Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 19.6.2011 19:54:03

Odgovori na pogosta vprašanja v zvezi z uporabo Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih

Rubrika: Obvezni pobotprint Natisni

Kazalo

1. Za katere vrste pogodb se uporablja ZPreZP?

2. Ali se ZPreZP uporablja za obroke bančnih kreditov in zavarovalnih pogodb.

3. Ali ZPreZP prepoveduje pogodbe o finančnem najemu (leasing)?

4. Uporaba ZPreZP pri gradbenih pogodbah

5. Uporaba zakona za razmerja z mednarodnim elementom

6. Ali ZPreZP velja tudi za podružnice tujih podjetij v Republiki Sloveniji oziroma za

tuja podjetja, ki gospodarsko dejavnost opravljajo prek podružnic v Sloveniji?

7. Ali oziroma pod kakšnimi pogoji bi se lahko tuje podjetje (npr. iz Avstrije ali Italije)

vključilo v obvezni večstranski in/ali prostovoljni pobot pri AJPES?

8. Ali se ZPreZP uporablja tudi za obveznosti fizičnih oseb?

9. Katere osebe so opredeljene kot »druge osebe javnega prava«?

10. Ali lahko društvo, ustanovljeno po Zakonu o društvih, nastopa v vlogi dolžnika v smislu ZPreZP?

11. Ali se ZPreZP uporablja za posle, sklenjene med javnimi organi?

12. Kaj zajema izraz »pogodbeni dogovor«?

13. Zakaj je očitno nepravičen pogodbeni dogovor ničen?

14. Ali je sklenitev pisnega dogovora potrebna tudi v primeru, kadar daljši plačilni rok med strankama predstavlja ustaljeno poslovno prakso?

15. Katere osebe lahko vložijo tožbo na podlagi petega odstavka 4. člena?

16. Ali je zaradi očitno nepravičnega pogodbenega dogovora nična celotna pogodba?

17. Trenutek dostave blaga kot dejstvo, pomembno za začetek teka roka za plačilo

18. Kako naj se zavrne račun, da ga ne bo treba vložiti v večstranski pobot?

19. Ali je dolžnik v obvezni večstranski pobot dolžan prijaviti tudi dospelo neporavnano obveznost, ki jo prereka (je ne priznava), vendar upnik v zvezi z njo še ni sprožil spora pri pristojnem sodišču?

20. Ali se datum zapadlosti na izdanem računu lahko šteje kot dogovorjeni plačilni rok?

21. Ali je potrebno izdani račun v primeru, da je plačilni rok na računu npr. 8 ali 15 dni, zavrniti?

22. Ali ZPreZP prepoveduje obročna plačila?

23. Kaj se zgodi z obroki? Ali dajemo v pobot posamezen obrok ali celoten znesek računa?

24. Ali ZPreZP prepoveduje uporabo blagovnih kreditov?

25. Kaj pomeni prepoved določitve dneva izdaje računa?

26. ZPreZP in skupni račun.

27. Kdaj in kako se ugotovi, da je datum prejema računa sporen (prva alineja drugega odstavka 7. člena ZPreZP)?

28. Kaj pomeni, da je upnik upravičen do stroškov izterjave »brez opomina«?

29. Ali določbe o obveznem večstranskem pobotu veljajo tudi za dolžnika, ki ima sklenjeno pogodbo o izvajanju prostovoljnega pobota in na tak način izpolnjuje obveznosti do svojih upnikov?

30. Ali je potrebno v obvezni večstranski pobot prijaviti tudi denarne obveznosti do odvisnih in pridruženih družb?

31. Ali je potrebno v obvezni večstranski pobot prijaviti tudi denarne obveznosti, vključene v verižne kompenzacije, ki še niso zaključene?

32. Uporaba ZPreZP za pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo ZPreZP

33. Kakšni so točni roki za prijavo neplačane obveznosti v večstranski pobot?

34. Kaj se zgodi, če je račun dan v pobot pred datumom zapadlosti?

35. Ali lahko dolžnik kljub zamudi poravna obveznost, ki jo je prijavil pri upravljavcu?

36. Kaj se zgodi, če obveznost ni pobotana v večstranskem pobotu?

37. Kaj se zgodi, če je obveznost pobotana le delno?

38. Odnos med ZPreZP ter Zakonom o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

39. Glede plačil podizvajalcem

40. Razmerje med ZPreZP ter Zakonom o izvrševanju proračuna za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011)

41. Ali se ZPreZP uporablja tudi za obveznosti iz naslova neizplačanih plač?

42. O veljavnosti 27. člena ZPreZP za nazaj

43. Ali je AJPES že akreditiran za izvajanje večstranskih pobotov?

44. Kdaj bo izveden prvi obvezni večstranski pobot?

45. Katere obveznosti je potrebno prijaviti v pobot 15.4.2011

46. Do kdaj moram prijaviti obveznost v obvezni večstranski pobot

47. Ali je potrebno denarno obveznost, ki zapade v plačilo isti dan kot se izvede posamezen krog obveznega večstranskega pobota, takoj prijaviti v sistem večstranskega pobota?

48. Katere obveznosti morajo prijaviti osebe, ki opravljajo naloge upravnika po Stanovanjskem zakonu (SZ-1)

49. Ali mora dolžnik v obvezni večstranski pobot prijaviti tudi zamudne obresti?

50. Ali ZPreZP prepoveduje zamudne obresti, ki so nižje od zakonsko predpisanih?

51. Ali je potrebno račune do dobaviteljev, s katerimi poslovni subjekt poslovno sodeluje in z njimi nima sklenjenih pisnih pogodb, plačati v skrajnem zakonskem plačilnem roku, čeprav je na računu naveden daljši plačilni rok?

52. Ali določila ZPreZP glede plačilnih rokov veljajo tudi za kreditno pogodbo?

53. Ali se morajo dospele denarne obveznosti, ki so oproščene plačila DDV (npr. članarine, carine v zvezi z izvozom…) prijaviti v obvezni večstranski pobot?

54. Ali je potrebno v obvezni večstranski pobot prijaviti obveznosti do upnikov, nad katerimi je bil začet postopek zaradi insolventnosti?

55. Ali se določba tretjega odstavka 1. člena ZPreZP nanaša tudi na obveznosti, ki izvirajo iz rednega poslovanja dolžnika in so dospele v plačilo po začetku postopka prisilne poravnave?

56. Ali lahko v obvezni večstranski pobot vnesem svoj davčni dolg

57. Ali je dovoljeno, da bi bila obveznost vpisa v večstranski pobot odložena, na podlagi dogovora upnika in dolžnika.

58. V gradbeni pogodbi je določeno, da se za 10% oziroma 5% pogodbene vrednosti zadrži plačilo do primopredaje del oziroma do končnega zapisnika z investitorjem. Ali se ta razlika šteje za zapadli del računa, za katerega se uporabijo določbe ZPreZP

59. Ali je v obvezni pobot potrebno vnesti zadržana sredstva.

60. Podatki o katerih menicah se vpisujejo v register menic, protestiranih zaradi neplačila (v nadaljevanju: register)?

61. Medsebojne kompenzacije:

62. Ali se v medsebojni pobot prijavljajo tudi obveznosti po cesijskih in asignacijskih pogodbah?

63. Komu se prijavi dolžnika, za katerega se s pomočjo spletne informacijske rešitve upravljavca sistema večstranskega pobota (četrti odstavek 16. člena ZPreZP) ugotovi, da svojih dospelih denarnih obveznosti ni prijavil v obvezni večstranski pobot?

64. Uporaba ZPreZP za kmete

65. Ali mora dolžnik obveznost, s plačilom katere je v zamudi, vnesti v obvezni večstranski pobot, čeprav mu nihče ničesar ne dolguje in do verižnega pobota ne bo prišlo?

66. Kako se zapira obveznosti, ki so bile pobotane v obveznem večstranskem pobotu?

67. Kaj se zgodi v primeru, da so nedospele denarne obveznosti bile prijavljene v obvezni večstranski pobot kljub temu, da posebnega pisnega dogovora med pogodbenima strankama ni bilo?

68. Prijava dospelih denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot in likvidacijski postopek v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah.

69. Ali mora v obvezni pobot dospele denarne obveznosti prijavljati tudi samostojni kulturni delavec, ki deluje po sistemu normiranih stroškov?

70. Mesečne (sukcesivne) dobave in ZPreZP

71. ZPreZP in kompenzacijske pogodbe (oglasni prostor za oglasni prostor)

72. Ali se ZDDV-1D uporablja za račune, ki jih javnemu organi izda javni organ?

Ključne besede:
zamude pri plačilih
pobot
obvezni pobot
zddv-1d
ajpes
mf
pojasnila mf
pojasnilo mf
obvezno večstranski pobot
zprezp

Zadnji članki iz rubrike:

16.7.2015 16:29:10:
Neobvezni (prostovoljni) večstranski pobot

16.7.2015 16:27:00:
Obvezni večstranski pobot - Prijavljanje obveznosti v obvezni večstranski pobot

16.7.2015 15:27:09:
Obvezni večstranski pobot - Opredelitev zamude

16.7.2015 13:39:40:
Obvezni pobot - Tarifa nadomestil stroškov večstranskega pobota

16.7.2015 13:15:27:
Obvezni pobot - Dolžnost prijave denarne obveznosti

Najnovejši članki:

20.9.2021 16:26:42:
Uveljavljanje odbitka oziroma vračila tujega davka

20.9.2021 15:11:38:
Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPO-2 in po mednarodnih pogodbah

20.9.2021 15:01:47:
Dajatve in pogoji za uvoz koles z električnim pogonskim motorjem (električna kolesa)

16.9.2021 10:33:23:
Novost pri preverjanju omejitev glede ustanavljanja družb in podjetnikov – 10.a člen ZGD-1

15.9.2021 17:11:41:
Pregled začasnih prepovedi in drugih odlokov

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT