Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 14.11.2011 12:23:12

Sprememba obveznega socialnega zavarovanja po 01.01.2012 za družbenike - poslovodne osebe, ki so bili z zavarovalno podlago 040 zavarovani pred 1.1.2011

Poslovodne osebe preregistracija spletna stran ZPIZ V5 11-11-2011

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni

1. Uvod

2. Pravna podlaga za ureditev zavarovanja za družbenike, ki so poslovodne osebe, od 01.01.2012 dalje

2.1. Ureditev v predpisih, veljavnih pred 1.1.2011, ki še veljajo

2.2. Ureditev zavarovanja poslovodnih oseb za primer brezposelnosti po ZZZPB do 31.12.2010

2.3. Ureditev zavarovanja poslovodnih oseb v ZUTD po 1.1.2011

3. Določitev šifer podlag za prijavo v zavarovanje, vrst obveznega socialnega zavarovanja in registrske številke zavezanca

3.1. Šifra zavarovalne podlage in vrste zavarovanj

3.2. Določitev registrske številke zavezanca

4. Sprememba zavarovanj družbenikov, ki so na dan 31.12.2011 vključeni v obvezna socialna zavarovanja s šifro podlage 040

5. Postopek urejanja zavarovanja po podlagi 040 in 112 na prijavno odjavnih službah ZZZS po 01.01.2011 oz. 1.1.2012

6. Obračun in način plačila prispevkov za socialna zavarovanja po 01.01.2012

6.1. Zavezanci za obračun in plačilo prispevkov po 01.01.2012 ter obrazec za obračun

6.2. Zavarovalne osnove in razvrščanje

7. Posredovanje podatkov o zavarovalnih osnovah in plačanih prispevkih na obrazcih M-4 za izračun pokojninske osnove

8. Uveljavljanje pravice do nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in urejanje podatkov o družinskih članih

9. Pojasnila v zvezi z zavarovanjem in plačevanjem prispevkov

1. Uvod

Od 1.1.2011 dalje že poteka vlaganje prijav v obvezna socialna zavarovanja za družbenike, ki so poslovodne osebe, na način, ki je usklajen z veljavno zakonodajo, in ob upoštevanju 54. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10 - ZUTD), ki je v dotedanji sistem vnesel novosti. Vsa nova zavarovanja od 1.1.2011 dalje so urejena tako, da je družbenik, ki je poslovodna oseba, sam zavezanec za prijavo v zavarovanje in za plačilo prispevkov.Na podlagi prijave s šifro podlage 040 je vključen v obvezno zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavarovanje za starševsko varstvo, na podlagi prijave s šifro podlage 112 pa v zavarovanje za primer brezposelnosti, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji.

Vsem zavarovancem, ki so bili na dan 31.12.2010 zavarovani kot družbeniki-poslovodne osebe s šifro podlage 040, zavezanec v prijavi pa je bila pravna oseba, je bila v sistemu obveznih socialnih zavarovanj po uradni dolžnosti vzpostavljena vzporedna prijava s šifro podlage 112, s katero so zavarovani tudi za primer brezposelnosti. Ti so namreč po določbah ZUTD obdržali pravico do zavarovanja za primer brezposelnosti, vendar so bili v tem zavarovanju že obravnavani kot samostojni zavezanci – fizične osebe.

Od 1.1.2012 bo v evidencah vseh nosilcev obveznih socialnih zavarovanj izvedena sprememba zavarovanj tistih poslovodnih oseb, ki so bile v zavarovanja s šifro podlage 040 vključene pred 1.1.2011 in je v prijavi kot zavezanec za prijavo in prispevke navedena pravna oseba. Od 1.1.2012 bo v prijavi kot zavezanec naveden zavarovanec – fizična oseba. S to spremembo se tudi zavarovanje teh oseb usklajuje z veljavno zakonodajo.

Zaradi kratkega obdobja od uveljavitve do začetka uporabe ZUTD ta sprememba ni bila izvedena s 1.1.2011, temveč se izvaja toliko kasneje, da se lahko vsi vključeni zavarovanci na spremembo pripravijo.

V programsko spremembo zavarovanja ne bodo zajeti zavarovanci, ki so sicer družbeniki in poslovodne osebe, vendar so zavarovani kot osebe v delovnem razmerju s šifro podlage 001.

2. Pravna podlaga za ureditev zavarovanja za družbenike, ki so poslovodne osebe, od 01.01.2012 dalje

2.1. Ureditev v predpisih, veljavnih pred1.1.2011, ki še veljajo

Na podlagi 2. odstavka 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) so obvezno zavarovani družbeniki zasebnih družb in zavodov v Republiki Sloveniji, ki so poslovodne osebe in niso zavarovane na drugi podlagi. Po 1. alineji prvega odstavka 222. člena in 2. alineji 223. člena ZPIZ-1 so te osebe same zavezanci za plačilo prispevkov kot fizične osebe. V skladu z 209. členom ZPIZ-1 plačujejo prispevke od zavarovalne osnove, ki se določi z razvrstitvijo. Za te osebe že po sedaj veljavnih predpisih velja, da se glede na uvrstitev med samozaposlene zavarovance prispevki ne plačujejo od plač (»nimajo plače«).

Po 6. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) se obvezno zavarujejo osebe, ki so lastniki zasebnih podjetij v Republiki Sloveniji, če niso zavarovane iz drugega naslova.

Po 5. točki 6. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) so zavarovanci za starševsko varstvo poslovodne osebe gospodarskih družb in direktorji zasebnih zavodov v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovane na drugi podlagi.

Plačevanje prispevkov za poslovodne osebe za vsa obvezna socialna zavarovanja temelji na določbi 4. člena Zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 34/96, 87/97, 3/98, 81/00 in 97/01, v nadaljevanju: ZPSV), po kateri plačujejo zavezanci, ki nimajo plač, prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. V ta namen je predpisan tudi ustrezen obrazec za obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike podjetij, ki nimajo plače (obrazec OPSVL).

Ne glede na veljavno zakonsko ureditev se je zavarovanje poslovodnih oseb, ki so bile na tej podlagi vključene v vsa obvezna socialna zavarovanja (zavarovanje s šifro podlage 040), vse od leta 1990 do sedaj izvajalo tako, da se je kot zavezanca v prijavi v zavarovanje in v vseh evidencah obveznih socialnih zavarovanj navedlo družbo, v kateri je bil zavarovanec družbenik, plačevanje prispevkov za te osebe pa je bilo dovoljeno tudi na način, ki velja za osebe v delovnem razmerju – poslovodne osebe so od družbe prejele izplačano plačo in od nje so bile na obrazcu za obračun davkov in prispevkov od plače obračunani prispevki za socialno varnost, v rokih, ki veljajo za obračun plač.

Za družbenike in poslovodne osebe, ki so bili vključeni samo v obvezno zdravstveno zavarovanje (zavarovanje s šifro podlage 103), pa je bil že pred 1.1.2011 kot zavezanec za prijavo in plačilo prispevkov v evidencah voden zavarovanec kot fizična oseba.

2.2. Ureditev zavarovanja poslovodnih oseb za primer brezposelnosti po ZZZPBdo 31.12.2010

Po 1. alineji 15. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) so bile za primer brezposelnosti lahko zavarovane osebe, ki so lastniki gospodarskih družb, če niso zavarovani na drugi podlagi. V to zavarovanje so bile vključene vse osebe, ki so bile kot poslovodne osebe zavarovane v ostalih obveznih socialnih zavarovanjih. V to zavarovanje so bile vključene z isto prijavo kot v druga socialna zavarovanja in za plačevanje prispevkov so veljala ista pravila.

2.3. Ureditev zavarovanja poslovodnih oseb v ZUTD po 1.1.2011

Z uveljavitvijo ZUTD se poslovodne osebe v zasebnih družbah in zavodih ločijo na tiste, ki so obvezno zavarovane tudi za primer brezposelnosti in tiste, ki za ta primer sploh ne morejo biti zavarovane. Po 6. alineji 54. člena ZUTD se za primer brezposelnosti obvezno zavarujejo poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu. Zavarovanje za brezposelnost torej ni predvideno za poslovodne osebe, ki so družbeniki v več-osebnih kapitalskih družbah (d.o.o.).

Po 3. odstavku 180. člena ZUTD osebe, ki so se prostovoljno vključile v zavarovanje za primer brezposelnosti po določbah ZZZPB, ohranijo status zavarovancev do prenehanja pravnega razmerja, ki je bilo podlaga za zavarovanje.

Poslovodne osebe, ki sobile do 31.12.2010 prijavljene v zavarovanje z zavarovalno podlago 040, so tudi po 1.1.2011 ostale obvezno zavarovane za primer brezposelnosti. Po uradni dolžnosti je bila zanje namreč s 1.1.2011 vzpostavljena prijava v zavarovanje za primer brezposelnosti z zavarovalno podlago 112 in v tem zavarovanju se obravnavajo kot samostojni zavezanci za prijavo in plačevanje prispevka.

Za poslovodne osebe, zavarovane z zavarovalno podlago 040, se pri vseh pristojnih ustanovah usklajuje način izvajanja obveznih socialnih zavarovanj z veljavnimi predpisi tako, da se obravnavajo kot samostojni zavezanci za prijavo in plačevanje prispevka tudi tisti zavarovanci, ki so bili kot družbeniki-poslovodne osebe zavarovani pred 1.1.2011.

3. Določitev šifer podlag za prijavo v zavarovanje, vrst obveznega socialnega zavarovanja in registrske številke zavezanca

3.1. Šifra zavarovalne podlage in vrste zavarovanj

Družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe in izpolnjujejo pogoje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po drugem odstavku 15. člena ZPIZ-1, zdravstveno zavarovanje po 6. alineji prvega odstavka 15. člena ZZVZZ in zavarovanje za starševsko varstvo 5. točki 6. člena ZSDP, bodo še nadalje zavarovani po podlagi 040. Po spremembi zavarovanja bo od 1.1.2012 v prijavi kot zavezanec za prijavo in plačilo prispevkov naveden zavarovanec kot fizična oseba.

Po prehodni določbi 3. odstavka 180. člena ZUTD vsi ti zavarovanci ostanejo vključeni v zavarovanje za primer brezposelnosti po 6. alineji prvega odstavka 54. člena ZUTD, na podlagi obstoječe prijave s šifro podlage 112. V tej prijavi so kot zavezanci za prijavo in prispevke zavarovanci že navedeni zavarovanci kot fizične osebe.

Družbeniki in poslovodne osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so vključeni samo v obvezno zdravstveno zavarovanje s šifro podlage 103.V tej prijavi je bil že pred 1.1.2011 kot zavezanec za prijavo in plačilo prispevkov v evidencah naveden zavarovanec kot fizična oseba.

3.2. Določitev registrske številke zavezanca

Vsakemu zavezancu je v sistemu obveznih socialnih zavarovanj dodeljena registrska številka zavezanca. Družba, ki je do 31.12.2011 v prijavi za poslovodne osebe vpisana kot zavezanec, ima registrsko številko zavezanca povezano s svojo matično številko poslovnega subjekta v Poslovnem registru RS (PRS). Ta registrska številka se za družbenike-poslovodne osebe po 1.1.2012 ne bo uporabljala več, bo pa še naprej veljala in se uporabljala za zavarovanje oseb, ki so pri tej družbi v delovnem razmerju.

Družbeniki, ki so poslovodne osebe, imajo vzporedno zavarovanje za primer brezposelnosti že vzpostavljeno s prijavo z zavarovalno podlago 112, v kateri so navedeni kot zavezanci-fizične osebe in jim je tudi dodeljena registrska številka v povezavi z njihovo EMŠO. Ta registrska številka bo od 1.1.2012 veljala tudi za druga socialna zavarovanja z zavarovalno podlago 040.

4. Sprememba zavarovanj družbenikov, ki so na dan 31.12.2011 vključeni v obvezna socialna zavarovanja s šifro podlage 040

Za družbenike, ki so poslovodne osebe in so na dan 31.12.2011 vključeni v socialna zavarovanja s šifro podlage 040, bo zavarovanje po tej prijavi, v kateri je kot zavezanec navedena pravna oseba, zaključeno z dnem 31.12.2011.

Z isto šifro podlage (040) in istimi ostalimi podatki ter z vpisanim zavarovancem kot zavezancem – fizično osebo bo s 1.1.2012 vzpostavljeno nadaljnje zavarovanje. Pri tem bodo podatki o zavarovancu kot zavezancu (ime, priimek, naslov) prevzeti iz Centralnega registra prebivalstva po stanju na dan izvedbe spremembe. V prijave bo med podatke o zavarovanju vpisana tudi matična številka pravne osebe, v kateri so zavarovanci družbeniki in poslovodne osebe in ki je bila do 31.12.2011 navedena v predhodni prijavi kot zavezanec.

Programsko spremembo prijav bo izvedel ZZZS v mesecu januarju 2012, predvidoma v prvi polovici meseca. Podatke bo posredoval ZPIZ-u v elektronski obliki.

Zavarovanci prejmejo v mesecu novembru 2011 obvestilo o načrtovani spremembi zavarovanja in o določitvi registrske številke zavezanca s pojasnili na naslov družbe. Ne bodo pa prejeli potrdil o vloženi odjavi in prijavi, saj se odjave in prijave ne bodo vlagale na papirnih obrazcih.

5. Postopek urejanja zavarovanja po podlagi 040 in 112 na prijavno odjavnih službah ZZZS po 01.01.2011 oz. 1.1.2012

Vložitev prijave v zavarovanje za poslovodne osebe je od 1.1.2011 mogoča le na prijavno-odjavnih službah ZZZS. Pri istem organu se po 1.1.2012 vložijo tudi odjave, saj sistem e-VEM ne omogoča vlaganja prijav, odjav in sprememb za zavezance-fizične osebe.

6. Obračun in način plačila prispevkov za socialna zavarovanja po 01.01.2012

6.1. Zavezanci za obračun in plačilo prispevkov po 01.01.2012 ter obrazec za obračun

Zavarovanec je sam zavezanec za obračun in plačilo prispevkov od zavarovalne osnove po predpisih o pokojninskem zavarovanju. Prispevke za vsa obvezna socialna zavarovanja obračuna v obračunu prispevkov zasocialno varnost, ki ga predloži DURS-u na obrazcu OPSVL. Obrazec OPSVL, ki je predpisan s Pravilnikom o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Ur. list RS, št. 138/06 in 126/08), mora zavarovanec predložiti najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. V enakem roku mora tudi plačati obračunane prispevke.

6.2. Zavarovalne osnove in razvrščanje

Na podlagi 2. alineje 207. člena ZPIZ-1 je osnova za plačilo prispevkov za obvezno zavarovanje za samozaposlene zavarovance zavarovalna osnova. Višina zavarovalne osnove se za te zavarovance določi z razvrstitvijo v skladu z 209. členom ZPIZ-1 in velja za obračun in plačilo vseh prispevkov za socialno varnost, tako po podlagi 040 kot tudi po podlagi 112. Prispevki se plačujejo po prispevnih stopnjah, ki so za navedena zavarovanja določena v ZPSV.

V skladu z določbami Pravilnika o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove (Ur. list RS, št. 49/06 in 38/07) se za poslovodne osebe uvrstitev v zavarovalno osnovo določi na podlagi odločbe o odmeri dohodnine in glede na podatke o povprečni oziroma minimalni plači za leto, na katero se nanaša odločba o odmeri dohodnine. Osnova za uvrstitev v zavarovalno osnovo je dobiček brez upoštevanja prispevkov in brez olajšav skladno z zakonom, ki ureja dohodnino. Kot dobiček za poslovodne osebe se upošteva ugotovljen dohodek, ki ga je zavarovanec dosegel kot poslovodna oseba. V ta dohodek se štejejo vsi aktivni dohodki, ki jih prejme zavarovanec za vodenje poslov družbe ali zavoda, v katerem je družbenik inposlovodna oseba.Če je zavarovanec družbenik in poslovodna oseba v več družbah in v več družbah za vodenje poslov prejema dohodke, se vsi ti dohodki upoštevajo za uvrstitev v zavarovalno osnovo, ne glede na to, da je v prijavi evidentirano le pravno razmerje z eno družbo.

Za uvrstitev v zavarovalno osnovo se ne upoštevajo dohodki, ki jih zavarovanec prejme od družbe ali zavoda, ki ga vodi, iz naslova lastništva (izplačilo dohodka od kapitala).

V skladu s 4. odstavkom 208. člena ZPIZ-1 je najnižja osnova za obračun prispevkov za poslovodne osebe najnižja pokojninska osnova. Od te osnove se zavaruje zavarovanec ob vstopu v zavarovanje z zavarovalno podlago 040. Zavarovanci, ki so bili na tej podlagi zavarovani že v letu 2011 in so za opravljanje dela poslovodnih oseb prejemali dohodke, upoštevajo prejete dohodke pri razvrstitvi v zavarovalno osnovo v letu 2012.

Uvrstitev v zavarovalno osnovo velja za mesec po mesecu, v katerem je vročena odločba o odmeri dohodnine. Za leto 2012 se prispevki plačujejo na podlagi odločbe o odmeri dohodnine za leto 2011. Za obdobje od 1.1.2012 do vročitve odločbe o odmeri dohodnine pa se za razvrstitev upoštevajo dohodki za vodenje poslov za zavarovanca po odločbi o odmeri dohodnine za leto 2010.

Podrobnejše informacije v zvezi z obračunom in plačilom prispevkov ter davčno obravnavo prispevkov in dohodkov poslovodnih oseblahko dobi zavezanec na spletnih straneh DURS: http://www.durs.gov.si/ ali na pristojnem davčnem uradu.

7. Posredovanje podatkov o zavarovalnih osnovah in plačanih prispevkih na obrazcih M-4 za izračun pokojninske osnove

Dajalec podatkov o zavarovanih osnovah in plačanih prispevkih na obrazcih M-4 za obdobja od 1.1.2012 dalje za vse zavarovance z zavarovalno podlago 040 je DURS, ki vodi evidenco o obračunanih in plačanih prispevkih na enak način kot za druge zavezance – fizične osebe.

DURS bo posredoval podatke na obrazcih M-4 tudi za tiste zavarovance, za katere so bile prijave v zavarovanje vloženepo 1.1.2011 in je v prijavi kot zavezanec naveden zavarovanec sam, in sicer za vse obdobje zavarovanja s takšno prijavo.

Družba pa mora posredovati obrazce M-4 za vse zavarovance s podlago 040 za vsa obdobja, ko so bili prijavljeni v zavarovanje s prijavo, v kateri je bila družba navedena kot zavezanec, vključno z letom 2011.

8. Uveljavljanje pravice do nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in urejanje podatkov o družinskih članih

Pojasnila o uveljavljanju pravice do nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o ureditvi podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov po izvedeni spremembi zavarovanjaso dostopna na spletni strani ZZZS, www.zzzs.si .

9. Pojasnila v zvezi z zavarovanjem in plačevanjem prispevkov

Pojasnila za vprašanja iz svoje pristojnosti zagotavljajo:

- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v zvezi zizvajanjem pokojninskega in invalidskega zavarovanja,

- Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje v zvezi z izvajanjem zavarovanja za primer brezposelnosti,

- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v zvezi z izvajanjem zdravstvenega zavarovanje in

- Davčna uprava RS v zvezi z obračunom in plačilom prispevkov za socialno varnost.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Davčna uprava Republike Slovenije

Vir: ZPIZ

Ključne besede:
040
družbeniki-poslovodne osebe
ZUTD
112
103
zavarovalna podlaga 040
poslovodne osebe
ZZVZZ
ZSDP
ZPIZ-1
ZZZS

Zadnji članki iz rubrike:

5.6.2023 14:03:23:
Od 1. 7. 2023 bodo podatki za obračun nadomestila plače na voljo na portalu SPOT

24.5.2023 16:18:01:
Podatki za obračun plač za maj 2023

19.5.2023 14:14:35:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D)

18.5.2023 12:14:45:
Pričetek veljavnosti Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

16.5.2023 16:50:02:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A)

Najnovejši članki:

5.6.2023 20:11:43:
Predlog sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

5.6.2023 19:42:05:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru

5.6.2023 16:07:39:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2023

2.6.2023 15:57:21:
Finančna uprava izdala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2022

2.6.2023 15:33:23:
Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji morajo prijaviti letni dohodek

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress