Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 4.10.2012 15:37:03

Preglednica sprememb davkov zaradi Zakona o uravnoteženje javnih financ

Rubrika: Zakon za uravnoteženje javnih financprint Natisni

Preglednica sprememb davkov zaradi Zakona o uravnoteženje javnih financ Racunovodja.com

V Uradnem listu RS, št. 40/2012 je bil dne 30. 5. 2012 objavljen Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF, ki je pričel veljati naslednji dan po objavi, to je 31. 5. 2012. Spremembe prikazuje naslednja preglednica.

Davek, sprememba ali dopolnitev oz. nova dajatev Pričetek uporabe Obdobje veljavnosti Opis spremembe ali dopolnitve oz. nove dajatvE Davčna stopnja Obračun Odmera
1 Prispevki za zdravstveno zavarovanje po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ, Zakonu o prispevkih za socialno varnost - ZPSV in Zakonu o urejanju trga dela - ZUTD (sprem. in dopolnitve) naslednji dan po objavi ZUJF v Uradnem listu RS, to je 31. 5. 2012 neomejena veljavnost 228. člen - Znižanje stopnje prispevka za zdravstveno zavarovanje od nadomestila za brezposelnost

Na novo se določi stopnje prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki se plačujejo od nadomestila za primer brezposelnosti. Obstoječe stopnje prispevkov za zdravstveno zavarovanje ostanejo v veljavi za nadomestila za primer brezposelnosti, ki se izplačujejo brezposelnim osebam, ki so do uveljavitve ZUJF prejemniki nadomestila med začasno zadržanostjo z dela.
Prispevke obračunava Zavod RS za zaposlovanje ob izplačilu nadomestila za primer brezposelnosti.
Prispevek za zdravstveno zavarovanje zavarovanca se zniža iz 6,36 % na 5,96 %,
prispevek za zdravstveno zavarovanje delodajalca se zniža iz 6,56 % na 5,96 %.
obračun davčnega
odtegljaja - REK-1b obrazec
9. člen - Določitev stopnje prispevka za zdravstveno zavarovanje za zavarovance - otroke do 18 let, ki niso zavarovani iz drugega naslova

Določi se stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje za zavarovance - otroke do 18. let, ki niso zavarovani iz drugega naslova (zavarovanci iz 24. tč. 1. odst. 15. člena ZZVZZ), ki do sedaj ni bila določena.
Prispevke obračunava in plačuje pristojna občina.
Določi se stopnja prisp. za ZZ v višini 5,96 % od zneska veljavne minimalne plače. obračun davčnega
odtegljaja - REK-1b obrazec
8., 9. člen - Določitev stopnje prispevka za zdravstveno zavarovanje za določene zavarovance - upravičence do starševskega varstva

Na novo se določi stopnje prispevkov za zdravstveno zavarovanje za določene zavarovance - upravičence do pravic po starševskem varstvu (23. tč. 1. odst. 15. člena ZZVZZ).
Prispevke obračunava in plačuje MDDSZ.
Določi se stopnja prisp. v višini 5,96 % . obračun davčnega odtegljaja - REK-1b obrazec
8. in 9. člen Za občine je na novo določena obveznost plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje od delnega plačila za izgubljeni dohodek po Zakonu o socialnem varstvu

Za občine se na novo določi obveznost plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje za zavarovance - prejemnike delnega plačila za izgubljeni dohodek za družinske pomočnike po Zakonu o socialnem varstvu.
Prispevke obračunava pristojna občina od zneska delnega plačila za izgubljeni dohodek.
Glede na določen obseg pravic iz zdravstenega zavarovanja za družinske pomočnike se na novo določi obveznost plačila dveh prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki jih plačuje občina: prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 5,96 % ter prispevke za poškodbo pri delu po stopnji 0,18 % od zneska delnega plačila za izgubljeni dohodek. obračun davčnega odtegljaja - REK-1b obrazec
2 Zakon o dohodnini ZDOH-2 01.01.2013 neomejena veljavnost 118. člen

Sprememba mejnega zneska neto davčne osnove med drugim in tretjim razredom v letni dohodninski lestvici.
Meja med drugim in tretjim razredom
dohodninske lestvice se dvigne iz 15.681 na 18.534 eur.
Mejni zneski neto davčnih osnov v lestvici iz 118. člena ZUJF se uskladijo v mesecu decembru tekočega leta za naslednje leto (prva uskladitev se opravi za leto 2013 v mesecu decembru 2012).
letna odmera dohodnine
odmera akontacij dohodnine - REK, plačilne liste
odmera akontacij dohodnine - obračun Doh-DEJ
odmera akontacij dohodnine - odmera po medletnih napovedih
začasni ukrep za leti 2013 in 2014 199. člen

Za leti 2013 in 2014 se uvede četrti dohodninski razred.
Uvaja se nov četrti dohodninski razred z dodatno st. dohodnine 50 %, za letno neto davčno osnovo nad 69.313 eur.
Znesek neto davčne osnove se uskladi v mesecu decembru tekočega leta za naslednje leto (prva uskladitev se opravi za leto 2013 v mesecu decembru 2012).
letna odmera dohodnine
odmera akontacij dohodnine - REK, plačilne liste
odmera akontacij dohodnine - obračun Doh-DEJ
odmera akontacij dohodnine - odmera po medletnih napovedih
2 Zakon o dohodnini ZDOH-2 01.01.2013 neomejena veljavnost 119. člen

Sprememba stopnje dohodnine za dohodek iz kapitala
119. in 238. člen

Pri dobičku iz kapitala se za prvih pet let imetništva kapitala dvigne stopnja iz 20 % na 25 % .
dobiček iz kapitala od odsvojitve VP, INVK in deležev: odmera na letni in medletni ravni po napovedi zavezanca.
dobiček iz kapitala od nepremičnin: odmera na letni in medletni ravni po napovedi zavezanca
Stopnja dohodnine od obresti in dividend se dvigne iz sedanjih 20 % na 25 %. obresti na denarne depozite - odmera na letni ravni po napovedi zavezanca
druge obresti - odmera na medletni ravni po napovedi zavezanca
obresti - REK 2
dividende - odmera na medletni ravni po napovedi zavezanca
dividende - REK 2
3 Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov - ZDDOIFI 01.01.2013 neomejena veljavnost 120. in 239. člen
Sprememba stopnje davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
Stopnja davka od dobička od odsvojitve IFI se za čas imetništva IFI od drugega do konca petega leta iz 20 % dvigne na 25 %. odmera na letni ravni po napovedi zavezanca
4 DODATNI DAVEK NA MOTORNA VOZILA
(DOPOLNITEV ZDMV)
prvega dne drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je zakon uveljavljen - 1. 7. 2012 neomejena
veljavnost
od 123. do 127. člena:
uvedena dodatna obveznost iz naslova DMV v obliki dodatnega davka-pribitka, ki je odvisna od prostornine motorja, za osebna motorna vozila (med katere sodijo tudi bivalna vozila) od 2.500 cm3 in za motorna kolesa, trikolesa ter štirikolesa od 1.000 cm3
za osebna motorna vozila (tudi bivalna vozila): prostor. v (cm3) (%) dodatni davek
Do 2.499 0
od 2.500 – 2.999 8
nad 3.000 – 3.499 10
nad 3.500 – 3.999 13
nad 4.000 16
za motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa:
Do 999 0
Od 1.000 5
v večini primerov odmera, mesečni obračun v primerih, ki jih predvideva ZDMV že za obračun DMV; nov obrazec obračuna bo predpisal Minister za finance;
5 Koncesijska dajatev od prejemkov, izplačanih dijakom in študentom.
prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je zakon uveljavljen - 1. 6. 2012 neomejena veljavnost 129. - 132. člen:
Davčna osnova je fakturiran prihodek od dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom za pretekli mesec.
Davčni zavezanci so organizacije oziroma delodajalci, ki na podlagi koncesijske pogodbe posredujejo začasna in občasna dela za dijake in študente.

130.člen
Koncesijske dajatve se obračunajo po 23 %.
Do 31. 12. 2012 se 63 % obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve nakaže v proračunski sklad ministrstva, pristojnega za delo in 17,4 % za delovanje ŠOS, organizaciji se priznajo stroški v višini 19,6 % obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve.

Od 1. 1. 2013 se 67 % obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve nakaže v proračunski skladu ministrstva, pristojnega za delo in 16,5 % za delovanje ŠOS, organizaciji se priznajo stroški v višini 16,5 % obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve.
131.člen:
Obračun.
Obračun sredstev iz koncesijske dajatve organizacije predložijo davčnemu organu 18. dne v mesecu, če je ta dan dela prost, pa prvi naslednji delovni dan.
Prvi obračun bodo zavezanci oddali 18. 7. 2012.
6 Dodatni davek od plovil 01.01.2013 neomejena
veljavnost
121. do 123. člen:
Prihodki od dodatnega davka od plovil pripadajo proračunu RS, medtem, ko je osnovni davek na vodna plovila prihodek občinskih proračunov.

Pri dodatnem davku je davčna obveznost za plovila nad 5 do 8 m nižja kot pri osnovnem davku za vodna plovila, za plovila nad 12 m pa je davčna obveznost enaka tako pri osnovnem kot pri dodatnem davku.
121. in 122. člen (lestvica in znižanje davčne osnove):
Dodatni davek se ugotovi na način, kot je določen s 5. členom ZDVP, pri čemer se za določitev davčne obveznosti upoštevajo naslednji zneski:
- za dolžino plovila od 5-8m je splošna obveznost 2,00 eur, obveznost za vsak meter plovila je 0,50 eur in obveznost za vsak kilovat moči pogna 0,10 eur
- za dolžino plovila od 8-12m je splošna obveznost 10,00 eur, obveznost za vsak meter plovila je 2,00 eur in obveznost za vsak kilovat moči pogna 1,00 eur
- za dolžino plovila nad 12m je splošna obveznost 20,00 eur, obveznost za vsak meter plovila je 3,50 eur in obveznost za vsak kilovat moči pogna 2,00 eur.
Zniža se davčna obveznost glede na življenjsko dobo plovila za 5 % za vsako dopolnjeno leto starosti plovila, vendar preostanek davčne obveznosti ne sme bit nižji od 50 % davčne obveznosti za novo plovilo. Črta se določba o znižanju davčne obveznosti za vsako leto starosti plovila in starosti pogona.
odmera (po določbi 11. člena Zakona o davku na vodna plovila - ZDVP je rok za odmero za koledarsko leto najpozneje do 28.2.)
7 Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč - nov davek naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS - 31. 5. 2012 neomejena veljavnost 133. do 140. člen:
Zavezanec za davek je prodajalec zemljišča, ki se ob odsvojitvi šteje za zemljišče za gradnjo stavb.
Davčna osnova je razlika med vrednostjo zemljišča ob odsvojitvi, zmanjšano za stroške odsvojitve, in vrednostjo zemljišča ob pridobitvi, povečano za stroške pridobitve. Za stroške pridobitve oziroma odsvojitve se smiselno uporablja ZDoh-2.

- pridobitev podatkov, potrebnih za odmero od GURS (iz registra nepremičnin), od občin (potrdilo o spremembi namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb)
138. člen:
-25 %, če je od spremembe namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb do prodaje minilo manj kot eno leto
-15 %, če je od spremembe namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb do prodaje minilo 1 do manj kot 3 leta
-5 %, če je od spremembe namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb do prodaje minilo od 3 do vključno 10 let
odmera v roku 30 dni od dneva vložitve napovedi
8 Davek na nepremično premoženje večje vrednosti - nov davek naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je 31. 5. 2012 druga polovica leta 2012 in še za leti 2013 in 2014 189. do 196. člen in 244. člen (prehodna določba):
Obdavčijo se nepremičnine na območju RS, kot so po stanju na dan 1.1. (za odmerno leto 2012 na dan prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen ZUJF) leta, za katero se davek odmerja, določene v registru nepremičnin, ki pripadajo istemu lastniku, kadar njihova skupna vrednost znaša najmanj 1 mio €

Davčni zavezanec je fizična ali pravna oseba, ki je na dan 1.1. (za odmerno leto 2012 na dan prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen ZUJF) leta, za katerega se davek odmerja evidentirana v registru nepremičnin kot lastnik nepremičnin

Davčna osnova je seštevek posplošene tržne vrednosti nepremičnin v lasti istega lastnika, ki so pripisane nepremičninam v registru nepremičnin na dan 1.1. (za odmerno leto 2012 na dan prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen ZUJF) leta, za katerega se davek odmerja

- pridobitev podatkov potrebnih za odmero od GURS (iz registra nepremičnin)
194. člen:
0,5 %, kadar znaša davčna osnova od 1 mio do 2 mio eur
in 1,0 %, kadar znaša davčna osnova nad 2 mio eur, za leto 2012 se davčna obveznost zmanjša za 50 %
odmera za leto 2012 mora biti izvedena v roku 3 mesecev po uveljavitvi ZUJF;
odmera za leti 2013 in 2014 mora biti izvedena do 31.5. za tekoče leto

Ključne besede:
ZUTD
Zakon za uravnoteženje javnih financ
ZUJF
davki zujf

Zadnji članki iz rubrike:

28.11.2012 15:11:13:
Regres za prehrano med delom - javni uslužbenci - ZUJF

12.11.2012 14:36:59:
Pojasnilo glede nagrade za obvezno opravljanje prakse študentov in dijakov - ZUJF

12.11.2012 14:29:17:
Kilometrina za uporabo lastnega vozila v službene namene v državi - ZUJF

12.11.2012 14:12:28:
Avtorske in podjemne pogodbe v ZUJF in opredelitev posebnega projekta

10.10.2012 13:51:17:
Jubilejna nagrada po 177. členu ZUJF

Najnovejši članki:

22.9.2020 13:50:22:
Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za avgust

21.9.2020 16:46:17:
Prevoz na delo - negospodarstvo

21.9.2020 16:27:25:
Obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah

21.9.2020 15:11:33:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2020

21.9.2020 15:07:36:
Slovenija podpira uvedbo posebne identifikacijske številke za davek na dodano vrednost na Severnem Irskem

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT