Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 15.11.2011 13:21:20

Podlaga zavarovanja 040 - sprememba v zavezancu za prijavo v zavarovanje - 1.1.2012

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni

SPREMEMBA V ZAVEZANCU ZA PRIJAVO PRI DRUŽBENIKIH, KI SO POSLOVODNE OSEBE (ŠIFRA PODLAGE ZA ZAVAROVANJE 040) S 01.01.2012

1 Pravna podlaga za spreminjanje načina urejanja zavarovanja za družbenike, ki so poslovodne osebe

2 Zavezanec za vlaganje prijav v zavarovanje po podlagi 040 je fizična oseba (01.01.2011)

3 Ureditev zavarovanj družbenikov, ki bodo na dan 31.12.2011 vključeni v obvezna socialna zavarovanja s šifro podlage 040, kot zavezanec za prijavo pa je evidentirana družba

3.1 Sprememba zavarovanj

3.2 Določitev registrske številke družbeniku, ki je poslovodna oseba

3.3 Registrska številka družbe (zavoda)

4 Ureditev zavarovanj za družinske člane

5 Obračun in plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje

6 Uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja

7 Postopek urejanja zavarovanja po podlagi 040 prek e-VEM sistema po 01.01.2012

8 Zavarovanja družbenikov, ki so poslovodne osebe, in so v obvezna socialna zavarovanja vključeni iz naslova delovnega razmerja po podlagi 001

9 Dodatna pojasnila v zvezi z zavarovanjem in plačevanjem prispevkov

na vrh

1 Pravna podlaga za spreminjanje načina urejanja zavarovanja za družbenike, ki so poslovodne osebe

Način urejanja prijave v obvezna socialna zavarovanja za družbenike, ki so hkrati poslovodne osebe, se s 01.01.2012 spreminja tako, da bo izvajanje zavarovanja poenoteno in usklajeno z veljavno zakonodajo.

Na podlagi 2. odstavka 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) so obvezno zavarovani družbeniki zasebnih družb in zavodov v Republiki Sloveniji, ki so poslovodne osebe in niso zavarovane na drugi podlagi. Po 1. alineji prvega odstavka 222. člena in 2. alineji 223. člena ZPIZ-1 so te osebe same zavezanci za plačilo prispevkov kot fizične osebe. V skladu z 209. členom ZPIZ-1 plačujejo prispevke od zavarovalne osnove, ki se določi z razvrstitvijo. Najnižja osnova za plačilo prispevka je določena v četrtem odstavku 208. člena ZPIZ-1, in sicer najnižja pokojninska osnova. Za te osebe že po sedaj veljavnih predpisih velja, da se glede na uvrstitev med samozaposlene zavarovance prispevki ne plačujejo od plač (»nimajo plače«) temveč od zavarovalnih osnov.

Po 6. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) se obvezno zavarujejo osebe, ki so lastniki zasebnih podjetij v Republiki Sloveniji, če niso zavarovane iz drugega naslova. V drugi alinei 1. točke 48. in 49. člena ZZVZZ je določeno, da je zavezanec za plačilo prispevka zavarovanec. Skladno z 51. členom ZZVZZ je zavezanec dolžan plačevati prispevke od bruto osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Po 5. točki 6. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) so zavarovanci za starševsko varstvo poslovodne osebe gospodarskih družb in direktorji zasebnih zavodov v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovane na drugi podlagi.

Plačevanje prispevkov za poslovodne osebe za vsa obvezna socialna zavarovanja temelji na določbi 4. člena Zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV), po kateri plačujejo zavezanci, ki nimajo plač, prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. V ta namen je predpisan tudi ustrezen obrazec za obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike podjetij, ki nimajo plače (obrazec OPSVL).

Ne glede na veljavno zakonsko ureditev se je zavarovanje poslovodnih oseb, ki so bile na tej podlagi vključene v obvezna socialna zavarovanja (zavarovanje s šifro podlage 040), vse od leta 1990 izvajalo tako, da se je kot zavezanca v prijavi v zavarovanje in v vseh evidencah obveznih socialnih zavarovanj navedlo družbo, v kateri je bil zavarovanec družbenik, plačevanje prispevkov za te osebe pa je bilo dovoljeno tudi na način, ki velja za osebe v delovnem razmerju – poslovodne osebe so od družbe prejele izplačano plačo in od nje so bile na obrazcu za obračun davkov in prispevkov od plače obračunani prispevki za socialno varnost, v rokih, ki veljajo za obračun plač.

S 01.01.2012 se za vse družbenike, ki so poslovodne osebe, in so v obvezna socialna zavarovanja vključeni po šifri podlage za zavarovanje 040, tako usklajuje način izvajanja teh zavarovanj z veljavnimi predpisi, kar pomeni, da bodo zavezanci za prijavo in plačilo prispevkov zavarovanci (družbeniki) sami, ne pa več družba.

na vrh

2 Zavezanec za vlaganje prijav v zavarovanje po podlagi 040 je fizična oseba (01.01.2011)

Z uvedbo šifre podlage za zavarovanje 112 (zavarovanje družbenikov, ki so poslovodne osebe, za primer brezposelnosti) je bilo s 01.01.2011 na podlagi veljavnih predpisov (ZPIZ-1, ZZVZZ, ZSDP) že določeno pravilo, da je družbenik, ki je hkrati poslovodna oseba, in ni zavarovan iz drugega naslova (npr. iz delovnega razmerja), sam zavezanec za prijavo in plačilo prispevkov.

Pri vseh prijavah po šifri podlage za zavarovanje 040, ki so bile vložene od 01.01.2011 dalje, je bil tako že zavarovanec (družbenik) sam zavezanec za prijavo in plačilo prispevkov.

Več o tem.

na vrh

3 Ureditev zavarovanj družbenikov, ki bodo na dan 31.12.2011 vključeni v obvezna socialna zavarovanja s šifro podlage 040, kot zavezanec za prijavo pa je evidentirana družba

na vrh

3.1 Sprememba zavarovanj

Pri vseh zavarovancih s podlago 040, pri katerih je v evidenci evidentirana kot zavezanec za prijavo družba oziroma zavod, bo s 01.01.2012 spremenjen zavezanec za prijavo, in sicer na zavarovanca samega. S 01.01.2012 bodo tako vsi zavezanci za prijavo v evidencah socialnih zavarovanj tudi pri podlagi 040 fizične osebe.

ZZZS bo za vse zavarovance, ki bodo na dan 31.12.2011 zavarovani po šifri podlage 040 in bo kot zavezanec za prijavo in plačilo prispevkov še evidentirana gospodarska družba, to zavarovanje pa s tem datumom še ne bo zaključeno, programsko uredil zavarovanje tako, da bo:

- z 31.12.2011 zaključil zavarovanje pod registrsko številko gospodarske družbe in

- s 1.1.2012 vzpostavil zavarovanje pod registrsko številko, s katero je bilo tem zavarovancem s 01.01.2011 vzpostavljeno zavarovanje po podlagi 112 (zavarovanje za primer brezposelnosti). To registrsko številko bodo zavarovanci uporabljali kot zavezanci za prijavo v nadaljnjih postopkih urejanja zavarovanja.

Programsko spremembo zavarovanja bo ZZZS izvedel v mesecu januarju 2012 (predvidoma v prvi polovici meseca).

Potrdila o odjavi in prijavi (obrazec M-2 in M-1) se zavezancem ne bodo pošiljala (zavezancem – družbenikom bo v mesecu novembru 2011 poslano le obvestilo o načrtovani spremembi zavarovanj), bo pa ZZZS vse podatke o zavarovanjih, pri katerih bo narejena sprememba v zavezancu, posredoval Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) v elektronski obliki (obrazec M-2 in M-1).

na vrh

3.2 Določitev registrske številke družbeniku, ki je poslovodna oseba

Vsakemu zavezancu je v sistemu obveznih socialnih zavarovanj dodeljen enolični identifikator registrska številka zavezanca.

Vsem družbenikom, ki so poslovodne osebe, pri katerih je kot zavezanec registrirana družba (zavod), imajo od 01.01.2011 vzpostavljeno vzporedno zavarovanje za primer brezposelnosti s prijavo z zavarovalno podlago 112, v kateri so navedeni kot zavezanci - fizične osebe in jim je tudi dodeljena posebna registrska številka v povezavi z njihovo EMŠO.

Ta registrska številka bo od 1.1.2012 veljala tudi za druga socialna zavarovanja z zavarovalno podlago 040.

na vrh

3.3 Registrska številka zavezanca dodeljena na matično številko družbe (zavoda)

Družba (zavod), ki je do 31.12.2011, v prijavi za poslovodne osebe vpisana kot zavezanec, ima registrsko številko zavezanca določeno vezano na matično številko poslovnega subjekta (družbe, zavoda) v Poslovnem registru Slovenije in ji ta registrska številka ostaja nespremenjena tudi po 01.01.2012.

Pod to registrsko številko družba (zavod) kot zavezanec urejal zavarovanja (prijava, sprememba, odjava) za pri njej zaposlene delavce in za prijavo/odjavo zavarovancev za primer poškodbe pri delu in poklicno bolezen (obrazec M1-2/B).

na vrh

4 Ureditev zavarovanj za družinske člane

ZZZS bo programsko uredil tudi zavarovanja družinskih članov, zavarovanih po družbenikih, ki bodo vključeni v programsko ureditev zavarovanja iz točke 3.1.

Sprememba v zavezancu za prijavo (iz družbe na družbenika) pomeni, da bo družbenik od 01.01.2012 zavezanec tudi za prijavo, sporočanje sprememb in odjavo po sebi zavarovanih družinskih članov.

na vrh

5 Obračun in plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje

Zavarovanec je sam zavezanec za obračun in plačilo prispevkov od zavarovalne osnove po predpisih o pokojninskem zavarovanju. Prispevke obračuna v obračunu prispevkov za socialno varnost, ki ga predloži DURS-u na obrazcu OPSVL. Obrazec OPSVL mora predložiti najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. V enakem roku mora tudi plačati obračunane prispevke. Podrobnejše informacije v zvezi z obračunom in plačilom prispevkov zavezanec dobi na spletnih straneh DURS: www.durs.si ali na pristojnem davčnem uradu.

Več o tem.

na vrh

6 Uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja

Zavarovanci bodo pravico do nadomestila zaradi začasne nezmožnosti za delo oz. zadržanosti od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja od 01.01.2012 dalje uveljavljali sami prek individualnih zahtevkov.

Zahtevek za refundacijo nadomestila plače bo družba lahko vložila za te zavarovance za izplačila nadomestil plač za začasno zadržanost od dela pred 01.01.2012.

na vrh

7 Postopek urejanja zavarovanja po podlagi 040 prek e-VEM sistema po 01.01.2012

S 01.01.2011 je bila že ukinjena možnost vlaganja prijav v zavarovanje po podlagi 040, s 01.01.2012 pa bo ukinjena še možnost sporočanja sprememb in vlaganja odjav za to podlago.

Tako prijavo, spremembo kot odjavo lahko ti zavarovanci vlagajo na ZZZS le na papirnih obrazcih M (M-1, M-3 in M-2).

na vrh

8 Zavarovanja družbenikov, ki so poslovodne osebe, in so v obvezna socialna zavarovanja vključeni iz naslova delovnega razmerja po podlagi 001

Zavarovanja družbenikov, ki so poslovodne osebe, in so v obvezna socialna zavarovanja vključeni iz naslova delovnega razmerja, s šifro podlage za zavarovanje 001, ostanejo nespremenjena.

Zavezanec za prijavo v zavarovanje

Zavezanec za prijavo v zavarovanje ostaja delodajalec, to je družba oziroma zavod.

Zavezanec za obračun in plačilo prispevkov

Zavezanec za obračun in plačilo prispevkov je delodajalec (družba oziroma zavod), prispevke za socialno varnost obračuna in plača od plače na REK obrazcu.

Družbeniki večosebnih družb/zavodov, ki so poslovodne osebe

Družbeniki v večosebnih družbah (družba ima dva ali več družbenikov), ki so poslovodne osebe, in so obvezno zavarovani po podlagi 040 (6. točka prvega odstavka 15. člena ZZVZZ), se na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi za opravljanje poslovodne funkcije, vključijo v obvezna zavarovanja iz naslova delovnega razmerja po podlagi zavarovanja 001 (1. točka prvega odstavka 15. člena ZZVZZ).

Družbeniki enoosebnih družb

Izjema velja za družbenike enoosebnih družb (edini družbenik družbe), ki so hkrati poslovodne osebe. Le-ti kljub sklenjeni pogodbi o zaposlitvi za opravljanje poslovodne funkcije še naprej ostanejo obvezno zavarovani po podlagi zavarovanja 040 (+112).

na vrh

9 Dodatna pojasnila v zvezi z zavarovanjem in plačevanjem prispevkov

Pojasnila za vprašanja iz svoje pristojnosti zagotavljajo:

- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v zvezi z izvajanjem pokojninskega in invalidskega zavarovanja,

- Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje v zvezi z izvajanjem zavarovanja za primer brezposelnosti,

- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v zvezi z izvajanjem zdravstvenega zavarovanja

- Davčna uprava RS v zvezi z obračunom in plačilom prispevkov za socialno varnost.

Vir: ZZZS

Zadnji članki iz rubrike:

24.5.2023 16:18:01:
Podatki za obračun plač za maj 2023

19.5.2023 14:14:35:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D)

18.5.2023 12:14:45:
Pričetek veljavnosti Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

16.5.2023 16:50:02:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A)

16.5.2023 15:21:39:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

Najnovejši članki:

1.6.2023 10:36:04:
Objavljeni informaciji o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2022

30.5.2023 17:07:02:
Koledar poročanja - junij 2023

29.5.2023 16:23:35:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2023

29.5.2023 16:18:33:
Poročilo o gibanju plač za februar 2023

29.5.2023 16:15:40:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2G)

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress