Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 8.10.2011 9:45:39

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1A)

Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011

Rubrika: Besedila zakonov, pravilnikiprint Natisni

1. člen

V Zakonu o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10) se v prvem odstavku 2. člena v 9. točki za besedo »ki« črta besedilo »v poslih po tem zakonu.«.

2. člen

V prvem odstavku 3. člena se 4. točka spremeni tako, da se glasi:

»4. kreditne pogodbe, ki določajo odplačilo kredita v treh mesecih, s plačilom skupnih stroškov, ki ne presegajo 0,1 % skupnega zneska kredita, vendar hkrati največ 10 eurov.«.

3. člen

Za šestim odstavkom 10. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:

»(7) Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi v primeru, kadar potrošnik ustanovi hipoteko ali zemljiški dolg na svoji nepremičnini za zavarovanje kredita.«.

4. člen

V prvem odstavku 14. člena se za besedo »petim« doda vejica in črta beseda »in«, za besedo »šestim« pa se dodata besedi »in sedmim«.

5. člen

V drugem odstavku 18. člena se beseda »zavrnitvi« nadomesti z besedo »zavrnitev«, beseda »ugovore« pa se nadomesti z besedo »pravice«.

6. člen

V petem odstavku 22. člena se številka »24.« nadomesti s številko »23.«.

7. člen

Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Dovoljenje izda ali podaljša ministrstvo, pristojno za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na zahtevo vlagatelja po pravilih splošnega upravnega postopka.«.

Beseda »urad« v različnih sklonih se v tretjem odstavku 27. člena, v drugem, tretjem in četrtem odstavku 30. člena, v prvem odstavku 31. člena, v naslovu, prvem in drugem odstavku 32. člena ter v prvem, drugem in tretjem odstavku 37. člena nadomesti z besedo »ministrstvo« v ustreznem sklonu.

8. člen

V prvem odstavku 34. člena se beseda »urad« nadomesti z besedo »ministrstvo«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Tržni inšpektor pri nadzoru nad dajalcem kredita z odločbo prepove sklepanje kreditnih pogodb po tem zakonu, če ugotovi, da dajalec kredita v nasprotju s tem zakonom odobrava kredite brez dovoljenja (29. člen).«.

V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se beseda »urad« nadomesti z besedo »ministrstvo«, 7. točka se črta, dosedanja 8. točka pa postane 7. točka.

V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se beseda »petega« nadomesti z besedo »šestega«, beseda »urad« pa se nadomesti z besedo »ministrstvo«.

Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.

9. člen

V prvem odstavku 39. člena se za 7. točko doda nova 8. točka, ki se glasi:

»8. kreditna pogodba, v kateri potrošnik ustanovi zemljiški dolg ali hipoteko na svoji nepremičnini, ni sklenjena v obliki notarskega zapisa (sedmi odstavek 10. člena);«.

Dosedanje 8., 9., 10. in 11. točka postanejo 9., 10., 11. in 12. točka.

Za dosedanjo 12. točko, ki postane 13. točka, se dodajo nove 14., 15. in 16. točka, ki se glasijo:

»14. dajalec kreditov odstopi terjatev tretji osebi prevzemniku, ki ni dajalec kreditov in ne izpolnjuje vseh pogojev po tem zakonu (tretji odstavek 20. člena);

15. dajalec kreditov o odstopu terjatve potrošnika ne obvesti v skladu s petim odstavkom 20. člena tega zakona;

16. dajalec kredita pri odstopu terjatve ne hrani kopije sklenjene kreditne pogodbe (šesti odstavek 20. člena);«.

Dosedanje 13. do 22. točka postanejo 17. do 26. točka.

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen

Upravni postopki v zvezi s podeljevanjem dovoljenj, ki so se začeli pred dnem uveljavitve tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.

11. člen

Minister, pristojen za gospodarstvo, uskladi Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja (Uradni list RS, št. 102/10), Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik (Uradni list RS, št. 13/11) in Pravilnik o poročanju dajalcev kreditov o sklenjenih kreditnih pogodbah (Uradni list RS, št. 13/11) s tem zakonom v roku treh mesecev od njegove uveljavitve.

12. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ključne besede:
Zakon o potrošniških kreditih
kredit
potrošniški kredit
ZPotK-1A
ZPotK

Zadnji članki iz rubrike:

7.3.2021 9:34:54:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K)

30.12.2020 21:54:34:
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje

23.11.2020 21:03:37:
Zakon o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1D)

5.1.2020 11:44:54:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1A)

22.11.2019 8:56:20:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2V)

Najnovejši članki:

2.8.2021 17:01:00:
Podatki za obračun plač za julij 2021

2.8.2021 13:01:52:
Poročilo o gibanju plač za maj 2021

2.8.2021 13:00:08:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2021

2.8.2021 12:44:37:
Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o priznani obrestni meri

30.7.2021 15:37:38:
Koledar poročanja - avgust 2021

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT