Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 30.7.2013 13:08:43

Sledenje sprememb v računalniških programih in 10. člen ZDavP-2F

Rubrika: Novičkeprint Natisni

Členi ZDavP-2F, ki obravnavajo programsko opremo

10. člen

V četrtem odstavku 38. člena se v 2. točki beseda »originalnih« nadomesti z besedo »izvornih«.

Za sedmim odstavkom se dodata nov osmi in deveti odstavek, ki se glasita:

»(8) Zavezanec za davek ne sme imeti ali uporabljati računalniškega programa ali elektronske naprave, ki omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršno koli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb. Zavezanec za davek mora zagotoviti izpis izvornih podatkov in vseh sprememb izvornih podatkov, če je do takih sprememb prišlo.

(9) Proizvajalec oziroma dobavitelj oziroma vzdrževalec računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema ne sme zavezancem za davek zagotoviti ali omogočiti uporabe računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema, ki v trenutku prodaje, predaje v uporabo ali namestitve omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršno koli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v informacijskem sistemu, napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb.«.

Za dosedanjim osmim odstavkom, ki postane deseti odstavek, se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:

»(11) Minister, pristojen za finance, za izvajanje osmega in devetega odstavka tega člena podrobneje predpiše zahteve za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebino, obliko, način in roke za predložitev podatkov.«.

85. člen

Za 398. členom se doda nov 398.a člen, ki se glasi:

»398.a člen

(posebno hudi davčni prekrški pri elektronski obdelavi podatkov)

(1) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, z globo od 20.000 do 70.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 50.000 do 150.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo od 70.000 do 250.000 eurov, če:

1. ne zagotovi elektronskega obdelovanja podatkov na predpisan način (četrti odstavek 38. člena).

2. ima ali uporablja računalniški program ali elektronsko napravo, ki omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršno koli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb ali če ne zagotovi izpisa izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb izvornih podatkov, če je do takšnih sprememb prišlo (osmi odstavek 38. člena).

3. kot proizvajalec oziroma dobavitelj oziroma vzdrževalec računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema zavezancem za davek zagotovi, omogoči ali namesti računalniški program, elektronsko napravo ali informacijski sistem, ki v trenutku prodaje, predaje v uporabo ali namestitve omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršno koli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v informacijskem sistemu, napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb (deveti odstavek 38. člena).

(2) Z globo od 1.500 do 4.000 eurov se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 2.000 do 6.000 eurov se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se odgovorna oseba pravne osebe za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 4.000 do 10.000 eurov.«.

Čistopis 38. člena Zakona o davčnem postopku.

Kdaj bo objavljen Pravilnik?

Iz Ministrstva za finance smo dni 2.1.2013 prejeli odgovor:
S spremembo zakona o davčnem postopku – ZDavP-2F, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 94/2012, je bil dopolnjen 38. člen Zakona o davčnem postopku tako, da zavezancem za davek in ponudnikom prepoveduje uporabljati in ponujati programsko opremo, ki omogoča spreminjanje zapisov brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb, kršitev prepovedi pa je z novim 398. a členom zakona sankcionirana kot prekršek z visoko globo. Ker se na podlagi 90. člena ZDavP-2F sankcijska določba začne uporabljati šele z 31. 3. 2013, je s tem dan rok za prilagoditev programske opreme, minister za finance pa bo podrobneje predpisal zahteve za programsko opremo predvidoma v januarju

Združenje za informatiko pri GZS je 9. 1. 2013 objavilo novičko z naslovom Sodelovanje v delovni skupini za pripravo poslovnika za Zakon o davčnem postopku 09. 01. 2013.

Ministrstvo za Finance je pripravilo nov Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku, ki vsebuje tudi določbe, ki naj bi omogočile omejevanje sive ekonomije. Predvidene spremembe imajo lahko škodljive in neupravičene posledice za slovenske proizvajalce računalniških programov. Zato smo v ZIT s sodelovanjem Pravne službe GZS pripravili pripombe in jih posredovali na MF.

Na podlagi naših pobud in predlogov je Ministrstvo za finance ustanovilo strokovno delovno skupino, sestavljeno iz predstavnikov SIR, GZS, DURS in MF, ki bo v 2 mesecih pripravila usmeritve za grobo strukturo informacijske podpore in vlogo proizvajalcev in uporabnikov programske opreme.

Delovna skupina je s svojim delom začela decembra 2012, uvodoma pa so udeleženci dosegli soglasje, da:
- v tem trenutku MF ne želi obremeniti proizvajalcev in uporabnikov z visokimi stroški certificiranja računalniške opreme in elektronskih naprav ter zamenjave opreme
- so jasne in predvidljive strokovne zahteve o zanesljivosti, pogoj za delitev kazenske odgovornosti ter možni nadaljnji razvoj zanesljivih rešitev informacijske podpore blagajniškemu poslovanju

30. januarja 2013 smo prejeli odgovor Ministrstva za finance:

[P]ravila glede programske opreme bodo določena s pravilnikom, ki bo še ta teden objavljen na spletni strani Ministrstva za finance. Pravilnik bo predvidoma izdan 15.2.2013. S pravilnikom bomo omejili splošno obveznost hranjenja podatkov (izvornih podatkov in poznejših sprememb) pri elektronski obdelavi podatkov, le na obveznost hranjenja podatkov o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju. Določena bo natančna vsebina in vrsta podatkov, ki jih morajo računalniški programi ali elektronske naprave hraniti oziroma zagotavljati v elektronskih evidencah. Predpisana bo vsebina, oblika in način izpisa podatkov o izdanih računih pri blagajniškem poslovanju, ki ga mora v postopku davčnega nadzora predložiti zavezanec za davek.

31. januarja 2013 je MF objavilo predlog Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebino, obliko, način in roke za predložitev podatkov

Ministrstvo za finance je 18. 3. 2013 objavilo nov Predlog Pravilnika o načinu izpolnjevanja zahtev za določene računalniške programe in elektronske naprave ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev elektronsko vodenih podatkov davčnemu organu

Pravilnik o zahtevah za računalniške programe bo predvidoma objavljen 26. 4. 2013.

Pravilnik je 26.4.2013 objavljen v Uradnem listu. Veljati prične 1. julija 2013

Zahteve za računalniške programe - vprašanja in odgovori


24. Ali račune še lahko pišem v Excelu ali Wordu?
Če zavezanec Word oziroma Excel uporablja le za vnos in izpis podatkov (kot pisalni stroj), brez avtomatizacije opravil in uporabe izdelanih namenskih aplikacij, ki npr. omogočajo avtomatsko knjiženje, izdelavo in vodenje poročil in evidenc, implementacijo kontrol, itd., ne moremo govoriti o elektronskem obdelovanju podatkov. V tem primeru določbe 8. in 9. člena ZDavP-2 in Pravilnika zanj ne veljajo.

V nasprotnem primeru morajo tudi programi za izdajanje računov v Wordu in Excelu izpolnjevati določbe 8. in 9. člena ZDavP-2 ter Pravilnika.

Ključne besede:
sledljivost programske opreme
10. člen ZDavP-2F
davčni postopek
sledenje spremembam dokumentov v skladu z ZDavP-2F
ZDavP-2F
davčne blagajne

Zadnji članki iz rubrike:

12.5.2021 16:44:58:
Onemogočena oddaja popravkov napovedi Doh-Div, Doh-Obr in Doh-Dho

5.5.2021 11:33:33:
Obrazec zahteve za vpis v Register ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic

3.5.2021 16:13:16:
E-doplačilna znamka v tednu Rdečega križa

19.4.2021 10:10:01:
Ministrstvo za finance je pripravilo predloge za nadgradnjo davčnega sistema

12.4.2021 16:46:36:
Učinkovitejše izvajanje sistema ravnanja z odpadno embalažo

Najnovejši članki:

12.5.2021 17:06:55:
Širitev sistema Vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM

12.5.2021 16:40:09:
Ministrstvo za finance pripravilo predloga novel Zakona o finančni upravi in Zakona o davčnem postopku

11.5.2021 13:33:13:
Dopolnitev pogostih vprašanj in odgovorov glede mesečnega temeljnega dohodka pri zavezancih, ki so v letu 2020 in 2019 poslovali s skrajšanim delovnim časom

10.5.2021 22:17:44:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2021

10.5.2021 22:14:36:
Pojasnilo k 2. točki drugega odstavka 4. člena Stališča 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT