Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 12.11.2015 14:55:18

Navodilo za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti z vzpostavitvijo povezave med FADN in davčnim knjigovodstvom

Rubrika: Kmetijstvoprint Natisni

Navodilo za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti z vzpostavitvijo povezave med FADN in davčnim knjigovodstvom

Navodila vključujejo naslednje vsebine:

1. Strokovna pravila za vodenje računovodstva  na kmetijah

V tem poglavju so prikazani nameni računovodenja, njegove funkcije oziroma obvezni sestavni deli. V navodilu je razložen pomen računovodskih izkazov kot temeljnih virov informacij tako za zunanje kot za notranje poročanje, prikazana je pravna ureditev računovodenja v EU in pravna podlaga računovodenja v Sloveniji.

Prikazane so podlage za merjenje postavk v računovodskih izkazih, kot tudi posamezne vrste vrednosti: izvirna vrednosti, dnevna vrednosti, iztržljiva (poravnalna) vrednost, sedanja vrednost, poštena vrednost. Prikazan je pojem prevrednotovanje prvotno izkazanih vrednosti temeljnih gospodarskih kategorij. Poglavje obravnava tudi: knjigovodenje, njegovi osnovni pojmi, bilanca stanja (tudi začetna bilanca stanja), spremembe sredstev in obveznosti do njihovih virov, konti, temeljne bilančne spremembe, glavna knjiga, računalniški dnevnik, pomožne poslovne knjige ter predpisi in strokovna pravila za vodenje poslovnih knjig. Na koncu tega poglavja je tabela Pravna podlaga za vodenje poslovnih knjig. Prikazano je tudi vodenje poslovnih knjig po načelih dvostavnega knjigovodstva in po načelih enostavnega knjigovodstva (v skladu s SRS 39). Nakazane so tudi osnove o pomenu knjigovodskih listin.

2. Povezovanje kontnega načrta za vodenje računovodstva na kmetijah s kontnim načrtom FADN

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je sprejel tako imenovani enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava – ter društva in invalidske organizacije. Prav tako je bil sprejet priporočeni kontni načrt za naštete pravne osebe. Začel se bo uporabljati 1. januarja 2013.

K trimestnim številkam kontov v priporočenem enotnem kontnem načrtu so za potrebe vodenja poslovnih knjig pravnih oseb v kmetijstvu in gozdarstvu dodane še kontne številke za potrebe evidenc FADN. Na podlagi tako dopolnjenega trimestnega enotnega kontnega načrta je možno izdelati poročilo FADN, kot ga predpisujejo Uredbe EU in je podrobneje pojasnjeno v prilogi 2 tega navodila.

3. Predstavitev načrtno izbranih istovrstnih  poslovnih dogodkov v organizaciji (na kmetiji)  in njihovo računovodsko knjiženje

Navodilo vključuje značilne poslovne dogodke, ki se pojavljajo v osnovni kmetijski dejavnosti, in primere knjiženja poslovnih dogodkov, ki v osnovni kmetijski dejavnosti nastajajo pogosto, v nekmetijskih dejavnostih pa jih ni. Upoštevane so usmeritve iz spremenjenih in dopolnjenih SRS 2006, usklajenih z MRS 41; prikazani poslovni dogodki so izmišljeni, cene in zneski pa le predpostavljeni.

Navodilo vključuje primere knjiženja za najpomembnejše vrste poslovnih dogodkov, kot so zasaditev sadovnjaka (jablan) in prikaz pridelka jabolk (začetno ovrednotenje in ob pospravitvi pridelka ovrednotenje po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje); vzreja prašičev; krave molznice; uporaba lastnih kmetijskih pridelkov za krmo živali; pšenica, posejana v tem letu, požeta pa v naslednjem; in tako dalje. Prikazana so nekatera biološka sredstva (na primer živina za zakol in podobno), ki jih je treba ob začetnem pripoznanju in ob koncu vsakega poročevalskega obdobja ovrednotiti po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, razen v izjemnih primerih, ko poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti.

4. Sestavljanje predpisanih računovodskih izkazov za potrebe zunanjega poročanja ter podrobno računovodsko predračunavanje in analiziranje računovodskih podatkov za potrebe notranjih uporabnikov

Kmečko gospodinjstvo, ki bo presegalo zakonski prag bo z uveljavitvijo sprememb zakona o dohodnini obdavčeno z davkom od dohodkov iz dejavnosti od 1.1.2014, tisto pa, ki bo izpolnjevalo pogoje, pa bo lahko (če se ne bo odločilo za prostovoljno vodenje knjigovodstva) še vedno po katastrskem dohodku, kot doslej. Za začetek vodenja poslovnih knjig bo torej zelo pomembna začetna bilanca stanja kmečkega gospodinjstva. V tabeli Začetno vrednotenje bilančnih postavk v otvoritveni bilanci stanja je nekaj napotil za njihovo začetno obravnavo. V tem poglavju je govor tudi o pomenu popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov. Dodana je tabela Letno poročilo; iz nje se vidi letno poročilo kmečkega gospodinjstva, malega podjetnika in družbe, vsebina pa je odvisna od pravnoorganizacijske oblike delovanja zavezancev. Na koncu je še prikaz računovodskih izkazov kmečkega gospodinjstva za davčne namene (podatki iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida kmečkega gospodinjstva, posebej pa še podatki iz omenjenih izkazov za malega podjetnika in za gospodarsko družbo ter velikega in srednje velikega podjetnika).

Na koncu tega poglavja je obravnavano še računovodsko predračunavanje (tudi bilanco stanja in izkaz poslovnega izida) in računovodsko proučevanje (analizo).

5. Davčni obračuni

V tem poglavju  sta obravnavani dve vrsti davščin: obdavčitev dohodka iz opravljanja dejavnosti in DDV v kmetijski dejavnosti.

Osnova za davek od dohodka osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se ugotavlja od davčne osnove, ugotovljene na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Dodan je tudi prikaz davčnega obračuna po sedanjih predpisih in prilogah (po predlogu pravilnika o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti). Podrobno so opisani prihodki in odhodki v davčnem obračunu.

Navodila, povezana z DDV, pa obravnavajo

– obdavčitev kmetov – splošno,

– problematiko identifikacije za namene DDV,

– nekaj primerov (ne)zavezanosti k identifikaciji za DDV,

– kmete, obdavčene po dejanskih prihodkih in odhodkih,

– kmete s pravico do pavšalnega nadomestila,

– kmete in investicije na kmetiji in drugo.

V poglavju o obračunavanju trošarin sta obravnavana

– vračilo trošarine od goriva za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter

– obračun trošarine od vina in žganja.

Objavljeno Navodilo za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti z vzpostavitvijo povezave med FADN in davčnim knjigovodstvom vključuje prilogi:

Priloga 1: Priporočen enotni kontni načrt  

Priloga 2: Tabele FADN in

Priloga 3: Primeri knjiženja v FADN tabele

Vir: MKGP

Ključne besede:
knjigovodstvo na kmetijah
Priporočen enotni kontni načrt
FADN
knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti

Zadnji članki iz rubrike:

2.5.2019 16:42:58:
Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila

5.3.2019 15:14:06:
Poziv k predložitvi obračuna za pavšalno nadomestilo za leto 2018

23.11.2018 14:50:36:
FADN 2018

11.9.2018 15:59:04:
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

26.6.2018 16:00:56:
Obvestilo zavezancem, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost

Najnovejši članki:

20.9.2019 15:27:23:
Dvig limita pri brezstičnem poslovanju s 15 evrov na 25 evrov

20.9.2019 13:36:44:
Policija opozarja na (ponovno) povečan pojav spletnih goljufij

20.9.2019 10:42:08:
Incoterms mednarodne transportne klavzule

23.9.2019 12:47:31:
Predlog sprememb Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2M (19. 09. 2019)

23.9.2019 12:47:49:
Predlog spememb Zakona o dohodnini - ZDoh-2V (19. 09. 2019)

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT