Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 22.7.2015 14:39:25

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodnem registru

Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015

Rubrika: Besedila zakonov, pravilnikiprint Natisni

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodnem registru Racunovodja.com

1. člen

V Uredbi o sodnem registru (Uradni list RS, št. 49/07, 98/07, 13/08 in 49/09 – ZSReg-E) se 12. člen črta.

2. člen

Tretji, četrti in peti odstavek 17. člena se črtajo.

Šesti odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Prejšnja odstavka se smiselno uporabljata tudi za zajemanje drugih pisnih vlog udeležencev postopka, sodnih odločb, ki niso sestavljene v elektronski obliki, in pisnih listin, ki se predložijo sodnemu registru zaradi javne objave v sistem PRS.«.

3. člen

Drugi odstavek 21. člena se črta.

4. člen

V prvem odstavku 38. člena se v 1. točki za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:

»– davčna številka subjekta vpisa,«.

Dosedanji druga in tretja alineja postaneta tretja in črta alineja.

V drugem odstavku se v 1. točki za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:

»– davčna številka subjekta vpisa,«.

Dosedanji druga in tretja alineja postaneta tretja in črta alineja.

5. člen

V 40. členu se v 2. točki pika nadomesti z vejico in doda nova 3. točka, ki se glasi:

»3. po davčni številki subjekta vpisa do vseh listin, vključenih v informatizirano zbirko listin s to davčno številko.«.

6. člen

Za drugim odstavkom 43. člena se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

»(3) Agencija prek portala AJPES vsakomur omogoči brezplačen vpogled v podatke, ali je določena oseba ustanovitelj ali družbenik v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa je ustanovitelj ali družbenik, in v podatke, ali je določena oseba zastopnik ali član organa nadzora v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa je zastopnik ali član organa nadzora.

(4) Dostop do podatkov iz prejšnjega odstavka je pri fizičnih osebah omogočen z uporabo kombinacije osebnega imena in EMŠO ali kombinacije osebnega imena in davčne številke ali kombinacije osebnega imena in naslova prebivališča, vpisanega v sodni register, pri pravnih osebah pa z uporabo firme, imena, matične ali davčne številke.«.

7. člen

Za 43. členom se doda nov 43.a člen, ki se glasi:

»43.a člen

(dostop do zaščitenih podatkov, vpisanih v sodni register)

(1) Državnim organom in stečajnim upraviteljem je omogočen dostop do podatkov iz 51. člena ZSReg na podlagi matične ali davčne številke za pravne osebe ali po nazivu tujega podjetja (ki ni vpisano v PRS) in EMŠO, davčne številke ali imena in priimka za fizične osebe.

(2) Za vsak dostop do podatkov iz 51. člena ZSReg državni organ ali stečajni upravitelj navede številko postopka, v zvezi s katerim potrebuje podatke, in navede ali označi pravno podlago za dostop do podatkov.«.

8. člen

Za 44. členom se doda nov 44.a člen, ki se glasi:

»44.a člen

(elektronski dostop do vseh elektronskih listin)

(1) Državni organi in stečajni upravitelji lahko za potrebe izvrševanja svojih pooblastil in dolžnosti neposredno dostopajo do vseh listin, vključenih v elektronsko zbirko listin.

(2) Državni organi in stečajni upravitelji za vsak dostop do listine v elektronski zbirki listin navedejo ali označijo pravno podlago za dostop do listine in navedejo številko postopka, v zvezi s katerim potrebujejo listine, do katerih dostopajo.

(3) Državnim organom in stečajnim upraviteljem je dostop do listin zagotovljen po matični številki subjekta, davčni številki subjekta ali številki Srg sodišča.«.

KONČNA DOLOČBA

9. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 28. julija 2015, razen 44.a člena uredbe, ki se začne uporabljati 28. septembra 2015.

Št. 00720-7/2015

Ljubljana, dne 16. julija 2015

EVA 2015-2030-0037

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.

Predsednik

Zadnji članki iz rubrike:

5.1.2020 11:44:54:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1A)

22.11.2019 8:56:20:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2V)

27.11.2019 19:42:59:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2M)

27.11.2019 19:53:45:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2R)

22.11.2019 8:35:31:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI-A)

Najnovejši članki:

29.5.2020 15:11:34:
Finančna uprava RS poslala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2019

28.5.2020 22:28:11:
Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15

28.5.2020 13:21:43:
Vlogo za začasno denarno nadomestilo lahko oddate najkasneje do 31. maja 2020

28.5.2020 13:02:54:
Prenehanje začasnih ukrepov v upravnih in drugih javnopravnih zadevah

26.5.2020 17:05:32:
Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2020

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT