Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 15.6.2011 16:37:11

Javno povabilo za sofinanciranje projektov programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011 (UIZ 2011)

Rubrika: Razpisiprint Natisni

Namen javnega povabila je spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Javno povabilo delodajalce spodbuja, da začnejo sistematično vlagati v zaposlene in tako v skladu s potrebami na trgu dela odpravijo strukturna neskladja in izboljšajo usposobljenost človeških virov in povečajo mobilnost in zaposljivost.S tem javnim povabilom vabimo delodajalce k oddaji ponudb za izvedbo projektov usposabljanja za njihove zaposlene. Projekti lahko vključujejo splošna in posebna usposabljanje.

Ponudbe lahko ponudniki vložijo od objave javnega povabila do podelitve sredstev oziroma najpozneje do 31. 7. 2011. Ponudbe, ki bodo poslane na sklad po podelitvi sredstev oziroma po zaprtju javnega povabila, bodo vrnjene ponudnikom.


Upravičeni stroški so stroški posameznih usposabljanj, ki bodo nastali v obdobju od izdaje obvestila Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije o odobritvi sredstev do vključno 20. 9. 2011 in bodo plačani do najpozneje 28. 9. 2011 (nekaj več, kot dva meseca).


Strošek DDV ni upravičeni strošek in ga v celoti krije izbrani ponudnik sam. Strošek usposabljanja za varstvo pri delu, ki se ga morajo zaposleni udeležiti zaradi zakonskih določil, prav tako ni upravičen do sofinanciranja.
Okvirno javna sredstva, ki so na voljo za sofinanciranje izbranih projektov v okviru javnega povabila programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«, skupaj znašajo 2,000.000,00 EUR.Ključni cilji so:
- dvig izobrazbene ravni in usposobljenosti zaposlenih in s tem preprečevanje prehoda predvsem niže in neustrezno izobraženih oziroma manj usposobljenih zaposlenih v odprto brezposelnost;
- dvig kompetenc zaposlenih in s tem izboljšanje njihove prilagodljivosti in mobilnosti na trgu dela in vplivanje na povečanje novih zaposlitvenih možnosti;
- dvig prilagodljivosti podjetij z vlaganjem v znanje zaposlenih, ki je posebnega pomena med gospodarsko krizo.

V okviru prijavljenega projekta se lahko izvede več različnih splošnih in/ali posebnih usposabljanj. Udeleţenci usposabljanj morajo biti ves čas vključitve v posamezno usposabljanje v okviru izbranega projekta v rednem delovnem razmerju pri ponudniku oziroma registrirani kot samostojni podjetniki in ne smejo imeti sklenjenega delovnega razmerja pri drugem delodajalcu. Zbiranje ponudb se bo po tem javnem povabilu izvajalo po dveh sklopih:
– SKLOP A: Splošna usposabljanja,
– SKLOP B: Posebna usposabljanja.

Sofinancirana bodo samo tista usposabljanja, ki jih izvajajo zunanje organizacije, registrirane za izobraževalno dejavnost v Republiki Sloveniji, oziroma zunanje organizacije, ki imajo dejavnost usposabljanja in/ali izobraževanja kot dejavnost vključeno v svoj ustanovni akt, oziroma organizacije, ki so registrirane za izobraževalno dejavnost v skladu z zakonodajo države, v kateri se program usposabljanja izvaja.

Sklop A: Splošna usposabljanja Splošna usposabljanja:
1. Delojemalcu dajejo znanje, ki je v veliki meri prenosljivo na druga podjetja ali delovna področja in jih delojemalec ne uporablja samo ali pretežno na svojem trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu v podjetju (npr. računalniško znanje, znanje jezikov).
2. Odprta so za delojemalce iz več različnih podjetij (usposabljanje je javno objavljeno in po veljavnem ceniku, ne glede na temo in na kraj usposabljanja).
3. Ta usposabljanja (izobraževanja) so priznali, potrdili ali preverili javni organi oziroma organizacije ali drugi organi oziroma institucije, ki jih je ustrezno pooblastila država članica ali skupnost:
 Programi za pridobitev javno veljavne formalne izobrazbe: Ponudniki lahko kandidirajo za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo nastali z vključitvijo oseb v programe pridobitve javno veljavne formalne izobrazbe za šolsko leto 2010/2011, in to za vse programe izobraževanja do vključno 2. bolonjske stopnje (strokovni magisterij). Programe za pridobitev javno veljavne formalne izobrazbe lahko izvajajo le za to registrirane izobraževalne institucije v Republiki Sloveniji in/ali v tujini. Preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK): Ponudniki lahko kandidirajo za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo nastali z vključitvijo oseb v postopke preverjanja in potrjevanja NPK (http://www.npk.si/). Postopke preverjanja in potrjevanja NPK lahko izvajajo organizacije, ki so vpisane v register izvajalcev postopkov preverjanja in potrjevanja NPK (http://www.nrpslo.org/podatkovne_baze/izvajalci_postopkov_za_preverjanje_in_potrjevanje_npk.aspx) pri Državnem izpitnem centru.
Delež sofinanciranja v okviru prijavljenega projekta ponudnika Sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo nastali z vključitvijo zaposlenih oseb v programe splošnih usposabljanj, je zagotovljeno v višini 60 % vrednosti posameznega programa usposabljanja (brez DDV). Intenzivnost pomoči se lahko poveča do največ 80 % upravičenih stroškov (brez DDV):
a) za 10 %, če je usposabljanje namenjeno prikrajšanim delavcem;2
b) za 10 %, če je pomoč dodeljena srednjemu podjetju, in za 20 %, če je pomoč dodeljena malemu ali mikro podjetju.

Sklop B: Posebna usposabljanja Posebna usposabljanja so namenjena pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, ki ni prenosljivo ali je prenosljivo zgolj v omejenem obsegu na druga podjetja ali druga delovna področja in ki ga delojemalec neposredno in pretežno uporablja na svojem trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu v podjetju. Posebna usposabljanja so:
- usposabljanja za uporabo naprav, strojev ali pristopov ponudnika ene blagovne znamke;
- usposabljanja za uporabo računalniških programov, pripravljenih za podjetje delodajalca;
- usposabljanja, pripravljena za podjetja oziroma delojemalce, za vodenje podjetij in za vodenje projektov izključno za tega delodajalca;
- usposabljanja delojemalcev, pri katerih delodajalec delojemalca obveže z dodatnimi obveznostmi ohranitve zaposlitve pri delodajalcu zaradi usposabljanja;
- usposabljanja, ki so pripravljena za eno samo podjetje/delojemalce v enem samem podjetju, razen če je to pridobivanje znanja, v veliki meri prenosljivega na druga podjetja;
- usposabljanja, namenjena managerjem, in vsa druga individualna usposabljanja (npr. coaching);
- udeležba na posvetu, strokovni konferenci ali simpoziju;
- druga usposabljanja, ki niso zajeta v definiciji splošnih usposabljanj.
Deleţ sofinanciranja v okviru prijavljenega projekta ponudnika Sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo nastali z vključitvijo zaposlenih oseb v programe posebnih usposabljanj, je zagotovljeno v višini 25 % vrednosti posameznega programa usposabljanja (brez DDV). Intenzivnost pomoči se lahko poveča do največ 55 % upravičenih stroškov (brez DDV):
a) za 10 %, če je usposabljanje namenjeno prikrajšanim delavcem;
b) za 10 %, če je pomoč dodeljena srednjemu podjetju, in za 20 %, če je pomoč dodeljena malemu podjetju.

Ciljna skupina programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« so pravne ali fizične osebe (samostojni podjetniki), ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS, ali drugi subjekti zasebnega prava. Udeleženci usposabljanj morajo biti med vključitvijo v posamezno usposabljanje v okviru izbranega projekta v rednem delovnem razmerju pri nosilcu projekta oziroma registrirani kot samostojni podjetniki oziroma morajo biti nosilci dejavnosti in ne smejo imeti sklenjenega delovnega razmerja pri drugem delodajalcu.


Več informacij in obrazci

Ključne besede:
razpis za izobraževanje

Zadnji članki iz rubrike:

12.9.2023 11:56:10:
ZRSZ je objavil program javnih del za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov

24.4.2023 17:31:56:
Novih 30 milijonov evrov mikrokreditov namenjenih mikro in malim podjetjem

6.3.2023 12:18:37:
Od 8. marca oddaja ponudb na novem javnem povabilu Priložnost zame

2.2.2023 16:46:40:
Za hitrejši vstop mladih na trg dela

4.11.2022 11:29:41:
Stanovanjska jamstvena shema za mlade (ZSJSM)

Najnovejši članki:

29.9.2023 13:19:50:
Stopnja DDV za sončne elektrarne (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:20:18:
Stopnja DDV za zunanje ograje (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:10:23:
Koledar poročanja - oktober 2023

27.9.2023 16:04:42:
Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP

26.9.2023 12:53:47:
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov