Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 5.12.2011 12:22:52

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del

Uradni list RS, št. 96/2011 z dne 28. 11. 2011

Rubrika: Razpisiprint Natisni

1. člen

Ta pravilnik podrobneje ureja izbor programov javnih del, merila za oblikovanje kvot sredstev javnega povabila za izbor programov javnih del po območnih službah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod), vlogo partnerjev pri izvajanju programov javnih del, merila za določanje deležev plač za brezposelne osebe, vključene v programe javnih del, ki jih sofinancira zavod, vrsto stroškov, ki jih zavod zagotavlja poleg deleža plač ter poročanje zavoda ministrstvu, pristojnemu za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. člen

(1) Izbor programov javnih del izvajajo strokovne komisije območnih služb zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija) na podlagi pogojev in kriterijev iz javnega povabila za izbor programov javnih del.

(2) Strokovne komisije so najmanj tričlanske in jih imenuje zavod. V strokovno komisijo lahko zavod poleg predsednika in najmanj dveh članov imenuje tudi po enega dodatnega člana kot predstavnika regionalnih razvojnih agencij, ki delujejo na območju pristojne območne službe zavoda. Vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoje iz drugega odstavka 4. člena Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11).

3. člen

Kvote sredstev javnega povabila za izbor programov javnih del po območnih službah zavoda se določijo na podlagi zadnjih uradnih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije o povprečni stopnji registrirane brezposelnosti tekočega leta (v nadaljnjem besedilu: povprečna stopnja brezposelnosti), ugotovljeni v posamezni območni službi zavoda, in deleža vseh brezposelnih oseb, prijavljenih v posamezni območni službi zavoda, glede na celotno Slovenijo. Pri določitvi kvot sredstev javnega povabila se upošteva tudi regijski pristop za hitrejše zmanjševanje razlik med regijami.

4. člen

(1) Partnerji pri izvajanju programov javnih del so zavod, naročniki in izvajalci programov javnih del.

(2) Naročnik programa javnega dela zagotavlja, da obstaja javni interes za izvajanje programa javnega dela. Naročnik programa javnega dela je lahko občina, pristojno ministrstvo ali ustrezna strokovna organizacija glede na vsebino programa javnega dela.

(3) Izvajalec programa javnega dela zagotavlja strokovno izvajanje programa javnega dela.

5. člen

(1) Zavod zagotavlja del sredstev za plače udeležencem programov javnih del. Pri določitvi deleža sredstev zavoda za plače udeležencem programov javnih del se upošteva določitev in razvrstitev občin oziroma regij glede na povprečno stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji oziroma strukturo brezposelnostih.

(2) Zavod zagotavlja udeležencem programov javnih del deleže plač po naslednjih merilih:

– 85 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti višja od vključno 15,5 %,

– 75 % plače v občinah,v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 12,0 % do 15,5 %,

– 65 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 9,0 % do 12,0 %,

– 55 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti do 9,0 %.

(3) Kadar občina prevzame vlogo naročnika posameznega programa javnega dela, se delež zavoda za plače udeležencev določi na podlagi sedeža občine, ki je prevzela vlogo naročnika. V primeru, da občina ni naročnik programa javnega dela, se upošteva občina, v kateri se program javnih del izvaja.

(4) Pregled deležev zavoda pri financiranju plač za udeležence javnih del po občinah je priloga javnega povabila.

(5) Zavod lahko za brezposelno osebo, ki je vključena v javna dela in je starejša od 55 let, ter za invalidno brezposelno osebo, katere invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa, zagotavlja še 30 % tistega deleža plače, ki ga krije naročnik oziroma izvajalec programa javnih del.

(6) Na podlagi stanja na trgu dela lahko zavod za programe javnih del, v katere bodo vključeni samo brezposelni invalidi, ter za programe javnih del, ki bodo namenjeni delu z romsko populacijo in v katere bo vključena najmanj polovica brezposelnih Romov, zagotavlja 95 % delež plač udeležencem.

6. člen

Zavod poleg deleža plače zagotavlja tudi sredstva za povračilo stroškov:

– predhodnega zdravniškega pregleda za brezposelno osebo,

– prevoza na delo in z dela,

– prehrane med delom in

– odpravnine ob upokojitvi.

7. člen

(1) Zavod poroča ministrstvu o izvajanju programov javnih del. Zavod pripravi polletno in letno poročilo, ki ga predloži ministrstvu najpozneje v 45 dneh od 30. junija in 31. decembra tekočega leta.

(2) Na zahtevo ministrstva zavod pripravi tudi izredna poročila.

8. člen

(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o financiranju javnih del (Uradni list RS, št. 81/09).

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se postopki za izvedbo in financiranje programov javnih del na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen pred uveljavitvijo tega pravilnika, končajo po določbah Pravilnika o financiranju javnih del (Uradni list RS, št. 81/09).

9. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-31/2011

Ljubljana, dne 18. novembra 2011

EVA 2011-2611-0092

dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

Zadnji članki iz rubrike:

12.4.2021 13:05:23:
Slovenski podjetniški sklad razpisuje neposredne kredite v višini do 100.000 EUR/podjetje za blažitev posledic COVID-19

17.11.2020 14:55:41:
Objava Javnega poziva za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

12.11.2020 18:23:40:
Podaljšana tri javna povabila za subvencionirano zaposlovanje brezposelnih

5.11.2020 11:57:22:
Zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja

15.9.2020 15:28:43:
Mikroposojila za MSP (MSP mikro)

Najnovejši članki:

30.7.2021 15:37:38:
Koledar poročanja - avgust 2021

27.7.2021 16:21:29:
Prevoz na delo in z dela

27.7.2021 16:13:10:
Oddaja vlog za Ukrep Povračilo nadomestila plače v primeru karantene ali višje sile

27.7.2021 12:01:05:
Poročanje na REK-1 nadomestila plač za skrajšani delovni čas

26.7.2021 17:47:17:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT