) (10.5.2011 14:15:59)

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-I) (18.4.2011 16:31:27)

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-D) (18.4.2011 16:28:37)

Uradni list RS, št. 24/2011 z dne 1. 4. 2011: Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (13.4.2011 14:36:34)

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011: Odločba o zavrnitvi zahteve Državnega zbora, naj Ustavno sodišče odloči, da bi z odložitvijo uveljavitve ali zaradi zavrnitve Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (EPA 1300-V) na referendumu nastale protiustavne posledice (5.4.2011 13:05:13)

Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2C) (21.3.2011 14:50:50)

Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011: Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP) (21.3.2011 14:37:54)

Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (11.1.2011 12:12:08)

Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) (9.8.2010 18:23:20)

Uradni list RS, št. 61/2010 z dne 26. 7. 2010: Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) (9.8.2010 17:06:12)

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010: Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1) (6.8.2010 19:09:57)

Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-C) (12.7.2010 15:24:28)

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-H) (5.7.2010 19:32:14)

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-C) (16.2.2010 17:08:24)

Uradni list RS, št. 108/2009 z dne 28. 12. 2009: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB13) (4.1.2010 16:28:37)

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-C) (30.12.2009 11:49:59)

Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009: Zakon o zadrugah (uradno prečiščeno besedilo) (ZZad-UPB2) (3.12.2009 17:22:01)

Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009: Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS) (3.12.2009 16:45:59)

Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah (ZZad-C) (4.11.2009 16:28:28)

Uradni list RS, št. 86/2009 z dne 30. 10. 2009: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk (4.11.2009 15:58:22)

Uradni list RS, št. 86/2009 z dne 30. 10. 2009: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-D) (4.11.2009 15:50:38)

Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ-C) (3.11.2009 18:00:03)

Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2A) (3.11.2009 17:54:18)

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27.07.2009: Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS) (4.11.2009 15:23:41)

Začetek veljavnosti Konvencije o socialni varnosti z Argentinsko republiko (4.11.2009 15:21:54)

Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14.08.2009: Uredba o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe (4.11.2009 15:21:22)

Zakon o gospodarskih družbah- prečiščeno besedilo ZGD-1 (5.9.2019 10:59:41)

Uradni list RS, št. 64/2009 z dne 10.08.2009: Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili na drobno, in o postopku ugotavljanja teh pogojev (4.11.2009 15:20:16)

Uradni list RS, št. 64/2009 z dne 10.08.2009: Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-1-UPB6) (4.11.2009 15:19:41)

Uradni list RS, št. 59/2009 z dne 30.07.2009: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-B) (4.11.2009 15:19:10)

Uradni list RS, št. 59/2009 z dne 30.07.2009: Zakon o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe (ZJShemFO) (4.11.2009 15:18:37)

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24.07.2009: Zakon o posebnem dodatku za socialno ogrožene (ZPDSO) (4.11.2009 15:18:03)

Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29.06.2009: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-E) (3.11.2009 17:34:24)

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 03.07.2009: Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 1. julija 2009 (3.11.2009 17:33:40)

Uradni list RS, št. 47/2009 z dne 23.06.2009: Navodilo o spremembi Navodila o načinu, postopkih in udeležencih za izvajanje statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov (3.11.2009 17:32:42)

Identifikacijske oznake nepremičnin (3.11.2009 17:31:26)

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 05.06.2009: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije (ZJShemRS-A) (3.11.2009 17:30:33)

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 05.06.2009: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C) (3.11.2009 17:29:50)

Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29.05.2009: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1A) (3.11.2009 17:28:46)

Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29.05.2009: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-A) (3.11.2009 17:27:33)

Uradni list RS, št. 37/2009 z dne 18.05.2009: Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (3.11.2009 17:26:36)

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15.05.2009: Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (3.11.2009 17:25:38)

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15.05.2009: Uredba o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave (3.11.2009 17:24:46)

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15.05.2009: Uredba o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij (3.11.2009 17:23:47)

Uradni list RS, št. 130/2004 z dne 3. 12. 2004: Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti (11.1.2011 11:50:21)

Uradni list RS, št. 131/2006 z dne 14.12.2006: Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) (3.11.2009 17:22:50)

Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27.02.2009: Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in postopku vodenja registra delodajalcev, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanju (3.11.2009 17:19:56)

Čistopisi davčnih zakonov (13.11.2019 13:00:41)

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009: Sklep o zamenjavi okrnjenih ali poškodovanih eurobankovcev (23.9.2011 10:59:16)