Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 19.7.2013 11:41:06

Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve

Uradni list RS, št. 59/2013 z dne 12. 7. 2013

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa namen, vsebino in način sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela (v nadaljnjem besedilu: prosto delovno mesto) Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod), način javne objave prostega delovnega mesta pri zavodu in postopek posredovanja zaposlitve.

2. člen

(sporočanje podatkov)

(1) Delodajalec zavodu sporoči podatke o prostem delovnem mestu zaradi:

– javne objave prostega delovnega mesta pri zavodu,

– izvedbe posredovanja zaposlitve ali

– ugotavljanja obstoja ustreznih oseb v evidenci brezposelnih oseb v postopkih izdaje dovoljenja za zaposlitev, modre karte EU, enotnega dovoljenja ali dovoljenja za začasno prebivanje tujca, kateremu je dovoljenje za prebivanje izdano za druge namene, kot so zaposlitev, samozaposlitev ali delo, če se tujec želi v Republiki Sloveniji zaposliti, kadar zakon, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, to zahteva.

(2) Delodajalci iz javnega sektorja in gospodarske družbe v večinski lasti države zavodu sporočijo podatke o prostem delovnem mestu zaradi javne objave prostega delovnega mesta pri zavodu, lahko pa tudi zaradi posredovanja zaposlitve.

(3) Delodajalci iz zasebnega sektorja zavodu sporočijo podatke o prostem delovnem mestu, če želijo izvedbo posredovanja zaposlitve, lahko pa tudi zaradi javne objave prostega delovnega mesta pri zavodu.

(4) V primeru, ko predpisi, ki urejajo zaposlovanje in delo tujcev, določajo obveznost kontrole trga dela, delodajalec na vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev tujca, modre karte EU, enotnega dovoljenja ali dovoljenja za začasno prebivanje tujca, kateremu je dovoljenje za prebivanje izdano za druge namene kot so zaposlitev, samozaposlitev ali delo, če se ta tujec želi v Republiki Sloveniji zaposliti, zavodu sporoči podatke o prostem delovnem mestu. Pred vložitvijo vloge lahko delodajalec na predpisanem obrazcu zaprosi za pisno obvestilo o obstoju ustreznih kandidatov za zaposlitev v evidenci brezposelnih oseb.

3. člen

(vrsta podatkov)

(1) Sporočilo o prostem delovnem mestu vsebuje naslednje podatke:

– podatke o delodajalcu,

– podatke o prostem delovnem mestu,

– podatke o pogojih za opravljanje dela in

– opredelitev delodajalca o javni objavi prostega delovnega mesta.

(2) Če delodajalec želi objavo prostega delovnega mesta pri zavodu ali posredovanje kandidatov, vpisanih v evidence iz 122. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF in 21/13), vsebuje sporočilo o prostem delovnem mestu tudi opredelitev roka za prijavo in načina prijave kandidatov.

(3) Če delodajalec želi posredovanje kandidatov za zaposlitev, vpisanih v evidence iz prejšnjega odstavka, lahko sporočilo o prostem delovnem mestu vsebuje tudi:

– opredelitev načina posredovanja kandidatov za zaposlitev,

– dodatne podatke o prostem delovnem mestu,

– druge podatke, povezane s postopkom posredovanja zaposlitve.

(4) Delodajalec lahko hkrati sporoči podatke o prostem delovnem mestu za več namenov.

4. člen

(način sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu zavodu)

(1) Delodajalec zavodu sporoča podatke na obrazcu »Sporočilo o prostem delovnem mestu«. Obrazec z navodili za izpolnjevanje zavod objavi na svoji spletni strani.

(2) Delodajalec lahko izpolnjen obrazec iz prejšnjega odstavka zavodu dostavi osebno, po pošti, z uporabo e-storitev, ki jih zagotavlja zavod (v nadaljnjem besedilu: e-storitve) ali na drug način, ki ga zavod objavi na svoji spletni strani.

(3) Zavod po prejemu sporočila o prostem delovnem mestu prejem potrdi, sporočilu dodeli registrsko številko ter ga vpiše v evidenco sporočil o prostih delovnih mestih.

(4) Na podlagi evidentiranega sporočila o prostem delovnem mestu za namen javne objave ali posredovanja zaposlitve lahko delodajalec tri mesece po prejemu sporočila s strani zavoda slednjemu naroči ponovitev javne objave ali posredovanja zaposlitve.

5. člen

(vsebina in način objave prostega delovnega mesta)

(1) Zavod zagotovi javno objavo prostega delovnega mesta ob prejemu sporočila, v katerem delodajalec naroči javno objavo prostega delovnega mesta. Kot javna objava se šteje objava v prostorih zavoda in na spletni strani zavoda.

(2) Objava prostega delovnega mesta vsebuje naslednje podatke:

– podatke o delodajalcu,

– podatke o delovnem mestu,

– podatke o pogojih za opravljanje dela in

– opredelitev roka za prijavo in načina prijave kandidatov.

(3) Če delodajalec želi posredovanje kandidatov, vpisanih v evidence iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, lahko objava vsebuje tudi podatke iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika.

(4) Zavod lahko zavrne javno objavo prostega delovnega mesta, če ni v skladu s predpisi o urejanju trga dela, delovnih razmerjih ali preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ali ko ugotovi obstoj okoliščin, iz katerih izhaja, da ni namenjena zaposlitvi pri delodajalcu, ki jo je predlagal, in sicer zlasti v primerih, ko:

1. iz sporočila o prostem delovnem mestu ali iz pogojev za opravljanje dela izhaja:

– očitna neenaka obravnava kandidatov zaradi osebnih okoliščin v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja,

– da se z javno objavo ne namerava pridobiti kandidatov za sklenitev delovnega razmerja, ampak za opravljanje dela na podlagi podjemne ali druge pogodbe civilnega prava, registracije samostojne dejavnosti ali druge oblike dela, ki ni delovno razmerje,

– da se delo nanaša na dejavnost, za katero delodajalec ni ustrezno registriran,

– potreba po zaposlitvi delavca, katerega delo bi delodajalec posredoval drugemu uporabniku, čeprav ni vpisan v register delodajalcev, ki zagotavljajo delo delavcev drugemu delodajalcu;

2. na podlagi podatkov spremljanja zaposlovanja in postopkov posredovanja na prosta delovna mesta ugotovi, da delodajalec z objavo prostih delovnih mest dejansko ne išče delavcev, ki bi jih zaposlil, ampak z namenom, da prijavljenim kandidatom ponudi izvedbo določene storitve ali da zbere njihove podatke z namenom njihove nadaljnje uporabe;

3. na podlagi podatkov Davčne uprave Republike Slovenije ugotovi, da delodajalec ne izplačuje plač in prispevkov za socialno varnost;

4. na podlagi podatkov Inšpektorata Republike Slovenije za delo, prijave delavca oziroma sodne odločbe ugotovi, da delodajalec ne spoštuje delovnopravne zakonodaje, in sicer, če odpušča v nasprotju s predpisi ali grobo krši pravice delavcev iz dela, zaradi česar ga zavod vodi v evidenci delodajalcev z negativnimi referencami.

(5) Zavod o zavrnitvi objave pisno obvesti delodajalca.

6. člen

(dejavnost zavoda pri posredovanju zaposlitve)

(1) Zavod ob prejemu sporočila o prostem delovnem mestu, v katerem delodajalec naroči sodelovanje pri posredovanju kandidatov za zaposlitev, najprej ugotovi, ali so v evidencah iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika vpisane osebe, za katere bi zaposlitev na tem delovnem mestu predstavljala ustrezno ali primerno zaposlitev, nato pa:

– prosto delovno mesto ponudi brezposelnim osebam ali iskalcem zaposlitve, ki ustrezajo pogojem prostega delovnega mesta,

– preveri usposobljenost in pripravljenost oseb iz prejšnje alineje za opravljanje dela na prostem delovnem mestu,

– izvede napotitev dogovorjenega števila najustreznejših kandidatov na način, dogovorjen med zavodom in delodajalcem.

(2) Zavod naslednji dan po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto delodajalcu posreduje podatke o osebnih imenih, telefonskih številkah ali elektronskih naslovih napotenih kandidatov ter ga zaprosi za povratno informacijo glede izida posredovanja.

(3) Zavod lahko zaradi povečanja uspešnosti posredovanja uporabi različne metode izbora kandidatov in sodelovanja z delodajalcem.

(4) Zavod lahko zavrne posredovanje zaposlitve kandidatu za zaposlitev iz razlogov, navedenih v četrtem odstavku prejšnjega člena in o zavrnitvi pisno obvesti delodajalca.

7. člen

(ponovitev, sprememba in preklic sporočila o prostem delovnem mestu)

(1) Če delodajalec na podlagi objavljenega prostega delovnega mesta ne izbere nobenega kandidata za zaposlitev, lahko zavodu v roku treh mesecev od datuma izteka roka za prijavo:

– sporoči, da želi ponovno objavo prostega delovnega mesta z enakimi pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi ali

– sporoči, da želi ponovno objavo prostega delovnega mesta s spremenjenimi pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi.

(2) V primeru, da se delodajalec pred iztekom roka iz prejšnjega odstavka odloči, da ne bo zaposloval novih delavcev, lahko sporočilo o prostem delovnem mestu ali vrsti dela prekliče.

(3) Ponovitev, spremembo in preklic sporočila o prostem delovnem mestu delodajalec posreduje zavodu na obrazcu »Ponovitev, sprememba ali preklic sporočila o prostem delovnem mestu«, ki ga zavod objavi na svoji spletni strani.

(4) Ponovitev, spremembo in preklic sporočila o prostem delovnem mestu delodajalec sporoči zavodu na način, določen v 4. členu tega pravilnika, zavod pa jo ponovno objavi z novim rokom za prijavo kandidatov ter na željo delodajalca izvede postopke posredovanja.

8. člen

(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-12/2013

Ljubljana, dne 4. julija 2013

EVA 2013-2611-0062

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

Zadnji članki iz rubrike:

5.6.2023 14:03:23:
Od 1. 7. 2023 bodo podatki za obračun nadomestila plače na voljo na portalu SPOT

24.5.2023 16:18:01:
Podatki za obračun plač za maj 2023

19.5.2023 14:14:35:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D)

18.5.2023 12:14:45:
Pričetek veljavnosti Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

16.5.2023 16:50:02:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A)

Najnovejši članki:

7.6.2023 19:14:56:
Dodatno zmanjšanje letne davčne osnove na podlagi Zakona o dohodnini

7.6.2023 14:17:08:
Prilagoditev ukrepa na področju kreditiranja potrošnikov

5.6.2023 20:11:43:
Predlog sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

5.6.2023 19:42:05:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru

5.6.2023 16:07:39:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2023

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress