Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 13.6.2018 13:10:39

Prijava, sprememba in odjava obveznega zdravstvenega zavarovanja - M obrazci

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni

Obrazci za prijavo v zdravstveno zavarovanje.

1. Obrazci za vlaganje prijav, sprememb in odjav v obveznih socialnih zavarovanjih
2. Načini vložitve prijave podatkov o zavarovanju
3. Obrazec M-1 (prijava v zavarovanje) in navodilo za izpolnjevanje
4. Obrazec M-3 (spremembe podatkov v zavarovanju) in navodilo za izpolnjevanje
5. Obrazec M-2 (odjava iz zavarovanja) in navodilo za izpolnjevanje
6. Obrazec M-DČ (prijava, odjava in sporočanje sprememb v obveznem zdravstvenem zavarovanju družinskega člana) in navodilo za izpolnjevanje
7. Posebnosti pri odjavah in sporočanju sprememb med zavarovanjem prek portala e-vem
8. Prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12)
9. Kategorije zavarovanih oseb

 

na začetek
1. Obrazci za vlaganje prijav, sprememb in odjav v obveznih socialnih zavarovanjih

Prijave, spremembe in odjave v obveznih socialnih zavarovanjih (pokojninsko in invalidsko zavarovaje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanj za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti) se vlagajo na obrazcih M, ki so predpisani s Pravilnikom o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 37/11 in 57/11 - popr.). Ti obrazci so:

1. obrazec M-1 (prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti) s pripadajočim potrdilom o prijavi;
2. obrazec M-3 (sprememba podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti) s pripadajočim potrdilom o spremembi;
3. obrazec M-2 (odjava iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti) s pripadajočim potrdilom o odjavi.

Obrazec M-DČ (prijava, sprememba, odjava podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov), ki je še objavljen v tem pravilniku, se od 01.06.2013 ne uporablja več. Namesto njega se uporablja obrazec M-DČ, ki je objavljen pod točko 6.

Obrazci M, ki so bili predpisani s Pravilnikom o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/05, 121/05 - popr., 75/08, 12/09 in 37/11) se od 01.07.2011 več ne uporabljajo, z izjemo obrazca M-2. Ta se po 01.07.2011 v določenih primerih še lahko uporablja, in sicer v primerih navedenih pod točko 5.

Vsak od navedenih obrazcev M se izpolnjuje v dveh izvodih. Prvi izvod obrazca zadrži ZZZS oz. ga posreduje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, če gre za prijavo, spremembo ali odjavo v pokojninskem in invalidskem zavarovanju, drugi izvod (potrdilo) pa ZZZS vrne zavezancu za prijavo.

na začetek
2. Način vložitve prijav, sprememb in odjav

Prijavo, odjavo in spremembo vloži zavezanec za prijavo, ki je fizična oseba, pri ZZZS, in sicer v papirni obliki neposredno ali po pošti. Zavezancem so v nadaljevanju spodaj na voljo tudi elektronsko oblikovani obrazci M (pdf), objavljeni pod točkami 3 do 7.

Zavezanec za prijavo, ki je kot fizična ali pravna oseba vpisana v Poslovni register Slovenije, pa prijavo, spremembo in odjavo vloži v elektronski obliki, prek DRŽAVNEGA PORTALA ZA PODJETJA IN PODJETNIKE e-VEM. Več o urejanju obveznih socialnih zavarovanj prek portala e-VEM si lahko preberete na povezavi UREJANJE ZAVAROVANJ PREK PORTALA E-VEM - OD 1. JANUARJA 2016 OBVEZNO ZA VSE POSLOVNE SUBJEKTE

na začetek
3. Obrazec M-1 (prijava v zavarovanje) in navodilo za izpolnjevanje

Z obrazcem M-1 zavezanec prijavi zavarovanca v obvezna socialna zavarovanja.

Prijavo podatkov v obvezna socialna zavarovanja na obrazcu M-1 mora zavezanec za prijavo vložiti v osmih dneh od nastanka pravnega razmerja, ki je podlaga za zavarovanje.

Izjema velja za prijavo delavca. Po drugem odstavku 45. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) mora biti prijava za delavca za delavca v delovnem razmerju vložena z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela. V primeru, ko delavec tega dne iz opravičljivih razlogov ne začne z delom, mora biti prijava vložena najkasneje tistega dne, ki je kot dan nastopa dela dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi.

Vsako prijavo v zavarovanje se lahko vloži tudi pred nastankom pravnega razmerja, ki je podlaga za zavarovanje, vendar jo bo ZZZS v evidenco vnesel največ osem dni pred datumom pričetka zavarovanja.

Posebnosti glede prijav v prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

1. Vložitev prijave v zavarovanje v roku 30 dni

Oseba, ki se prostovoljno vključi v obvezno zavarovanje pridobi lastnost zavarovanca z dnem vložitve prijave v zavarovanje oziroma največ za 30 dni pred dnevom vložitve te prijave, vendar ne prej, kot z datumom 1.1.2014 (datum uveljavitve ZMEPIZ-1), če v tem obdobju ni bila obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana na drugi podlagi. Navedeno pomeni, da oseba, ki se želi prostovoljno vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje lahko vloži prijavo v zavarovanje za največ 30 dni nazaj od trenutka, ko se zglasi pri prijavno odjavni službi ZZZS.

2. Vložitev prijave v zavarovanje v roku, ki je daljši od 30 dni

Če pa oseba dokaže, da prijave v zavarovanje ni mogla pravočasno vložiti zaradi postopkov pri nosilcih javnih pooblastil oziroma sodiščih, od poteka katerih je odvisen datum vložitve prijave v zavarovanje, lahko pridobi lastnost zavarovanca tudi za čas, ki je daljši od 30 dni pred vložitvijo prijave, vendar največ z datumom pričetka zavarovanja 01.01.2014 (datum uveljavitve ZMEPIZ-1), če v tem času ni bila obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana po drugi podlagi.

Dokazila o postopkih, ki so se vodili pri nosilcih javnih pooblastil, zaradi katerih oseba ni pravočasno vložila prijave v zavarovanje so odločbe, sodbe, sodne poravnave ipd., ki so jih izdali nosilci javnih pooblastil (npr. odločba ZRZS s katero je bilo odločeno o pravici do nadomestila zaradi brezposelnosti, sodba delovnega in socialnega sodišča v delovnopravnem sporu, s katero je bilo odločeno o zakonitosti prenehanja delovnega razmerja ipd).

3. Vložitev prijave v zavarovanje za razliko do polnega delovnega časa

Oseba, ki se prostovoljno vključi v obvezno zavarovanje za razliko do polnega delovnega oz. zavarovalnega časa pridobi lastnost zavarovanca od dneva začetka dela z delovnim razmerjem s krajšim delovnim časom, vendar največ za dve leti nazaj od dneva vložitve prijave.

- OBRAZEC ZA IZPOLNJEVANJE IN TISKANJE TER NAVODILO ZA NJEGOVO UPORABO

Obrazec M-1
Navodila za uporabo M obrazcev v PDF obliki

- OBRAZEC ZA TISKANJE

Obrazec M-1

- NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA S SEZNAMOM OBVEZNIH PODATKOV NA OBRAZCU PRI POSAMEZNI ŠIFRI PODLAGE ZA ZAVAROVANJE

V dokumentu so navodila za izpolnjevanje posamezne rubrike obrazca M-1 s seznamom, kateri podatki morajo biti izpolnjeni pri prijavi zavarovanca po določeni šifri podlage za zavarovanje.

Navodilo za izpolnjevanje obrazca s seznamom obveznih podatkov glede na šifro podlage za zavarovanje

NOVOST: ZRSZ je s 1.1.2014 pri evidentiranju izobrazbe prenehal uporabljati Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe, zato se na M-1 obrazcu rubrika 22 več ne izpolnjuje.

Priloga k prijavi v zavarovanje po podlagi 048

Prijavi v zavarovanje po podlagi 048 je potrebno priložiti zgornjo izjavo o (ne)izpolnjevanju pogojev za zavarovanje po drugi podlagi.

na začetek
4. Obrazec M-3 (spremembe podatkov v zavarovanju) in navodilo za izpolnjevanje

Z obrazcem M-3 zavezanec za prijavo sporoča spremembe določenih podatkov v nezaključenem (odprtem) zavarovanju in spremembe določenih podatkov v že zaključenem (zaprtem) zavarovanju.

Z obrazcem M-3 zavezanec sporoča tudi popravke podatkov, ki so bili napačno izpolnjeni v določenih rubrikah že vloženega obrazca M-1 (prijava v zavarovanje) ali M-3.

Zavezanec za prijavo mora spremembe podatkov v zavarovanju sporočiti v roku osem dni od nastanka spremembe oz. ugotovitve napake v že sporočenem podatku.

Posebnosti pri uporabi M-3 obrazca, če zavezanec sporoča stornacijo zavarovanja, ki je bilo zaključeno do 30.06.2011

Če zavezanec sporoča stornacijo zavarovanja, ki je bilo zaključeno do 30.06.2011 in je bilo urejeno na registrski številki, ki je bila s 01.07.2011 ukinjena, se šteje, da je obrazec pravilno izpolnjen tudi, če je v rubrike »Podatki o zavezancu« vnesel podatek o ukinjeni registrski številki in le tej pripadajoč naziv zavezanca.

V kolikor so podatki o zavezancu pravilno izpolnjeni – enotna registrska številka in njej pripadajoč naziv poslovnega subjekta, se v rubriko opombe vpiše ukinjeno registrsko številko, pod katero je bilo urejeno zavarovanje, ki ga zavezanec želi stornirati. Če podatka o ukinjeni registrski številki zavezanec ne vpiše sam, ga vpiše ZZZS.

- OBRAZEC ZA IZPOLNJEVANJE IN TISKANJE TER NAVODILO ZA NJEGOVO UPORABO

Obrazec M-3
Navodila za uporabo M obrazcev v PDF obliki

- OBRAZEC ZA TISKANJE

Obrazec M-3

- NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-3

NOVOST: ZRSZ je s 1.1.2014 pri evidentiranju izobrazbe prenehal uporabljati Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe, zato se na M-3 obrazcu rubrika 22 več ne izpolnjuje.

na začetek
5. Obrazec M-2 (odjava iz zavarovanja) in navodilo za izpolnjevanje

Z obrazcem M-2 zavezanec za prijavo odjavi zavarovanca, ki ne izpolnjuje več pogojev za zavarovanje, iz obveznih socialnih zavarovanj.

Z obrazcem M-2 zavezanec tudi razveljavi (stornira) obstoječe nezaključeno (odprto) zavarovanje.

Zavezanec za prijavo mora odjavo iz zavarovanja vložiti v roku osem dni od prenehanja pogojev za zavarovanje oz. ugotovitve, da so bili sporočeni napačni podatki v določenih rubrikah, ki se lahko popravijo le z vložitvijo odjave in nove prijave v zavarovanje.

Odjavo lahko zavezanec za prijavo vloži tudi v naprej, torej pred datumom prenehanja zavarovanja, vendar jo bo ZZZS v evidenco vnesel največ osem dni pred datumom prenehanja zavarovanja. Izjema je pri odjavi delavcev zaradi upokojitve, kakor je navedeno v nadaljevanju. Taka odjava se lahko vloži 30 dni v naprej in jo bo tudi ZZZS vnesel v evidenco do 30 dni v naprej.

Odjava delavca iz zavarovanja zaradi upokojitve (tretji odstavek 45. člena ZMEPIZ-1)

Delodajalec lahko za delavca vloži odjavo iz zavarovanja v roku 30 dni pred prenehanjem delovnega razmerja pod naslednjimi pogoji:
- da pogodba o zaposlitvi preneha na podlagi sporazuma oziroma odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca,
- da delavec izpolnjuje pogoje za priznanje pravice do starostne ali predčasne pokojnine (potrdilo ZPIZ-a),
- da je delavec vložil zahtevo za priznanje pravice do starostne ali predčasne pokojnine (potrdilo ZPIZ-a).

Odjava iz prostovoljnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Zavarovanec, ki je prostovoljno vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, lahko vloži odjavo iz zavarovanja za največ 60 dni za nazaj, pod pogojem, da s prvim naslednjim dnem po prenehanju tega zavarovanja izpolnjuje pogoje za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po drugi podlagi.

Uporaba novega M-2 obrazca za odjavo iz zavarovanja, ki je prenehalo do 30.06.2011 in je bilo urejeno na ukinjeni registrski številki

Če zavezanec z novim M-2 obrazcem sporoča datum prenehanja zavarovanja na registrski številki, ki je bila s 01.07.2011 ukinjena, se šteje, da je obrazec pravilno izpolnjen tudi, če je v rubrike »Podatki o zavezancu« vnesel podatek o ukinjeni registrski številki in le tej pripadajoč naziv zavezanca.

Če so podatki o zavezancu pravilno izpolnjeni – enotna registrska številka (registrska številka, veljavna od 1.7.2011) in njej pripadajoč naziv poslovnega subjekta, se v rubriko opombe vpiše ukinjeno registrsko številko, pod katero je bilo urejeno zavarovanje, ki ga zavezanec želi zaključiti. Če podatka o ukinjeni registrski številki zavezanec ne vpiše sam, ga vpiše ZZZS.

Uporaba M-2 obrazca, veljavnega do 30.06.2011, je dopustna v naslednjih primerih:

- za zaključevanje zavarovanj, za katera je bila vložena prijava na obrazcu M-1, ki je veljal do 30.06.2011, in se zanje ni izvedla avtomatska sprememba registrske številke na dan 01.07.2011;
- za zaključevanje obdobij zavarovanj na ukinjenih registrskih številkah in je datum prenehanja zavarovanja pred 01.07.2011.

NOVOST
Od 1.1.2013 je v uporabi nova šifra vzroka prenehanja zavarovanja (rubrika 31), in sicer šifra 18odjava zaradi spremembe zavezanca za prijavo (75. člen Zakona o delovnih razmerjih, 152. oz. 153. člen Zakona o javnih uslužbencih).

S šifro 18 se sporoča vzrok odjave iz zavarovanja, če pride do spremembe zavezanca za prijavo zaradi:
- spremembe delodajalca po 75. členu Zakona o delovnih razmerjih,
- premestitve po 152. členu Zakona o javnih uslužbencih ali
- ukinitve organa in prenosa nalog po 153. členu Zakona o javnih uslužbencih.

- OBRAZEC ZA IZPOLNJEVANJE IN TISKANJE TER NAVODILO ZA NJEGOVO UPORABO

Obrazec M-2
Navodila za uporabo M obrazcev v PDF obliki

- OBRAZEC ZA TISKANJE

Obrazec M-2

- NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2

na začetek
6. Obrazec M-DČ (prijava, odjava in sporočanje sprememb v obveznem zdravstvenem zavarovanju družinskega člana) in navodilo za izpolnjevanje

Prijavo družinskih članov zavarovancev (nosilcev zavarovanj) v obvezno zdravstveno zavarovanje, prijavo sprememb podatkov med zavarovanjem ter odjavo iz zavarovanja opravi nosilec zavarovanja z obrazcem M-DČ. Nosilec zavarovanja je zavarovanec, po katerem bo družinski član zavarovan (za otroka njegov starš, zakonca njegov zakonec, zunajzakonskega zakonca njegov zunajzakonski partner itd.).

Z enim obrazcem M-DČ je mogoče istočasno urejati zavarovanje za največ dva družinska člana. Če mora nosilec zavarovanja hkrati prijaviti v zavarovanje več kot dva družinska člana, izpolni nov obrazec M-DČ z vsemi predpisanimi podatki.

Namesto obrazca M-DČ lahko nosilec zavarovanja zavarovanje družinskemu članu ureja tudi z vlogo, ki jo sam napiše, ki pa mora po vsebini vsebovati potrebne podatke, ki jih je sicer potrebno vpisati na obrazcu M-DČ.

Zavezanec za prijavo mora prijavo, spremembo in odjavo vložiti v roku osem dni od datuma izpolnitve pogojev za zavarovanje, nastanka spremembe med zavarovanjem oz. datuma prenehanja pogojev za zavarovanje.

Izjema od tega roka pri prijavi je pri prijavi novorojenčka. Prijavo je potrebno vložiti čimprej, najpozneje pa do 60. dne njegove starosti. Do tega dne lahko namreč zdravstvene storitve koristi na zavarovanje enega od staršev oz. skrbnika, po tej starosti pa je otrok pri izvajalcih zdravstvenih storitev obravnavan kot samoplačnik, če prijava v zavarovanje ni bila vložena.

Pojasnila v zvezi z urejanjem zavarovanja družinskim članom  so na tej povezavi.

- OBRAZEC ZA IZPOLNJEVANJE IN TISKANJE TER NAVODILO ZA NJEGOVO UPORABO

Obrazec MDČ
Navodila za uporabo M obrazcev v PDF obliki

- OBRAZEC ZA TISKANJE

Obrazec MDČ

- NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-DČ z naborom obveznih podatkov

- PRILOGA PRIJAVI ZAKONCA, ZUNAJZAKONSKEGA PARTNERJA, RAZVEZANEGA ZAKONCA V ZAVAROVANJE

Prijavi zakonca, zunajzakonskega partnerja in razvezanega zakonca je potrebno priložiti spodnjo izjavo o (ne)izpolnjevanju pogojev za zavarovanje po drugi podlagi.

Izjava o (ne)izpolnjevanju pogojev za zavarovanje po drugi podlagi

Več o VDČ

na začetek
7. Posebnosti pri odjavah in sporočanju sprememb med zavarovanjem prek portala e-VEM

Odjave (M-2) in spremembe (M-3) zavarovanj, pri katerih je bila s 1.7.2011 programsko narejena sprememba na enotno registrsko številko zavezanca

Pri postopku odjave (M-2) ali spremembe (M-3) prek portala e-VEM mora zavezanec za ta zavarovanja v iskalne kriterije vpisati enotno registrsko številko (registrsko številko, ki jo ima v uporabi od 01.07.2011), kot datum pričetka zavarovanja zavarovanca (ta podatek je v iskalnih kriterijih sicer obvezen le, če ima zavarovanec pri določenem zavezancu odprti dve ali več zavarovanji po isti šifri podlage za zavarovanje) pa 01.07.2011, če ni po tem datumu prišlo že do kakšne odjave in nove prijave zavarovanca v zavarovanje. V slednjem primeru vpiše kot datum pričetka zavarovanja datum iz zadnje prijave, ki je bila po 01.07.2011.

Odjava takega zavarovanja, ki je bilo vključeno v programsko spremembo, z dnem prenehanja zavarovanja pred 01.07.2011, prek portala e-VEM ni možna. Tako odjavo mora zavezanec urediti s papirnimi obrazci.

Sporočanje sprememb (M-3) med zavarovanjem

Pri sporočanju sprememb med zavarovanjem (M-3) velja poleg zgoraj navedene posebnosti tudi ta, da mora zavezanec pri spremembi prek portala e-VEM vpisati tudi podatke, ki so na M obrazcih novi. To so:
- polni delovni/zavarovalni čas zavezanca (rubrika 17),
- šifri KLASIUS-SRV (rubrika 23) in KLASIUS-P (rubrika 24) ter
- šifra poklica, ki ga zavarovanec opravlja po SKP-08 (rubrika 25), in sicer pri šifri podlage za zavarovanje, kjer so ti podatki obvezni.

Te podatke je potrebno vpisati, če ZZZS teh podatkov pri opravljanju postopka spremembe prek portala e-VEM zavezancu ne vrne (zavezancu se pri teh rubrikah prikažejo prazna polja), ker jih v svoji bazi podatkov nima zapisanih.

na začetek
8. Prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12)

Obrazec za prijavo in odjavo zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni je objavljen v Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja.

NOVOST: S 1.2.2014 se prične uporabljati spremenjena 5. točka 17. člena ZZVZZ. Pojasnilo sprememb je v spodnjem dokumentu.
Izvajanje 5. točke 17. člena ZZVZZ

- OBRAZEC ZA IZPOLNJEVANJE IN TISKANJE

Obrazec M12

- OBRAZEC SAMO ZA TISKANJE

M12

- NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M12

na začetek
9. Kategorije zavarovanih oseb

Kategorije zavarovanih oseb v obveznem zdravstvenem zavarovanju in dokazila za ugotavljanje lastnosti zavarovane osebe so opisana na naslednji povezavi: Kategorije zavarovanih oseb

Pravna podlaga
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti
Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

Predvideni rok za odločitev
V primeru spora glede lastnosti zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju je skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku potrebno izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v dveh mesecih od vložitve popolne vloge.

Upravna taksa
Takse prosto.

Podatki o dostopnosti služb ZZZS

Območne enote in izpostave ZZZS

Dodatne informacije in publikacije

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori

Tematska zloženka o prijavi, spremembi in odjavi obveznega zdravstvenega zavarovanja

Tematska zloženka o obveznem zdravstvenem zavarovanju dojenčkov

Tematska zloženka o obveznem zdravstvenem zavarovanju študentov

Tematska zloženka o obveznem zdravstvenem zavarovanju za starejše

Vir: ZZZS

>

Ključne besede:
Obrazec M-1
Obrazec M-3
Obrazec M-2
Obrazec MDČ
Obrazec M1-2B
podlaga zavarovanja 040
podlaga zavarovanja 112
podlaga zavarovanja 103
ZZZS
ZPIZ-1
vlaganje prijav v obvezna socialna zavarovanja
novi M obrazci
zzzs obrazci
m obrazci
m-obrazci
m - obrazci

Zadnji članki iz rubrike:

20.9.2023 17:38:19:
Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov

20.9.2023 14:32:53:
Letni dopust zavarovanca v času odobrenega bolniškega staleža ni mogoč

19.9.2023 12:42:25:
Solidarnostna delovna sobota in prispevek

18.9.2023 15:38:06:
Dopolnilno delo

21.9.2023 16:22:30:
Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč – ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 – ZIUOPZP

Najnovejši članki:

22.9.2023 16:34:12:
Zaposlitveni oglas: Računovodja (m/ž), Podravska regija

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

20.9.2023 10:28:39:
Zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela - do 31. 12. 2023

19.9.2023 12:54:23:
Nov podzakonski predpis s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

18.9.2023 15:01:44:
Iztekanje roka za uveljavljanje povračila izplačanih plač zaradi odstranjevanja posledic poplav