Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 8.10.2015 15:56:57

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Uradni list RS, št. 73/2015 z dne 30. 9. 2015

Rubrika: Besedila zakonov, pravilnikiprint Natisni

1. člen

V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – UTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15 in 57/15) se v 2. členu za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, črta drugi stavek. Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»(2) Ta uredba ureja tudi plače funkcionarjev, ki so napoteni na delo v tujino in jim funkcija v skladu z zakonom med napotitvijo miruje, ter plače in druge prejemke državnih tožilcev, ki so imenovani za nacionalnega predstavnika, namestnika in pomočnika nacionalnega predstavnika v Eurojustu, za čas, ko funkcijo opravljajo v tujini.

(3) Določbe te uredbe, ki se nanašajo na javne uslužbence, se smiselno uporabljajo tudi za funkcionarje iz prejšnjega odstavka.«.

2. člen

V prvem odstavku 5. člena se v tretjem stavku črta besedilo »korigirana za morebitno odpravo nesorazmerja v osnovni plači,«.

3. člen

V prvem odstavku 7. člena se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Nominalna osnova za delo v tujini se spremeni, če javni uslužbenec med napotitvijo v tujino napreduje v skladu s predpisi.«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(4) Spremembo preglednice indeksov življenjskih stroškov, ki so določeni v prilogi 2 te uredbe, sprejme vlada na predlog ministra za zunanje zadeve trikrat na leto, tako da se indeksi življenjskih stroškov spremenijo 1. februarja, 1. junija in 1. oktobra z zadnjim objavljenim indeksom OZN pred tem datumom. Če je javni uslužbenec napoten v državo, za katero v prilogi 2 ni ustreznega indeksa, ki bi omogočal izračun plače, se ta do dopolnitve priloge 2 z ustreznim indeksom obračunava na podlagi najprimernejšega nižjega indeksa glede na predvideno višino življenjskih stroškov, ob objavi indeksa pa se opravi poračun.«.

4. člen

V prvem odstavku 20. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

»Položajni dodatek pripada javnemu uslužbencu za čas dela v tujini, ko opravlja naloge vodenja ali poveljevanja, in sicer vodji predstavništva, in začasnemu odpravniku poslov med celodnevno odsotnostjo vodje predstavništva.«.

V četrtem odstavku se za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Ta dodatek pripada tudi javnim uslužbencem in pripadnikom Slovenske vojske na mednarodni dolžnosti za celodnevno nadomeščanje javnega uslužbenca, ki na delu v tujini opravlja naloge vodenja, oziroma pripadnika Slovenske vojske, ki opravlja naloge poveljevanja.«.

5. člen

Tretji odstavek 25. člena uredbe se dopolni tako, da se za piko doda besedilo, ki se glasi: »Ne glede na prejšnji stavek se v posameznih državah najvišji znesek, ki ga za stroške šolnine in vpisnine krije organ, določi v lokalni valuti, in sicer:

Država

Najvišji znesek vpisnine in šolnine v lokalni valuti, ki ga krije organ

Japonska

2.500.000 JPY

Švica

20.000 CHF

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

15.000 GBP

ZDA

24.000 USD

Kanada

25.000 CAD

Avstralija

26.000 AUD

«.

6. člen

Za prvim odstavkom 32. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Limit za nastanitev javnega uslužbenca se določi na dan razporeditve v tujino in se ne glede na spremembo višine osnovne plače uporablja do izteka njegove razporeditve na delo v tujini. Ta limit je praviloma določen v valuti euro, razen če je s sklepom ministra, ki je pristojen za javnega uslužbenca, določena druga valuta. V tem primeru se za določitev višine limita za nastanitev v tujini uporabi srednji tečaj Banke Slovenije med eurom in lokalno valuto ali valuto, v kateri se izplačujejo plača in drugi prejemki, na dan sklenitve pogodbe oziroma aneksa k pogodbi o zaposlitvi, s katerim je javni uslužbenec razporejen na delo v tujini. Med njegovim delom v tujini vplivajo na višino limita za nastanitev spremenjene okoliščine, vezane na nadomestila iz prejšnjega odstavka tega člena.«.

Dosedanji drugi do osmi odstavek postanejo tretji do deveti odstavek.

7. člen

V prvem odstavku 43.a člena se na koncu preglednice dodajo naslednje nove vrstice:

»

T100004

NACIONALNI PREDSTAVNIK V EUROJUSTU

170

3.515,21

T100005

NAMESTNIK NACIONALNEGA PREDSTAVNIKA V EUROJUSTU

150

3.345,25

T100006

POMOČNIK NACIONALNEGA PREDSTAVNIKA V EUROJUSTU

140

3.169,28

«.

8. člen

V prilogi 1 se na koncu preglednice dodajo naslednje nove vrstice:

»

T100004

NACIONALNI PREDSTAVNIK V EUROJUSTU

170

3.638,44

T100005

NAMESTNIK NACIONALNEGA PREDSTAVNIKA V EUROJUSTU

150

3.451,86

T100006

POMOČNIK NACIONALNEGA PREDSTAVNIKA V EUROJUSTU

140

3.265,27

«.

9. člen

V prilogi 3 se v naslovni vrstici preglednice v četrtem stolpcu za besedilom »organizaciji« dodata vejica in besedilo »nacionalni predstavnik v Eurojustu in njegov namestnik«.

V naslovni vrstici preglednice se v petem stolpcu za besedilom »uslužbenci« dodata vejica in besedilo »pomočnik nacionalnega predstavnika v Eurojustu in funkcionarji (funkcija v RS miruje)«.

V četrtem stolpcu se pri dosedanjem naslovu »Obrambni ataše ter obrambni in vojaški predstavnik pri mednarodni organizaciji ( %)« v vrstici Haag doda število »110«.

KONČNI DOLOČBI

10. člen

Določba spremenjenega četrtega odstavka 7. člena uredbe se začne uporabljati 1. januarja 2016, dopolnitev tretjega odstavka 25. člena se prične uporabljati s šolskim letom 2015/2016.

Ta uredba začne veljati 1. oktobra 2015.

Št. 00714-24/2015

Ljubljana, dne 30. septembra 2015

EVA 2015-3130-0053

Vlada Republike Slovenije

Boris Koprivnikar l.r.

Podpredsednik

Ključne besede:
uredba za tujino

Zadnji članki iz rubrike:

7.3.2021 9:34:54:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K)

30.12.2020 21:54:34:
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje

23.11.2020 21:03:37:
Zakon o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1D)

5.1.2020 11:44:54:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1A)

22.11.2019 8:56:20:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2V)

Najnovejši članki:

2.8.2021 17:01:00:
Podatki za obračun plač za julij 2021

2.8.2021 13:01:52:
Poročilo o gibanju plač za maj 2021

2.8.2021 13:00:08:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2021

2.8.2021 12:44:37:
Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o priznani obrestni meri

30.7.2021 15:37:38:
Koledar poročanja - avgust 2021

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT