Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 9.7.2017 0:04:27

Davek na motorna vozila - Pogosta vprašanja in odgovori

Rubrika: Davkiprint Natisni

Davek na motorna vozila - Pogosta vprašanja in odgovori

Vir: FURS

Kazalo:

I. NAKUP NOVEGA MOTORNEGA VOZILA

Vprašanje 1: Sem fizična oseba in kupujem novo osebno vozilo od prodajalca v Sloveniji. Katere davke moram plačati in kakšne so moje obveznosti?

Vprašanje 2: Kot fizična oseba kupujem novo osebno vozilo pri prodajalcu v EU. Kaj moram storiti za pravilno izpolnitev obveznosti do države?

Vprašanje 3: Smo družba in pridobimo motorna vozila v EU ali pa jih uvozimo iz držav zunaj EU (npr. ZDA). Na kakšen način izpolnimo davčne obveznosti? Kakšne so davčne stopnje?

Vprašanje 4: Kupujem nov avtodom pri prodajalcu v EU. Ali je razlika pri obdavčitvi, če ga kupim od prodajalca v Sloveniji?

Vprašanje 5: Katera dokazila potrebujem za registracijo novega osebnega vozila, kupljenega v EU?

Vprašanje 6: Trenutni znesek okoljske dajatve je 0,00 evra za kilogram vozila. Ali to pomeni, da nam ni treba vlagati obračunov za okoljsko dajatev/napovedi za odmero okoljske dajatve?

II. NAKUP RABLJENEGA MOTORNEGA VOZILA

Vprašanje 7: Kupujem rabljeno vozilo v Sloveniji. Katere davke moram plačati? Kakšna je razlika, če ga kupim od preprodajalca, fizične osebe ali od večjega prodajalca, ki se ukvarja z uvozom vozil iz EU?

Vprašanje 8: Sem podjetnik in se ukvarjam s prodajo rabljenih osebnih vozil, pridobljenih iz EU. Kakšne so obveznosti in davčne stopnje pri nakupu rabljenega vozila v EU?

III. DAVČNE STOPNJE IN DAVČNA OSNOVA

Vprašanje 9: Višina davčne stopnje?

Vprašanje 10: Osnova za izračun DMV in DDV pri pridobitvi vozil

Vprašanje 11: Sem fizična oseba in bi rad kupil rabljeno osebno vozilo v EU. Kaj moram storiti, da bom lahko registriral vozilo?

Vprašanje 12: Ali je pri uvozu rabljenih vozil iz držav zunaj EU treba plačati dajatve carinskemu organu?

IV. OPROSTITVE IN VRAČILO DAVKA

Vprašanje 13: Od katerih vozil se ne plačuje davka na motorna vozila?

Vprašanje 14: Ali je možno vračilo plačanega davka, če se motorno vozilo, od katerega je bil plačan davek, izvozi, dobavi oziroma zaradi selitve prenese v drugo državo članico Unije in se ga zato odjavi iz evidence registriranih motornih vozil v Sloveniji?

Vprašanje 15: Sem invalid in kupujem rabljeno osebno vozilo od fizične osebe v Sloveniji. Kakšne ugodnosti lahko uveljavljam? Ali je obdavčitev različna, če bi vozilo kupil od fizične osebe v tujini? Kaj pa v primeru, če vozilo kupim v tujini (EU) od prodajalca, ki se ukvarja s preprodajo vozil?

Vprašanje 16: Smo velika družina in kupujemo novo vozilo od prodajalca v Sloveniji. Kakšen je postopek za vračilo DMV, če smo velika družina (s tremi otroki)?

Vprašanje 17: Sem delavec na začasnem delu v tujini. Ali je prenos mojega osebnega vozila ob preselitvi nazaj v Slovenijo obdavčen?

Vprašanje 18: Oče mi bo podaril osebno vozilo. Ali moram plačati kakšne davke?

 

I. NAKUP NOVEGA MOTORNEGA VOZILA

Vprašanje 1: Sem fizična oseba in kupujem novo osebno vozilo od prodajalca v Sloveniji. Katere davke moram plačati in kakšne so moje obveznosti?

Odgovor

Prodajalec novega osebnega vozila v Sloveniji za opravljeno prodajo izda račun, na katerem obračuna davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV). V prodajno vrednost na računu je vštet tudi davek na motorna vozila (v nadaljevanju DMV) in morebitni dodatni DMV ter okoljska dajatev. Ker je pri nakupu novega osebnega vozila na ozemlju Slovenije zavezanec za plačilo teh davkov in dajatev prodajalec ali proizvajalec, za kupca ni dodatnih obveznosti iz tega naslova. Za registracijo vozila ne potrebujete potrdila o plačilu DMV.

Vprašanje 2: Kot fizična oseba kupujem novo osebno vozilo pri prodajalcu v EU. Kaj moram storiti za pravilno izpolnitev obveznosti do države?

Odgovor

Slovenska zakonodaja je na področju obdavčitve z DDV pridobitve novih prevoznih sredstev usklajena z določbami Direktive Sveta 2006/112/ES, ki enotno ureja področje obdavčitve z DDV. Tako veljajo za nova prevozna sredstva posebne določbe, in sicer se obdavčijo z DDV v državi članici pridobitve oz. v državi, kjer se novo prevozno sredstvo registrira. Novo prevozno sredstvo z vidika DDV zakonodaje je prevozno sredstvo, ki je bilo dobavljeno pred potekom šestih mesecev od datuma, ko je bilo prvič dano v uporabo ali z njim ni bilo prevoženih več kot 6000 kilometrov (da se šteje za novo prevozno sredstvo, mora biti izpolnjeni eden izmed navedenih pogojev).

Fizične osebe, ki niso identificirane za namene DDV in pridobijo novo prevozno sredstvo, morajo v 15 dneh od dneva pridobitve prijaviti davčnemu organu pridobitev novega motornega vozila na obrazcu DDV-PPS. Obrazec DDV-PPS se predloži osebno ali po pošti, lahko pa tudi v elektronski obliki prek sistema eDavki. Obrazec DDV-PPS se izpolni v treh izvodih (za pridobitelja, za davčni organ in za registracijski organ) in služi registracijskemu organu kot potrdilo o plačilu DDV. DDV odmeri davčni organ, osnovo za odmero DDV pa predstavlja vrednost vozila in vse pripadajoče dajatve (tudi DMV in okoljska dajatev).

Poleg DDV je treba od pridobitve novega osebnega vozila plačati tudi DMV, ki ga davčni organ odmeri na podlagi prejete napovedi, ki jo mora fizična oseba predložiti najpozneje v 15 dneh od dneva pridobitve motornega vozila. Na spletni strani FURS lahko s klikom na »Program za izračun DMV po 1.7.2012« na podlagi podatkov o vozilu izračunate višino DMV.

Odmeri se tudi morebitni dodatni DMV, ki je odvisen od prostornine motorja, odmeri pa se za osebna motorna vozila (tudi bivalna vozila) s prostornino enako ali višjo od 2.500 cm3 in za motorna kolesa, trikolesa ter štirikolesa s prostornino enako ali višjo od 1.000 cm3.

Če Vlada RS na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Uradni list RS, št. 87/05 in 118/05) sprejme sklep o znesku okoljske dajatve za izrabljena motorna vozila za določeno leto, se odmeri tudi okoljska dajatev. Odmera okoljske dajatve za fizične osebe se opravi na podlagi obrazca »Pridobitev IMV« v 15 dneh od pridobitve prevoznega sredstva.

Vprašanje 3: Smo družba in pridobimo motorna vozila v EU ali pa jih uvozimo iz držav zunaj EU (npr. ZDA). Na kakšen način izpolnimo davčne obveznosti? Kakšne so davčne stopnje?

Odgovor

 1. Pridobitev novih prevoznih sredstev iz drugih držav članic EU

 • Če ste družba, ki se ukvarja s prodajo novih motornih vozil, potem v zvezi z DDV in DMV velja:

Osebe, ki so identificirane za namene DDV v Sloveniji in kupujejo nova motorna vozila za nadaljnjo prodajo, obračunajo DDV od pridobitve motornega vozila iz druge države članice EU v obračunu DDV za pripadajoče obdobje (obdobje, v katerem je bilo motorno vozilo pridobljeno). Motorna vozila so obdavčena z DDV po 22-odstotni stopnji, osnovo za DDV pa predstavlja vrednost vozila in vse pripadajoče dajatve (tudi DMV in okoljska dajatev).

Davčni zavezanec, proizvajalec motornih vozil ali oseba, ki zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili pridobi iz druge države članice EU motorno vozilo, ki še ni bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi in katerega tip je bil homologiran v skladu s predpisi o ES homologaciji ter zanj izdano potrdilo o skladnosti tipa SA, obračuna davčno obveznost DMV za koledarski mesec v obračunu davka, ki ga mora predložiti davčnemu organu v elektronski obliki preko sistema eDavki, do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun.

 Davčni zavezanec mora za namene DMV v svojih evidencah zagotoviti podatke o znamki motornega vozila, tipu in modelu vozila, identifikacijski številki (št. šasije), izpustu CO2, moči motorja v kW, načinu delovanja motorja (dvotaktni, električni), izpustu trdnih delcev v g/km, stopnji izpusta Euro, datumu izdaje potrdila o skladnosti, državi dobave, datumu pridobitve, vrednosti, davčni osnovi, stopnji davka in znesku obračunanega davka ter o stopnji dodatnega davka in znesku obračunanega dodatnega davka.

 • Če ste družba, ki pridobi novo motorno vozilo, ki ni namenjeno nadaljnji prodaji, pa v zvezi z DDV in DMV velja:

Oseba, ki je identificirana za namene DDV, mora pridobitev novega prevoznega sredstva, ki ni namenjeno nadaljnji prodaji, prijaviti davčnemu organu na obrazcu DDV-PPS v elektronski obliki prek sistema eDavki. DDV, obračunan od pridobitve novega prevoznega sredstva po splošni, 22-odstotni stopnji, izkaže v obračunu DDV. Osnovo za DDV predstavlja vrednost vozila in vse pripadajoče dajatve (tudi DMV in okoljska dajatev). Brez predložitve obrazca DDV-PPS se prevozno sredstvo, pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati.

DMV v tem primeru odmeri davčni organ na podlagi napovedi. Napoved za odmero DMV vloži davčni zavezanec najpozneje v 15 dneh od dneva pridobitve motornega vozila. K napovedi priloži:

 • izvirnik računa o nakupu, iz katerega mora biti razvidna prodajna cena in datum pridobitve,
 • izjavo o emisijski ustreznosti vozila, ki jo zavezanec pridobi pri strokovni organizaciji, pristojni za ugotavljanje skladnosti, iz katere morajo biti razvidni podatki o znamki in tipu vozila, identifikacijski številki (številki šasije), izpustu CO2, moči motorja v kW, načinu delovanja motorja (dvotaktni, električni), izpustu trdnih delcev v g/km, stopnji izpusta EURO, datumu izdaje potrdila o skladnosti, državi dobave, pri vozilu, ki je že bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi,
 • izvirnik ali overjeno kopijo registracijskega dokumenta ali prometnega dovoljenja (v primeru, da je vozilo že bilo začasno ali trajno registrirano v drugi državi).

Stopnje DMV so objavljene na spletni strani FURS na naslednji povezavi.

Na spletni strani FURS lahko s klikom na poglavje »Program za izračun DMV po 1.3.2010« na podlagi podatkov o vozilu izračunate višino DMV.

V obeh primerih, torej ne glede na namen nakupa novega prevoznega sredstva, se odmeri tudi okoljska dajatev in morebitni dodatni DMV.

Morebitni dodatni DMV je odvisen od prostornine motorja, odmeri pa se za osebna motorna vozila (tudi bivalna vozila) s prostornino enako ali višjo od 2.500 cm3 in za motorna kolesa, trikolesa ter štirikolesa s prostornino enako ali višjo od 1000 cm3. Stopnje za motorna vozila: od 2.500 do 2.999 cm3 – 8 %; nad 3.000 do 3.499 cm3 – 10 %; nad 3.500 do 3.999 cm3 – 13 %; nad 4. cm3 – 16%. Stopnje za motorna kolesa, trikolesa ter štirikolesa: od 1.000 cm3 – 5 %.

 1. Uvoz prevoznih sredstev

V primeru uvoza motornih vozil iz držav zunaj območja EU je za pobiranje DMV, dodatnega DMV, okoljske dajatve in carine pristojen carinski organ. Če davčni zavezanec obračunanega DDV od uvoza prevoznega sredstva ne izkaže v obračunu DDV, se tudi DDV od uvoza plača kot uvozna dajatev. Več o tem v Navodilu o formalnostih, vezanih na plačevanje uvoznega DDV, št. 13/2016.

Vprašanje 4: Kupujem nov avtodom pri prodajalcu v EU. Ali je razlika pri obdavčitvi, če ga kupim od prodajalca v Sloveniji?

Odgovor

Avtodom se razvršča v razred motornih vozil, ki se v skladu z zakonodajo obdavčijo enako kot druga osebna vozila. V primeru nakupa od prodajalca iz druge države članice ste zavezanec za plačilo davkov ob pridobitvi vozila iz druge države članice.

Če ste fizična oseba in niste zavezanec za DDV, vam bo davčni organ odmeril DDV na podlagi napovedi (na obrazcu DDV-PPS), prav tako pa tudi DMV in okoljsko dajatev.

Pravnim in fizičnim osebam, ki so identificirane za namene DDV in opravljajo dejavnost prodaje motornih vozil, obrazca DDV-PPS ni treba predlagati, morajo pa obračunati DDV na podlagi samoobdavčitve in predložiti mesečni obračun DMV, v katerem sami izračunajo obveznost. Okoljsko dajatev plačajo te osebe na podlagi mesečnega obračuna. Več o obveznosti predložitve mesečnega obračuna je pojasnjeno v podrobnejšem opisu Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih vozil.

Kadar pravne in fizične osebe, ki opravljajo druge dejavnosti, pridobijo nov avtodom iz druge države članice za druge namene (dejavnosti) kot je prodaja vozil (ni pomembno, ali so identificirani ali ne), predložijo obrazec DDV-PPS, napovejo davčnemu organu pridobitev za namene odmere DMV in predložijo obračun za plačilo okoljske dajatve. Roki za prijavo za vse dajatve so 15 dni od pridobitve vozila.

Pri nakupu novega avtodoma na ozemlju Slovenije je zavezanec za plačilo DMV prodajalec, tako da nimate dodatnih obveznosti iz tega naslova, saj vam bodo omenjene davke vračunali v ceno vozila ter obračunali DDV.

Vprašanje 5: Katera dokazila potrebujem za registracijo novega osebnega vozila, kupljenega v EU?

Odgovor

Preden vozilo registrirate v Sloveniji, je treba poravnati obveznosti iz naslova DDV, DMV in okoljske dajatve. Ob pridobitvi vozila iz druge države članice se najprej zglasite pri strokovni organizaciji, pristojni za ugotavljanje skladnosti vozil, ki vam bo izdala izjavo o emisijski ustreznosti vozila. Nato predložite Napoved za odmero DMV, in sicer najpozneje v 15 dneh od dneva pridobitve motornega vozila. K napovedi morate priložiti:

 • izvirnik računa o nakupu, iz katerega mora biti razvidna prodajna cena in datum pridobitve,
 • izjavo o emisijski ustreznosti vozila, ki jo zavezanec pridobi pri strokovni organizaciji, pristojni za ugotavljanje skladnosti, iz katere morajo biti razvidni podatki o znamki in tipu vozila, identifikacijski številki (številki šasije), izpustu CO2, moči motorja v kW, načinu delovanja motorja (dvotaktni, električni), izpustu trdnih delcev v g/km, stopnji izpusta EURO, datumu izdaje potrdila o skladnosti, državi dobave, pri vozilu, ki je že bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi,
 • izvirnik ali overjeno kopijo registracijskega dokumenta ali prometnega dovoljenja (v primeru, da je vozilo že bilo začasno ali trajno registrirano v drugi državi).

Davek odmeri davčni organ ne glede na prebivališče ali sedež davčnega zavezanca.

Na podlagi napovedi bo davčni organ odmeril DMV in po predložitvi dokazila o plačilu davka vpisal motorno vozilo v elektronsko evidenco motornih vozil, za katera je bil plačan davek. Šele nato se lahko izvede postopek homologacije in registracije motornega vozila.

Če mora strokovna organizacija, pristojna za ugotavljanje skladnosti, izdati potrdilo o skladnosti motornega vozila tipa SB, le tega ne sme izdati, če motorno vozilo ni vpisano v evidenco davčnega organa.

Organ, pristojen za registracijo, oziroma pooblaščena organizacija pri registraciji vozil ne sme registrirati motornega vozila, če vozilo ni vpisano v evidenco davčnega organa.

Vprašanje 6: Trenutni znesek okoljske dajatve je 0,00 evra za kilogram vozila. Ali to pomeni, da nam ni treba vlagati obračunov za okoljsko dajatev/napovedi za odmero okoljske dajatve?

Odgovor

Čeprav znaša znesek okoljske dajatve 0,00 evra, morajo zavezanci oziroma plačniki okoljske dajatve v skladu z uredbo izpolnjevati vse obveznosti, ki jih določa uredba (prijava dejavnosti, predložitev obračunov, predložitev napovedi …). Prijave dejavnosti, obračune in zahtevke za vračilo proizvajalci in pridobitelji motornih vozil predložijo FU Kranj, Oddelku za trošarine in okoljske dajatve Jesenice, Spodnji plavž 6c, 4270 Jesenice.

Vlada RS na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (v nadaljevanju: uredba; Uradni list RS, št. 87/05 in 118/05), sprejme sklep o znesku okoljske dajatve za izrabljena motorna vozila za posamezno leto. Če sklepa ne sprejme (kot trenutno velja), znaša znesek do uveljavitve novega sklepa 0,00 EUR na kilogram vozila, kar pomeni, da se okoljska dajatev ne odmeri. Več v zvezi z okoljsko dajatvijo in obveznostjo zavezancev oziroma plačnikov le te je pojasnjeno v podrobnejšem opisu Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih vozil.

II. NAKUP RABLJENEGA MOTORNEGA VOZILA

Vprašanje 7: Kupujem rabljeno vozilo v Sloveniji. Katere davke moram plačati? Kakšna je razlika, če ga kupim od preprodajalca, fizične osebe ali od večjega prodajalca, ki se ukvarja z uvozom vozil iz EU?

Odgovor

V primeru, da je prodajalec vozila davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki je vozilo nabavil od drugega davčnega zavezanca za DDV in je imel pravico do odbitka DDV za to vozilo, vam bo na računu obračunal 22-odstotni DDV.

Če prodajalec obračunava DDV od razlike v ceni (po posebni ureditvi za rabljeno blago – predvsem komisijska prodaja), bo DDV samo obračunal, ne bo pa ga prikazal na računu.
Motorna vozila, ki so že bila registrirana v Sloveniji, niso več predmet obdavčitve z DMV in za njih ne nastane obveznost plačila okoljske dajatve. Če kupite rabljeno vozilo od fizične osebe, ki ni davčni zavezanec, vam od prodaje ne bo obračunala DDV.

Vprašanje 8: Sem podjetnik in se ukvarjam s prodajo rabljenih osebnih vozil, pridobljenih iz EU. Kakšne so obveznosti in davčne stopnje pri nakupu rabljenega vozila v EU?

Odgovor

Davčni zavezanec, ki pridobiva motorna vozila iz druge države članice za namene nadaljnje prodaje, mora v 15 dneh od pridobitve takega vozila vložiti Napoved za odmero DMV. Obveznost vložitve napovedi za odmero DMV velja tudi za davčnega zavezanca, ki opravlja druge dejavnosti in bo vozilo uporabljal za lastne namene.

K napovedi je treba priložiti:

 • izvirnik računa o nakupu, iz katerega mora biti razvidna prodajna cena in datum pridobitve,
 • izjavo o emisijski ustreznosti vozila, ki jo zavezanec pridobi pri strokovni organizaciji, pristojni za ugotavljanje skladnosti, iz katere morajo biti razvidni podatki o znamki in tipu vozila, identifikacijski številki (številki šasije), izpustu CO2, moči motorja v kW, načinu delovanja motorja (dvotaktni, električni), izpustu trdnih delcev v g/km, stopnji izpusta EURO, datumu izdaje potrdila o skladnosti, državi dobave, pri vozilu, ki je že bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi,
 • izvirnik ali overjeno kopijo registracijskega dokumenta ali prometnega dovoljenja (v primeru, da je vozilo že bilo začasno ali trajno registrirano v drugi državi).

Na podlagi napovedi bo davčni organ izdal odločbo in po predložitvi dokazila o plačilu davka še potrdilo za homologacijo in registracijo ter vpisal motorno vozilo v elektronsko evidenco motornih vozil, za katera je bil plačan davek. Šele nato se lahko izvede postopek homologacije in registracije motornega vozila.

Strokovna organizacija, pristojna za ugotavljanje skladnosti ne sme izdati potrdila o skladnosti motornega vozila tipa SB, če motorno vozilo ni vpisano v evidenco davčnega organa.

Organ, pristojen za registracijo, oziroma pooblaščena organizacija pri registraciji vozil ne sme registrirati motornega vozila, če vozilo ni vpisano v evidenco davčnega organa.

Za rabljena motorna vozila, predhodno registrirana v drugi državi, se DMV plačuje po stopnjah, ki veljajo za nova vozila.

Poleg DMV se od motornih vozil plačuje tudi dodatni davek na motorna vozila.
Na spletni strani FURS lahko s klikom na »Program za izračun DMV po 1.3.2010« na podlagi podatkov o vozilu izračunate višino DMV.

Če je prodajalec davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici in je od dobave rabljenega prevoznega sredstva obračunal DDV od dosežene razlike v ceni po posebni ureditvi za rabljeno blago, potem od pridobitve motornega vozila DDV ne obračunate. Rabljeno vozilo z vidika DDV zakonodaje je vozilo, ki je bilo dobavljeno po preteku šestih mesecev od datuma, ko je bilo prvič dano v uporabo in je bilo z njim prevoženo več kot 6000 kilometrov.

Oseba, ki je identificirana za namene DDV v Sloveniji in po splošni urediti DDV kupuje rabljena motorna vozila za nadaljnjo prodajo od prodajalca, identificiranega za namene DDV v drugi državi članici, obračuna DDV od pridobitve motornega vozila iz druge države članice EU v obračunu DDV za pripadajoče obdobje (obdobje, v katerem je bilo motorno vozilo pridobljeno). Motorna vozila so obdavčena z DDV po 22-odstotni stopnji, osnovo za DDV pa predstavlja vrednost vozila in vse pripadajoče dajatve (tudi DMV in okoljska dajatev).

Kot podjetje, ki zaradi opravljanja svoje dejavnosti pridobi motorna vozila v drugi državi članici EU in jih vnese na ozemlje RS, ste tudi zavezanec za obračun in plačilo okoljske dajatve. Prijave dejavnosti, obračune in zahtevke za vračilo proizvajalci in pridobitelji motornih vozil predložijo FU Kranj, Oddelku za trošarine in okoljske dajatve Jesenice, Spodnji plavž 6c, 4270 Jesenice.

III. DAVČNE STOPNJE IN DAVČNA OSNOVA

Vprašanje 9: Višina davčne stopnje?

Odgovor

Stopnje za DMV in dodatni DMV so progresivne in odvisne od dejavnikov, kot sledi:

»Osebna« motorna vozila

Davčna stopnja je odvisna od izpusta CO2 pri kombinirani vožnji in vrste goriva, ki se uporablja za pogon (bencin, utekočinjen naftni plin, dizel, hibridno vozilo, električni):

Izpust CO2 (g/km)

Stopnja davka

(%) od davčne osnove

glede na vrsto goriva

bencin, utekočinjen naftni plin

dizelsko

od 0 do vključno 110

0,5

1

nad 110 do vključno 120

1

2

nad 120 do vključno 130

1,5

3

nad 130 do vključno 150

3

6

nad 150 do vključno 170

6

11

nad 170 do vključno 190

9

15

nad 190 do vključno 210

13

18

nad 210 do vključno 230

18

22

nad 230 do vključno 250

23

26

nad 250

28

31

Za pravilno določitev davčne stopnje je treba poleg izpusta CO2 upoštevati še stopnjo izpusta po EURO (EURO 3, EURO 4, EURO 5…), ter pri motornih vozilih na dizelski pogon še stopnjo izpusta trdih delcev (manj ali več od 0,005 g/km).

Za motorna vozila z najmanj osmimi sedeži se stopnja davka zniža za 30 %.

Za motorna vozila, ki nimajo podatka o izpustu CO2, se upošteva stopnja 28 % za vozila s pogonom na bencin ali utekočinjen naftni plin ter 31 % za vozila s pogonom na dizelsko gorivo.

Stopnje dodatnega DMV za osebna vozila

Stopnja dodatnega DMV za motorna vozila iz tarifnih oznak 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 in 8703 90, razen za trikolesa in štirikolesa, je odvisna od prostornine motorja in znaša:

Prostornina motorja
(v cm3)

Stopnja dodatnega davka
(%) od davčne osnove

Od

Do

 

2.499

0

2.500

2.999

8

3.000

3.499

10

3.500

3.999

13

4.000

 

16

Motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa z motorjem, trikolesa in štirikolesa

Davčna stopnja je odvisna od moči motorja v kW:

Moč motorja (kW)

Stopnja davka
(%) od davčne osnove

do vključno 25

1,5

Nad 25 do vključno 50

2

nad 50 do vključno 75

3

nad 75

5

Prav tako se za določitev stopnje dodatno upoštevajo še EURO standardi stopnje izpusta (EURO 3, EURO 4, EURO 5…).

Za motorna vozila iz te točke z dvotaktnim motorjem se stopnja davka poveča za tri odstotne točke.

Za motorna vozila na izključno električni pogon je stopnja davka 0,5 %.

Stopnja dodatnega DMV

Stopnja dodatnega DMV je odvisna od prostornine motorja in znaša:

Prostornina motorja
(v cm3)

Stopnja dodatnega davka

(%) od davčne osnove

Od

Do

 

999

0

1.000

 

5


Bivalna vozila

Davčna stopnja je odvisna od moči motorja v kW:

Moč motorja (kW)

Stopnja davka

(%) od davčne osnove

do vključno 60

6

Nad 60 do vključno 90

9

nad 90 do vključno 120

13

nad 120

18

Prav tako se za določitev stopnje dodatno upoštevajo še EURO standardi stopnje izpusta (EURO 3, EURO 4, EURO 5…) ter pri motornih vozilih na dizelski pogon še stopnjo izpusta trdih delcev (manj ali več od 0,005 g/km).

Za motorna vozila z motorjem izključno na električni pogon je stopnja davka 0,5 %.

Vozila na kombiniran motorni pogon

Kadar vozilo uporablja kombinacijo pogonov bencin in utekočinjeni naftni plin, se stopnja DMV določi na podlagi bencinskega pogona.

V skladu s četrtim odstavkom 6. člena Zakona o davku na motorna vozila – ZDMV se DMV obračunava na podlagi lestvice, ki je sestavljena iz razredov glede na izpuste CO2 in davčnih stopenj glede na vrsto pogonskega goriva (bencin, utekočinjeni naftni plin in dizelsko gorivo). Če motorno vozilo uporablja kateri koli drug pogon ali kombinacijo različnih pogonov, se stopnja davka določi z upoštevanjem lestvice, ki velja za vozila z bencinskim gorivom (peti odstavek 6. člena ZDMV).

Tako se v primeru kombinacije dveh različnih pogonov, bencina in utekočinjenega naftnega plina, stopnja DMV določi na podlagi bencinskega pogona.

Vprašanje 10: Osnova za izračun DMV in DDV pri pridobitvi vozil

Odgovor

Osnova za davek je prodajna cena posameznega motornega vozila, ki ne vključuje tega davka in davka na dodano vrednost. Kot prodajna cena se pri pridobitvi motornega vozila iz druge države članici EU šteje nakupna cena, pri uvozu pa vrednost, določena v prvem do četrtem odstavku 38. člena ZDDV-1. Če prodajna cena ne ustreza prometni vrednosti ali če plačila ni, je davčna osnova prometna vrednost teh motornih vozil, ki jo ugotovi davčni organ. Glede na zakonsko podlago se pri pridobitvi motornega vozila iz druge države članice EU šteje nakupna cena vozila. V Slovenskih računovodskih standardih so v opredelitvi posameznih gospodarskih kategorij navedene definicije in obrazložitve, ki dajejo vsebinsko razlago posameznih pojmov, ki se uporabljajo pri računovodskem pripoznavanju gospodarskih kategorij.

Tako se uporabljajo naslednji pojmi:

Nakupna cena (purchase price) je v računu navedena cena količinske enote, ki jo je treba plačati in je že zmanjšana za v računu odobrene popuste, a ne tudi za kasneje dobljene popuste.

Nabavna cena (cost, procurement price) pa je seštevek nakupne cene količinske enote in ustreznih neposrednih stroškov nakupa, ki vključujejo v primeru uvoza tudi uvozne dajatve. Dejanska prodajna cena (actual selling price) je prodajna cena, ki je uresničena pri prodani količinski enoti.

Glede na splošno opredeljene definicije posameznih vrednosti iz SRS, ki se uporabljajo pri računovodskem pripoznavanju poslovnih dogodkov in zakonsko opredelitvijo davčne osnove pri odmeri DMV, je tako davčna osnova za DMV pri pridobitvi motornih vozil vrednost vozila iz računa (oziroma pogodbe), ki ne vključuje ostalih neposrednih stroškov nakupa, ki jih zaračuna prodajalec, ali pa jih z nakupom vozila ima neposredno kupec sam. Pri tem pa je z vidika celovite obravnave (predvsem za namene pravilne obdavčitve z davkom na dodano vrednost – DDV) pomembno, na kakšen način je tuji dobavitelj obravnaval te dodatne stroške (zaračunana provizija – »trader fee«, prevoz, deregistracija vozila, razne pristojbine,..).

Če se z vidika DDV kraj opravljanja teh storitev na podlagi 25. člena ZDDV-1 šteje Slovenija, ter ni obračunal DDV svoje države (države prodajalca), mora kupec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, obračunati slovenski DDV od take storitve. Ugotoviti je torej treba, ali gre za več neodvisno opravljenih storitev ali za enotno storitev.

Pri nakupu rabljenih vozil (ki se po pravilih iz ZDDV-1 štejejo za rabljena prevozna sredstva), ki ga opravi oseba, identificirana za namene DDV v Sloveniji od davčnega zavezanca, identificiranega za namene DDV v drugi državi članici EU, je velikokrat obračunan (neupravičeno) DDV od neto cene vozila in ni uporabljena maržna ureditev za DDV (obračunan in ne izkazan DDV od razlike v ceni) oziroma oprostitev kot dobava blaga znotraj Unije pod pogoji, ki so enaki pogojem iz 1. točke 46. člena ZDDV-1. V tem primeru je osnova za obračun DMV neto cena vozila, ki ne vključuje (neupravičeno) obračunanega DDV države prodajalca.

Vendar je v tem primeru taka pridobitev vozila na podlagi 2. a) točke prvega odstavka 3. člena ZDDV-1 predmet slovenskega DDV. V skladu z navedeno določbo so namreč predmet DDV pridobitve blaga znotraj Unije, ki jih na ozemlju Slovenije opravi za plačilo davčni zavezanec v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, če je prodajalec davčni zavezanec v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države članice ni oproščen obračunavanja DDV kot mali davčni zavezanec in ga ne zajema ureditev iz tretjega, četrtega ali desetega odstavka 20. člena tega zakona. Na podlagi 36. člena ZDDV-1 davčna osnova pri dobavah blaga ali storitev vključuje vse, kar predstavlja plačilo (v denarju, v stvareh ali v storitvah), ki ga je prejel ali ga bo prejel dobavitelj ali izvajalec od kupca, naročnika ali tretje osebe za te dobave. V davčno osnovo se med drugim vštevajo tudi, če že niso všteti, trošarine in druge davki, takse, uvozne in druge dajatve, razen DDV. V davčno osnovo za DDV se ne šteje (neupravičeno) zaračunan znesek DDV druge države članice.

Vprašanje 11: Sem fizična oseba in bi rad kupil rabljeno osebno vozilo v EU. Kaj moram storiti, da bom lahko registriral vozilo?

Odgovor

Rabljena osebna vozila, ki jih pridobijo fizične osebe v drugi državi članici, niso obdavčena s slovenskim DDV. Rabljeno vozilo z vidika DDV zakonodaje je vozilo, ki je bilo dobavljeno po preteku šestih mesecev od datuma, ko je bilo prvič dano v uporabo in je bilo z njim prevoženo več kot 6000 kilometrov.

Je pa treba v 15 dneh od nakupa rabljenega vozila napovedati pridobitev motornega vozila davčnemu organu za namene plačila DMV in okoljske dajatve.

K napovedi za odmero DMV je treba priložiti:

 • izvirnik računa o nakupu vozila od fizične osebe iz druge države članice, iz katerega morata biti razvidna prodajna cena in datum pridobitve,

 • izjavo o emisijski ustreznosti vozila, ki jo zavezanec pridobi pri strokovni organizaciji, pristojni za ugotavljanje skladnosti, iz katere morajo biti razvidni podatki o znamki in tipu vozila, identifikacijski številki (številki šasije), izpustu CO2, moči motorja v kW in prostornini motorja v ccm, načinu delovanja motorja (dvotaktni, električni), izpustu trdnih delcev v g/km, stopnji izpusta EURO, datumu izdaje potrdila o skladnosti, državi dobave,

 • izvirnik ali overjeno kopijo registracijskega dokumenta ali prometnega dovoljenja (v primeru, da je vozilo že bilo začasno ali trajno registrirano v drugi državi).

Na podlagi napovedi bo davčni organ izdal odločbo in po predložitvi dokazila o plačilu davka še potrdilo za homologacijo in registracijo ter vpisal motorno vozilo v elektronsko evidenco motornih vozil, za katera je bil plačan davek. Šele nato se lahko izvede postopek homologacije in registracije motornega vozila.

Strokovna organizacija, pristojna za ugotavljanje skladnosti ne sme izdati potrdila o skladnosti motornega vozila tipa SB, če motorno vozilo ni vpisano v evidenco davčnega organa.

Organ pristojen za registracijo oziroma pooblaščena organizacija pri registraciji vozil ne sme registrirati motornega vozila, če vozilo ni vpisano v evidenco davčnega organa.

Vprašanje 12: Ali je pri uvozu rabljenih vozil iz držav zunaj EU treba plačati dajatve carinskemu organu?

Odgovor

Za rabljena vozila, ki se uvozijo iz tretjih držav (zunaj EU), obračuna dajatve carinski organ, razen DDV, če davčni zavezanec identificiran za namene DDV, izkaže obračunani DDV od uvoza prevoznega sredstva v obračunu DDV. Obveznost za plačilo DDV, DMV, dodatnega DMV in okoljske dajatve pri uvozu se nanaša tudi na rabljena vozila. DDV se obračuna po 22-odstotni stopnji, DMV se obračuna po lestvici, dodatni DMV se prav tako obračuna po lestvici glede na vrednost vozila in prostornino motorja, obračuna pa se tudi morebitna okoljska dajatev.

IV. OPROSTITVE IN VRAČILO DAVKA

Vprašanje 13: Od katerih vozil se ne plačuje davka na motorna vozila?

Odgovor

Več o oprostitvah lahko najdete na povezavi podrobnejši opis DMV, poglavje 4.

Vprašanje 14: Ali je možno vračilo plačanega davka, če se motorno vozilo, od katerega je bil plačan davek, izvozi, dobavi oziroma zaradi selitve prenese v drugo državo članico Unije in se ga zato odjavi iz evidence registriranih motornih vozil v Sloveniji?

Odgovor

Več o vračilu DMV skladno z 11. členom ZDMV lahko najdete na povezavi podrobnejši opis DMV, poglavje 9.

Vprašanje 15: Sem invalid in kupujem rabljeno osebno vozilo od fizične osebe v Sloveniji. Kakšne ugodnosti lahko uveljavljam? Ali je obdavčitev različna, če bi vozilo kupil od fizične osebe v tujini? Kaj pa v primeru, če vozilo kupim v tujini (EU) od prodajalca, ki se ukvarja s preprodajo vozil?

Odgovor

Nakup rabljenega osebnega vozila od fizične osebe v Sloveniji ni več predmet obdavčitve z DMV, zato se morebiti vračunani DMV v ceno vozila ne povrne.

Če pa invalid kupi vozilo od fizične osebe v tujini ali od prodajalca iz EU, ki se ukvarja s preprodajo vozil, velja naslednje:

Od vozil, ki so nabavljena za prevoz invalidov, se lahko uveljavlja oprostitev plačila DMV, in sicer od enega motornega vozila z delovno prostornino bencinskega motorja do 1,8 l in dizelskega motorja do 1,9 l oziroma z delovno prostornino bencinskega motorja do 2 l in dizelskega motorja do 2,2 l za motorno vozilo z avtomatskim upravljanjem ter od motornega vozila, posebej prirejenega za prevoz invalidov na invalidskem vozičku, ki ga največ enkrat v petih letih kupijo invalidske organizacije in osebe, ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je potrebna pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje.

Za invalide se po ZDMV štejejo:

 • osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice nastala najmanj 80 % telesna okvara;

 • osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;

 • osebe z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo telesno in duševno prizadetih oseb;

 • otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.

Oprostitev se lahko uveljavlja ob vložitvi napovedi pri davčnem organu ali vložitvi carinske deklaracije za sprostitev v prost promet pri carinskem organu oziroma

e je zavezanec, ki se šteje za invalidno osebo po alinejah, navedenih v prejšnjem odstavku, kupil vozilo na območju RS, in vozilo predhodno še ni bilo registrirano v RS, lahko oprostitev DMV doseže z vložitvijo zahtevka za povračilo plačanega davka pri davčnem organu v treh mesecih od nakupa, v primeru uvoza pa pri carinskem organu v treh mesecih od uvoza. Davčni oziroma carinski organ vrne plačani davek iz tega zakona v 30 dneh po prejemu zahtevka.

Vprašanje 16: Smo velika družina in kupujemo novo vozilo od prodajalca v Sloveniji. Kakšen je postopek za vračilo DMV, če smo velika družina (s tremi otroki)?

Odgovor

Roditelji v družini z najmanj tremi otroki in nobeden od njih ni dopolnil 18 let, lahko vsaka tri leta z oprostitvijo plačila DMV kupijo motorno vozilo z najmanj petimi sedeži, ki še ni bilo predhodno registrirano v RS. Oprostitev se v primeru nakupa vozila, za katerega je DMV plačal prodajalec, uveljavlja z vložitvijo zahtevka pri davčnem organu v treh mesecih od nakupa vozila oziroma pri carinskem organu v treh mesecih od uvoza. Zahtevku za oprostitev oziroma vračilo je treba poleg izvirnika računa priložiti potrdilo o skupnem gospodinjstvu, ki ga izda pristojni organ za notranje zadeve. Če upravičenci do oprostitve plačila DMV vozilo prodajo ali kako drugače odtujijo prej kot v treh letih, morajo plačati razliko do polnega zneska davka in pripadajoče zamudne obresti. Razlika do polnega zneska davka pomeni razliko med davkom, ki ga je zavezanec plačal (torej 0, ker mu je bil davek vrnjen) ter med polnim zneskom davka, to je skupnim zneskom DMV na to vozilo.

Vprašanje 17: Sem delavec na začasnem delu v tujini. Ali je prenos mojega osebnega vozila ob preselitvi nazaj v Slovenijo obdavčen?

Odgovor

Davka na motorna vozila se ne plača od uvoza vozil in prenosa motornih vozil iz druge države članice v Slovenijo zaradi začasne preselitve lastnika, če oseba, ki se seli, nima stalnega prebivališča v Sloveniji. Davek na motorna vozila je treba plačati v vseh drugih primerih, tudi v primeru stalne preselitve osebe v Slovenijo. Zavezanec za izpolnitev obveznosti plačila DMV (napoved) in okoljske dajatve (obrazec »Pridobitev IMV«) v prijavi pridobitve vozila iz tujine navede o avtomobilu vse potrebne podatke, ki bi jih vseboval račun, če bi to vozilo kupil od druge osebe, in k prijavi priloži original registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja.

Če davčna osnova iz napovedi ne ustreza dejanski prometni vrednosti vozila, bo le-to določil davčni organ v odmernem postopku na podlagi ocene.

Za pridobitve novih prevoznih sredstev znotraj Unije ne šteje:

 • prenos novega prevoznega sredstva osebe, ki ni davčni zavezanec in spremeni stalno prebivališče, če je bil v času dobave obračunan DDV (ni bil možno uporabiti oprostitve iz točke (a) člena 138(2) Direktive 2006/112/ES oz. drugega odstavka 46. člena ZDDV-1);

 • kadar oseba, ki ni davčni zavezanec, spremeni stalno prebivališče in ponovno prenese prevozno sredstvo v Slovenijo, iz katere ji je novo prevozno sredstvo bilo prvotno dobavljeno z oproščenim DDV (skladno z drugim odstavkom 46. člena ZDDV-1), se takšen prenos novega prevoznega sredstva ne šteje za pridobitev novega prevoznega sredstva znotraj Unije oz. v Sloveniji (kot izhaja iz določbe 2. člena Izvedbene uredbe Sveta (EU) 282/2011).

Če je izpolnjen eden izmed navedenih pogojev, pridobitev novega prevoznega sredstva zaradi preselitve fizične osebe ni predmet slovenskega DDV.

Vprašanje 18: Oče mi bo podaril osebno vozilo. Ali moram plačati kakšne davke?

Odgovor

Motorna vozila, ki so že bila registrirana na območju RS in so predmet dedovanja ali darila, niso predmet obdavčitve z DMV. Z vidika registracije motornega vozila se zahteva, da so med drugim plačani tudi vsi davki.

V primeru dedovanja davčni organ odmeri davek na dediščine in darila po uradni dolžnosti na podlagi sklepa sodišča (sodišče pošlje en izvod sklepa o dedovanju na FURS).

V primeru davka na darilo, ki zajema le premičnine (mednje sodi tudi motorno vozilo), ni predmet obdavčitve, če je skupna vrednost premičnin nižja od 5.000 evrov. V primeru, da vrednost darila presega 5000 evrov, mora davčni zavezanec vložiti napoved za odmero davka od prejetega darila.

Ključne besede:
davek na motorna vozila
motorno vozilo
DMV

Zadnji članki iz rubrike:

14.8.2019 11:04:07:
Boniteta za uporabo električnega vozila

31.7.2019 11:14:21:
Turistična in promocijska taksa

31.7.2019 17:12:52:
Turistična taksa za bivanje v počitniškem stanovanju na Hrvaškem

30.7.2019 12:55:26:
Turistična taksa za lastno počitniško stanovanje ali plovilo

12.7.2019 17:26:17:
Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

Najnovejši članki:

19.8.2019 16:04:59:
Odjava delavcev iz obveznega zavarovanja

19.8.2019 14:53:53:
Odgovor vlade v zvezi z upoštevanjem otroškega dodatka pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči in napovedano ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost

19.8.2019 14:53:10:
Vlada odgovorila na poslansko vprašanje v zvezi s »popoldanskim s.p.«

19.8.2019 14:51:42:
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z varčevanjem za dodatno pokojnino

19.8.2019 14:50:52:
Odgovor na poslansko v zvezi s propadanjem obrti in podjetništva pri menjavi generacij

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT