Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 20.11.2014 14:19:20

Spremembe DDV 2015: Sistem mini VEM - registracija

Rubrika: DDV - Davek na dodano vrednostprint Natisni

Davčni zavezanec, ki se odloči za uporabo sistema mini VEM, se mora registrirati v državi članici identifikacije. Za ureditev Unije bo to država članica, v kateri ima davčni zavezanec sedež svoje dejavnosti. Če davčni zavezanec nima sedeža dejavnosti v EU, bo to država članica, v kateri ima davčni zavezanec stalno poslovno enoto. Če ima v EU več kot eno stalno poslovno enoto, lahko sam izbere eno od teh držav članic za državo članico identifikacije. To je edini primer v okviru ureditve Unije, ko lahko davčni zavezanec izbere državo članico identifikacije, pri čemer je ta odločitev za davčnega zavezanca zavezujoča celotno koledarsko leto, v katerem sprejme odločitev, in še naslednji dve koledarski leti.

V okviru ureditve Unije bo davčni zavezanec v vseh primerih identificiran za sistem mini VEM z isto individualno identifikacijsko številko za DDV, s katero je identificiran za domače obračune DDV.

Za ureditev ne-Unije lahko davčni zavezanec (ki nima sedeža svoje dejavnosti ali stalne poslovne enote niti ni registriran oziroma zanj ne velja kakršna koli druga obveznost registracije v EU1) za državo članico identifikacije izbere katero koli državo članico. Ta država članica bo davčnemu zavezancu dodelila individualno identifikacijsko številko za DDV (pri čemer bo uporabila obliko EUxxxyyyyyz).

V obeh primerih (ureditev Unije in ureditev ne-Unije) ima lahko davčni zavezanec le eno državo članico identifikacije, pri čemer morajo biti vse opravljene telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci, v državi članici, v kateri nima sedeža, prijavljene prek sistema mini VEM, če se davčni zavezanec odloči za uporabo sistema mini VEM.

Podrobnosti

1) Kdo se lahko registrira za sistem mini VEM?

Za sistem mini VEM se lahko registrira vsak davčni zavezanec, ki opravlja telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci, v državi članici, v kateri ta davčni zavezanec nima poslovne enote ali sedeža svoje dejavnosti in ni registriran niti zanj ne velja kakršna koli druga obveznost registracije za namene DDV.

Na voljo sta dve ureditvi:

Ureditev Unije

– davčni zavezanec se lahko registrira za uporabo sistema mini VEM, če ima v EU sedež svoje dejavnosti ali stalno poslovno enoto.

Ureditev ne-Unije

– oseba, ki ni davčni zavezanec v EU, se lahko registrira za sistem mini VEM, če nima sedeža svoje dejavnosti ali stalne poslovne enote v EU in ni registrirana oziroma zanjo ne velja kakršna koli druga obveznost identifikacije za namene DDV v EU. To pomeni, da oseba, ki ni davčni zavezanec v EU in je registrirana za namene DDV ali zanjo velja obveznost registracije za namene DDV v EU, vendar v EU nima sedeža, ne more uporabljati ureditve ne-Unije (ker mora biti identificirana za namene DDV). Tak davčni zavezanec prav tako ne more uporabljati ureditve Unije (ker nima sedeža ali poslovne enote v EU). V takem primeru se mora oseba, ki ni davčni zavezanec v EU, registrirati za namene DDV in obračunati DDV v vsaki državi članici, v kateri ima stranke, za katere opravlja zadevne storitve.

2) Kako se registrirati za sistem mini VEM v državi članici identifikacije?

Da se lahko davčni zavezanec registrira za sistem mini VEM, mora državi članici identifikacije predložiti določene informacije. Države članice se lahko same odločijo, kako bodo pridobile te informacije od davčnih zavezancev, vendar morajo biti informacije predložene v elektronski obliki. V praksi države članice zagotovijo spletni portal za predložitev teh informacij.

Informacije se bodo razlikovale glede na to, ali se bo davčni zavezanec registriral za uporabo ureditve Unije ali ureditve ne-Unije. Glede ureditve Unije je treba opozoriti, da država članica morda že ima velik del potrebnih informacij, ker je davčni zavezanec že registriran za namene DDV v državi članici identifikacije za opravljanje storitev v tej državi.

Ko država članica identifikacije prejme in potrdi zahtevane podatke o registraciji (glej točko 3 spodaj), se ti shranijo v njeni zbirki podatkov in posredujejo drugim državam članicam. Davčni zavezanec, ki uporablja ureditev ne-Unije, bo v tej fazi od države članice identifikacije prejel individualno identifikacijsko številko za DDV.

V Prilogi 2 so navedene informacije o registraciji, ki jih države članice posredujejo ena drugi. Kot je razvidno, so nekateri elementi, kot so ime družbe, tržno ime, poln poštni naslov itd., skupni obema ureditvama.

Nekateri elementi so pomembni samo za ureditev Unije, kot so identifikacijske številke za DDV stalnih poslovnih enot zunaj države članice identifikacije, nekateri elementi pa so pomembni le za ureditev ne-Unije, kot sta nacionalna davčna številka in izjava, da davčni zavezanec znotraj Unije ni registriran za namene DDV.

3) Ali država članica identifikacije izvaja kakršna koli preverjanja podatkov o registraciji?

Država članica identifikacije bo preverila nekatere predložene podatke o registraciji, da bi ugotovila, ali davčni zavezanec izpolnjuje pogoje za uporabo ureditve. Preverila bo vsaj, ali je davčni zavezanec že registriran za sistem mini VEM v drugi državi članici oziroma ali še trajajo obdobja prepovedi uporabe (glej oddelek o odjavi registracije).

Na podlagi teh preverjanj lahko država članica identifikacije zavrne registracijo za sistem mini VEM. Davčni zavezanec se lahko zoper to odločitev pritoži v skladu z nacionalnimi postopki.

4) Ali bo davčnemu zavezancu dodeljena individualna identifikacijska številka za DDV?

V okviru ureditve Unije je individualna registracijska številka za DDV enaka tisti, ki jo je davčnemu zavezancu že dodelila država članica identifikacije za opravljanje storitev v tej državi. Davčni zavezanec se brez te številke ne more registrirati za ureditev Unije.

V okviru ureditve ne-Unije bo država članica identifikacije davčnemu zavezancu dodelila individualno identifikacijsko številko za DDV (pri čemer bo uporabila obliko EUxxxyyyyyz).

5) Kdaj začne veljati registracija?

Običajno začne registracija veljati prvi dan koledarskega četrtletja, ki sledi koledarskem četrtletju, v katerem davčni zavezanec državo članico identifikacije obvesti, da želi začeti uporabljati ureditev. Če na primer davčni zavezanec 15. februarja 2016 državo članico identifikacije obvesti, da želi začeti uporabljati ureditev, in pri tem predloži potrebne informacije, bo lahko sistem mini VEM uporabljal za storitve, opravljene od 1. aprila 2016 dalje.

Vendar v nekaterih primerih davčni zavezanec začne opravljati storitve v okviru ureditve že pred tem datumom. V tem primeru se bo ureditev začela uporabljati od datuma, ko so bile storitve prvič opravljene, če bo davčni zavezanec obvestil državo članico identifikacije, da je začel opravljati dejavnosti v okviru ureditve, najpozneje deseti dan meseca, ki sledi prvič opravljeni storitvi. Ta rok velja tudi za vse spremembe podatkov o registraciji, če je davčni zavezanec že obvestil državo članico identifikacije, da želi začeti uporabljati ureditev z začetkom naslednjega četrtletja, vendar dejansko začne storitve opravljati pred tem datumom. Če davčni zavezanec ne

spoštuje tega roka, se mora registrirati za namene DDV in obračunati DDV v državah članicah, v katerih so njegove stranke.

Vzemimo, da zgoraj navedeni davčni zavezanec opravi prvo storitev za osebo, ki ni davčni zavezanec, 1. marca. Če davčni zavezanec državo članico identifikacije o tem obvesti do 10. aprila, bo v posebno ureditev vključen od 1. marca, pri čemer bodo v to posebno ureditev vključene vse nadaljnje opravljene storitve. To velja tako za ureditev Unije kot za ureditev ne-Unije.

Iz Priloge 2 je razvidno, da so z datumom registracije povezana tri polja. Ta datum je vključen v informacije o registraciji, ki jih bo država članica identifikacije poslala drugim državam članicam:

• Polje 17: datum začetka uporabe ureditve.

To je datum, ko začne davčni zavezanec uporabljati ureditev.

• Polje 18: datum, ko davčni zavezanec predloži vlogo za registracijo v okviru ureditve.

To je datum, na katerega davčni zavezanec obvesti državo članico identifikacije, da želi začeti uporabljati ureditev, in pošlje zahtevane informacije. V praksi je to datum, ko davčni zavezanec prek spletnega portala predloži vse potrebne podatke o registraciji.

• Polje 19: datum odločitve v zvezi z registracijo, ki jo sprejme država članica identifikacije.

To je datum, na katerega država članica identifikacije po preverjanju informacij, ki jih je predložil davčni zavezanec, sprejme odločitev, da bo davčnega zavezanca registrirala za sistem mini VEM.

Država članica identifikacije bo davčnemu zavezancu potrdila datum sprejema odločitve o registraciji po elektronski poti (na primer prek spletnega portala mini VEM).

6) Kakšen je postopek, če ima davčni zavezanec stalne poslovne enote v drugih državah članicah. Če ima davčni zavezanec, ki uporablja ureditev Unije, stalne poslovne enote zunaj države članice identifikacije, morajo podatki o registraciji za sistem mini VEM vključevati identifikacijsko številko za DDV ali davčno številko ter imena in naslove vseh zadevnih stalnih poslovnih enot v drugih državah članicah. Ti podatki morajo biti zagotovljeni ne glede na to, ali bo stalna poslovna enota opravljala telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve ali ne. Zahteve v zvezi s temi informacijami so navedene v poljih 13.1 in 14.1 v Prilogi 2. Če je davčni zavezanec registriran za namene DDV v drugi državi članici, vendar v tej državi članici nima sedeža (ker se mora na primer registrirati za prodajo blaga na daljavo), mora biti za ureditev Unije tudi zadevna identifikacijska številka za DDV vključena v podatke o registraciji za sistem mini VEM (polje 15.1 v Prilogi 2). Če ima davčni zavezanec kakršno koli poslovno enoto v EU ali zanj velja kakršna koli druga obveznost registracije za namene DDV v EU, ne more uporabljati ureditve ne-Unije.

7) Ali lahko davčni zavezanec spreminja informacije o registraciji?

Davčni zavezanec je zakonsko zavezan državo članico identifikacije obvestiti o spremembah informacij o registraciji najpozneje deseti dan v mesecu po spremembi.

Spremeniti je mogoče nekatere elemente informacij o registraciji, kot so naslovi, elektronski naslovi, kontaktni podatki, seznam stalnih poslovnih enot, seznam identifikacijskih številk za DDV v drugih državah članicah itd., ne sme pa se spreminjati individualna identifikacijska številka za DDV. Države članice bodo podrobno določile, kako se lahko spreminjajo podatki o registraciji in kateri podatki o registraciji se lahko spreminjajo.

8) Kaj se zgodi s temi spremembami?

Informacije o registraciji, vključno z vsemi spremembami teh informacij, so shranjene v zbirki podatkov države članice identifikacije. Vse države članice bodo imele na zahtevo dostop do teh informacij.

9) Kako se obravnava skupina zavezancev za plačilo DDV?

Ker imajo države članice na nacionalni ravni različne zakonodaje v zvezi s skupinami zavezancev za plačilo DDV, se kot praktična rešitev za posebne okoliščine sistema mini VEM skupina zavezancev za plačilo DDV obravnava na naslednji način:

• Skupina zavezancev za plačilo DDV lahko uporablja sistem mini VEM, vendar mora ob registraciji v polju 20 informacij o registraciji navesti, da gre za skupino zavezancev za plačilo DDV.

• Skupina zavezancev za plačilo DDV se registrira z identifikacijsko številko za DDV, s katero je registrirana za opravljanje storitev v domači državi. Če imajo v domači državi člani skupine različne številke, je treba skupini zavezancev za plačilo DDV vsaj za registracijo za sistem mini VEM dodeliti enotno številko2.

• Če član skupine zavezancev za plačilo DDV ima ali bo imel stalno poslovno enoto v drugi državi članici, so za namene registracije za sistem mini VEM povezave s to stalno poslovno enoto prekinjene in storitev, ki jih opravi ta stalna poslovna enota, ni mogoče prijaviti v obračunu DDV prek sistema mini VEM, ki ga predloži skupina zavezancev za plačilo DDV.

• Podobno se storitve skupine zavezancev za plačilo DDV, opravljene v državi članici te stalne poslovne enote, prijavijo v obračunu DDV prek sistema mini VEM in ne v domačem obračunu DDV te stalne poslovne enote.

• Skupina zavezancev za plačilo DDV torej v svojo registracijo za sistem mini VEM ne more vključiti stalnih poslovnih enot v drugih državah članicah.

Komisija je seznanjena z dejstvom, da pred Sodiščem Evropske unije potekajo postopki v zvezi s skupinami zavezancev za plačilo DDV, zato bodo te smernice morda revidirane glede na sodbe Sodišča.

10) Registracija pred 1. januarjem 2015

Države članice bodo davčnim zavezancem omogočile registracijo od 1. oktobra 2014 dalje. Tako se bodo izognile velikemu številu davčnih zavezancev, ki bi se želeli registrirati za sistem mini VEM 1. januarja 2015. Če se davčni zavezanec registrira za sistem med 1. oktobrom 2014 in 31. decembrom 2014, bo registracija začela veljati 1. januarja 2015.

11) Osebe, ki niso davčni zavezanci v EU in ki že uporabljajo sistem za DDV za elektronske storitve

Pri ureditvi ne-Unije bodo davčni zavezanci, ki so že registrirani v sistemu za DDV za elektronske storitve, obdržali svojo obstoječo individualno identifikacijsko številko za DDV.

12) Prostovoljna sprememba države članice identifikacije v primerih, ko se ne spremeni lokacija sedeža dejavnosti ali poslovnih enot

Davčni zavezanec, ki uporablja ureditev Unije, lahko spremeni svojo državo članico identifikacije, tako da izbere drugo državo članico, v kateri ima stalno poslovno enoto, če še vedno nima sedeža svoje dejavnosti v EU. V tem primeru je za davčnega zavezanca ta odločitev zavezujoča za zadevno koledarsko leto in naslednji dve koledarski leti (glej odstavek 2 člena 369a direktive o DDV).

Davčni zavezanec, ki uporablja ureditev ne-Unije, lahko svojo državo članico identifikacije spremeni kadar koli in se zanj ne uporabljajo roki iz prejšnjega odstavka. V vsakem primeru gre za prostovoljno odjavo registracije, ki ji sledi registracija. Zato mora davčni zavezanec odjaviti registracijo v prejšnji državi članici identifikacije in v skladu z običajnimi pravili izvesti postopek registracije v novi državi članici identifikacije.

1 Kar zadeva razlikovanje med ureditvama Unije in ne-Unije, je treba opozoriti, da se Direktiva 2006/112/ES o DDV ne uporablja za nekatera ozemlja držav članic EU, ki so navedena v členu 6 navedene direktive.

2 To je lahko nova številka ali obstoječa številka, ki je že dodeljena članu skupine.

Vir: Priročnik o mini sistemu „vse na enem mestu“ za DDV

Ključne besede:
mini VEM
sistem mini VEM
DDV
obračun DDV
ureditev Unije
ureditev ne-Unije
Spremembe DDV 2015

Zadnji članki iz rubrike:

29.9.2023 13:19:50:
Stopnja DDV za sončne elektrarne (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:20:18:
Stopnja DDV za zunanje ograje (29. 9. 2023)

16.2.2023 19:21:09:
Spremembe Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost - Url 17/23

9.2.2023 13:52:51:
Obveznost obračuna DDV ob prenehanju opravljanja obdavčljive ekonomske dejavnosti in obdobje popravka pri osnovnih sredstvih

12.12.2022 16:19:38:
Pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice EU

Najnovejši članki:

29.9.2023 13:10:23:
Koledar poročanja - oktober 2023

27.9.2023 16:04:42:
Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP

26.9.2023 12:53:47:
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov

26.9.2023 11:32:31:
Prispevek ob tednu požarne varnosti

25.9.2023 16:13:36:
Informacija o nadomestilu plač prostovoljcem za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v avgustu