Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 3.4.2014 14:42:32

Dodatni podatki o izplačanih dohodkih - REK obrazci po 1. 1. 2014

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni

1. Ali v podatku B01 Plača vpisujejo tudi nadure?

Da, v polje B01 se vpišejo ure in znesek dohodka od opravljenih ur (rednih in nadur) in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca.

2. V javni upravi se obračunavajo plače po normiranih urah. V obračunu so tudi dejanske ure. Ali se v B01 Plača poroča dejanske ali normirane ure?

V polju B01 se poroča o dejanskih urah.

3. Kako se poroča v poljih B01 in B02, če podjetje obračuna bolniško odsotnost (na primer spremstvo) v breme ZZZS in to poroča v polju B02. Kasneje po oddaji REK obrazca je to nadomestilo iz kakršnegakoli razloga (npr. napaka) spremenjeno v koriščenje letnega dopusta ali koriščenje osebnega salda, kar se vpisuje v polju B01. Popravek je obračunan pri plači za 02/2014 in takrat so plačani tudi prispevki in davki od razlike. Kako se poroča v takem primeru?

V poljih B01, B02 in B03 je dovoljeno poročanje negativnih zneskov. V REK-1 obrazcu za mesec 02/2014 se tako v polje B02 vpiše popravek v negativnem znesku, v polje B01 pa se vpiše podatke z vključenim popravkom obračuna plače.

4. Ali se v polju B04 Povračila stroškov do uredbe vlade - prehrana poroča samo o izplačanih povračilih stroškov za prehrano, ali pa tudi o stroških delodajalca zaradi zagotavljanja prehrane med delom v obliki pripravljenih obrokov?

V polje B04 se vpisujejo izplačana povračila stroškov prehrane. Če delodajalec delavcem zagotavlja prehrano med delom v obliki obroka, mu o stroških zagotovljene prehrane ni treba poročati. 

5. Ali se v polju B05 Povračila stroškov do uredbe vlade – prevoz poroča le o povračilih stroškov za prevoz na delo in o kilometrini, ali tudi o cestninah, vinjetah in morebitnih drugih povrnjenih stroških?

V polje B04 se vpisujejo povračila stroškov prevoza na delo in z dela, izplačana do višine, ki se skladno s 3. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, ki se vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja (kot je primeroma cestnina za prevoz na delo in z dela), se vpisujejo v polje A052. Povračila stroškov prevoza, ki jih ima delavec na službeni poti, se vpisujejo v polje B06 (stroški službene poti).

6. Ali se poroča podatke o povračilih stroška prevoza na delo in z dela, če je prevoz na delo in z dela organiziran, bodisi prevoze opravlja podjetje samo bodisi zunanji prevoznik?

Če je prevoz zagotovljen in delavci ne prejmejo povračila stroškov bi bilo razdeljevanje stroškov po posamezniku, glede na dneve prisotnosti, lahko težavno, zato se o zagotovljenem prevozu ne poroča. Poroča se zgolj o povračilih stroškov prevoza na delo in z dela, ki jih delodajalec povrne delojemalcu (smiselno enako kot pri zagotavljanju prehrane).

7. Ali se v polje B06 Povračila stroškov do uredbe vlade - stroški službene poti vpišejo vsa povračila stroškov službenih poti tudi, če jih delodajalec plača neposredno izvajalcu (kot je primeroma prevoz in prenočišče plačano prevozniku oz. hotelu neposredno)?

Da, vpišejo se vsa povračila stroškov službene poti v znesku določenem z uredbo vlade.

8. Ali se v polje B06 Povračila stroškov do uredbe vlade - stroški službene vpisujejo tudi akontacije stroškov službenih poti, ki jih delavec prejme pred pričetkom službene poti?

Da, v polje B06 se vpisujejo tudi akontacije za povračila stroškov službene poti. Ko je službena pot opravljena, se poroča o razliki med akontacijo in dejanskimi povračili.

9. Kaj se vpisuje v polje B06 Povračila stroškov do uredbe vlade – stroški službene poti? Ali se poroča o povračilih le, če se delavcu izplačajo (povrnejo) ali tudi, če zanje (zlasti prenočišče pa tudi prehrano) plača delodajalec (oziroma če račune plačajo s poslovno kartico).

V polje B06 se vpiše vsako izplačilo povračil stroškov službene poti (dokumentirano s potnim nalogom), ki ga delodajalec izplača skladno z določili 4., 5. in 6. člena Uredbe o davčni obravnavi povračili stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Vpisujejo se tudi vsa povračila stroškov službene poti, ki jih delodajalec izplača neposredno izvajalcu storitve ali pa jih delavec plača s poslovno kartico.

10. 44. člen ZDoh-2 ne določa povračila vseh stroškov na službeni poti, ampak samo zapisane (prevoz, prenočišče, dnevnice). Ali se v polju B06 poročajo tudi stroški cestnin, vinjet, tunelnin, taxi, javni promet, stroški reprezentance na službeni poti in podobno?

V polje B06 se vpiše vsako izplačilo povračil stroškov službene poti (dokumentirano s potnim nalogom), ki ga delodajalec izplača skladno z določili 4., 5. in 6. člena Uredbe o davčni obravnavi povračili stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Za povračila stroškov prevoza na službenem potovanju se, skladno z drugim odstavkom 5. člene Uredbe, štejejo tudi povračila stroškov za takse, stroškov za gorivo, cestnine, parkirnine in podobno.

11. Ali se v polje B06 vpisujejo tudi povračila stroškov za gorivo kot povračilo stroškov službeni poti, če se uporablja službeni avto?

V primeru stroškov prevoza na službeni poti, ko delavec uporablja javna prevozna sredstva ali svoj osebni avto, se vpišejo vsa povračila, ki jih delodajalec povrne delavcu oz. ki jih delavec plača s poslovno kartico podjetja. Ti stroški so tudi prikazani na potnem nalogu (cestnine, parkirnine, takse..).

Če delavec za službeno pot uporablja službeni avto, se stroški prevoza na službeni poti ne vpisujejo. Povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki so vezana na službeni avto (gorivo, cestnine, vinjete), se v polje B06 ne vpisujejo.

12. Z družbo, ki organizira športni dogodek v tujini, imamo sklenjeno pogodbo za plačilo stroškov namestitve (hotelski stroški), ki bodo dejansko nastali v mesecu februarju 2014. Račun dobavitelja plačamo vnaprej. Ali se v polje B06 vpišejo podatki ob plačilu računa ali ob nastanku stroška? Poleg tega podjetje v trenutku, ko račun plača, še ne ve natančno kdo bo dejansko koristil nočitev, saj tudi potni nalogi še niso odprti. Kako poročati v polju B06 v takšnih primerih?

O stroških nočitve, ki so ponudniku hotelskih storitev plačani vnaprej, se poroča na dan plačila računa oziroma najkasneje zadnji dan meseca v katerem je bil račun plačan. V obravnavanem primeru, ko ob plačilu računa za nočitev ni znano kdo od zaposlenih bo šel na službeno pot, se o stroških nočitve na službeni poti poroča, ko delodajalec odredi službeno pot posamezniku.

13. Kako se poroča o stroških prenočevanja, če delodajalec plača storitev neposredno hotelskemu ponudniku in v hotelski sobi biva hkrati več delojemalcev?

V polju B06 se poroča tudi o stroških prenočevanja, ki jih delodajalec plača neposredno hotelu. Če hotelsko sobo koristi več delojemalcev, se strošek nočitve sorazmerno porazdeli med delojemalce in se za posameznega delojemalca poroča o sorazmernem strošku take nočitve.

14. Kdaj se poroča o povračilih stroškov službene poti, kadar jih delodajalec plača neposredno izvajalcu storitve (npr. hotelu, letalskemu prevozniku) in kdaj kadar jih delavec plača s poslovno kartico. Ali se poroča, ko družba plača račun (npr. za nočitev, letalsko karto) ali se poroča, ko so delavcu dejansko izplačani ostali stroški v zvezi s službeno potjo (dnevnica, kilometrina) oziroma kdaj se poroča?

O povračilih stroškov, ki jih delodajalec plača neposredno izvajalcu storitve (npr. hotelu, letalskemu prevozniku) se poroča najkasneje zadnji dan meseca v katerem je delodajalec izvršil plačilo. Če so stroški službene poti plačani s poslovno kartico podjetja se poroča skupaj z ostalimi izplačanimi povračili stroškov službene poti, če pa ostali stroški niso nastali, pa se poroča najkasneje zadnji dan v mesecu v katerem je delavec stroške službene poti plačal s poslovno kartico podjetja. Pri tem pa je treba upoštevati tudi, da o stroških službene poti, ki se nanašajo na službeni avto ni treba poročati.

