Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 13.7.2012 14:50:01

Subvencija za zaposlitev brezposelnih za najmanj eno leto za polni delovni čas - Zaposli.me

Rubrika: Razpisiprint Natisni

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli.me/ Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb«, s katerim se spodbuja zaposlovanje težje zaposljivih brezposelnih oseb iz ciljne skupine.

Subvencija za zaposlitev brezposelnih za najmanj eno leto za polni delovni čas. Povabilo je namenjeno tržnim delodajalcem. Odprto je do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 10. 2013.

Cilj javnega povabila:
- omogočiti 5.318 zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljne skupine za obdobje vsaj dvanajst (12) mesecev neprekinjeno za polni delovni čas 40 ur tedensko oz. za tedenski delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti,
- v projekte v okviru programa »Zaposli.me« vključiti vsaj 55 % žensk,
- ohraniti vsaj 30 % delovnih mest dvanajst (12) mesecev po zaključku projektov delodajalcev oz. obdobja subvencionirane zaposlitve.

Ponudbo za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli.me« lahko odda delodajalec, registriran kot samostojni poslovni subjekt s svojo matično številko, ki je tržni delodajalec in bo s pomočjo subvencije zaposlil težje zaposljivo(e) brezposelno(e) osebo(e), za obdobje najmanj dvanajst (12) mesecev neprekinjeno za polni delovni čas 40 ur tedensko oz. za krajši delovni čas (za zaposlitev invalida) v skladu z odločbo o invalidnosti.

Projekt je delodajalec v vlogi nosilca projekta, katerega ponudba je sprejeta na podlagi tega javnega povabila, z vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi brezposelnimi osebami iz ciljne skupine, vključenimi v subvencionirano zaposlitev, s katerimi Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: Zavod) sklene Pogodbo o izvedbi projekta v okviru programa »Zaposli.me«.

Kot zaposlitev se šteje vsaka zaposlitev, za katero je sklenjena pogodba o zaposlitvi v skladu z veljavnim Zakonom o delovnih razmerjih.

Za namen tega javnega povabila se kot tržni delodajalci štejejo delodajalci s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so v preteklem poslovnem letu več kot 50 % prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu. Pri tem se upošteva zadnji izkaz poslovnega izida za zadnje poslovno leto, ki je bil oddan Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve.


Ciljna skupina:
V projekte v okviru programa »Zaposli.me« se vključujejo brezposelne osebe, t.j. osebe, vodene v evidenci brezposelnih oseb, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:
- so invalidi oz. osebe, katerih invalidnost je priznana po nacionalni zakonodaji,
- so starejše od 50 let in so vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih oseb,
- so dolgotrajno brezposelne osebe, kar pomeni, da so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih,
- so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 6 mesecev in imajo ob podpisu zaposlitvenega načrta stalno prebivališče v Pokolpju, tj. v občinah Kočevje, Loški potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika.

Posamezna območna služba Zavoda lahko znotraj navedenih ciljnih skupin glede na strukturo brezposelnih in specifike trga dela v svoji regiji določi ožje ciljne skupine brezposelnih oseb, ki jih bo vključevala v subvencionirano zaposlovanje, kar se objavi v dodatku k javnemu povabilu kadarkoli v času trajanja tega povabila. Navedba ožjih ciljnih skupin, objavljenih v dodatku javnega povabila, mora poleg naziva območne službe, v kateri so navedene ožje ciljne skupine v veljavi, vsebovati še obdobje, v katerem se te uporabljajo.

Pogoji za oddajo ponudbe na javno povabilo:
Ponudbo za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli.me« lahko odda delodajalec, pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje:
a) splošne pogoje:
1. je tržni delodajalec, kar pomeni, da je v preteklem poslovnem letu več kot 50 % prihodkov ustvaril s prodajo blaga in/ali storitev na trgu;
2. je najmanj eno leto registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;. ima s pogodbo o zaposlitvi zaposleno vsaj eno osebo ali je samozaposlena oseba, ki nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi pri drugem poslovnem subjektu za več kot polovico polnega delovnega časa;
4. zadnjih dvanajst (12) mesecev pred mesecem oddaje ponudbe na javno povabilo:
a) ni zmanjševal števila zaposlenih, razen iz dopustnih razlogov oz.
b) je zaposlene osebe, katerim je prenehalo delovno razmerje iz drugih razlogov, nadomestil z novimi zaposlitvami, ki pa niso predmet subvencioniranja po tem javnem povabilu;
5. do Zavoda nima neporavnanih obveznosti iz pogodb o dodelitvi sredstev aktivne politike zaposlovanja;
6. v zadnjih štiriindvajsetih (24) mesecih pred oddajo ponudbe ni kršil pogodbenih obveznosti pri izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja, ki se nanašajo na vsebino programov ali nenamensko porabo sredstev;
7. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
8. ni v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Ur. l. RS, št. 44/07 - uradno prečiščeno besedilo in 51/11);
9. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, zapadle do vključno zadnjega dne meseca pred oddajo ponudbe;
10. poda izjavo, da je v zadnjih šestih (6) mesecih zaposlenim izplačeval plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja v zakonsko določenih in/ali pogodbeno dogovorjenih rokih;
11. bo zagotovil, da v primeru sprejema ponudbe višina vseh prejetih javnih sredstev in sredstev EU za posamezno vključeno osebo ne bo presegla polovice stroškov nastalih v zvezi z njeno zaposlitvijo v pogodbeno dogovorjenem času ohranitve njene zaposlitve, ki zajemajo oz so seštevek njenih neto plač, obveznih prispevkov iz plače (prispevki delojemalca), akontacije dohodnine in obveznih prispevkov na plačo (prispevki delodajalca/nosilca projekta) - intenzivnost pomoči;
12. je pred oddajo ponudbe ravnal v skladu s postopkom, predpisanim v 7. poglavju tega javnega povabila (Postopek pred oddajo ponudbe);
13. poda izjavo, da sprejema vse ostale pogoje in kriterije, določene v tem javnem povabilu.

Za namene tega javnega povabila se kot poslovni subjekti, registrirani za opravljanje dejavnosti, štejejo poslovni subjekti, ki so v poslovnem registru Slovenije vpisani na podlagi vpisa:
- v sodni register kot primarni register,
- v poslovni register kot primarni register, razen fizičnih oseb - sobodajalcev, ki po matični zakonodaji registrirano dejavnost lahko opravljajo le začasno
- iz drugih primarnih registrov, če po matični zakonodaji lahko opravljajo tržno dejavnost.

Za samozaposleno osebo se po tem javnem povabilu šteje oseba, določena v 5. členu ZUTD in poslovodna oseba oz direktor družbe v osebni družbi in družbi z omejeno odgovornostjo, ki je hkrati tudi družbenik te družbe.

Za dopustne razloge zmanjšanja števila zaposlenih v zadnjih dvanajstih (12) mesecih, ki so skladni z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008, se štejejo:
- prostovoljni odhodi delavcev (npr. sporazumna razveljavitev pogodbe o zaposlitvi, redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca), za katere pa se ne šteje prenehanje zaposlitve zaradi izteka pogodbe za določen čas razen, če je do prenehanja prišlo zaradi vrnitve delavcev, katere se je nadomeščalo s pogodbo o zaposlitvi za določen čas,
- nezmožnost opravljanja dela (npr. redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi invalidnosti ali iz razloga nesposobnosti – tj. npr. nedoseganja pričakovanih rezultatov dela ali neizpolnjevanja zahtevanih pogojev za opravljanje dela),
- prostovoljno skrajšanje delovnega časa,
- starostna upokojitev,
- izredna odpoved iz krivdnih razlogov na strani delavca, razen, če je bila izredna odpoved podana zaradi negativne ocene poskusnega dela.

Besedilo javnega povabila

Ključne besede:
subvencija za zaposlitev
zaposli me

Zadnji članki iz rubrike:

12.9.2023 11:56:10:
ZRSZ je objavil program javnih del za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov

24.4.2023 17:31:56:
Novih 30 milijonov evrov mikrokreditov namenjenih mikro in malim podjetjem

6.3.2023 12:18:37:
Od 8. marca oddaja ponudb na novem javnem povabilu Priložnost zame

2.2.2023 16:46:40:
Za hitrejši vstop mladih na trg dela

4.11.2022 11:29:41:
Stanovanjska jamstvena shema za mlade (ZSJSM)

Najnovejši članki:

29.9.2023 13:19:50:
Stopnja DDV za sončne elektrarne (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:20:18:
Stopnja DDV za zunanje ograje (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:10:23:
Koledar poročanja - oktober 2023

27.9.2023 16:04:42:
Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP

26.9.2023 12:53:47:
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov