Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 24.12.2010 14:28:56

Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

Uradni list RS, št. 103/2010 z dne 21. 12. 2010

Rubrika: Davkiprint Natisni

Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov Racunovodja.com

1. člen

(predmet urejanja)

(1) Ta pravilnik določa podračune javnofinančnih prihodkov države, občin, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter drugih prejemnikov, na katere zavezanci plačujejo obvezne dajatve in druge javnofinančne prihodke (v nadaljnjem besedilu: podračuni JFP).

(2) Podračuni JFP so objavljeni na seznamu A (v nadaljnjem besedilu: podračuni JFP skupine A).

(3) Ta pravilnik določa način plačevanja na podračune JFP skupine A.

2. člen

(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

1. Podračuni JFP so na podlagi zakona, ki ureja javne finance, zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme ter zakona, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike, odprti kot podračuni v sistemih enotnih zakladniških računov (v nadaljnjem besedilu: EZR) države in občin pri Banki Slovenije in jih vodi Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).

2. Med podračune JFP skupine A sodijo tudi prehodni davčni podračuni, ki so namenjeni plačevanju dajatev, ki pripadajo enemu samemu prejemniku in katerih nadzornik za plačevanje in evidentiranje plačanih dajatev je le Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS).

3. Shematični prikaz podračuna v osnovnem seznamu podračunov JFP skupine A predstavlja podračune, ki so odprti pri vseh občinah. Shema omogoča prikazovanje seznama podračunov v skrajšani obliki in je 01EZR-OBČNNNNNkk, 01EZR-844NNNNNkk ali 01100-844OBČNNkk, če ima občina odprt podračun v EZR države, 01EZR-888OBČNNkk. Njeni sestavni deli so:

01EZR številka enotnega zakladniškega računa
OBČ statistična oznaka občine povečana za 400, za občine, vključene v enotni zakladniški račun države, statistična oznaka občine povečana za 300
844 3-mestno število, ki označuje zbirni prehodni podračun in je enako pri vseh podračunih JFP občin
NNNNN 5-mestno število, ki je enako pri vseh podračunih JFP občin iste sheme
NN 2-mestno število, ki je enako pri vseh podračunih JFP občin iste sheme in je oznaka zadnjih dveh števil partije
kk kontrolna številka, izračunana po modulu 97-10, ki je opredeljen v predpisu, ki ureja predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki
888 3-mestno število, ki označuje prehodni davčni podračun.

4. Nadzornik transakcij podračuna JFP skupine A (v nadaljnjem besedilu: nadzornik) je proračunski uporabnik in nosilec javnih pooblastil, kadar nadzira obračunavanje in plačevanje javnofinančnih prihodkov na podlagi zakona.

5. Skrbnik podračuna JFP skupine A (v nadaljnjem besedilu: skrbnik) je eden od nadzornikov, ki evidentira in razrešuje tista plačila javnofinančnih prihodkov, ki jim ni mogoče določiti nadzornika.

6. Referenca prejemnika je podatek na nalogu za plačilo, na delu za prejemnika. Sestavljena je iz modela in sklicevanja na številko. Skupaj s podatkom o podračunu JFP skupine A omogoča nadzorniku, da določi plačnika in namen plačila. Za plačila javnofinančnih prihodkov so s tem pravilnikom določeni različni modeli. Kontrolne številke sklicevanja na številko so izračunane po modulu 11, ki je opredeljen v predpisu, ki ureja izvajanje plačilnih storitev.

3. člen

(podatki seznama podračunov JFP skupine A)

(1) Seznam podračunov JFP skupine A je razdeljen na osnovni seznam podračunov JFP skupine A in dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A. Objavljen je na spletni strani Ministrstva za finance. Na osnovnem seznamu podračunov JFP skupine A so nekateri podračuni občin shematično prikazani. Na dopolnilnem seznamu podračunov JFP skupine A so za sheme osnovnega seznama navedeni posamezni podračuni po občinah.

(2) Osnovni in dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A prikazujeta podračune JFP, urejene po skupinah in podskupinah javnofinančnih prihodkov.

(3) Osnovni seznam podračunov JFP skupine A vsebuje v vrsticah naslednje podatke:

1. podračun JFP skupine A (številka podračuna ali shematični prikaz podračuna),

2. naziv podračuna JFP skupine A,

3. podkonto (6-mestna številka podkonta JFP s kontrolno številko),

4. šifra dajatve (4-mestna šifra dajatve JFP, ki jo določi nadzornik, s kontrolno številko),

5. modeli, ki se uporabljajo pri plačevanju na ta podračun JFP skupine A,

6. nadzorniki (4-mestne šifre proračunskih uporabnikov – nadzornikov s kontrolno številko),

7. nazivi nadzornikov,

8. skrbnik (4-mestna šifra proračunskega uporabnika – skrbnika s kontrolno številko).

(4) Ne glede na navedeno v predhodnem odstavku prehodni davčni podračuni na seznamu JFP podračunov skupine A ne vsebujejo podatka o podkontu.

(5) Dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A vsebuje podatke:

1. v glavi seznama:

1.1 oznako občine,

1.2 naziv občine,

1.3 šifro občine (4-mestno šifro proračunskega uporabnika s kontrolno številko),

1.4 šifro upravne enote, ki opravlja storitve za občane te občine (4-mestno šifro proračunskega uporabnika s kontrolno številko), in

2. v vrsticah seznama:

2.1 shematični prikaz podračuna JFP skupine A iz osnovnega seznama,

2.2 naziv podračuna JFP skupine A,

2.3 podračune JFP skupine A po občinah.

4. člen

(valuta podračunov JFP skupine A)

(1) Podračuni JFP skupine A so odprti samo v denarni enoti Republike Slovenije.

5. člen

(obvezni podatki na nalogu za plačilo)

(1) Za pravilno prepoznavanje plačnika, vrste javnofinančnega prihodka in nadzornika mora biti pri plačilu javnofinančnega prihodka na nalogu za plačilo naveden podračun JFP in referenca prejemnika. Ponudniki plačilnih storitev morajo zavrniti sprejem naloga za plačilo, na katerem je naveden podračun JFP skupine A, ki nima reference prejemnika v skladu s tem pravilnikom ali zavrniti sprejem naloga za plačilo, na katerem je naveden ukinjen podračun JFP.

(2) Nadzornik lahko za plačilo dajatev izstavi zavezancu posebno položnico, ki mora vsebovati model 12.

(3) Model ni predpisan pri tistih podračunih JFP skupine A, kjer model in s tem tudi strukturo reference prejemnika določi nadzornik.

(4) Model ni predpisan na nalogu za plačilo, s katerim izvajalec plačilnih storitev nakaže denarna sredstva na podlagi podatkov iz informacijskega toka posebnih položnic, s katerimi zavezanci plačujejo na podračune JFP skupine A.

(5) Če zavezanec plača javnofinančni prihodek s plačilnim nalogom namesto s posebno položnico, ki jo izstavi nadzornik, vpiše na plačilni nalog model 12 in prepiše celoten sklic na številko s posebne položnice.

6. člen

(reference)

(1) Pri plačevanju javnofinančnih prihodkov na podračune JFP skupine A se uporabljajo naslednje reference:

1. Model 09 ima naslednjo strukturo: 09 zzzzzzzz-k...kK-š...š

zzzzzzzz 8-mestna davčna številka, na zadnjem mestu je kontrolna številka
k...k 3 do 7-mestna številka konta iz kontnega načrta za knjiženje davkov in drugih dajatev DURS
K skupna kontrolna številka polj zzzzzzzz-k...k
š...š 4 do 8-mestna številka, kadar jo dodatno določi nadzornik

Skupna dolžina polj k...k in š...š ne sme presegati 12 mest.

2. Model 11 ima naslednjo strukturo: 11 nnnnN-ppppppP-šššššššš

nnnnN 4-mestna šifra nadzornika in kontrolna številka, določena v tem pravilniku pri podračunu JFP
ppppppP 6-mestna številka podkonta in kontrolna številka, določena v tem pravilniku pri podračunu JFP
šššššššš 1 do 8-mestna številka, kadar jo dodatno določi nadzornik

3. Model 19 ima naslednjo strukturo: 19 zzzzzzzz-jjjjJ-ššššššš

zzzzzzzz 8-mestna davčna številka, na zadnjem mestu je kontrolna številka
jjjjJ 4-mestna šifra dajatve in kontrolna številka, določena za podračun JFP
ššššššš 1 do 7-mestna številka, kadar jo dodatno določi nadzornik

4. Model 12 se uporablja pri plačilu javnofinančnih prihodkov s posebno položnico, namesto modelov 09, 11 in 19:

4.1 Kadar se uporablja namesto modela 11, ima strukturo: nnnnššššššššK

nnnn 4-mestna šifra nadzornika, določena v tem pravilniku pri podračunu JFP
šššššššš 8-mestna številka, določi nadzornik
K skupna kontrolna številka polj nnnnšššššššš

4.2 Kadar se uporablja namesto modela 09 ali 19, ima strukturo: nnnnnnnnnnnnK

nnnnnnnnnnnn 12-mestna številka, določi nadzornik
K kontrolna številka

5. Model 21 ima naslednjo strukturo: zzzzzzzz-šššššššššššš

zzzzzzzz 8-mestna davčna številka, na zadnjem mestu je kontrolna številka
Šššššššššššš 1-12 mestna številka, kadar jo dodatno določi nadzornik.

7. člen

(prehodne določbe)

(1) Na podračune JFP, ki imajo na šestem do osmem mestu številke podračuna oznako 846, se lahko vplačila z uporabo modela 09 izvajajo do 31. decembra 2012.

(2) Prehodni davčni podračuni, ki so objavljeni v osnovnem seznamu podračunov JFP skupine A se pričnejo uporabljati 1. julija 2011.

8. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 138/06, 117/07, 120/07, 11/08, 41/08, 76/08, 124/08, 32/09, 112/09, 25/10, 59/10 – ZOPSPU in 62/10).

9. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ključne besede:
obvezne dajatve
dajatve
javnofinančni prihodki
prihodki

Zadnji članki iz rubrike:

18.8.2020 16:28:48:
Plačevanje davkov je po novem možno kar iz eDavkov (če uporabljate Abanet ali NLB klik)

18.8.2020 16:23:34:
Kdo je zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže?

11.8.2020 15:17:19:
Objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

7.8.2020 16:05:26:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

21.7.2020 15:36:44:
Plačilo prispevkov za socialno varnost pred potekom odloga

Najnovejši članki:

23.9.2020 13:11:18:
Odrejanje drugega dela ali na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin

22.9.2020 13:50:22:
Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za avgust

21.9.2020 16:46:17:
Prevoz na delo - negospodarstvo

21.9.2020 16:27:25:
Obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah

21.9.2020 15:11:33:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2020

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT