Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 4.11.2013 13:56:53

Stališče Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev v zvezi s tehnično zamenjavo obveznic, ki je posledica spremembe lastnosti obveznic po postopku in na način, predvidenem v prospektu

Rubrika: Ne spreglejteprint Natisni

Stališče Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev v zvezi s tehnično zamenjavo obveznic, ki je posledica spremembe lastnosti obveznic po postopku in na način, predvidenem v prospektu Racunovodja.com

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev je na svoji 540. seji dne 16. 10. 2013 sprejel naslednje stališče:

V primeru tehnične zamenjave obveznic z nadomestnimi obveznicami istega izdajatelja, ki je posledica spremembe lastnosti obveznic po postopku in na način, predvidenem v prospektu, zaradi izdaje nadomestnih obveznic obstoječa obveznost ne ugasne in ne pride do nastanka nove obveznosti. Posledično ob izdaji tovrstne nadomestne obveznice ne pridejo v poštev določbe o ponudbi vrednostnih papirjev javnosti iz prvega odstavka 30. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI - UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan - 1J in 63/13 – ZS - K, v nadaljevanju ZTFI) zaradi česar izdajatelju v zvezi s temi drugimi obveznicami ni potrebno izdelati prospekta za ponudbo obveznic iz prvega odstavka 36. člena ZTFI oz. prospekta za uvrstitev obveznic na organizirani trg iz drugega odstavka 36. člena oziroma izdajatelj Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) na podlagi določbe 52. člena ZTFI ni dolžan obvestiti o uporabi izjeme pri obveznosti objave prospekta.

O b r a z l o ž i t e v :

Nematerializirani vrednostni papir je izjava izdajatelja, vpisana v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, s katero se izdajatelj zavezuje, da bo izpolnil obveznost iz vrednostnega papirja osebi, ki je kot zakoniti imetnik vrednostnega papirja vpisana v centralni register (prvi odstavek 2. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih1).

Vsebino obveznosti oziroma pravic iz vrednostnega papirja določa prospekt (2. točka prvega odstavka 53. člena ZTFI). Obveznost iz vrednostnega papirja preneha, ko jo izdajatelj papirja izpolni zakonitemu imetniku (prvi odstavek 230. člena Obligacijskega zakonika2). Splošno pravilo pa določa, da obveznost preneha, ko je izpolnjena, pa tudi v drugih z zakonom določenih primerih (prvi odstavek 270. člena OZ), pri čemer se določbe OZ, ki se nanašajo na pogodbe, smiselno uporabljajo tudi za druge pravne posle (14. člen OZ), torej tudi za vrednostne papirje.

Obveznost (tudi) preneha, če se upnik in dolžnik sporazumeta, da bosta obstoječo obveznost nadomestila z novo, in če ima nova obveznost drugačen predmet ali drugačno pravno podlago (prvi odstavek 323. člena OZ), pri čemer se sporazum upnika in dolžnika, s katerim se spreminja ali dodaja določilo o roku , o kraju ali o načinu izpolnitve, dalje poznejši sporazum o obrestih, pogodbeni kazni, zavarovanju izpolnitve ali o kakšnem drugem stranskem določilu, kot tudi sporazum o izdaji nove listine o dolgu, se ne štejejo za prenovitev (drugi odstavek 323. člena OZ).

Navedeno pomeni, da v primeru, ko se sporazumno3 spreminjajo lastnosti kot so npr. datum zapadlosti, obrestna mera obvezni ce, zavarovanje terjatve iz obveznice itd., ne gre za nastanek nove obveznosti, zaradi česar tudi izdelava novega prospekta, ki bi na novo določil obseg pravic imetnika (oziroma obveznosti izdajatelja) ni potreben. Ker izdelava novega prospekta – niti za ponudbo javnosti niti za uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu – ni potrebna, Agencije tudi ni potrebno obveščati o uporabi izjeme pri obveznosti objave prospekta.

Upravljavec centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev mora zagotoviti, da se sprememba lastnosti obveznice zaznamuje v centralnem registru. V kolikor zaradi tehničnih možnosti registra zgolj zaznamba ni mogoča in je mogoče v centralnem registru spremembo lastnosti realizirati le z izdajo novega vrednostnega papirja, takšna izdaja po vsebini ne predstavlja novega vrednostnega papirja, ampak gre zgolj za tehnično zamenjavo. V takšnem primeru je zaradi varstva vlagateljev to dejstvo potrebno zaznamovati tako pri nadomestnem kot tudi pri zamenjanem vrednostnem papirju.

Iz načela, da je dogovorjene obveznosti potrebno izpolniti (9. člen OZ) izhaja tudi, da nobenih lastnosti obveznic, tudi zgoraj navedenih, ni mogoče spreminjati enostransko, ampak zgolj sporazumno, pri čemer mora biti način in postopek doseganja sporazuma določen v prospektu. Če lastnosti obveznic, ki se lahko spreminjajo, in če postopek sprejemanja odločitve o spremembi lastnosti obveznic, ni predviden v prospektu, lastnosti obveznice naknadno ni mogoče spreminjati. Vnaprejšnja določenost materialnih in postopkovnih določb, ki urejajo spremembe lastnosti obveznici namreč zagotavlja, da so se vsi imetniki vrednostnih papirjev že v naprej mogli in morali zavedati in so tudi soglašali z možnostjo naknadnih sprememb lastnosti vrednostnega papirja.

dr. Damjan Žugelj l. r.

predsednik Sveta Agencije
za trg vrednostnih papirjev

Opr. št.: 0600 - 21/2013 - 3
Datum:16. 10. 2013

1 Uradni list RS, št. 2/07 - UPB1, 67/07 - ZTFI (100/07 – popr.), 58/09 in 78/11, v nadaljevanju ZNVP.

2 Uradni list RS, št. 97/07 - UPB1, v nadaljevanju OZ.

3 Postopek in način, kako izdajatelj in imetniki vrednostnega papirja pridejo do sporazuma, mora biti predhodno določen v prospektu – glej spodaj.

Vir: ATVP

Ključne besede:
obveznice
prospekt
ATVP
zamenjava obveznic
tehnična zamenjava obveznic z nadomestnimi obveznicami
tehnična zamenjava obveznic

Zadnji članki iz rubrike:

25.7.2020 13:49:01:
Odpravljena prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah

25.7.2020 13:06:05:
Posredni nadzor nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

24.7.2020 10:33:05:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B)

24.7.2020 10:22:58:
Mobilna aplikacija Moj SISBON omogoča vpogled v podatke o vaši zadolženosti kjerkoli in kadarkoli

22.7.2020 14:29:47:
Pojasnila na temo izvajanja ukrepov iz 1. poglavja 20.a člena ZIUZEOP

Najnovejši članki:

4.8.2020 15:51:09:
Javni poziv za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2019

4.8.2020 15:51:46:
Šestmesečna odložitev začetka uporabe sprememb DDV zakonodaje iz naslova širitve sistema »vse na enem mestu - VEM«

29.7.2020 17:24:46:
Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine

3.8.2020 12:56:52:
Nadomestilo plač zaradi odrejene karantene na podlagi interventne zakonodaje

28.7.2020 11:23:27:
Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT