Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 16.6.2011 10:01:12

Razpis - P1 TIP - Garancije za tehnološko inovativne projekte

Rubrika: Razpisiprint Natisni

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), registrirana najkasneje do 30.06.2011, razen če je v nadaljnjem besedilu javnega razpisa drugače določeno.

V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote sta:
· bilanca stanja na dan 31.12.2010 in izkaz poslovnega izida za leto 2010,
· za podjetja, ustanovljena v letu 2011 velja, da se upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Samostojni podjetnik posameznik se v svojem podjetju upošteva v številu zaposlenih v podjetju.

Operacija, s katero vlagatelj kandidira na razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
· podjetje mora zagotavljati ohranjanje zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka operacije. Operacija se mora zaključiti najkasneje do 31.12.2014,
· podjetje mora izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje z vidika povečanja prihodka podjetja in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega,
· podjetje mora imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za dobo trajanja kredita,
· operacija mora biti realizirana v Republiki Sloveniji,
· podjetje mora imeti vključeno lastno znanje v poslovnem procesu komercializacije rešitve, produkta ali storitve.Sklad bo posameznemu podjetju izdal garancijo in odobril subvencijo obrestne mere kredita za največ eno operacijo po tem javnem razpisu (P1 TIP 2011).

Odobravanje garancij Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere bo potekalo dvostopenjsko. Prva stopnja se bo odvijala na nivoju poslovne banke. Podjetje zaprosi za ugodni kredit, ki bo zavarovan z garancijo Sklada. Banka prouči v skladu s poslovno prakso potencialnega kreditojemalca. V primeru, da potencialnega kreditojemalca in njegovo operacijo oceni pozitivno, banka izda pozitivni bančni sklep s kreditnimi pogoji. Druga stopnja se odvija na Skladu. Komisija za dodelitev sredstev bo vlogo administrativno pregledala z vidika popolnosti in pravno formalne ustreznosti. Formalno popolne so vloge, ki imajo vse zahtevane dokumente. Pravno formalno ustrezne vloge so vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje razvidne iz razpisa. Po administrativnem pregledu sledi strokovni pregled s točkovanjem in ocenjevanjem po merilih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Operacija mora biti utemeljena v poslovnem načrtu podjetja, ki zajema predstavitev podjetja, dosedanje in bodoče poslovanje. Prav tako je potrebno predstaviti učinke, ki bodo omogočali merjenje rezultatov. Učinke zaposlovanja je potrebno konkretizirati v številu delovnih mest ter stroške zaposlenih tudi upoštevati v finančnih projekcijah (npr. povečana dodana vrednost na zaposlenega, nova delovna mesta, povečan tržni delež,…).

V okviru celotne operacije je potrebno podrobno opredeliti upravičene stroške, ki bodo predmet sofinanciranja. Posamezne aktivnosti naj bodo dovolj podrobno prikazane, da je iz njih jasno razvidna vrsta stroška, na osnovi katere je možno določiti upravičenost sofinanciranja.

Podjetje mora natančno predstaviti terminski načrt izvajanja operacije in zaprto finančno konstrukcijo, ki bo omogočila kvalitetno in realno izvedbo operacije podjetja.

Na spletni strani Sklada www.podjetniskisklad.si/index.php?id=117 je dosegljiv računalniški program, kot eden izmed neobveznih pripomočkov, za izdelavo poslovnega načrta in prijavni list v elektronski obliki.

Uprava Sklada bo obravnavala vse formalno popolne in pravno formalno ustrezne vloge. Vlagatelji bodo obveščeni o odločitvi Uprave najkasneje v roku 75 dni od roka za predložitev vlog. Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere bo Sklad s podjetjem podpisal pogodbo o izdaji garancije, podjetje pa bo z banko podpisalo kreditno pogodbo in uredilo zavarovanje kredita. Kreditna sredstva se koristijo namensko. Vzorec pogodbe o izdaji garancije je priložen razpisni dokumentaciji. V navedeni pogodbi je določeno: način izdaje garancije, poročila potrebna za analizo učinkov državnih pomoči, zadnji roki za izdajo garancije ter druge obveznosti upravičenca garancije.

Sklad bo preverjal učinke pomoči de minimis z vidika pozitivnega poslovanja (ohranitev delovnih mest, dodana vrednost) po zaključku operacije.

Več informacij in obrazci

Zadnji članki iz rubrike:

12.9.2023 11:56:10:
ZRSZ je objavil program javnih del za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov

24.4.2023 17:31:56:
Novih 30 milijonov evrov mikrokreditov namenjenih mikro in malim podjetjem

6.3.2023 12:18:37:
Od 8. marca oddaja ponudb na novem javnem povabilu Priložnost zame

2.2.2023 16:46:40:
Za hitrejši vstop mladih na trg dela

4.11.2022 11:29:41:
Stanovanjska jamstvena shema za mlade (ZSJSM)

Najnovejši članki:

26.9.2023 12:53:47:
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov

26.9.2023 11:32:31:
Prispevek ob tednu požarne varnosti

25.9.2023 16:13:36:
Informacija o nadomestilu plač prostovoljcem za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v avgustu

25.9.2023 14:49:18:
Sprejeta novela insolvenčnega zakona

25.9.2023 11:50:06:
Izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 je na voljo