15. V podjetju izplačujemo delavcem poleg stroškov službene poti tudi poštnino (delavec oddaja službeno pošto) ter kakšen drug materialen strošek (npr. nakup določenega materiala, ki ga nujno potrebuje npr. obrazca in založi sredstva). Ali o teh povračilih poročamo oz. kam jih vpisujemo.

O povračilih stroškov za poštnino, materialne stroške podjetja se ne poroča v okviru povračil stroškov službene poti. Ti stroški niso povezani s službeno potjo in se načeloma ne prikazujejo na potnih nalogih.

16. Kako se poroča o povračilih stroškov službene poti, če te stroške delodajalec dobi povrnjene s strani pogodbenega partnerja (primeroma za sodelovanje pri nekaterih evropskih projektih stroške izplača delodajalec in dobi povrnjene s strani pristojne organizacije v tujini)? Ali se poroča ob izplačilu povračila delojemalcu ali takrat, ko delodajalec dobi povrnjene te stroške?

Poročati je treba, ko fizična oseba prejme povračilo teh stroškov, ne glede na to, da jih delodajalcu kasneje v celotnem ali delnem znesku povrne tuja institucija.

17. Ali se v B13 Premije prostovoljnega dodatnega zavarovanje poroča znesek skupne premije (ki jo plača delavec in delodajalec) ali samo znesek, ki ga plača delodajalec ali pa samo znesek, ki je bil odtegnjen delojemalcu?

V polju B13 se poroča znesek, ki ga je delodajalec plačal za delojemalca, v višini, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka.

18. Kako se poroča v polju B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila, če delojemalec med mesecem zamenja vozilo – katera registrska številka se navede (znesek bonitete je seštevek sorazmernih delov obeh bonitet)?

Omogočeno je vpisovanje zneska bonitete ločeno za dva ali več osebnih vozil.

19. Ali se med dodatnimi podatki poroča tudi o stroških izobraževanja, če je dopolnilno izobraževanje ali usposabljanje delojemalca v zvezi s poslovanjem podjetja (tretji odstavek 39. člena ZDoh-2)?

Stroški prevoza na izobraževanje in morebitni stroški nočitev med izobraževanjem, se štejejo za stroške službene poti. O povračilih stroškov prevoza, nočitve in morebitnih dnevnicah se poroča v polju B06. O plačani kotizaciji za izobraževanje pa se ne poroča.

Vir: DURS

Ključne besede:
nadure
REK-1
predlaganje REK obrazcev
predlaganje REK obrazcev po 1. 1. 2014
prispevki za socialno varnost
ZDoh-2
prevoz
stroški prevoza
bonitete
boniteta
eremije prostovoljnega dodatnega zavarovanja
službena pot
dnevnica
kilometrina
hotel
potni nalog
službeni avto
izplačilo povračil stroškov službene poti
prehrana

Zadnji članki iz rubrike:

10.6.2024 13:19:31:
Ravnanje delavcev v primeru poškodbe pri delu, izdaje eBOL in priprave predloga imenovanemu zdravniku

30.5.2024 13:31:48:
Vprašanja in odgovori o napotitvi voznikov v skladu z Direktivo (EU) 2020/1057 v okviru prevoza blaga

29.5.2024 7:13:20:
Pravica do regresa za letni dopust je ena izmed temeljnih pravic delavcev

28.5.2024 15:06:31:
Podatki za obračun plač za maj 2024

24.5.2024 18:59:44:
Osnova za obračun prispevkov od dohodkov poslovodij in avtorskih honorarjev dosežnih v okviru delovnega razmerja

Najnovejši članki:

11.6.2024 12:05:29:
Tuji uvozniki, ki imajo pri postopkih 42/63 slovensko identifikacijsko številko za DDV ter so imenovali še davčnega zastopnika za postopek 42/63

11.6.2024 11:48:32:
Podpora podjetjem za podaljševanje delovne aktivnosti - ASI+

6.6.2024 11:41:23:
1. junija 2024 zvišanje trošarine za tobačne izdelke in obveznost za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete

5.6.2024 12:36:10:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - 3. 6. 2024

5.6.2024 12:38:31:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - 3. 6. 2024

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress