Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 31.1.2012 11:19:41

Pregled sprememb izvajanja 36. člena ZDavP-2

mag. Katja Blatnik

Rubrika: Davkiprint Natisni

Pregled sprememb Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 101/2011)

Sprememba Pravilnika velja od 27. 12. 2011 in je v neposredni povezavi s 36. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) (Ur. l. RS, št. 117/2006), ki se uporablja od 1. januarja 2007 in določa obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune[1]. Skladno s tem členom morajo osebe iz prvega odstavka tega člena, to so pravne in druge osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, upravni in drugi državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila prejemnikom nakazovati na njihove transakcijske račune, odprte pri izvajalcih (ponudnikih) plačilnega prometa.

Plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila niso dolžne nakazovati na transakcijske račune, če gre za plačila v manjših zneskih ali če je drugače zagotovljena evidenca o teh plačilih. Primeri, v katerih se plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ne nakazujejo na TRR so določeni s Pravilnikom o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Od leta 2007 sta bili v zvezi z izvajanjem 36. člena ZDavP-2 objavljeni dve spremembi in dopolnitvi tega pravilnika.

1. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Ur. l. RS 46/2007).

2. Prva dopolnitev tega člena je bila objavljena v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Ur. l. RS 102/2007).

3. Prva sprememba tega člena je bila objavljena v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Ur. l. RS 101/2011).

Preglednica: spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku v zvezi z izvajanjem 36. člena ZDavP-2.

A.     PLAČILA NA TRR FIZIČNIH OSEB

Osebe iz prvega odstavka 36. Zakona o davčnem postopku, izplačevalci dohodka, niso dolžni na TRR fizičnih oseb nakazati:

1. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Ur. l. RS 46/2007)

2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Ur. l. RS 102/2007)

3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Ur. l. RS 101/2011)

1. dohodkov iz delovnega razmerja iz 37. člena Zakona o dohodnini, ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06):

NI SPREMEMB

VEČINA DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA SE NAKAZUJE NA TRR

1. dohodkov iz delovnega razmerja iz 8. točke drugega odstavka 37. člena Zakona o dohodnini ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB)

plačo, nadomestilo plače in vsako drugo plačilo za opravljeno delo, ki vključuje tudi provizije

NI SPREMEMB

SAMO NA TRR

regres za letni dopust, jubilejno nagrado, odpravnino, solidarnostno pomoč

NI SPREMEMB

SAMO NA TRR

povračilo stroškov v zvezi z delom

NI SPREMEMB

SAMO NA TRR

boniteto, ki jo delodajalec zagotovi v korist delojemalca ali njegovega družinskega člana

NI SPREMEMB

SAMO NA TRR

nadomestilo, ki ga zagotovi delodajalec na podlagi dogovora z delojemalcem zaradi kateregakoli pogoja v zvezi z zaposlitvijo ali zaradi spremembe v pogojih v zvezi z zaposlitvijo, vsako izplačilo delodajalca v zvezi s prenehanjem veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, vsako izplačilo zaradi prenehanja zaposlitve in podobni prejemki

NI SPREMEMB

SAMO NA TRR

prejemke, prejete zaradi začasnega neizplačila dohodka iz zaposlitve

NI SPREMEMB

SAMO NA TRR

nadomestila in druge prejemke, ki so prejeti od delodajalca ali druge osebe, skladno z drugimi predpisi, kot posledica zaposlitve oziroma obveznega zavarovanja za socialno varnost

NI SPREMEMB

SAMO NA TRR

dohodek na podlagi udeležbe v dobičku, prejet iz delovnega razmerja

NI SPREMEMB

SAMO NA TRR

dohodki, prejeti za vodenje ali vodenje in nadzor poslovnega subjekta, ki je pravna oseba, na podlagi poslovnega razmerja

NI SPREMEMB

SAMO NA TRR

dohodki izvoljenih ali imenovanih nosilcev funkcij v organih zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti v Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, če za to funkcijo prejemajo plačo

NI SPREMEMB

SAMO NA TRR

dohodki, ki izhajajo iz avtorskega dela, ustvarjenega iz delovnega razmerja, iz izvedb avtorskih in folklornih del iz delovnega razmerja in dohodki, ki izhajajo iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju, ne glede na obliko pogodbe, ki je podlaga za izplačilo navedenih dohodkov

NI SPREMEMB

SAMO NA TRR

dohodek, prejet za opravljanje malega dela po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno

NI SPREMEMB

SAMO NA TRR

nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja in obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo, ki jih prejmejo fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, kmetje, družbeniki družb in druge osebe, ki niso v delovnem razmerju

NI SPREMEMB

SAMO NA TRR

plačilo, ki se izplača fizični osebi, ki opravlja dejavnost, kmetu, družbeniku in drugi osebi, ki ni v delovnem razmerju, kot nadomestilo za izgubljeni zaslužek po posebnih predpisih, ki določajo sodelovanje določenih fizičnih oseb pri izvajanju dejavnosti državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, kot je primeroma sodelovanje pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč

NI SPREMEMB

SAMO NA TRR

pokojnine, nadomestila in drugi dohodki iz naslova (obveznega, obveznega dodatnega in prostovoljnega dodatnega) pokojninskega in invalidskega zavarovanja, razen izplačila odkupne vrednosti v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakonom o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb

NI SPREMEMB

NI SPREMEMB

2. dohodkov, ki so v skladu z 20. do 32. členom ZDoh-2 izvzeti iz obdavčitve z dohodnino (npr. pomoči in subvencije …)

NI SPREMEMB

NI SPREMEMB

3. dividend in obresti, ki ne presegajo 125 eurov

NI SPREMEMB

ZNIŽANJE ZNESKA

dividend in obresti, ki ne presegajo 50 eurov

4. dividend, obresti in drugih plači v zvezi s premoženjem, za katerega se opravljajo skrbniške storitve oziroma storitve gospodarjenja, če se izplačujejo na račune skrbniških storitev oziroma storitev gospodarjenja

NI SPREMEMB

NI SPREMEMB

5. prejemkov, namenjenih pokritju stroškov dnevnice in prevoza, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki na podlagi imenovanja opravi funkcijo člana volilnega odbora na podlagi predpisov o volitvah in v zvezi s tem prejme le povračilo navedenih stroškov

NI SPREMEMB

NI SPREMEMB

6. prejemkov iz 2., 4. in 5. točke 107. člena Zdoh-2 (nekatere oprostitve)

NI SPREMEMB

NI SPREMEMB

7. prejemkov od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov, industrijskih in drugih odpadkov ter izdelkov domače in umetne obrti, ki ne presegajo 125 eurov

NI SPREMEMB

ZNIŽANJE ZNESKA PREJEMKOV

prejemkov od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov, industrijskih in drugih odpadkov ter izdelkov domače in umetne obrti, ki ne presegajo 50 eurov

 8. sredstev, v primeru prenosa sredstev vlagatelja iz enega vzajemnega sklada v drug vzajemni sklad iste družbe za upravljanje, če družba za upravljanje zagotovi ustrezen način sledljivosti prehodov med vzajemnimi skladi

NI SPREMEMB

NI SPREMEMB

9. sredstev, v primeru neplačila z zastavno pravico zavarovane terjatve iz naslova investicijskih kuponov vzajemnega sklada

NI SPREMEMB

NI SPREMEMB

 

DODANO:

10. drugih dohodkov, če se prejemnik dohodka v primeru naravne in druge nesreče, kot je opredeljena po zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, odpove dohodku za namene pomoči v teh nesrečah, pod pogojem, da so od dohodka odvedeni vsi davki v skladu z zakonom o obdavčenju in zakonom, ki ureja davčni postopek, in je dohodek nakazan na transakcijski račun organizacije, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, status humanitarne organizacije, ali transakcijski račun samoupravne lokalne skupnosti

NI SPREMEMB

B. PLAČILA NA TRR PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB

Če posamično plačilo ne presega 420 eurov potem fizična oseba, ki opravlja dejavnost ali pravna oseba, plačila za dobavljeno blago in dobavljeno storitev ni dolžna nakazati na TRR pravne osebe ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost.

NI SPREMEMB

ZNIŽANJE ZNESKA POSAMIČNEGA PLAČILA

Če posamično plačilo ne presega 50 eurov potem fizična oseba, ki opravlja dejavnost ali pravna oseba, plačila za dobavljeno blago in dobavljeno storitev ni dolžna nakazati na TRR pravne osebe ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost.

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) (Ur. l. RS, št. 117/2006, št. 13/2011-UPB 4)

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) (Ur. l. RS, št. 117/2006, št. 13/2011 – UPB 7)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 46/2007)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Ur. l. RS 102/2007)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Ur. l. RS 101/2011)


[1] Prej 67. člen ZDavP-1.

Ključne besede:
ZDavP-2
ZDoh-2
Zakon o davčnem postopku
Zakon o dohodnini
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
36. člen ZDavP-2

Zadnji članki iz rubrike:

5.9.2023 16:33:47:
Novosti zakonov o odpravi posledic poplav ter zemeljskih plazov na davčnem področju

5.9.2023 16:25:18:
Izteka se rok za odlog plačila davčnih obveznosti zaradi poplav

11.9.2023 16:36:03:
Predizpolnjena vrsta obračuna na obračunih DOD-DDPO in DDD-DDD

14.8.2023 15:59:27:
Odlog plačila oziroma podaljšanje roka za plačilo obveznosti zaradi poplav

10.8.2023 13:24:16:
Prizadeti v poplavah lahko upravičeni tudi do izredne denarne socialne pomoči

Najnovejši članki:

3.10.2023 16:25:30:
Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2023 - Podrobnejši opis

3.10.2023 16:17:45:
Podatki za obračun plač za september 2023

3.10.2023 12:44:52:
Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca

3.10.2023 16:34:28:
Stopnja DDV za sončne elektrarne (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:20:18:
Stopnja DDV za zunanje ograje (29. 9. 2023)