Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 24.12.2012 15:12:07

Vlada potrdila Uredbo o začasnem financiranju Republike Slovenije v obdobju januar–marec leta 2013

Rubrika: Novičkeprint Natisni

Vlada potrdila Uredbo o začasnem financiranju Republike Slovenije v obdobju januar–marec leta 2013 Racunovodja.com

Vlada RS je na 42. redni seji, ki je potekala 20. decembra 2012, potrdila Uredbo o začasnem financiranju Republike Slovenije v obdobju januar – marec leta 2013.

Državni zbor je na seji 6. decembra 2012 hkrati s Proračunom za leto 2013 in leto 2014 sprejel tudi Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2013 in 2014, na katerega je bila dne 12. 12. 2012 na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, vložena zahteva za razpis zakonodajnega referenduma.

V skladu s 5. členom Zakona o javnih financah (ZJF) letni zakon oziroma ZIPRS1314 ureja sistem postopkov priprave ter izvrševanja državnega proračuna, prav tako pa tudi druge elemente finančnega poslovanja države in posrednih uporabnikov proračuna države. 5. člen ZJF tako določa, da bo ZIPRS1314 uredil obseg zadolževanja države, poroštev države, obseg zadolžitve javnega sektorja na ravni države, posebna pooblastila vladi in ministrstvu, pristojnemu za finance pri izvrševanju proračuna ter uredil druge rešitve, ki so potrebne za nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna.

Sam proračun nima pravne narave zakona in je potrebno, da se ob proračunu sprejme tudi zakon o njegovem izvrševanju.

Zgoraj navedeno pomeni, da v kolikor se ZIPRS1314 ne uveljavi s 1. januarjem 2013, ni mogoča uveljavitev v Državnem zboru že sprejetih proračunov za leti 2013 in 2014, posledično pa tudi ni omogočeno njuno izvrševanje. Za primere, če proračun ni sprejet pred začetkom leta, Ustava Republike Slovenije v 148. členu in ZJF v 32. členu določata začasno financiranje države.

Za začasno financiranje države je na podlagi 32. in 33. člena ZJF potrebno določiti sredstva v obdobju začasnega financiranja, o čemer odloča Vlada in o tem obvesti Državni zbor.

Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece, zato bo Vlada sprejela Uredbo o začasnem financiranju države za obdobje januar – marec 2013. Začasno financiranje države ne pomeni le, da je njeno financiranje določeno za začasno obdobje, pač pa predvsem to, da državni organi oteženo pričnejo z izvajanjem novih nalog ter da ni mogoče brezpogojno sklepati pogodb oziroma izvajati javnih razpisov za obdobje po začasnem financiranju.

Viri financiranja države v obdobju začasnega financiranja so načrtovani prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, načrtovani prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter prejemki iz naslova zadolževanja.

Prihodki državnega proračuna v obdobju januar – marec 2013

Pri pripravi ocen prihodkov v obdobju začasnega financiranja državnega proračuna za obdobje januar – marec 2013 se izhaja iz dosežene realizacije posameznih kategorij prihodkov v obdobju januar – november in ocen njihove realizacije v mesecu decembru 2012.

Osnove za ocene prihodkov za prve tri mesece 2013 izhajajo iz predvidenih makroekonomskih izhodišč in pričakovanih globalnih makroekonomskih okvirov za leto 2013, ki so bili podlaga za pripravo Proračunskega memoranduma 2013 in sprejetega Proračuna Republike Slovenije za leto 2013. Ocene posameznih kategorij prihodkov za obdobje januar – marec 2013 temeljijo na napovedih posameznih ključnih makroekonomskih agregatov, ki vplivajo na obseg in dinamiko posameznih kategorij davčnih, nedavčnih in drugih prihodkov.

Pri ocenah prihodkov so upoštevani učinki tistih sprejetih zakonskih in drugih sprememb v posameznih kategorijah davčnih in nedavčnih prihodkov, ki bodo imele finančne učinke v obdobju januar – marec 2013.

Na podlagi vseh omenjenih predpostavk se ocenjuje, da bodo skupni prihodki državnega proračuna v obdobju januar – marec 2013 znašali 1.787,7 mio EUR, kar je za okoli 4% manj, kot so znašali realizirani proračunski prihodki v prvem trimesečju leta 2012. Davčni prihodki bodo po teh ocenah v prvem trimesečju 2013 dosegli 1.528,0 mio EUR. Nedavčni prihodki v prvih treh mesecih 2013 so ocenjeni v višini 65,8 mio EUR, kapitalski prihodki v višini 2,2 mio EUR, prejete donacije v višini 1,1 mio EUR, prejeta sredstva iz Proračuna EU pa so ocenjena v višini 190 mio EUR.

Odhodki državnega proračuna v obdobju januar – marec 2013

Skladno z ZJF je skupni obseg odhodkov države določen glede na sorazmerno porabljena sredstva v enakem obdobju proračuna za preteklo leto. V določitvi obsega odhodkov začasnega financiranja januar-marec 2013 se je izhajalo iz realizacije skupnega obsega odhodkov v obdobju januar-marec 2012 glede na sprejeti proračun enakega obdobja leta 2012, za katero se določa začasno financiranje.

Pri določitvi začasnega financiranja je omejen skupni obseg odhodkov državnega proračuna, kar ne pomeni, da so tudi notranje razdelitve med posameznimi proračunskimi uporabniki enake kot v letu 2012. Slednje pomeni, da obseg odhodkov na ravni predlagateljev finančnih načrtov za obdobje januar-marec 2013 lahko odstopa od sorazmernega deleža porabe v enakem obdobju leta 2012. Pri notranji razdeliti odhodkov med predlagatelji finančnih načrtov so primarno upoštevane obveznosti iz naslova servisiranja javnega dolga, plačila sredstev v proračun Evropske unije, transfere v sklade socialnega zavarovanja (ZPIZ), plače in določene zakonske obveznosti.

Ob takih izhodiščih je skupni obseg odhodkov proračuna v obdobju januar – marec 2013 določen v višini 2,433 milijonov EUR.

Glavne značilnosti izvrševanja v obdobju začasnega financiranja so sledeča:

1. V predpisu o začasnem financiranju se prejemki države določijo v višini, kot je načrtovano za obdobje začasnega financiranja (torej kot je načrtovano za npr, mesec januar, februar in marec 2013).

2. Sredstva se smejo porabiti do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. Večja poraba je mogoča samo na podlagi sprejetega zakona v preteklem letu in večjih namenskih prejemkov.

3. V obdobju začasnega financiranja se lahko država zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic državnega dolga v tekočem letu.

4. Financiranje funkcij države se začasno nadaljuje za iste programe kot v preteklem letu – podlaga za določitev strukture proračuna je proračun s finančnimi načrti neposrednih uporabnikov preteklega leta.

5. Ne sme se povečevati števila zaposlenih glede na stanje 31. decembra preteklega leta ter sklepati novih ali podaljševati obstoječih pogodb o zaposlitvi.

6. Pogodbe se lahko sklepajo samo za obdobje začasnega financiranja.

7. Plačilo zapadlih prevzetih obveznosti mora imeti prednost pred sklepanjem novih pogodb, prav tako ima plačilo zakonskih obveznosti prednost pred ostalimi obveznostmi.

8. V obdobju začasnega financiranja se proračun RS izvršuje po programski klasifikaciji kot velja v enotnem računalniško podprtem računovodskem programu z imenom MFERAC z namenom, da se v obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti nemoteno vključijo v proračun tekočega leta.

Vir: UKOM

Zadnji članki iz rubrike:

28.5.2020 13:57:38:
Delo na domu, izolacija, karantena, bolniška, subvencioniranje čakanja na delo, odlog davčnih obveznosti

12.3.2020 16:35:41:
V Sloveniji bo razglašena epidemija, vrtci in šole se začasno zaprejo

25.3.2020 16:28:51:
Ukrepi zaradi vpliva koronavirusa na gospodarstvo

12.3.2020 16:21:17:
Vlada sprejela sklep o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerze

25.3.2020 16:30:28:
Z interventnim ukrepom za ohranitev delovnih mest

Najnovejši članki:

2.6.2020 14:43:28:
Krizni dodatek za zaposlene invalide, ki delajo v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih

2.6.2020 13:31:53:
Interventni ukrepi na področju štipendiranja in invalidskega varstva

1.6.2020 16:15:56:
Ali je z DFS obdavčena provizija, ki jo prejme trgovec za trženje zavarovalnega produkta zavarovalnice “podaljšana garancija”?

1.6.2020 15:31:43:
Čakanje na delo po 1. juniju 2020

1.6.2020 15:03:09:
Preklic dela na domu

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT