Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 19.5.2011 11:48:36

Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Rubrika: Obvezni pobotprint Natisni

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet urejanja)

(1) Ta pravila v skladu z 2. podpoglavjem IV. poglavja Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (v nadaljnjem besedilu: ZPreZP) urejajo:

– postopek prijave denarne obveznosti v sistem obveznega večstranskega pobota,

– urnik obveznega večstranskega pobota,

– način, popravo in preklic vnosa ter

– obdelavo podatkov v sistemu.

(2) Po postopku, določenem s temi pravili, se v informacijskem sistemu upravljavca obveznega večstranskega pobota obdelujejo prijave, preklici, izvzemi in popravki prijave.

2. člen

(opredelitev pojmov)

V teh pravilih se uporabljajo naslednji pojmi:

– »AJPES« oziroma Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je upravljavec sistema obveznega večstranskega pobota iz 16. do 18. člena ZPreZP;

– »dolžnik« je oseba, ki pri AJPES osebno ali po pooblaščencu prijavi svoje obveznosti v večstranski pobot;

– »upnik« je oseba, ki jo dolžnik v skladu z 17. členom ZPreZP navede v posamezni prijavi obveznosti v obvezni večstranski pobot;

– »sistem obveznega večstranskega pobota« je celota vseh elektronskih postopkov, ki so namenjeni izvedbi obveznega večstranskega pobota in so podrobneje opredeljeni v teh pravilih;

– »krog pobota« je izvedba obveznega večstranskega pobota, ki ga enkrat mesečno opravi AJPES;

– »obvezni večstranski pobot« je pobot, v katerega dolžniki prvič prijavijo svojo obveznost v skladu s prvim odstavkom 16. člena, prvim odstavkom 18. člena in drugim odstavkom 28. člena ZPreZP;

– »kvalificirano digitalno potrdilo« je opredeljeno v zakonu, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.

3. člen

(tarifa)

Cena storitve obveznega večstranskega pobota je določena v tarifi, ki določa nadomestila stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota.

4. člen

(prijava v sistem obveznega večstranskega pobota)

(1) Dolžnik prijavlja obveznosti v večstranski pobot na elektronski način prek spletne strani AJPES (www.ajpes.si).

(2) Pred prvo prijavo obveznosti v obvezni večstranski pobot se dolžnik kot udeleženec prijavi na spletno stran AJPES in se identificira s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

(3) V imenu dolžnika prijavo lahko vloži:

1. zakoniti zastopnik dolžnika, katerega kvalificirano digitalno potrdilo je vpisano v evidenco digitalnih potrdil zakonitih zastopnikov poslovnih subjektov v skladu z uredbo, ki ureja evidenco digitalnih potrdil;

2. pooblaščena oseba, ki jo zakoniti zastopnik dolžnika pooblasti za izvedbo postopkov v zvezi z večstranskim pobotom.

II. PRIJAVLJANJE OBVEZNOSTI V OBVEZNI VEČSTRANSKI POBOT

5. člen

(vsebina prijave)

Dolžnik mora pri prijavi obveznosti v obvezni večstranski pobot vpisati resnične in točne podatke.

6. člen

(izpolnjevanje prijave)

(1) Dolžnik lahko prijavo vloži z vnosom v elektronski obrazec ali z uvozom podatkov iz datoteke, ki jo pripravi na podlagi podatkov iz svojega informacijskega sistema v strukturi, ki jo na svoji spletni strani objavi AJPES.

(2) Dolžnik prijavo iz prejšnjega odstavka tega člena izvede prek spletne informacijske rešitve, v katero vstopa z uporabniškim geslom in kvalificiranim digitalnim potrdilom.

(3) Če je pripravljena prijava popolna, informacijski sistem dolžniku v njegovem elektronskem odložišču pusti obvestilo, da je bila prijava uspešno vložena v elektronsko odložišče AJPES in da jo lahko elektronsko podpiše.

(4) Prijava se šteje za opravljeno, če je sprejeta v sistem večstranskega pobota do trenutka, ko AJPES, v skladu z drugim odstavkom 8. člena teh pravil, zapre vnos za posamezni krog pobota in je elektronsko podpisana.

(5) AJPES izvede obvezni večstranski pobot na dan in ob uri, ki je določena v urniku večstranskega pobota.

7. člen

(urnik obveznega večstranskega pobota)

AJPES obvezni večstranski pobot zagotavlja enkrat mesečno, praviloma drugi petek v mesecu, skladno z urnikom, ki ga objavi na svoji spletni strani.

8. člen

(preklic in popravljanje prijave)

(1) Dolžnik lahko v sistemu obveznega večstranskega pobota prekliče vse ali posamezne v obvezni večstranski pobot prijavljene obveznosti tako, da že oddano prijavo prekliče do datuma in ure, ki jo AJPES določi kot rok za zaključek sprejemanja prijav v posamezni krog pobota. Po preklicu prijave lahko dolžnik izbriše že prijavljene obveznosti ali doda nove obveznosti ter prijavo ponovno odda.

(2) AJPES posamezni krog pobota zapre ob uri in na dan, ki je naveden v urniku večstranskega pobota iz 7. člena teh pravil.

9. člen

(izvzem prijave)

(1) AJPES v skladu z določili četrtega odstavka 17. člena ZPreZP na podlagi obvestila Davčne uprave Republike Slovenije izvzame določeno prijavljeno obveznost do določenega davčnega dolžnika.

(2) Izvzem prijave iz prejšnjega odstavka ureja akt, ki določa podrobnejšo vsebino, obliko in način izmenjave podatkov, potrebnih za izvzem prijavljenih obveznosti iz sistema obveznega večstranskega pobota.

(3) AJPES obveznosti iz prvega odstavka tega člena označi v potrdilu o prijavi obveznosti, sprejetih v večstranski pobot, iz 10. člena teh pravil.

III. REZULTATI OBVEZNEGA VEČSTRANSKEGA POBOTA

10. člen

(dokazila o opravljenem obveznem večstranskem pobotu)

(1) Dolžnik prevzame po opravljenem posameznem krogu obveznega večstranskega pobota na elektronski način prek spletne strani AJPES:

1. potrdilo o prijavi obveznosti, sprejetih v obvezni večstranski pobot,

2. poročilo o rezultatih večstranskega pobota, v katerem so navedene vse pobotane obveznosti do posameznega upnika v skupnem znesku.

(2) AJPES v poročilu iz 2. točke prejšnjega odstavka navede datum poravnave obveznosti, sprejetih v obvezni večstranski pobot.

11. člen

(ureditev medsebojnih razmerij in zagotavljanje vpogleda)

(1) Poročilo iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena je podlaga za ureditev medsebojnih razmerij med upnikom in dolžnikom pri izkazovanju obveznosti in terjatev v poslovnih knjigah.

(2) AJPES upnikom omogoča preverjanje prijavljenih obveznosti njihovih dolžnikov v posameznem krogu večstranskega pobota prek spletne informacijske rešitve, s pomočjo kvalificiranega digitalnega potrdila.

12. člen

(zagotavljanje vpogleda organom nadzora)

(1) AJPES inšpekcijskim in drugim organom, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem ZPreZP, zagotavlja vpogled v prijave posameznih dolžnikov prek spletne informacijske rešitve, s pomočjo kvalificiranega digitalnega potrdila.

(2) Pred vpogledom v prijave in rezultate pobota morajo osebe iz prejšnjega odstavka vpisati namen vpogleda, ki se v sistemu večstranskega pobota zabeleži v revizijsko sled.

IV. ELEKTRONSKA HRAMBA DOKAZIL

13. člen

(roki hrambe)

Dokazila o opravljenih večstranskih pobotih AJPES hrani 10 let od dneva izvedbe večstranskega pobota.

V. KONČNA DOLOČBA

14. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravila začnejo veljati, ko da k njim soglasje Vlada Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zadnji članki iz rubrike:

16.7.2015 16:29:10:
Neobvezni (prostovoljni) večstranski pobot

16.7.2015 16:27:00:
Obvezni večstranski pobot - Prijavljanje obveznosti v obvezni večstranski pobot

16.7.2015 15:27:09:
Obvezni večstranski pobot - Opredelitev zamude

16.7.2015 13:39:40:
Obvezni pobot - Tarifa nadomestil stroškov večstranskega pobota

16.7.2015 13:15:27:
Obvezni pobot - Dolžnost prijave denarne obveznosti

Najnovejši članki:

24.9.2021 14:15:42:
Popis osnovnih sredstev – z odliko

23.9.2021 14:16:53:
Vzorec izjave zaposlenega v zvezi z izpolnjevanjem pogoja PCT in vzorec evidenčnega lista za samotestiranje (e-gradivo)

22.9.2021 10:57:06:
Smernice o preverjanju PCT pogojev

22.9.2021 10:28:08:
Regres in prenehanje delovnega razmerja

21.9.2021 12:07:55:
Pojasnila glede upoštevanja PCT pogoja za opravljanje dela

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT