Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 1.9.2014 15:44:35

Uživalci pokojnin in opravljanje samostojne dejavnosti

Rubrika: Ne spreglejteprint Natisni

ZPIZ na svoji spletni strani sporoča:

V zvezi s primeri ugotavljanja lastnosti zavarovanca uživalcem pokojnin, ki opravljajo samostojno dejavnost, uvodoma pojasnjujemo, da Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v vseh teh postopkih ravna zakonito.

Nezdružljivost dela oziroma opravljanja dejavnosti in prejemanja pokojnine

Zavarovanec pridobi pravico iz obveznega zavarovanja z dnem, ko so izpolnjeni pogoji za pridobitev pravic. Eden izmed pogojev za pridobitev pravice do pokojnine je prenehanje obveznega zavarovanja. Navedeno pomeni, da je v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji ves čas od vzpostavitve sistema dalje vgrajeno načelo nezdružljivosti opravljanja kakršnegakoli dela ali dejavnosti in hkratnega uživanja pravice do pokojnine, razen tistih, ki jih zakon izrecno dovoljuje.

Izjeme po ZPIZ-2 in drugih zakonih

Za razliko od Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (veljaven do 31. 12. 2012, v nadaljevanju ZPIZ-1) sedaj veljavni Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2) tako pozna:

- institut delne pokojnine in

- institut ponovnega vstopa v obvezno zavarovanje in hkratno izplačevanje sorazmernega dela že priznane pokojnine, institut izplačevanja 20% predčasne ali starostne pokojnine ob izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice do pokojnine in zavarovanju v nespremenjenem obsegu obveznega zavarovanja in

- delo upokojenca v okviru drugega pravnega razmerja (civilno pravne pogodbe kot npr. podjemna pogodba, avtorska pogodba, pogodba o poslovodenju, ipd.).

V okviru druge področne zakonodaje je urejeno še začasno in občasno delo upokojencev (Zakon o urejanju trga dela), osebno dopolnilno delo in kratkotrajno delo (Zakon o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno) in opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Zakon o kmetijstvu).

Izjema po ZPIZ-1

Do 31. 12. 2012 veljaven Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-1) zgoraj navedenih institutov za samozaposlene ni poznal, je pa za razliko od ZPIZ-2  v določbi 18. člena ZPIZ-1 urejal pogoje, pod katerimi zavarovanje za samozaposlene, ni bilo obvezno. Po tej določbi zavarovanje za samozaposlene osebe ni bilo obvezno:

- če v obdobju zadnjih treh let dobiček iz dejavnosti samozaposlenega ni presegal zneska minimalne plače ali

- če je zavarovanec izpolnil pogoje za pridobitev pokojnine in starost 63 let (moški) oziroma 61 let (ženska) in ni opravljal dejavnosti z osebnim delom, ker je imel zaposlenega vsaj enega delavca za opravljanje te dejavnosti ali

- če je zavarovanec izpolnil pogoje za pridobitev pokojnine in starost 63 let (moški) oziroma 61 let (ženska) in je do uveljavitve pravice do pokojnine opravljal isto dejavnost v enakem obsegu, vendar je bil zavarovan na podlagi delovnega razmerja.   

Ureditev izjeme iz ZPIZ-1 v 406. členu ZPIZ-2

Navedene izjeme ZPIZ-2 ne samo da ne ureja več, ampak celo več, v zvezi z določbo 18. člena ZPIZ-1 v določbi 406. člena ZPIZ-2 za določene kategorije (samozaposlenih) oseb, ki se jim na podlagi opravljanja svojega dela ali dejavnosti na podlagi prejšnjih predpisov ni bilo potrebno vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, spreminja ureditev na način, da se morajo vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi opravljanja tega dela oziroma dejavnosti.

Podaljšanje roka za izvedbo 406. člena ZPIZ-2 v ZMEPIZ-1

Zaradi te drugačne ureditve ZPIZ-2 v prehodnih določbah ureja t.i. uskladitev lastnosti zavarovanca, in sicer tako, da določenim kategorijam oseb dopušča, da svoj status zavarovanca uskladijo v skladu z določbami ZPIZ-2 do 31. 12. 2013. Državni zbor Republike Slovenije je dne 19. 12. 2013 sprejel Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljevanju: ZMEPIZ-1). ZMEPIZ-1 v prehodni določbi 115. člena podaljšuje prehodno obdobje, v katerem morajo določene kategorije (samozaposlenih) oseb, ki se jim na podlagi opravljanja svojega dela ali dejavnosti na podlagi prejšnjih predpisov ni bilo potrebno vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, uskladiti svojo lastnost zavarovanca, in sicer določa, da morajo osebe iz 406. člena ZPIZ-2 ne glede na določitev rokov v ZPIZ-2, uskladiti lastnost zavarovanca oziroma se obvezno zavarovati do 31. 12. 2014.

Postopki zavoda

Z namenom izvajanja določbe 406. člena ZPIZ-2 v povezavi z določbo 115. člena ZMEPIZ-1 (predvsem z namenom pravočasnega obveščanja samozaposlenih upokojencev, ki se jim po prejšnjih predpisih ni bilo potrebno vključiti v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, o obveznosti uskladitve lastnosti zavarovanca) je zavod izvedel sistemsko primerjavo podatkov Poslovnega registra Slovenije in evidence uživalcev pokojnin ter ugotovil število teh upokojencev. Pri tem pa je bilo v okviru navedene primerjave ugotovljeno določeno število upokojencev, ki bi morali biti glede na podatke v evidenci Poslovnega registra Slovenije in evidenci uživalcev pravic, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, že vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja samostojne pridobitne dejavnosti oziroma druge dovoljene dejavnosti. Za te upokojence je bilo namreč glede na same podatke v Poslovnem registru Slovenije že po ZPIZ-1 zavarovanje obvezno in če ni drugih okoliščin, ki jih določa 18. člen ZPIZ-1 za oprostitev zavarovanja, zanje ne velja prehodno obdobje uskladitve lastnosti zavarovanca do 31. 12. 2014, določeno v 406. členu ZPIZ-2 v povezavi s 115. členom ZMEPIZ-1.

Za te upokojence je zavod po uradni dolžnosti pričel z dodatnim preverjanjem dejanskega stanja, na podlagi katerega je mogoče nesporno ugotoviti, ali so pri njih izpolnjeni pogoji za vključitev v obvezno zavarovanje kot samozaposleni oziroma ali so pri njih izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka ugotavljanja lastnosti zavarovanca. Pri odločanju je zavod za obdobja, ko je veljal in se uporabljal ZPIZ-1, po uradni dolžnosti preverjal, ali upokojenci izpolnjujejo pogoje za vključitev v zavarovanje kot samozaposleni po takrat veljavnih predpisih, pri tem pa je po uradni dolžnosti za vsakega upokojenca preverjal tudi morebitno izpolnjevanje pogojev pod katerimi zavarovanje po ZPIZ-1 ni obvezno v skladu z 18. členom ZPIZ-1. Upokojencem, ki pogojev, pod katerimi zavarovanje ni obvezno, izpolnjujejo za celotno sporno obdobje, se odločbe o lastnosti zavarovanca ne izda, saj zanje velja prehodno obdobje, določeno v 406. členu ZPIZ-2 v povezavi s 115. členom ZMEPIZ-1. Upokojenci, za katere pa se ugotovi, da pogojev za izvzem iz zavarovanja ne izpolnjujejo oziroma jih ne izpolnjujejo za celotno obdobje, izpolnjujejo pa pogoje za vključitev v obvezno zavarovanje, pa se izda odločba o lastnosti zavarovanca, posledično se ustavi izplačevanje pokojnine in se od upokojenca terja povračilo neupravičeno izplačanih pokojnin.

Zavod je postopke preverjanja in izdaje odločb na podlagi navedenih seznamov pričel v januarju 2014, torej po uveljavitvi ZMEPIZ-1. Pri ugotavljanju lastnosti zavarovanca oziroma obveznosti vključitve v zavarovanje je potrebno upoštevati določbo 81. člena ZMEPIZ-1, po kateri se v primeru ugotavljanja lastnosti zavarovanca po uradni dolžnosti, zavarovanje ugotovi največ za pet let pred izdajo odločbe. Poudariti je potrebno, da je navedena ureditev v ZMEPIZ-1 milejša glede na ureditev v prej veljavnem zakonu (ZMEPIZ), saj le ta te omejitve ni poznal.

V letu 2014 je zavod tako po uradni dolžnosti uvedel postopek ugotavljanja lastnosti zavarovanca (preverjanja obveznosti vključitve v pokojninsko in invalidsko zavarovanje) za 658 upokojencev. Preverjanje se je izvedlo zgolj za upokojence, za katere ne velja prehodno obdobje za t.i. uskladitev lastnosti zavarovanca po 406. uskladiti svoj status upokojenca, prejemnika »polne« pokojnine, ki opravlja samostojno pridobitno dejavnost oziroma drugo dovoljeno dejavnost, z določbami ZPIZ-2.

Strukturo dejavnosti teh upokojencev prikazuje spodnja tabela:

VRSTA DEJAVNOSTI

ŠTEVILO ZADEV

DELEŽ ZADEV

Samostojni podjetnik posameznik s.p.

568

86%

Evidentirani odvetnik

33

5%

Proizvajalec električne energije

23

3%

Evidentirani detektiv

13

2%

Zasebni športni delavec

9

1%

Registrirani zdravnik, zobozdravnik, zasebni zdravstveni delavec

8

1%

Samozaposleni v kulturi

3

0,46%

Poklicni športnik

1

0,15%

Registrirani lekarnar

1

0,15%

Glede na priznanje pravice do pokojnine je preverjanje obveznosti vključitve v pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ugotavljanje lastnosti zavarovanca) v 93% zajelo upokojence, ki so pridobili pravico do pokojnine po določbah ZPIZ-1 oziroma pred uveljavitvijo ZPIZ-2 in so svojo samostojno pridobitno dejavnost ali drugo dovoljeno dejavnost registrirali v Poslovnem registru po pridobitvi pravice do pokojnine. V 7% primerov pa je preverjanje obveznosti vključitve v pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ugotavljanje lastnosti zavarovanca) zajelo upokojence, ki so pridobili pravico do pokojnine po določbah ZPIZ-2, ne glede na to ali so svojo samostojno pridobitno dejavnost ali drugo dovoljeno dejavnost registrirali v Poslovnem registru po ali pred uveljavitvijo pravice do pokojnine.

Po do sedaj zaključenih postopkih preverjanja obveznosti vključitve v pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ugotavljanje lastnosti zavarovanca) je bilo kar v 64% primerih ugotovljeno, da za upokojenca obveznost vključitve v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne obstaja, predvsem zaradi izpolnjevanja pogojev, ko zavarovanje za samozaposlene ni potrebno na podlagi določbe 18. člena ZPIZ-1. V teh primerih odločba o ugotovitvi lastnosti zavarovanca oziroma obveznosti vključitve v pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot samozaposleni ni bila izdana.

Zgolj v 15% primerov je bila izdana odločba o ugotovitvi lastnosti zavarovanca (obveznosti vključitve v pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot samozaposleni) s strani organa prve stopnje. Od tega je bila v polovici primerov vložena tudi pritožba zoper odločbo organa prve stopnje, o kateri je organ druge stopnje tudi že odločil. Za polovico zadev, v katerih je bilo s strani zavoda že dokončno odločeno, je okvirno v polovici primerov, po dosedanjih podatkih zavoda, bila vložena zahteva za sodno varstvo oziroma pri Delovnem in socialnem sodišču. 

V 21% primerov pa s strani zavoda o obveznosti vključitve v zavarovanje oziroma ugotovitvi lastnosti zavarovanca še ni bilo odločeno.

Opozarjanje zavarovancev, upokojencev in obveščanje javnosti

Poudariti je potrebno, da je zavod že pred navedenim preverjanjem obveznosti vključitve v pokojninsko zavarovanje za samozaposlene upokojence izdajal odločbe o ugotovitvi lastnosti zavarovanca za vse osebe, za katere je zaznal, da izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje, pa niso vključeni v obvezno zavarovanje oziroma so ga na to opozorili drugi organi, ki so zaznali nepravilnosti (ZZZS, DURS, Inšpektorat za delo). Vendar pa je zaradi priprav na izvedbo določbe 406. člena ZPIZ-2 v letu 2014 to izvedel za nekoliko večje število upokojencev kot sicer.

V zvezi s temi postopki je potrebno posebej poudariti, da morajo zavarovanci, ki uveljavljajo pravico do pokojnine, na vlogi podati izjavo, kdaj jim obvezno zavarovanje preneha, in tudi, ali so registrirani za opravljanje samostojne dejavnosti. Pri tem so opozorjeni, da odgovarjajo za resničnost svojih navedb.

Vsak uživalec pravice, ki prejme odločbo o priznanju pravice, je v odločbi tudi opozorjen, da mora zavodu sporočiti vsako spremembo oz. okoliščino, ki vpliva na uživanje pokojnine. Začetek opravljanja je nedvomno takšna okoliščina, saj je zahtevano obvezno zavarovanje, kar pomeni, da se izplačevanje pokojnine za čas ponovnega opravljanja ustavi ali pa se izplačuje uživalcu sorazmerni del pokojnine.

Ves čas ob registracijah s.p. upokojence, ki registrirajo dejavnost, na možnost prekinitve izplačila pokojnine za čas opravljanja dejavnosti opozarjajo tudi referenti vstopnih točk VEM, ki jim je zavod posredoval vsa potrebna pojasnila. Prav tako zavod sam odgovarja na prejeta vprašanja upokojencev, ki želijo registrirati dejavnost, ter pojasnjuje posledice registracije s.p. za izplačevanje pokojnine.

Obsežno gradivo o uskladitvi lastnosti zavarovanca za osebe, ki imajo registrirano dejavnost in zanje velja prehodno obdobje po ZPIZ-2, je objavljeno tudi na spletni strani zavoda. V gradivu so opisani pogoji za obvezno zavarovanje, navedeno pa je tudi, da bo zavod nadaljeval s postopki ugotavljanja lastnosti zavarovanca po uradni dolžnosti za vse osebe, ki izpolnjujejo pogoje za vstop v zavarovanje po sedaj veljavnem zakonu oziroma so izpolnjevale pogoje za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po prej veljavnih predpisih.

Sklepno

Ravnanje Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je torej ves čas zakonito, prav tako je v skladu z zakonom tudi izdaja odločb o obveznosti zavarovanja in odločb o vračilu neupravičeno prejetih pokojnin.

Na koncu je potrebno poudariti, da ne glede na to, da ZPIZ-2 ureja obveznost vključitve v zavarovanje samozaposlenih oseb (tudi samozaposlenih upokojencev) nekoliko bolj restriktivno, saj za razliko od prejšnjih predpisov ne ureja več pogojev, pod katerimi zavarovanje za samozaposlene ni obvezno, pa vsebuje druge institute, ki nadomeščajo te izjeme, kot sta že navedena institut delne pokojnine ter institut ponovnega vstopa v obvezno zavarovanje in hkratno izplačevanje sorazmernega dela že priznane pokojnine. Hkrati pa ZPIZ-2 ureja dodatne bonitete pri višini pokojnine, v kolikor zavarovanec ostane v zavarovanju po dopolnitvi polne starosti.

Ključne besede:
ZPIZ
ZPIZ-2
pokojnina
samozaposleni

Zadnji članki iz rubrike:

25.9.2023 14:49:18:
Sprejeta novela insolvenčnega zakona

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

19.9.2023 12:54:23:
Nov podzakonski predpis s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

18.9.2023 15:01:44:
Iztekanje roka za uveljavljanje povračila izplačanih plač zaradi odstranjevanja posledic poplav

14.9.2023 10:16:01:
Podaljšanje dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov prek portala SPOT

Najnovejši članki:

25.9.2023 16:13:36:
Informacija o nadomestilu plač prostovoljcem za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v avgustu

25.9.2023 11:50:06:
Izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 je na voljo

24.9.2023 22:58:10:
Zaposlitveni oglas: Računovodja (m/ž), Podravska regija

20.9.2023 17:38:19:
Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov

20.9.2023 14:32:53:
Letni dopust zavarovanca v času odobrenega bolniškega staleža ni mogoč