Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 8.6.2015 15:09:10

Pravilnik o spremembah Pravilnika za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku

Uradni list RS, št. 38/2015 z dne 4. 6. 2015

Rubrika: Besedila zakonov, pravilnikiprint Natisni

Pravilnik o spremembah Pravilnika za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku

1. člen

V Pravilniku za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (Uradni list RS, št. 15/14) se v prvem odstavku 2. člena v tretji alineji doda besedilo »ali strokovni izpit, ki ga je izvajal zavod v skladu s 66.a členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, 107/06)«, vejica se nadomesti z besedo »in«, četrta alineja se črta, peta alineja pa postane četrta.

2. člen

V četrtem odstavku 5. člena se besedilo »tega člena z dokončno odločbo« nadomesti z besedilom »s pravnomočno izrečeno globo«, v petem odstavku pa se besedilo »dokončne odločbe« nadomesti z besedilom »pravnomočne odločbe o izrečeni globi«.

3. člen

V prvem odstavku 9. člena se število »15« nadomesti s številom »30«.

4. člen

11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen

(poročilo neodvisnega revizorja)

(1) Poročilo neodvisnega revizorja delodajalec za zagotavljanje dela odda vsako leto najpozneje do 30. junija tekočega leta za preteklo leto.

(2) Delodajalec za zagotavljanje dela, ki je dovoljenje pridobil po 30. juniju, poda prvo poročilo neodvisnega revizorja za obdobje od pridobitve dovoljenja do konca naslednjega koledarskega leta.

(3) Če delodajalec za zagotavljanje dela dejavnosti ni opravljal, ministrstvu, pristojnemu za delo, predloži izjavo neodvisnega revizorja iz katere je razvidno, da dejavnosti ni opravljal.

(4) Neodvisni revizor opravi preveritve na podlagi podpisane pogodbe z naročnikom, pri čemer je naročnik dolžan s pogodbo zagotoviti, da je predviden obseg revizorjevega dela skladen z letnim navodilom ministra, pristojnega za delo, ki podrobneje določi področja in obseg preveritev. Revizor izvede postopke revizijske narave, za katere se je dogovoril z naročnikom, ter poroča o dejanskih ugotovitvah v skladu z Mednarodnim standardom sorodnih storitev (MSS) 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami.

(5) Navodilo iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za delo, pripravi do 10. januarja tekočega leta.«.

5. člen

Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Delodajalec za zagotavljanje dela sodeluje z zavodom pri izmenjavi informacij o ponudbi in povpraševanju na trgu dela v skladu s predpisi, ki določajo vsebino in način sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela.«.

6. člen

Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

7. člen

Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

8. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-16/2015

Ljubljana, dne 26. maja 2015

EVA 2015-2611-0040

dr. Anja Kopač Mrak l.r.

Ministrica

za delo, družino, socialne zadeve

in enake možnosti

Prilogi:

Zadnji članki iz rubrike:

20.5.2019 11:14:42:
Zakon o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F)

3.5.2019 15:32:57:
Zakon o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F)

11.12.2018 13:42:57:
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2P)

15.5.2018 15:56:42:
Zakon o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb (ZPPDID)

25.4.2018 5:45:36:
Avtentična razlaga 631. člena Obligacijskega zakonika (OROZ631)

Najnovejši članki:

16.8.2019 15:14:34:
Poročilo Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2018

16.8.2019 15:12:56:
Poročilo o delu delovne skupine za prenovo registrske zakonodaje in spremembe Izhodišč za prenovo registrske zakonodaje v Republiki Sloveniji

16.8.2019 15:12:02:
Vlada spremenila Uredbe o delovnem času v organih državne uprave

16.8.2019 15:11:19:
Ustreznejši normativni okvir za učinkovitejši boj proti korupciji

16.8.2019 15:10:31:
Vlada sprejela novelo Zakona o matičnem registru

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT