Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 9.9.2013 15:12:28

Vlada se je seznanila z 2. letnim poročilom o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016

Rubrika: Ne spreglejteprint Natisni

Vlada RS se je na 22. redni seji, ki je potekala 6. 9. 2013, seznanila z 2. letnim poročilom o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016.

2. letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 je 22. 4. 2013 obravnaval in sprejel Svet območnega razvojnega partnerstva Pokolpje. Območje zaznamuje v obdobju gospodarske krize vrsta dogodkov, ki pomembno vplivajo na razvoj. Pokazalo se je, da je gospodarska kriza najbolj prizadela ravno obmejna območja v Sloveniji, ki so bila glede na kazalce gospodarske razvitosti že pred pojavom krize najbolj ranljivi del države. Zaradi stopnjevanja gospodarske krize na teh območjih je Vlada Republike Slovenije s sprejetjem novega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja sistemsko uredila sprejem in izvajanje ukrepov razvojne podpore problemskim območjem z visoko brezposelnostjo. V Pokolpju je vlada ukrepe razvojne podpore usmerila v razvojno prestrukturiranje in odpravljanje infrastrukturnih ovir. Sprejela je program spodbujanja konkurenčnosti in še šest drugih ukrepov razvojne podpore.

Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2016 je sestavljen iz štirih instrumentov. Ukrep 1:

  • V okviru prvega instrumenta, Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest, so bili od začetka izvajanja Programa do konca leta 2012 objavljeni trije javni razpisi, od tega sta dva zaključena.V letu 2011 je bil objavljen prvi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, na katerem je bilo razpisanih 5.050.000 EUR. Izvaja se 32 projektov, katerim je bilo odobrenih 4.098.851,92 EUR. Skupna vrednost projektov je 15.305.227,47 EUR. Ustvarjenih bo 166 novih delovnih mest in 51 novih ležišč v turistični ponudbi. V povprečju bo na projekt začetne investicije ustvarjenih 5,19 delovnih mest, za eno delovno mesto bo odobrenih v povprečju 24.692,00 EUR. Po pregledu zahtevkov za izplačila, znaša v letu 2011 ostanek sredstev 838.477,19 EUR, v letu 2012 pa 411.524,91 EUR, kar je v največji meri posledica odstopov od pogodb. V letu 2012 je bil objavljen drugi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest za leto 2012. Namenjen je bil manjšim investicijam, razpisanih je bilo 700.000 EUR. Sofinanciranje je bilo odobreno 21 projektom v vrednosti 700.000 EUR, ustvarjenih bo 81 novih delovnih mest in obnovljenih 12 turističnih ležišč. Skupna vrednost projektov znaša 1.965.782,45 EUR. V povprečju bo na projekt začetne investicije ustvarjenih 3,9 delovnih mest, za eno delovno mesto bo odobrenih v povprečju 8.641,98 EUR. Konec leta 2012 je bil objavljen tretji javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest v letih 2013 in 2014. Razpisanih je bilo 4.872.314,00 EUR. Rezultati razpisa bodo znani v letu 2013. Izvajanje instrumenta 1 v letih 2011 in 2012 je dokazalo, da v Pokolpju obstaja interes za investiranje in da so razpoložljiva finančna sredstva v okviru Programa nezadostna. Ker gre za uspešen instrument državne pomoči, je potrebno z izvajanjem javnih razpisov nadaljevati in razširiti razpoložljiv finančni okvir.
  • V okviru drugega instrumenta »Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev« so se v Podjetniškem inkubatorju Kočevje nadaljevale aktivnosti za mlada podjetja, in sicer omogočanje ugodnejših pogojev najema prostorov in ponudba nabora upravnih in intelektualnih storitev za podjetja. Začet je bil razvoj novega inkubatorja - Tehnološko razvojno industrijsko središče Kanižarica (TRIS Kanižarica – Črnomelj).
  • V okviru tretjega instrumenta »Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike« je bila za dislocirano enoto DSO Metlika za osebe z demenco v letu 2011 izdelana projektna dokumentacija z geodetskim posnetkom, študija prometnih tokov in revizija projekta. Zaradi zamud pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, se gradbena dela predvidena za pomlad 2012 še niso pričela. Projekt Doma starejših občanov Kočevje pomeni gradnjo enote z velikostjo 2.000 m2 za 48 stanovalcev. Cilj projekta je izboljšati in razviti manjkajoče in zahtevnejše sestavne dele institucionalne mreže storitev za starostnike ter dvigniti raven domske oskrbe v skladu s povišanimi normativi na tem področju.
  • V okviru četrtega instrumenta »Promocija in podpora pri pripravi in izvajanju regijskih projektov v Pokolpju« so razvojne institucije na območju izvajale obveščanje in ozaveščanje javnosti o programu Pokolpje 2016, privabljanje investicij na območje, krepitev razvojnih zmogljivosti, pripravo regijskih projektov v Pokolpju ter operativnih strateških dokumentov za Pokolpje in nudile pomoč ministrstvu pri izvajanju programa Pokolpje 2016.

V okviru Ukrepa 2 programa Pokolpje »Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost« se finančne spodbude v letih 2011 in 2012 niso izvajale. Razlog so zamude pri pripravi in sprejemanju podzakonskih aktov.

Ukrep 3 programa Pokolpje »Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje v Pokolpju« se v letih 2011 in 2012 ni izvajal. Razlog so zamude pri pripravi in sprejemanju podzakonskih aktov.

V okviru Ukrepa 4 »Spodbude za trajnostni razvoj podeželja« so aktivnosti na ukrepih potekale, objavljeni so bili javni razpisi, potekale so kontrole zaključenih projektov in izplačila.

Ukrep 5 programa Pokolpje »Garancije s subvencijo obrestne mere« za investicijske kredite podjetjem v Pokolpju v okviru regijske garancijske sheme za Jugovzhodno Slovenijo se v letih 2011 in 2012 še ni pričel izvajati.

V okviru Ukrepa 6 »Prometna infrastruktura v Pokolpju« se izvajajo dela na 4 instrumentih, in sicer instrumentu 6.1 »Cestna infrastruktura – projekt tretja razvojna os», instrumentu 6.2 »Cestna infrastruktura – projekt tretja A razvojna os«, instrumentu 6.3 »Cestna infrastruktura – obnova regionalne ceste R1-216 (partizanska magistrala)« in instrumentu 6.4 »Železniška infrastruktura na območju Pokolpja«. Načrtovane aktivnosti na projektih v letih 2011 in 2012 niso potekale skladno s terminskimi plani zaradi neustreznega zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev.

V okviru Ukrepa 7 »Elektroenergetska infrastruktura v Pokolpju« je v letu 2012 bila izvedena 20 kV kabelska povezava med Ručetno vasjo ter obrtno cono Vrtača v Semiču.

Iz poročila izhajajoči podatki kažejo na to, da se v prvih dveh letih izvajanja programa niso izvajale aktivnosti iz vseh ukrepov, ki jih določa program, oziroma se aktivnosti niso izvajale v dinamiki in obsegu določenem v programu.

Vir: MGRT

Zadnji članki iz rubrike:

3.5.2021 16:15:11:
Izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov (NFS) za Q2/2021

29.4.2021 12:40:19:
Dopolnitev gradiva Samozaposleni v času epidemije

26.4.2021 14:48:17:
Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov

22.4.2021 10:45:06:
Dopolnjeno gradivo Samozaposleni v času epidemije in po njej - davki, prispevki in prihodki

22.4.2021 10:27:46:
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov

Najnovejši članki:

11.5.2021 13:33:13:
Dopolnitev pogostih vprašanj in odgovorov glede mesečnega temeljnega dohodka pri zavezancih, ki so v letu 2020 in 2019 poslovali s skrajšanim delovnim časom

10.5.2021 22:17:44:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2021

10.5.2021 22:14:36:
Pojasnilo k 2. točki drugega odstavka 4. člena Stališča 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide

10.5.2021 22:09:36:
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

7.5.2021 12:16:33:
Sprememba veljavnosti stališča glede davčne obravnave oprostitev prispevkov za socialno varnost pri normirancih

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT