Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 7.1.2011 11:57:24

Obrazec: Napoved za odmero dohodnine za leto 2010

Rubrika: Dohodninaprint Natisni

Obrazec: Napoved za odmero dohodnine za leto 2010

Navodila za izpolnjevanje obrazca napovedi za odmero dohodnine za leto 2010

Obrazec: Informativni izračun dohodnine za leto 2010

Davčna uprava Republike Slovenije bo zavezancem za dohodnino za leto 2010 posredovala
informativni izračun dohodnine, ki se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri
dohodnine. Informativni izračun dohodnine bo sestavljen na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga davčna uprava na podlagi uradnih evidenc in podatkov o dohodkih in vzdrževanih
družinskih članih, ki so jih davčni upravi posredovali izplačevalci in zavezanci.
Davčni organ bo zavezancem informativni izračun dostavil najkasneje do 15. junija
2011.


Pri tem velja opozoriti, da informativnega izračuna ne bodo prejeli vsi zavezanci za
dohodnino. Davčni organ ne bo sestavil informativnega izračuna, prav tako pa davčnemu
zavezancu rezidentu ne bo treba vložiti napovedi dohodnine, če:
– dohodki davčnega zavezanca, od katerih se plačuje dohodnina, ne presegajo
3.100,17 eurov,
– dohodki davčnega zavezanca, od katerih se plačuje dohodnina, poleg pokojnine, od
katere v skladu z zakonom ni bila odtegnjena ali plačana akontacija dohodnine in
davčni zavezanec pri akontaciji dohodnine ni uveljavljal posebne olajšave za
vzdrževane družinske člane, ne presegajo 80 eurov.


Kljub temu pa lahko tudi ti zavezanci vložijo napoved za odmero dohodnine, če to želijo.
Zavezanec pa mora vložiti napoved za odmero dohodnine, če mu informativni izračun
ni bil vročen do 15. junija 2011, pa je imel v letu 2010 obdavčljive dohodke višje od
3.100,17 eurov oziroma je poleg pokojnine, od katere ni bila odtegnjena ali plačana
akontacija dohodnine in davčni zavezanec pri akontaciji dohodnine ni uveljavljal
posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, dosegel dohodke, ki presegajo 80
eurov. Rok za vložitev napovedi je v tem primeru 1. avgust 2011.


Zavezanci za dohodnino vlagajo napoved za odmero dohodnine v skladu z določbami ZDoh-
2 (Uradni list RS, št.51/10 – UPB6), ter Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list
RS, št. 43/10 – neuradno prečiščeno besedilo). Besedila zakonov so na voljo tudi na spletni
strani Davčne uprave Republike Slovenije:
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pravne_podlage/, v rubriki
Temeljni predpisi oziroma rubriki Povezani predpisi.


Napoved za odmero dohodnine morajo vložiti zavezanci, ki so bili v letu 2010 rezidenti
Slovenije. To so v prvi vrsti tisti, ki imajo v Sloveniji uradno prijavljeno stalno prebivališče,
poleg teh pa tudi drugi, ki so v kateremkoli času v letu 2010 izpolnjevali katerega od
naslednjih pogojev:
– bivanje izven Slovenije zaradi zaposlitve v tujini kot javni uslužbenec Republike
Slovenije (npr. zaposlitev v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni
misiji RS ali stalnem predstavništvu RS pri Evropski Uniji; tudi zakonec ali vzdrževani
družinski član takega javnega uslužbenca, ki prebiva s to osebo, se šteje za rezidenta
Slovenije);
– uslužbenci v institucijah Evropskih Skupnosti, Evropski centralni banki ali Evropski
investicijski banki; tudi zakonec, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, ali vzdrževan
otrok takega uslužbenca, ki prebiva s to osebo, se šteje za rezidenta Slovenije;
– običajno bivališče v Sloveniji;
– središče osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji;
– prisotnost v Sloveniji (neprekinjeno ali s prekinitvami) več kot 183 dni.


Rezident Slovenije je zavezanec za dohodnino od svetovnega dohodka, to je od dohodkov iz
virov v Sloveniji in od dohodkov iz virov izven Slovenije.
Napoved lahko vloži tudi rezident države članice EU oziroma EGP, ki ni Slovenija (nerezident
Republike Slovenije), ki je v letu 2010 v Sloveniji dosegel dohodke iz zaposlitve, dohodke iz
dejavnosti, dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodke iz
oddajanja premoženja v najem in prenosa premoženjske pravice ter druge dohodke, če z
dokazili dokaže, da znašajo navedeni dohodki, doseženi v Sloveniji, najmanj 90% njegovega
celotnega obdavčljivega dohodka v davčnem letu, in če dokaže, da so v državi njegovega
rezidentstva, dohodki, doseženi v Sloveniji, izvzeti iz obdavčitve ali so neobdavčeni (116.
člen ZDoh-2).

Kot dokazilo, da rezident države članice EU oziroma EGP izpolnjuje navedene pogoje,
davčnemu organu k napovedi za odmero dohodnine predloži izpolnjen in od davčnega
organa države njegovega rezidentstva potrjen Zahtevek za uveljavljanje davčnih olajšav, ki je
skupaj z navodili za izpolnjevanje, objavljen na spletnih straneh Davčne uprave RS,
(http://www.durs.gov.si/si/aktualno/dohodnina_2010/).

Davčni zavezanec, rezident države članice EU oziroma EGP, mora napoved za odmero
dohodnine za leto 2010 vložiti najkasneje do 31. julija 2012.
Podatki o dohodkih se vpisujejo v rubrike z enakimi oznakami, kakor so oznake, navedene v
obvestilih, ki so jih zavezancem v januarju 2011 posredovali izplačevalci in davčna uprava.
Dohodke, od katerih se plačuje dohodnina, je treba napovedati tudi, kadar izplačevalec
oziroma davčna uprava ni poslala vseh potrebnih podatkov.


V napoved ne vpisujete dohodkov, ki niso obdavčeni z dohodnino:
1. dediščin;
2. volil, razen tistih, ki jih fizična oseba prejme v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz 46. člena
tega zakona;
3. daril, prejetih od fizične osebe, ki ni delodajalec prejemnika (ali z delodajalcem povezana
oseba) ali delodajalec osebe, ki je povezana s prejemnikom, razen daril, ki jih fizična
oseba prejme v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz 46. člena tega zakona;
4. dobitkov od iger na srečo po zakonu, ki ureja igre na srečo;
5. izplačil, ki jih prejme fizična oseba na podlagi zavarovanja za primer bolezni, poškodbe
ali invalidnosti, katerega zakon, ki ureja zavarovalništvo, ne določa kot obvezno
zavarovanje, ali izplačila na podlagi zavarovanja za škodo, povzročeno na osebnem
premoženju;
6. sredstev ali dobičkov, ki jih pridobi fizična oseba na podlagi prenosov sredstev med
svojim podjetjem, v katerem samostojno opravlja dejavnost, in svojim gospodinjstvom ali
na podlagi prenehanja opravljanja dejavnosti; navedena določba ne vpliva na obveznosti
te fizične osebe, ki opravlja dejavnost, po III.3. poglavju tega zakona;
7. ugodnosti, ki jo prejme fizična oseba pri nakupu blaga in storitev, vključno s
priložnostnim prejemom dodatnega blaga ali storitev, če je taka ugodnost dostopna vsem
strankam pod enakimi pogoji in ni v zvezi z zaposlitvijo ali dejavnostjo fizične osebe.


Podatki o dohodkih, ki so bili izplačani v tuji valuti, se v napoved vpišejo v eurih. Znesek
dohodka ter davka, stroškov in prispevkov, plačanih ali obračunanih v tujini, je treba
preračunati v eure po tečaju Banke Slovenije na dan pridobitve dohodka oziroma nastanka
stroškov.

Dokumentacije, s katero se dokazuje resničnost navedb v napovedi, ni treba prilagati, razen
kadar je to pri posamezni vrsti dohodka posebej navedeno (npr. pri dohodkih, prejetih iz
tujine, pri uveljavljanju dejanskih stroškov).

Dokumentacijo, ki ima vpliv na davčno obveznost zavezanca, je treba hraniti najmanj pet let
po poteku leta, na katerega se nanaša.

Napoved se vloži pri davčnem uradu, kjer je zavezanec vpisan v davčni register ob vložitvi
napovedi.

Če davčni zavezanec preneha biti rezident in odide iz Slovenije pred rokom za vložitev
napovedi, mora vložiti napoved najpozneje do odhoda iz Slovenije.

Napoved se lahko vloži:
– prek sistema eDavki na spletni naslov: http: //edavki.durs.si.
– osebno pri pristojnem davčnem uradu oziroma izpostavi davčnega urada,
– po pošti (če je napoved poslana priporočeno po pošti, dan oddaje na pošto velja za dan
vložitve napovedi, napoved, poslana z navadno pošto, pa mora k davčnemu organu
prispeti najpozneje do 1. avgusta 2011),

Vsaka napoved mora biti poslana posamično.


Popravljanje napovedi
Davčni zavezanec, ki napoved vlaga na podlagi samoprijave v skladu s 63. členom Zakona o
davčnem postopku, mora na napovedi v rubriki »Popravljanje napovedi« vpisati številko 1.
(samoprijava). Davčni zavezanec lahko vloži davčno napoved kot samoprijavo tako v primeru
zamude roka za vložitev napovedi, kot tudi, če je v napovedi, na podlagi katere je davčni
organ že izdal odmerno odločbo, navedel neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke. Na
podlagi 396. člena Zakona o davčnem postopku se davčni zavezanec, ki predloži davčno
napoved na podlagi samoprijave, ne kaznuje za prekršek, če plača davek, ki je odmerjen na
podlagi samoprijave.

Davčni zavezanec, ki popravlja že vloženo napoved preden je izdana odmerna odločba,
mora na napovedi v rubriki »Popravljanje napovedi« vpisati številko 2. (popravljanje do izdaje
odločbe). Na podlagi 64. člena Zakona o davčnem postopku lahko davčni zavezanec davčno
napoved popravi do izdaje odmerne odločbe.

Ključne besede:
dohodnina
napoved dohodnine
obrazec za napoved dohodnine
dohodnina 2010

Zadnji članki iz rubrike:

10.7.2023 16:48:50:
Vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2022

22.6.2023 14:07:28:
Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine se izteče 30. junija 2023

7.6.2023 19:14:56:
Dodatno zmanjšanje letne davčne osnove na podlagi Zakona o dohodnini

2.6.2023 15:57:21:
Finančna uprava izdala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2022

19.4.2023 13:34:52:
3. maja 2023 se izteče rok za ugovor in za oddajo soglasja za direktno obremenitev

Najnovejši članki:

4.10.2023 8:20:44:
Povračilo stroškov - službeno potovanje - dnevnica - kilometrina - drugi osebni prejemki - davek od osebnih prejemko

3.10.2023 16:25:30:
Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2023 - Podrobnejši opis

3.10.2023 16:17:45:
Podatki za obračun plač za september 2023

3.10.2023 12:44:52:
Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca

3.10.2023 16:34:28:
Stopnja DDV za sončne elektrarne (29. 9. 2023)