Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 28.10.2013 12:28:26

Spremembe pri predlaganju obračunov davčnega odtegljaja (REK obrazcev)

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni

Pojasnilo DURS, št. 4210-9508/2013, z dne 23. 10. 2013

V Uradnem listu RS, št. 85 z dne 18. 10. 2013, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju: Pravilnik REK), ki začne veljati 1. 11. 2013, razen v delu, kjer je navedeno, da se podatki izpolnjujejo od 1. 1. 2014 dalje. Pravilnik je objavljen na spletnih straneh.

V nadaljevanju podajamo podrobnejšo obrazložitev posameznih sprememb obračunov davčnega odtegljaja (v nadaljevanju: REK obrazci) na podlagi Pravilnika REK.

1. Spremembe REK-1 obrazca

Za izvajanje 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva – ZIUPTDSV (Uradni list RS, št. 63/13) je REK-1 obrazec dopolnjen s poljem 314 Osnova za prispevke – zaposleni, za katere delodajalec uveljavlja oprostitev po Zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva. Določba 2. člena ZIUPTDSV se uporablja od 1. 11. 2013 dalje in se nanaša na dohodke izplačane po uveljavitvi zakona. Delodajalec, ki uveljavlja oprostitev plačila prispevkov delodajalca po 2. členu ZIUPTDSV, osnovo za izračun prispevkov vpiše v polje 314 in v polje 301.

Individualni del REK obrazca je dopolnjen s poljem A022 Delavec, za katerega delodajalec uveljavlja oprostitev plačila prispevkov po ZIUPTDSV. Delodajalec v polju A022 označi uveljavljanje oprostitev plačila prispevkov delodajalca, če so izpolnjeni pogoji, določeni v 2. členu ZIUPTDSV.

Podrobno pojasnilo v zvezi z uveljavljanjem oprostitve plačila prispevkov po ZIUPTDSV je objavljeno na spletnih straneh DURS.

2. Spremembe REK-2 obrazca

Za izvajanje 18. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) je REK-2 obrazec dopolnjen s poljem 223 Prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. ZPIZ-2 v 18. členu določa obvezno zavarovanje oseb, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo, razen, če so uživalci pokojnine oziroma opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo. Če prejemnik dohodka za opravljanje dela v okviru drugega pogodbenega razmerja izpolnjuje pogoje za vključitev v obvezno zavarovanje po 18. členu ZPIZ-2, mora delodajalec izračunati in plačati prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v breme prejemnika dohodka, po stopnji 15,5 %.

Podatek v polju 223 se vpisuje za dohodke, izplačane od 1. 1. 2014 dalje.

Hkrati sta spremenjena naziva polj 221 in 222, tako da se glasita: 221 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v breme delodajalca in 222 Prispevek za zdravstveno zavarovanje v breme delodajalca.

V polje 221 se vpiše osnova za izračun prispevka delodajalca iz naslova drugega pravnega razmerja in osnova za izračun prispevka za posebne primere zavarovanja po zakonu, ki ureja pokojninsko zavarovanje in znesek izračunanega prispevka. Pri plačilu prispevka delodajalca za posebne primere zavarovanja, ki ga delodajalec plača v pavšalnem znesku, se vpiše znesek prispevka, podatek o osnovi pa se ne vpisuje.

V polje 222 se vpiše osnova za izračun prispevka delodajalca, določena v zakonu, ki ureja zdravstveno zavarovanje in znesek izračunanega prispevka. Pri plačilu prispevka za poškodbo pri delu in poklicno bolezen, ki ga delodajalec plača v pavšalnem znesku, se vpiše znesek prispevka, podatek o osnovi pa se ne vpisuje.

Za izplačila dohodkov osebam, ki so vključene v zavarovanje po 18. členu ZPIZ-2 so uvedene nove vrste dohodkov, ki se uporabljajo od 1. 1. 2014 dalje:

2501 - Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja - zavarovani po 18. čl. ZPIZ-2,

2502 - Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja brez PDDP - zavarovani po 18. čl. ZPIZ-2,

2503 - Dohodek za opravljeno delo na drugi podlagi (sejnine,…) - zavarovani po 18. čl. ZPIZ-2,

2504 - Dohodek za opravljeno avtorsko delo - zavarovani po 18. čl. ZPIZ-2,

2510 - Bonitete iz drugega pogodbenega razmerja - zavarovani po 18. čl. ZPIZ-2,

2514 - Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (poč. delo) - zavarovani po 18. čl. ZPIZ-2.

3. Spremembe na individualnem REK obrazcu, ki se nanašajo na izračun davčnega odtegljaja in medletnega uveljavljanja olajšav

Za dohodke, izplačane od 1. 1. 2014 dalje, je predpisano prikazovanje podatkov, ki jih izplačevalec upošteva pri izračunu davčnega odtegljaja, kar zagotavlja kontroliranje pravilnosti izračunanega davčnega odtegljaja ob samem izplačilu dohodka.

Predpisano je poročanje o olajšavah po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (splošna olajšava, povečana splošna olajšava, osebna olajšava za 100 % invalidnost, osebna olajšava za starost nad 65 let, olajšava za vzdrževane družinske člane), ki jih izplačevalec upošteva pri izračunu davčnega odtegljaja. Če dohodek iz delovnega razmerja izplača delodajalec, ki ni glavni delodajalec prejemnika dohodka, to označi v polju D07.

Pri uveljavljanju olajšav za vzdrževane družinske člane se vpiše podatek o sorodstvenem razmerju in pri otrocih tudi letnica rojstva. Davčna številka vzdrževanega družinskega člana se ne vpisuje.

REK obrazec je dopolnjen tudi s podatkom o stopnji dohodnine glede na odločbo davčnega organa v zvezi z uveljavljanjem ugodnosti iz mednarodnih pogodb in znižano stopnjo akontacije dohodnine. V polje D11 izplačevalec vpiše številko izdane odločbe davčnega organa o odobritvi zmanjšanja ali oprostitve davka, skladno z mednarodno pogodbo. Izplačevalec vpiše tudi odobreno stopnjo, ki jo je na podlagi odločbe upošteval pri izračunu davčnega odtegljaja. Če iz odločbe davčnega organa izhaja oprostitev plačila dohodnine, se vpiše stopnja 0.

V polje D12 izplačevalec vpiše številko izdanega potrdila davčnega organa o uveljavljanju znižane stopnje. Izplačevalec vpiše tudi odobreno stopnjo, ki jo je na podlagi potrdila upošteval pri izračunu davčnega odtegljaja.

4. Dodatni podatki o izplačanih dohodkih

Za dohodke, izplačane od 1. 1. 2014 dalje, je predpisano poročanje podatkov o izplačanih povračilih stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, če so izplačani v višini, ki se (skladno z določili 44. člena ZDoh-2) ne vštevajo v davčno osnovo. Ti podatki so, skladno z drugim odstavkom 135. člena Zakona o delovnih razmerjih, prikazani tudi na plačilni listi zaposlenega.

Izplačevalci te podatke prikažejo na Prikazu individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev, skupaj s podatki, ki se vštevajo v davčno osnovo in od katerih se skladno z ZDoh-2 izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj.

Če so dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, izplačani samostojno (brez izplačila plače oz. drugega obdavčljivega dohodka iz delovnega razmerja), izplačevalec predloži individualne podatke iz obračuna davčnih odtegljajev, na zbirnem REK-1 obrazcu pa izpolni le podatke o izplačevalcu, številu prejemnikov dohodka in označi vrsto dohodka 1190 Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo. V teh primerih se o dohodkih poroča enkrat mesečno, skupno za vse dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, najkasneje zadnji dan meseca, v katerem so bili izplačani.

Izplačevalci ob izplačilu dohodkov iz zaposlitve poročajo tudi o:

  • številu ur in znesku plač, nadomestilih plač ter nadomestilih plač po prepisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • podatkih o vrsti danih bonitet, kjer je predpisano ločeno poročanje o najpogostejših bonitetah: za uporabo službenega osebnega vozila za privatne namene, nastanitev, plačane zavarovalne premije.

Podatki o plačah in nadomestilih plač ter bonitetah so vključeni tudi v podatke o dohodkih pod zaporedno številko A052. Podatki o povračilih stroškov, ki se skladno z ZDoh-2 ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, v podatek o dohodku, pod zaporedno številko A052, niso vključeni.

5. Podatki o nepremičninah

Ob izplačilu dohodka, doseženega na podlagi oddajanja nepremičnine v najem, se za dohodke, izplačane od 1. 1. 2014 dalje, vpisujejo podatki o nepremičninah.

Polje A030 Identifikator vrste premoženja, se izpolni ob izplačilu dohodka iz oddajanja nepremičnin v najem. Vpiše se šifra katastrske občine in številka parcele, oziroma stavbe ali dela stavbe. Polje A030 se izpolni za vsako vrsto nepremičnine ločeno, skupaj z dohodkom, ki se nanaša na oddajanje te nepremičnine.

Za dohodke, dosežene na podlagi oddajanja nepremičnega premoženja v najem, so uvedene nove vrste dohodkov, ki se uporabljajo od 1. 1. 2014 dalje:

1701 - Dohodek iz oddajanja nepremičnega premoženja v najem – 10 % norm. stroškov,

1702 - Dohodek iz oddajanja nepremičnega premoženja v najem – 0 % norm. stroškov,

1703 - Zastopniku izplačan dohodek iz oddajanja nepremičnega premoženja v najem - 10 % norm. stroškov,

1704 - Zastopniku izplačan dohodek iz oddajanja nepremičnega premoženja v najem - 0 % norm. stroškov,

1705 - Dohodek iz oddajanja premičnega premoženja v najem – 10 % norm. stroškov,

1706 - Zastopniku izplačan dohodek iz oddajanja premičnega premoženja v najem - 10 % norm. stroškov.

6. Tehnična navodila za pripravo podatkov v elektronski obliki

Glede na spremembe REK obrazcev so dopolnjena tehnična navodila za pripravo podatkov v elektronski obliki, ki so objavljena na eDavkih.

7. Preglednica novosti

Sprememba oz. dopolnitev

REK

Velja od

Opis spremembe

Dodano je polje 314 in A022

REK-1 in iREK

1.11.2013

Uvedeno je prikazovanje osnove od dohodkov, za katere delodajalec skladno z 2. členom ZIUPTDSV prispevke delodajalca obračuna in ne plača

Dodano je polje 223

REK-2

1.1.2014

Za osebe, ki so obvezno zavarovane na podlagi 18. člena ZPIZ-2, mora delodajalec ob izplačilu dohodka izračunati in plačati prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Uvedene so nove vrste dohodkov: 2501, 2502, 2503, 2504, 2510 in 2514.

Dodano je polje A030

iREK

1.1.2014

Ob izplačilu dohodka iz oddajanja nepremičnin v najem je uvedeno poročanje podatkov o nepremičnini. Uvedene so nove vrste dohodkov; 1701, 1702, 1703, 1704, 1705 in 1706.

Dodana so polja V01 in V02

iREK

1.1.2014

Uvedeno je prikazovanje olajšav, ki jih izplačevalec dohodka upošteva pri izračunu davčnega odtegljaja.

Dodana so polja od D01 do D12

iREK

1.1.2014

Uvedeno je prikazovanje podatkov, ki vplivajo na izračun davčnega odtegljaja.

Dodana so polja od B01 do B03

iREK

1.1.2014

Uvedeno je ločeno prikazovanje podatkov o plači in nadomestilu plače.

Dodana so polja od B04 do B13

iREK

1.1.2014

Uvedeno je prikazovanje podatkov o povračilih stroškov in drugih dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Dohodki se prikazujejo enkrat mesečno ob izplačilu plače, če ni izplačila plače in so izplačani samostojno, se uporabi vrsta dohodka 1190.

Dodana so polja B15 do B17

iREK

1.1.2014

Uvedeno je ločeno poročanje o vrsti bonitete.

Ključne besede:
REK
REK-obrazci
iREK
REK-1
davčni odtegljaj
ZPIZ-2
ZIUPTDSV
Pravilnik REK
1. 1. 2014
ZDoh-2
eDavki
izpolnjevanje REK
pojasnilo DURS
pojasnila DURS

Zadnji članki iz rubrike:

24.5.2023 16:18:01:
Podatki za obračun plač za maj 2023

19.5.2023 14:14:35:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D)

18.5.2023 12:14:45:
Pričetek veljavnosti Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

16.5.2023 16:50:02:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A)

16.5.2023 15:21:39:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

Najnovejši članki:

2.6.2023 15:57:21:
Finančna uprava izdala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2022

2.6.2023 15:33:23:
Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji morajo prijaviti letni dohodek

2.6.2023 10:18:36:
Podpisan protokol o spremembah konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Švico

1.6.2023 10:36:04:
Objavljeni informaciji o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2022

30.5.2023 17:07:02:
Koledar poročanja - junij 2023

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress