Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 6.1.2012 21:00:17

Nadomestna izpolnitev kvote za zaposlovanje invalidov od 1. 1. 2012 dalje

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni

Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote in ima sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom lahko zniža obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov z realizirano izpolnitvijo nadomestne kvote (NDM). 

 • Za nadomestno izpolnitev kvote šteje v koledarskem letu sklenjena in realizirana pogodba.
 • Iz izpisa iz Poslovnega registra Slovenije - AJPES mora biti razvidno, da ima invalidsko podjetje oziroma zaposlitveni center registrirano dejavnost, ki je predmet pogodbe o poslovnem sodelovanju.
 • Pogodbeno obveznost izvajajo zaposleni v invalidskem podjetju ali zaposlitvenem centru (podjemne pogodbe ali dodelavni posli v drugih podjetjih niso dovoljeni in štejejo za kršitev določil pri uveljavljanju NDM).
 • Predmet pogodbe ne smejo biti posredniške storitve, posredovalne storitve (razen začasno posredovanje delovne sile) in storitve preprodaje blaga.
 • NDM je mogoče napovedati za največ 12 mesecev koledarskega leta, po tem je potrebna nova napoved.

Postopek za uveljavljanje nadomestne izpolnitve kvote  

 • Napoved NDM je možna izključno na spletnem naslovu www.svzi.gov.si preko e-izmenjave podatkov SVZI.Net .
 • Delodajalec napove NDM najkasneje v 10-ih dneh po sklenitvi pogodbe.
 • Sklad upošteva napoved od prvega dne meseca, v katerem napoved prejme upoštevajoč rok za oddajo najave.
 • Stroški dela, ki zadostuje za NDM za 1 invalida mora biti v višini najmanj 15 minimalnih plač v 12 mesecih.
 • Napovedi NDM mora biti pripeta pogodba o poslovnem sodelovanju z IP ali ZC, s katero se uveljavlja napoved NDM.
 • Če napovedi ni pripeta pogodba niti po pisnem pozivu k dopolnitvi se šteje, da napoved ni popolna in je neustrezna.

Mesečno poročanje o realizaciji nadomestne izpolnitve kvote  

 • Delodajalec mora Skladu o realizaciji posamezne pogodbe poročati mesečno preko SVZI.Net.
 • Rok za oddajo mesečnega poročila je zadnji dan v mesecu za pretekli mesec (npr. 29.2.2012 za januar 2012).
 • Za izpolnitev NDM za 1 invalida šteje realizacija stroškov dela iz poslovne pogodbe v višini 15 minimalnih plač v 12 mesecih koledarskega leta.
 • V mesečno poročilo je potrebno obvezno vpisati znesek realizacije pogodbe in znesek realiziranih stroškov dela. Sistem sam izračuna število realiziranih invalidov za nadomestno izpolnitev kvote.
 • Mesečno poročilo o realizaciji NDM elektronsko podpiše in odda odgovorna oseba delodajalca.
 • Po uspešni oddaji mesečnega poročila dobi na e-naslov obvestilo, da je poročilo oddano in čaka na potrditev s IP/ZC in dobi status “Poročilo je v podpisovanju pri IP oz. ZC”.
 • Oddano mesečno poročilo lahko tudi prekliče, vendar pa ne po podpisu s strani IP/ZC.
 • Če poročilo za mesec ni oddano v predpisanem roku za oddajo poročila, se šteje, da NDM za ta mesec ni realizirana.
 • Če IP/ZC mesečnega poročila ne potrdi v roku za oddajo poročila, se šteje, da NDM za ta mesec ni realizirana.
 • Sklad upošteva realizacijo NDM do višine mesečne obveznosti. Morebitna večja realizacija NDM se upošteva v naslednjih mesecih vendar pa največ do konca koledarskega leta.
 • Prenos realizacije iz preteklega v naslednje koledarsko leto ni mogoč.
 • Če zavezanec h kvoti v predpisanem roku ne dokaže nadomestne izpolnitve kvote, mora plačati prispevek za vzpodbujanje zaposlovanje invalidov skupaj z zamudnimi obrestmi.
 • Če zavezanec h kvoti v postavljenem roku ne izpolni obveznosti plačila prispevka in tudi ne dokaže, da ni zavezanec za plačilo zaradi izpolnjevanja nadomestne kvote, mu Sklad izda odločbo o obveznosti plačila.

Kršitev določil pri uveljavljanju nadomestne izpolnitve kvote

 • Sklad, oziroma njegov pooblaščenec izvaja nadzor nad izvajanjem pogodb o poslovnem sodelovanju zaradi nadomestne izpolnitve kvote (82. člen ZZRZI).
 • Strokovna komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo (56. člen ZZRZI) izvaja nadzor nad izvajanjem pogodb za nadomestno izpolnitev kvote v invalidskih podjetjih.
 • Delodajalcu, pri katerem je v postopku nadzora ugotovljena kršitev določil uveljavljanja NDM v tekočem ali preteklem letu Sklad ne upošteva realizacije NDM za tekoče leto, ne glede na to, pri kateri pogodbi je ugotovljena kršitev.
 • Delodajalcu, pri katerem je v postopku nadzora ugotovljena kršitev določil uveljavljanja NDM v tekočem ali preteklem letu ne more uveljavljati NDM tudi v naslednjem koledarskem letu.
 • Sklad izdela poročilo o nadzoru, na podlagi katerega skladno 65.čl. ZZRZI izda odločbo o obveznosti plačila prispevka za tekoče leto skupaj z zamudnimi obrestmi.
 • Sklad mora o ugotovitvah kršitev določil 64.čl., to je uveljavljanja NDM s strani IP/ZC obvestiti pristojno ministrstvo (MDDSZ- Direktorat za invalide).
 • Če je v postopku nadzora ugotovljena kršitev določil uveljavljanja NDM s strani IP ali ZC, je to lahko razlog za odvzem in prenehanje statusa skladno z določili (1) odstavka 60.čl. ZZRZI
Obvezne sestavine pogodbe 

 • Pogodba mora biti skladna z določbami Zakona o obligacijskih razmerjih, iz nje pa mora biti posebej razvidno:
 • Predmet pogodbe -storitev/izdelek in ne namen uporabe te pogodbe ali manjkajoči invalidi za kvoto
 • Pogodbena vrednost za posamezno vrsto storitve/izdelkov ter skupna pogodbena vrednost, brez DDV
 • Stroški dela za posamezno vrsto storitve/izdelkov ter celotni stroški dela po pogodbi, brez DDV
 • Priporočljiv je pripis šifre dejavnosti (SKD), ki vsebinsko ustreza vsakemu posameznemu predmetu pogodbe
Stroški dela  

 • Stroške dela določajo računovodski standard št. 15
 • BOD
 • Regres
 • Prevoz na delo
 • Prehrana
 • Nadomestila zaradi bolniškega staleža do 30 dni
 • Jubilejne nagrade
 • Odpravnine
 • Nagrade vajencem

Izračun realizacije nadomestne izpolnitve kvote 

Višina realiziranih stroškov dela iz pogodbe določa število invalidov za NDM in za to število izpolnjeno manjkajoče število invalidov, ki bi jih moral zavezanec zaposliti v okviru predpisane kvote.
Realizacija stroškov dela, ki zadostuje za NDM za 1 invalida mora biti v višini najmanj 15 minimalnih plač v 12 mesecih.

(1 invalid=748,10 EUR x 15 = 11.221,50 EUR na leto)
(1 invalid=748,10 EUR x 15/12 = 935,12 EUR na mesec) 

Obračun realizacije nadomestne kvote - PRIMER 

Če so realizirani stroški dela za manjše število invalidov kot jih je potrebno za kvoto, se izvede naslednji izračun:

Realizirani stroški dela se delijo z višino 15/12 minimalne plače v RS. Rezultat je število invalidov realiziranih iz nadomestne izpolnitve kvote.

Primer:
1. Pogodba RNDM > 2.400 € / 935,12€ = 2,57 => 2 invalida
2. Pogodba RNDM > 3.200 E/ 935,12€ = 2,99 => 2 invalida
Skupaj RNDM (realizacija NDM)za obe pogodbi v mesecu poročanja => 4 invalidi 

Če je delodajalec v istem mesecu za izpolnitev kvote potreboval 10 invalidov in ima zaposlena 2 invalida, za 4(2+2) pa je realiziral iz NDM, mora v Sklad plačati prispevek še za 4 invalide. 
Če je delodajalec v istem mesecu za izpolnitev kvote potreboval 6 invalidov in ima zaposlena 2 invalida, za 4(2+2) pa je realiziral iz NDM, mu za ta mesec ni potrebno plačati v Sklad plačati prispevka.
Če je delodajalec v istem mesecu za izpolnitev kvote potreboval 4 invalide in ima zaposlena 2 invalida, za 4(2+2) pa je realiziral iz NDM, mu za ta mesec ni potrebno plačati v Sklad plačati prispevka, ima pa 2 invalida v rezervaciji za izpolnitev kvote v prihodnjih mesecih istega koledarskega leta.

Vir: Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

Ključne besede:
kvota za zaposlovanje invalidov
invalidsko podjetje
zaposlitveni center

Zadnji članki iz rubrike:

26.2.2021 11:47:07:
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju

25.2.2021 11:48:25:
Oddaja Izjave za pridobitev subvencije minimalne plače

24.2.2021 9:34:13:
Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije za januar 2021

20.2.2021 12:54:39:
Nadomestila v breme ZZZS po PKP in osnova za nadomestila v breme OZZ

17.2.2021 10:07:06:
Brexit - spremembe v zvezi s pridobivanjem potrdil A1 za delavce napotene v Združeno kraljestvo

Najnovejši članki:

26.2.2021 14:41:15:
Vpliv pomoči PKP na izračun odbitnega deleža

23.2.2021 19:33:35:
Zasebniki: Davčni obračun in letno poročilo za s.p. za leto 2020

22.2.2021 14:58:21:
Zaposlitveni oglas: Knjigovodja, računovodja (m/ž), Ljubljana

21.2.2021 15:21:31:
Objave obvestil o nameravanem prenehanju opravljanja dejavnosti s.p.

21.2.2021 13:36:24:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2021

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT