Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 23.5.2011 17:20:59

Spremembe v postopku vlaganja prijav v obvezna socialna zavarovanja – pričetek izvajanja 01.07.2011

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni

Odprava krajevne pristojnosti za vlaganje prijav v obvezna socialna zavarovanja.

1 Poslovni subjekt in fizična oseba, ki bo zavezanec za prijavo, bo imel v sistemu obveznega socialnega zavarovanja dodeljeno eno registrsko številko zavezanca

1.1 Registrska številka zavezanca – enolični identifikator

1.2 Način dodelitve registrske številke

1.3 Sprememba registrske številke zavezanca, ki je poslovni subjekt, po uradni dolžnosti

1.4 Obveščanje zavezancev o spremembi registrske številke

1.5 Obvezna zavarovanja, ki ne bodo vključena v programsko spremembo registrske številke

1.6 Sprememba registrske številke zavezanca, ki je fizična oseba

2 Novi obrazci za prijavo podatkov v obvezna socialna zavarovanja (obrazci M-1, M-2, M-3 in M-DČ)

2.1 Vlaganje prijav v zavarovanje do 30.06.2011

2.2 Vlaganje prijav v zavarovanje po 01.07.2011

2.3 Vlaganje odjav iz zavarovanja po 01.07.2011

3 Vlaganje prijav v obvezna socialna zavarovanja na katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS

4. Vročanje odločb, izdanih v postopkih uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja

SPREMEMBE V POSTOPKU VLAGANJA PRIJAV V OBVEZNA SOCIALNA ZAVAROVANJA

S 01.07. 2011 se prične uporabljati sprememba Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. list RS, št. 26/11) na podlagi katere bo prenehal veljati 24. člen ZMEPIZ, ki določa krajevno pristojnost za vlaganje prijav v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Posledice ukinitve krajevne pristojnosti za vlaganje prijav v pokojninsko in invalidsko zavarovanje nastanejo tudi pri vlaganju prijav v vsa obvezna socialna zavarovanja in so naslednje:
- zavezanec za prijavo, ki je poslovni subjekt ali fizična oseba, bo imel le eno registrsko številko zavezanca v evidencah obveznih socialnih zavarovanj,
- enostavnejše bo vlaganje prijav in uvedeni so novi obrazci M-1, M-2, M-3 in M-DČ,
- zavezanec za prijavo bo lahko vložil prijave v obvezna socialna zavarovanja za svoje zavarovance pri kateri koli območni enoti ali izpostavi ZZZS in
- tiste odločbe o pravicah iz obveznih socialnih zavarovanj, ki jih poleg zavarovanca prejme tudi zavezanec, bodo poslej vročene zavezancu le na naslovu njegovega sedeža.

1 Poslovni subjekt in fizična oseba, ki bo zavezanec za prijavo, bo imel v sistemu obveznega socialnega zavarovanja dodeljeno eno registrsko številko zavezanca

1.1 Registrska številka zavezanca – enolični identifikator

Registrska številka zavezanca je enolični identifikator zavezanca za prijavo v sistemu obveznih socialnih zavarovanj, ki jo zavezancu za prijavo določi ZZZS. Zavezancu se lahko dodeli le ena registrska številka ne glede na to, ali je zavezanec za prijavo v eno ali več obveznih socialnih zavarovanj.

1.2 Način dodelitve registrske številke

Trenutno veljavna pravila krajevne pristojnosti za vlaganje prijav v pokojninsko in invalidsko zavarovanje določajo, da se registrska številka dodeljuje poslovnim subjektom in njihovim poslovnim enotam tako, da se v sistemu socialnega zavarovanja poslovni subjekt in njegove poslovne enote izkazujejo kot različni zavezanci, ter se spreminja v primeru spremembe kraja dela ali prebivališča.

Po 01.07.2011 se bo registrska številka zavezanca dodelila:
- pravni osebi in fizični osebi, ki je poslovni subjekt, v povezavi z matično številko poslovnega subjekta,
- fizični osebi, ki ni poslovni subjekt, v povezavi z enotno matično številko občana in
- drugemu subjektu v povezavi z davčno številko tega subjekta.

Dodeljena registrska številka se zaradi spremembe sedeža poslovnega subjekta, kraja dela zavarovanca ali prebivališča zavarovanca ne bo spreminjala, niti se po prenehanju poslovanja ali po smrti zavezanca ne bo mogla dodeliti drugemu zavezancu.

Poslovne enote poslovnega subjekta prav tako ne bodo več zavezanci za prijavo, kar pomeni, da se jim ne bodo več dodelile registrske številke zavezanca, kot to velja po pravilih krajevne pristojnosti vlaganja prijav v zavarovanje.

Na obrazcu se bo zbiral nov podatek o kraju dela zavarovanca (rubrika 18), kamor bo zavezanec vpisal matično številko poslovne enote, kjer zavarovanec dejansko dela. Zavezanec bo spremembo kraja dela (spremembo matične številke poslovne enote, kjer zavarovanec dela) sporočal z obrazcem M-3.

1.3 Sprememba registrske številke zavezanca, ki je poslovni subjekt, po uradni dolžnosti

Registrske številke zavezanca, ki so bile do 01.07.2011 dodeljene enotam poslovnega subjekta, se s 01.07.2011 ukinejo in se kot enotna ohrani registrska številka zavezanca, dodeljena sedežnemu delu poslovnega subjekta. Če sedežu poslovnega subjekta še ni bila dodeljena registrska številka zavezanca (temveč samo njegovim poslovnim enotam), bo ZZZS poslovnemu subjektu dodelil novo registrsko številko zavezanca. Prav tako se bodo ukinile posebne registrske številke zavezanca, ki so bile dodeljene nosilcem obveznih socialnih zavarovanj in izplačevalcem pravic iz naslova socialnega varstva za prijavo uživalcev pravic.

Ker bi vlaganje odjav in prijav zaradi uvedbe enotne registrske številke zavezanca pomenilo prekomerno obremenitev tako zavezancev za prijavo kot prijavno odjavne službe ZZZS, bo ureditev zavarovanj, v katerih se spreminja registrska številka, programsko izvedel ZZZS.

ZZZS bo zavarovancem, ki so prijavljeni v zavarovanje pod registrskimi številkami, ki se ukinjajo, uredil spremembo registrske številke tako, da se bo zavarovanje pod ukinjeno registrsko številko v evidencah socialnega zavarovanja zaključilo z odjavo iz zavarovanja na dan 30.06.2011 in vzpostavilo novo zavarovanje s 01.07.2011 pod enotno dodeljeno registrsko številko (t.i. »preregistracija«).

Od 01.07.2011 bodo vsi zaposleni pri poslovnem subjektu in uživalci pravic, za katere je poslovni subjekt zavezanec za prijavo, vključeni v zavarovanje pod enotno dodeljeno registrsko številko.

POSEBNO OPOZORILO
ZZZS bo spremembo registrske številke predvidoma izvedel na dan 09.07.2011 za osebe v delovnem razmerju in na dan 16.07.2011 za uživalce pravic. Sprememba se bo izvedla za nazaj – odjava iz zavarovanja pod ukinjeno registrsko številko na dan 30.06.2011 in nova prijava pod novo registrsko številko na dan 01.07.2011.

Če bo zaposlenim delavcem prenehalo delovno razmerje do vključno 30.06.2011, morajo zavezanci pri ureditvi odjave iz zavarovanja nujno upoštevati zakonsko predpisan rok za vlaganje odjav iz zavarovanj – 8 dni od prenehanja pogodbe o zaposlitvi, sicer bodo tudi te osebe vključene v avtomatsko spremembo podatkov.

1.4 Obveščanje zavezancev o spremembi registrske številke

ZZZS bo poslovne subjekte, pri katerih bo za zavarovance izvedena programska sprememba registrske številke, obvestil s splošnim obvestilom, kateremu NE bodo priloženi individualni podatki niti seznam zavarovancev, za katere se je izvedla sprememba.

Vse podatke o zavarovancih, pri katerih se bo spremenila registrska številka zavezanca in so prijavljeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bo ZZZS posredoval ZPIZ-u v elektronski obliki, in sicer:
- odjave iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na novem obrazcu M-2 in
- prijave podatkov v pokojninsko in invalidsko zavarovanje na novem obrazcu M-1.

1.5 Obvezna zavarovanja, ki ne bodo vključena v programsko spremembo registrske številke

Registrske številke zavezanca, ki so bile do 01.07.2011 dodeljene enotam poslovnega subjekta, se s 01.07.2011 ukinejo in vsa zavarovanja, ki bodo na dan 01.07.2011 odprta na teh registrskih številkah, bo ZZZS praviloma vključil v programsko spremembo registrske številke.

V programsko spremembo registrske številke NE bodo vključena zavarovanja, pri katerih bo ugotovljeno:
- da zavezanec za prijavo ne obstaja (izbris poslovnega subjekta iz Poslovnega registra Slovenije),
- da je zavarovancu pretekla veljavnost delovnega dovoljenja, ki je pogoj za zakonito delo v RS,
- da ima zavarovanec več odprtih obveznih socialnih zavarovanj. V tem primeru bodo praviloma vključena v programsko spremembo zadnja odprta zavarovanja.

Ta zavarovanja bo potrebno zaključiti z isto registrsko številko, kot so bila vzpostavljena, in sicer z dnem, ko je ugotovljeno prenehanje pogojev za zavarovanje. Odjave se bodo praviloma vlagale za nazaj. Zavezanci bodo odjavo lahko vložili:
- na obrazcih M-2, ki so ostali po oddaji obrazcev M-1, s katerimi so vzpostavili to zavarovanje, ali
- na novih obrazcih M-2, vendar morajo v tem primeru med podatke o zavezancu vpisati enotno registrsko številko zavezanca, v opombe pa vpisati registrsko številko zavezanca iz zavarovanja (obrazca M-1), ki se zaključuje.

Primer:
Zavarovanec ima v evidenci evidentirana naslednja zavarovanja:
- s 01.01.2005 prijava iz naslova delovnega razmerja pri delodajalcu A s polnim delovnim časom in
- s 15.05.2009 prijava iz naslova delovnega razmerja pri delodajalcu B s polnim delovnim časom.

Zavarovanec ima odprti dve zavarovanji s polnim delovnim časom.

ZZZS bo v avtomatsko spremembo registrske številke vključil zadnje zavarovanje, to je z dne 15.05.2009.

Za ureditev zavarovanja z dne 01.01.2005 bo pozval delodajalca A, da vloži odjavo iz zavarovanja. Delodajalec A bo lahko odjavo iz zavarovanja vložil na obrazcu M-2, ki bo veljal do 30.06.2011 (in pripada obrazcu M-1) ali na novem obrazcu M-2. Na novem M-2 bo v opombe vpisal registrsko številko zavarovanja, ki ga zaključuje.

1.6 Sprememba registrske številke zavezanca, ki je fizična oseba

Za fizično osebo, ki ji je bilo dodeljeno več registrskih številk zavezanca, ki so na dan 01.07.2011 aktivne, se ohrani le ena registrska številka, ostale pa se ukinejo. Praviloma se ohrani registrska številka, ki je dodeljena za vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

ZZZS registrske številke ne bo spremenil avtomatsko kot pri poslovnih subjektih, temveč bo zavezance pozval, da vložijo odjavo in prijavo za ureditev spremembe registrske številke. Vse potrebne obrazce za spremembo registrske številke bo zavezancem predhodno pripravil ZZZS.

Sprememba registrske številke zavarovanca, ki je fizična oseba, se bo izvajala po 01.07.2011.

2 Novi obrazci za prijavo podatkov v obvezna socialna zavarovanja (obrazci M-1, M-2, M-3 in M-DČ)

Zaradi odprave krajevne pristojnosti za vlaganje prijav v pokojninsko in invalidsko zavarovanje so se spremenili skupni obrazci za prijavo podatkov v vsa obvezna socialna zavarovanja (M obrazci).

Novi obrazci z navodili za izpolnjevanje so predpisani v Pravilniku o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki je do podpisa in objave v Uradnem listu RS objavljen kot predpis v pripravi na spletni strani MDDSZ (spletna stran http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/).

Trenutno veljavna obrazca M-1 in M-2 sta bila povezana v celoto, sedaj pa bo vsak obrazec samostojen s pripadajočim potrdilom (vsi M obrazci bodo v dveh izvodih - obrazec (prijava, odjava in sprememba) in pripadajoče potrdilo).

Tako bodo v bodoče 4 vrste obrazcev:

1. obrazec M-1 (prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti) s pripadajočim potrdilom o prijavi;
2. obrazec M-2 (odjava iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanju, zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti) s pripadajočim potrdilom o odjavi;
3. obrazec M-3 (sprememba podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti) s pripadajočim potrdilom o spremembi;
4. obrazec M-DČ (prijava, odjava in sprememba podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov) s pripadajočim potrdilom o prijavi.

Obrazec M je razdeljen na tri sklope in sicer zajema podatke o zavezancu, podatke o zavarovancu in podatke o zavarovanju.

Z novim M obrazcem zavezancem ne bo več potrebno sporočati naslednjih podatkov:
- podatka o stalnem ali začasnem prebivališču, ki ga ima zavarovana oseba v RS ter sprememb podatkov o imenu, priimku, državljanstvu in naslovu zavarovanih oseb, ki se vodijo v Centralnem registru prebivalstva –CRP;
- šifra dejavnosti poslovnega subjekta, ki je zavezanec za prijavo. Podatek bodo nosilci socialnih zavarovanj pridobivali neposredno iz Poslovnega registra Slovenije – PRS;
- stopnja strokovne usposobljenosti, šolsko izobrazbo, stopnjo šolske izobrazbe, stopnjo strokovne izobrazbe. Namesto teh podatkov se bosta sporočala dva nova podatka: vrsta izobrazbe (KLASIUS –SRV) in področje izobrazbe (KLASIUS –P);
- naziv delovnega mesta in opis dela.

Na novem M obrazcu se bodo zbirali naslednji novi podatki:

- EMŠO zavezanca, ki je fizična oseba
Če prijavo vlaga fizična oseba, ki ni vpisana v PRS kot poslovni subjekt, mora sporočiti EMŠO.
- Polni delovni /zavarovalni čas zavezanca (ur na teden)
Poleg delovnega/zavarovalnega časa zavarovanca bo potrebno sporočiti tudi polni delovni/zavarovalni čas zavezanca, ki praviloma lahko znaša od 36 do 40 ur.
- Matična številka enote poslovnega subjekta
Zavezanec bo sporočal matično številko enote poslovnega subjekta, kjer zavarovanec dela, iz PRS-ja, s čimer se bo zagotavljal podatek o kraju dejanskega dela zavarovanca.
- Vrsta izobrazbe (KLASIUS –SRV) in področje izobrazbe (KLASIUS –P)
Zavezanec bo za vpis podatka o izobrazbi uporabil nove kode iz klasifikacije KLASIUS, ki jih bo lahko pridobil s pomočjo e-iskalnika na spletni strani Statističnega urada RS http://www.stat.si/klasius.

Z novim M obrazcem bo potrebno sporočati šifro poklica skladno s Standardno klasifikacijo poklica 2008 (SKP -2008), kar pomeni, da se spreminja šifra poklica iz 7-mestne v 4-mestno.

Šifrant poklicev SKP-08, klasifikacija izobrazbe KLASIUS–SRV in KLASIUS–P sta objavljena na spletni strani Statističnega urada RS http://www.stat.si/klasje/klasje.asp.

2.1 Vlaganje prijav v zavarovanje do 30.06.2011

Prijave na starih M obrazcih, ki bodo veljali do 30.06.2011, je na ZZZS mogoče oddati do 30.06.2011 z datumom pričetka zavarovanja do vključno s 30.06.2011. Prijave, ki bodo vložene na obrazcu M-1 z datumom pričetka zavarovanja 01.07.2011 ali kasneje, bodo zavrnjene. Zavezanci morajo prijave v zavarovanje z datumom pričetka zavarovanja 01.07.2011 ali kasneje vlagati na novih obrazcih M, ki se pričnejo uporabljati s 01.07.2011.

2.2 Vlaganje prijav v zavarovanje po 01.07.2011

Vse prijave, ki se vlagajo po 1.7.2011, morajo biti vložene na novih obrazcih M-1 z enotno dodeljeno registrsko številko, ne glede na datum pričetka zavarovanja.

Prav tako se na novem obrazcu M-3 vložijo vse spremembe podatkov, ne glede na to, s katerim obrazcem je bila vložena prijava, in tudi, če je datum nastanka spremembe pred 1.7.2011.

2.3 Vlaganje odjav iz zavarovanja po 01.07.2011

Odjave iz zavarovanja zavezanci praviloma vložijo na novih obrazcih M-2.

Za zavarovanja, za katera je bila vložena prijava na obrazcu M-1, ki je veljal do 30.06.2011, in se zanje ni izvedla programska sprememba registrske številke na dan 01.07.2011, lahko zavezanci vložijo odjave iz zavarovanja tudi na starih pripadajočih obrazcih M-2. Registrska številka zavezanca je nespremenjena.

Primer odjave iz zavarovanja, če se ne spreminja registrska številka:
Zavarovanje je vzpostavljeno s 01.01.2007 pod registrsko številko zavezanca 5025333333, katero poslovni subjekt obdrži tudi po 01.07.2011.

Zavarovancu preneha obvezno zavarovanje s 30.09.2011. Zavezanec lahko vloži odjavo iz zavarovanja na starem pripadajočem obrazcu M-2 ali na novem obrazcu M-2.

Primer odjave iz zavarovanja, v katerem se programsko spreminja registrska številka z dnem 01.07.2011
Zavarovanje, vzpostavljeno s 01.01.2006 pod registrsko številko poslovne enote zavezanca 5031222222, je bilo programsko zaključeno s 30.06.2011 in od 01.07.2011 dalje je bilo vzpostavljeno zavarovanje pod enotno registrsko številko zavezanca 5025333333.

Zavarovancu preneha obvezno zavarovanje z 31.10.2011. Zavezanec mora vložiti odjavo iz zavarovanja le na novem obrazcu M-2.

3 Vlaganje prijav v obvezna socialna zavarovanja na katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS

S 01.07.2011 bodo zavezanci za vlaganje prijav lahko vlagali prijave v obvezna socialna zavarovanja na katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS. Odpravljena je krajevna pristojnost za vlaganje prijav na predpisani območni enoti ali izpostavi ZZZS.

Primer:
Delodajalec sedežem v Ljubljani, ki ima v Mariboru in Celju dve poslovni enoti, bo prijave v zavarovanje za vse svoje zaposlene, tudi za zaposlene, ki delajo v poslovni enoti v Mariboru in Celju, lahko vlagal na območni enoti ZZZS v Ljubljani.

4 Vročanje odločb, izdanih v postopkih uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja

Zaradi spremenjenega načina evidentiranja zavezanca za prijavo, po katerem bo kot zavezanec evidentiran le sedež poslovnega subjekta, se bodo odločbe, izdane v postopku uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja, do katerih je kot stranka v upravnem postopku upravičen tudi delodajalec, vročale poslovnemu subjektu, ki je zavezanec za prijavo (delodajalcu) na sedežu in ne več njegovim poslovnim enotam, kjer zavarovanec dejansko dela.

Vir: ZZZS

Ključne besede:
Odprava krajevne pristojnosti za vlaganje prijav v obvezna socialna zavarovanja
Spremembe v postopku vlaganja prijav v obvezna socialna zavarovanja – pričetek izvajanja 01.07.2011
ZZZS
krajevna pristojnost
obvezna socialna zavarovanja

Zadnji članki iz rubrike:

19.2.2024 12:44:38:
Spletni posvet za delodajalce: novosti pri ukrepih za lažje zaposlovanje tujih delavcev

19.2.2024 12:12:46:
Obvezni zdravstveni prispevek pri starševskem nadomestilu ter delnem plačilu za izgubljeni dohodek

7.2.2024 11:03:53:
Plačevanje obveznega zdravstvenega prispevka z e-računom

6.2.2024 17:24:39:
Obračun davčnega odtegljaja - REK-O obrazec

6.2.2024 9:42:22:
Obvestilo zavarovancem, ki so vključeni v zavarovanje kot samozaposleni in hkrati prejemniki prejemka pri zavodu

Najnovejši članki:

26.2.2024 14:20:12:
Sprememba Navodila o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico, št. 3/2020

26.2.2024 14:14:28:
Od 1. 1. 2024 dalje možnost elektronske oddaje tudi KIDO zahtevkov za vračilo davka (KIDO 9 do KIDO 12) preko portala eDavki

26.2.2024 13:09:04:
Vprašanja in odgovori glede obresti pri nekaterih priljubljenih varčevalnih produktih

23.2.2024 12:49:52:
Napoved za odmero dohodnine od obresti

22.2.2024 16:12:26:
Koledar poročanja - marec 2024