Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 14.12.2010 13:45:21

Sprememba načina urejanja obveznega socialnega zavarovanja družbenikov, ki so poslovodne osebe, po 01.01.2011

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni

  1. Pravna podlaga za spreminjanje načina urejanja zavarovanja za družbenike, ki so poslovodne osebe od  01.01.2011 dalje

Način urejanja prijave v obvezna socialna zavarovanja za družbenike, ki so hkrati poslovodne osebe, se od 01.01.2011 dalje spreminja tako, da bo izvajanje zavarovanja poenoteno in usklajeno tako z veljavno kot tudi s pričakovano zakonodajo. Povod za spremembo je uveljavitev 54. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10 - ZUTD), ki v dosedanji sistem prinaša novosti.

1.1.            Ureditev v predpisih, veljavnih do 31.12.2010

Na podlagi 2. odstavka 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) so obvezno zavarovani družbeniki zasebnih družb in zavodov v Republiki Sloveniji, ki so poslovodne osebe in niso zavarovane na drugi podlagi. Po 1. alineji prvega odstavka 222. člena in 2. alineji 223. člena ZPIZ-1 so te osebe same zavezanci z plačilo prispevkov kot fizične osebe. V skladu z 209. členom ZPIZ-1 plačujejo prispevke od zavarovalne osnove, ki se določi z razvrstitvijo. Za te osebe že po sedaj veljavnih predpisih velja, da se glede na uvrstitev med samozaposlene zavarovance prispevki ne plačujejo od plač (»nimajo plače«).

Po 6. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) se obvezno zavarujejo osebe, ki so lastniki zasebnih podjetij v Republiki Sloveniji, če niso zavarovane iz drugega naslova.

Po 5. točki 6. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) so zavarovanci za starševsko varstvo poslovodne osebe gospodarskih družb in direktorji zasebnih zavodov v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovane na drugi podlagi.

Po 1. alineji 15. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) se za primer brezposelnosti lahko zavarujejo osebe, ki so lastniki gospodarskih družb, če niso zavarovani na drugi podlagi. V to zavarovanje so (bile) vključene vse osebe, ki so bile kot poslovodne osebe zavarovane v ostalih obveznih socialnih zavarovanjih.

Plačevanje prispevkov za poslovodne osebe za vsa obvezna socialna zavarovanja temelji na določbi 4. člena Zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 34/96, 87/97, 3/98, 81/00 in 97/01, v nadaljevanju: ZPSV), po kateri plačujejo zavezanci, ki nimajo plač, prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. V ta namen je predpisan tudi ustrezen obrazec za obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike podjetij, ki nimajo plače (obrazec OPSVL).

Ne glede na veljavno zakonsko ureditev se je zavarovanje poslovodnih oseb, ki so bile na tej podlagi vključene v vsa obvezna socialna zavarovanja (zavarovanje s šifro podlage 040), vse od leta 1990 do sedaj izvajalo tako, da se je kot zavezanca v prijavi v zavarovanje in v vseh evidencah obveznih socialnih zavarovanj navedlo družbo, v kateri je bil zavarovanec družbenik, plačevanje prispevkov za te osebe pa je bilo dovoljeno tudi na način, ki velja za osebe v delovnem razmerju – poslovodne osebe so od družbe prejele izplačano plačo in od nje so bile na obrazcu za obračun davkov in prispevkov od plače obračunani prispevki za socialno varnost, v rokih, ki veljajo za obračun plač.

Za družbenike in poslovodne osebe, ki so bile vključene samo v obvezno zdravstveno zavarovanje (zavarovanje s šifro podlage 103), pa je že sedaj kot zavezanec za prijavo in plačilo prispevkov v evidencah voden zavarovanec kot fizična oseba.

1.2.            Ureditev zavarovanja poslovodnih oseb v ZUTD po 1.1.2011

Z uveljavitvijo ZUTD se poslovodne osebe v zasebnih družbah in zavodih ločijo na tiste, ki so obvezno zavarovane tudi za primer brezposelnosti in tiste, ki za ta primer sploh ne morejo biti zavarovane. Po 6. alineji 54. člena ZUTD se za primer brezposelnosti obvezno zavarujejo poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu. Zavarovanje za brezposelnost torej ni predvideno za poslovodne osebe, ki so družbeniki v večosebnih kapitalskih družbah (d.o.o.).

Po 3. odstavku 180. člena ZUTD osebe, ki so se prostovoljno vključile v zavarovanje za primer brezposelnosti po določbah ZZZPB, ohranijo status zavarovancev do prenehanja pravnega razmerja, ki je bilo podlaga za zavarovanje.

Poslovodne osebe, ki bodo tudi po 1.1.2011 obvezno zavarovane za primer brezposelnosti, se v tem zavarovanju obravnavajo kot samostojni zavezanci za prijavo in plačevanje prispevka.

Za izvedbo navedenih predpisov je bilo potrebno:

-         določiti osebe, ki so obvezno zavarovane za brezposelnost,

-         določiti osebe, ki so obvezno zavarovane v pokojninskem, invalidskem in zdravstvenem zavarovanju ter za starševsko varstvo.

-         osebam, ki bodo (so bile) kot poslovodne osebe na dan 31.12.2010 vključene v zavarovanje za primer brezposelnosti, ohraniti to zavarovanje do prenehanja pravnega razmerja, na podlagi katerega so zavarovane.

Ob tem se za poslovodne osebe pri vseh pristojnih ustanovah usklajuje način izvajanja obveznih socialnih zavarovanj z veljavnimi predpisi tako, da se tudi poslovodne osebe, zavarovane s šifro podlage 040 obravnavajo kot samostojni zavezanci za prijavo in plačevanje prispevka.

  1. Vlaganje prijav v zavarovanje – določitev šifer podlag in vrst obveznega socialnega zavarovanja

Družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe in izpolnjujejo pogoje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po drugem odstavku 15. člena ZPIZ-1, zdravstveno zavarovanje po 6. alinei prvega odstavka 15. člena ZZVZZ in zavarovanje za starševsko varstvo 5. točki 6. člena ZSDP, se bodo vključili v zavarovanje po podlagi 040. Če bodo te osebe hkrati izpolnjevale tudi pogoje za zavarovanje za primer brezposelnosti po 6. alinei prvega odstavka 54. člena  ZUTD, se bodo v zavarovanje za primer brezposelnosti vključile s šifro podlage 112. V 54. členu ZUTD je določeno, da so zavarovanci za primer brezposelnosti družbeniki, ki so poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi  z omejeno odgovornostjo ter zavodu.

Podlaga 040 od 01.01.2011 dalje torej ne bo več vključevala zavarovanja za primer brezposelnosti, saj vsi družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe in bodo izpolnjevali pogoje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za starševsko varstvo, ne bodo nujno izpolnjevali tudi pogojev za zavarovanje za primer brezposelnosti. Družbeniki družb z omejeno odgovornostjo, ki so hkrati poslovodne osebe, se namreč obvezno zavarujejo za primer brezposelnosti le, če so edini lastniki družbe. V kolikor ima družba z omejeno odgovornostjo dva družbenika, družbenik, ki je hkrati poslovodna oseba, ne izpolnjuje pogojev za zavarovanje za primer brezposelnosti.

Navedeno pomeni, da se od 01.01.2011 uvaja kombinacija zavarovanja za družbenike, ki so hkrati poslovodne osebe:

-         podlaga 040, ki vključuje pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za starševsko varstvo (v nadaljevanju PIZ, ZZ in SV) in

-         podlaga 112, ki vključuje zavarovanje za primer brezposelnosti.

Od 01.01.2011 dalje bodo po podlagi 112 zavarovani tudi tisti družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe, in so na dan 31.12.2010 zavarovani za primer brezposelnosti po 15. členu ZZZPB (podlaga zavarovanja 040), ne glede na to, da po 54. členu ZUTD ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje za primer brezposelnosti (družbeniki večosebnih družb z omejeno odgovornostjo, ki so poslovodne osebe). Pravna podlaga za ohranitev zavarovanja je določena v 180. členu ZUTD.

  1. Zavezanec za vlaganje prijav v zavarovanje po podlagi 040 in 112 je od 01.01.2011 dalje fizična oseba

Družbeniki, ki so poslovodne osebe, se po 01.01.2011 vključujejo v socialna zavarovanja po dveh zavarovalnih podlagah: po podlagi 040, ki vključuje PIZ, ZZ, SV in po podlagi 112, ki vključuje zavarovanje za primer brezposelnosti.

S 01.01.2011 se z novo ureditvijo zavarovanja spreminja tudi zavezanec za prijavo v zavarovanje in sicer je zavezanec za prijavo po podlagi 040 in 112 zavarovanec sam in ne več družba kot velja do 31.12.2010.

Značilnosti zavarovalnih podlag 040 in 112 od 01.01.2011

Zavezanec za prijavo

Fizična oseba (družbenik, ki je hkrati poslovodna oseba)

Registrska številka

ZZZS bo zavezancu dodelil oziroma določil registrsko številko zavezanca vezano na enolični identifikator EMŠO.

Matična številka poslovnega subjekta (MŠPRS), v katerem je zavezanec družbenik in poslovodna oseba

Na obrazec M se v polje opombe vpiše MŠPRS.

Z uveljavitvijo novih obrazcev M-1, ki naj bi se pričeli uporabljati s 01.05.2011, se bo podatek MŠPRS vpisal v rubriko 18.

Z navedbo podatka MŠPRS se bo zagotovil podatek o tem, v kateri družbi (zavodu) je zavarovanec družbenik in poslovodna oseba.

  1. Ureditev zavarovanj družbenikov, ki so bili na dan 31.12.2010 vključeni v obvezna socialna zavarovanja s šifro podlage 040

Družbeniki, ki so poslovodne osebe in so na dan 31.12.2010 vključeni v socialna zavarovanja s šifro podlage 040, skladno s 180. členom ZUTD ohranijo status zavarovancev za primer brezposelnosti do prenehanja pravnega razmerja, ki je bilo podlaga za zavarovanje.

Čeprav bo zavarovalna podlaga 040 od 01.01.2011 dalje nosila le tri socialna zavarovanja (PIZ, ZZ in SV), le to ne bo vplivalo na vzpostavljeno zavarovanje za brezposelnost. Ker ti zavarovanci po samem zakonu ohranijo zavarovanje za primer brezposelnosti, bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za te zavarovance programsko vzpostavil prijavo v zavarovanje za primer brezposelnosti s šifro podlage 112, s pričetkom zavarovanja 01.01.2011.

Značilnosti podlage 040

Zavezanec za prijavo

V evidencah socialnih zavarovanj ostaja družba (poslovni subjekt)

Registrska številka

Ostaja nespremenjena (registrska številka, ki je bila dodeljena na poslovni subjekt)

Matična številka poslovnega subjekta (MŠPRS)

MŠPRS je že evidentirana v evidenci podatkov o zavezancu

Značilnosti podlage 112

Zavezanec za prijavo

ZZZS bo kot zavezanca za prijavo evidentiral fizično osebo (družbenika, ki je poslovodna oseba).

Registrska številka

ZZZS bo zavezancu dodelil oziroma določil registrsko številko zavezanca vezano na enolični identifikator EMŠO.

Matična številka poslovnega subjekta

Podatek o matični številki poslovnega subjekta bo pridobljen iz zavarovanja po podlagi 040.

Kombinacija podlage 040 in 112

Glede na navedeno bosta od 01.01.2011 dalje za zavarovance, ki so bili na dan 31.12.2010 vključeni v obvezna socialna zavarovanja s šifro podlage 040, za isti status v socialnem zavarovanju obstajala dva zavezanca za prijavo: za podlago 040 poslovni subjekt (družba, zavod), za podlago 112 pa fizična oseba.

Pri vseh zavarovancih s podlago 040, pri katerih je v evidenci evidentiran zavezanec za prijavo družba oziroma zavod, bo najkasneje do 31.12.2011 spremenjen zavezanec za prijavo in sicer na fizično osebo (enako kot velja za prijave po podlagi 040, vložene po 01.01.2011). S 01.01.2012 bodo vsi zavezanci za prijavo v evidencah socialnih zavarovanj po podlagi 040 in 112 fizične osebe.

5.      Obračun in način plačila prispevkov za socialna zavarovanja po 01.01.2011

5.1.            Obračun in plačilo prispevkov za zavarovance, ki so vložili prijavo v zavarovanje po podlagi 040 in 112 kot je opisano v točki 3 (datum pričetka zavarovanja po 01.01.2011).

DURS:

Zavarovanec je sam zavezanec za obračun in plačilo prispevkov od zavarovalne osnove po predpisih o pokojninskem zavarovanju. Prispevke obračuna v obračunu prispevkov za socialno varnost, ki ga predloži DURS-u na obrazcu OPSVL. Obrazec OPSVL mora predložiti najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec preko sistema eDavki. V enakem roku mora tudi plačati obračunane prispevke. Podrobnejše informacije v zvezi z obračunom in plačilom prispevkov zavezanec dobi na spletnih straneh DURS: http://www.durs.gov.si/ ali na pristojnem davčnem uradu.

ZZZS:

Zavarovanci pravico do nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja  uveljavljajo preko individualnih zahtevkov (zahtevek za refundacijo nadomestila plače ni mogoč).

ZPIZ:

Dajalec podatkov o zavarovanih osnovah in plačanih prispevkih na obrazcih M-4 je DURS, ki vodi evidenco o obračunanih in plačanih prispevkih na enak način kot za druge zavezance – fizične osebe.

5.2.            Obračun in plačilo prispevkov za zavarovance iz točke 4 (datum pričetka zavarovanja pred 01.01.2011; zavezanec pri podlagi 040 ostaja družba/zavod, pri podlagi 112 pa fizična oseba)

DURS:

Obračun in plačilo prispevkov je mogoč na enak način kot pred 01.01.2011. Če zavezanec obračunava prispevke od plače, DURS-u predloži REK-1 obrazec, če pa zavezanec obračunava prispevke od zavarovalne osnove, DURS-u predloži obrazec OPSVL. Obračun prispevkov od plače (na REK-1 obrazcu) je možen le do 31.12.2011.

ZZZS:

Pravico do nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja lahko zavarovanec še nadalje uveljavlja preko zahtevkov za refundacijo nadomestila plače (zahtevek za refundacijo nadomestila plače je možen le do 31.12.2011).

ZPIZ:

Dajalec podatkov o zavarovanih osnovah in plačanih prispevkih na obrazcih M-4 za leto 2011 je pravna oseba, ne glede na to, ali so za tega zavarovanca prispevki v letu 2011 obračunani na obrazcu REK-1 ali na obrazcu za obračun prispevkov za lastnike podjetij.

Pri vseh zavarovancih s podlago 040, pri katerih je v evidenci evidentiran zavezanec za prijavo družba (točka 4), se bo najkasneje s 31.12.2011 spremenil zavezanec iz družbe na fizično osebo. Hkrati bo po tej spremembi možen le obračun in plačilo prispevkov na način kot je navedeno v točki 5.1.

6.      Postopek urejanja zavarovanja po podlagi 040 in 112 preko e-VEM sistema po 01.01.2011

V kolikor sistem e-VEM s 01.01.2011 še ne bo nadgrajen z možnostjo vlaganja prijav preko zavezancev, ki so fizične osebe, bo do nadgradnje sistema mogoče vlagati prijave le na prijavno odjavnih službah ZZZS (postopek opisan v točki 7).

Odjave po podlagi 040, kjer je v evidenci obveznega zavarovanja zavezanec družba/zavod, bo po 01.01.2011 predvidoma še nadalje mogoče vložiti preko sistema e-VEM. Ker z vložitvijo odjave prenehajo pogoji za zavarovanje tudi po podlagi 112, bo ZZZS ob izvedbi odjave po podlagi 040, hkrati izvedel tudi odjavo po podlagi 112.

7.      Postopek urejanja zavarovanja po podlagi 040 in 112 na prijavno odjavnih službah ZZZS po 01.01.2011

7.1.            Prijava v zavarovanje M-1, odjava iz zavarovanja M-2

7.1.1.      Kombinacija zavarovanj s podlago 040 in 112

Splošno pravilo pri vlaganju prijav v zavarovanje:

Če nastopijo pogoji za vključitev v vsa štiri socialna zavarovanja na isti dan, zavezanec vloži eno prijavo v zavarovanje, in sicer prijavo po podlagi 040.

Vlaganje prijav na obrazcu M-1, ki bo veljal predvidoma do 30.04.2011:

Če družbenik, ki je poslovodna oseba, z dnem ko izpolni pogoje za vključitev v pokojninsko, invalidsko ter zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za starševsko varstvo (podlaga 040), hkrati izpolnjuje tudi pogoje za vključitev v zavarovanje za primer brezposelnosti, izpolni le en obrazec M-1 s podlago 040, v opombe tega obrazca pa vpiše:

-          matično številko poslovnega subjekta katerega družbenik in poslovodna oseba je ter

-          besedilo: »ZPB podlaga 112«.[1] 

Vlaganje prijav na obrazcu M-1, ki bo predvidoma veljal od 01.05.2011 dalje:

Na obrazcu M-1, ki se bo pričel uporabljati predvidoma s 01.05.2011, se bo matična številka poslovnega subjekta vpisala v za to predvideno polje (rubrika 18). V opombe pa bo še nadalje potrebno vpisati besedilo »ZPB podlaga 112«.

Referent na podlagi enega obrazca M-1 evidentira v evidenco dve prijavi v zavarovanje in sicer:

-          po podlagi 040 in

-          po podlagi 112.

Izjema: Družbenik, ki je poslovodna oseba, mora posebej vložiti prijavo po podlagi 112 (poseben obrazec M-1) le takrat, kadar je datum pričetka zavarovanja za primer brezposelnosti po podlagi 112 kasnejši[2] od datuma pričetka zavarovanja po podlagi 040.

Ker ZRSZ za priznanje pravice do nadomestila plače za primer brezposelnosti potrebuje le podatek o pričetku in prenehanju zavarovanja ter podatek o plačanem prispevku, je nabor podatkov po podlagi 112 ožji od nabora podatkov po podlagi 040.

Na obrazcu M-1 bo zavezanec izpolnil le naslednje rubrike: 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 – 19, 20, 21, 24. 

Splošno pravilo pri vlaganju odjav iz zavarovanja:

Če prenehajo pogoji za zavarovanje iz vseh štirih socialnih zavarovanj na isti dan, zavezanec vloži eno odjavo iz zavarovanja in sicer iz zavarovanja po podlagi 040.

S prenehanjem pogojev za pokojninsko, invalidsko ter zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za starševsko varstvo mora zavezanec vložiti le eno odjavo iz zavarovanja in sicer po podlagi 040.

Z evidentiranjem odjave iz zavarovanja po podlagi 040 ZZZS hkrati evidentira tudi odjavo iz zavarovanja po podlagi 112. Zavarovanje po podlagi 112 namreč traja najdalj toliko časa kot traja zavarovanje po podlagi 040.

Izjema: Družbenik, ki je poslovodna oseba, mora posebej vložiti odjavo iz zavarovanja po podlagi 112 (poseben obrazec M-2) le takrat, kadar prenehajo pogoji za zavarovanje za brezposelnost[3] po podlagi 112 pred prenehanjem pogojev za zavarovanje po podlagi 040. Zavarovanje po podlagi 040 ostane nespremenjeno.

7.1.2.      Kombinacija zavarovanj s podlago 103 in 112

Če družbenik, ki je hkrati poslovodna oseba izpolnjuje pogoje le za zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti, se vključi v obvezno zdravstveno zavarovanje po podlagi 103 in v zavarovanje za primer brezposelnosti po podlagi 112 po pravilih, ki so določena v točki 7.1.1.. 

7.1.3.      Kombinacija zavarovanj 102 in 112

Kombinacija podlag 102 in 112 ni mogoča, ker invalid I. kategorije ne more imeti statusa iskalca zaposlitve oz. brezposelne osebe, kar posledično pomeni, da ne more biti zavarovan za primer brezposelnosti.

7.2.            Sporočanje sprememb podatkov med zavarovanjem za podlago 112 – obrazec M-3

Spremembe podatkov med zavarovanjem se z obrazcem M-3 ne bodo sporočale za podlago 112, temveč le za podlago 040 oziroma 103.

Če bo nastopila sprememba podatka o matični številki poslovnega subjekta, se le ta za podlago 040 in 103 sporoča z odjavo (M-2) in prijavo (M-1).[4]

Z uvedbo novih M obrazcev[5] pa se bo sprememba podatka o matični številki poslovnega subjekta (torej podatek o poslovnem subjektu, na podlagi katerega zavarovanec izpolnjuje pogoje za zavarovanje) za podlago 040 in 103 sporočala z obrazcem M-3.

Če se sporoča sprememba podatka o matični številki poslovnega subjekta, ta sprememba za podlago 112 pomeni:

-         konec pravnega razmerja po 180. členu ZUTD in posledično odjavo iz zavarovanja za primer brezposelnosti, če niso izpolnjeni pogoji za obvezno zavarovanje po 54. členu ZUTD (oseba ostane zavarovana le še po podlagi 040),

-         če so izpolnjeni pogoji za obvezno zavarovanje po 54. členu ZUTD se ta sprememba upošteva tudi za podlago 112 (ostaja zavarovanje po podlagi 040 in 112). 

7.3.            Sprememba delovnega časa v letu 2011 za zavarovance s podlago 040, pri katerih je v evidenci evidentiran zavezanec družba

Odjavo iz zavarovanja po podlagi 040 vloži zavezanec, ki je evidentiran v evidenci – družba. Novo prijavo v zavarovanjem s spremenjenim delovnim časom, skladno z pravili za vlaganje prijav, ki veljajo od 01.01.2011 dalje, vloži družbenik, ki je poslovodna oseba, torej fizična oseba. Prijave se vlagajo po pravilih iz točke 3. Takšen način urejanja zavarovanja velja za vse primere, kjer se sprememba podatka sporoča z odjavo in novo prijavo v zavarovanje.

Z vložitvijo odjave iz zavarovanja po podlagi 040, strokovni referent hkrati tudi evidentira odjavo iz zavarovanja po podlagi 112 in z evidentiranjem nove prijave v zavarovanje po podlagi 040, evidentira tudi novo prijavo po podlagi 112. Število ur zavarovanja po podlagi 040 je enako številu ur zavarovanja po podlagi 112.

DURS:

Način obračuna in plačila prispevkov poteka na način kot je določeno v točki 5.1. Če je zavezanec pred odjavo in ponovno prijavo obračunaval prispevke od plače in DURS-u predlagal REK-1 obrazec, se mu način obračuna prispevkov spremeni. Od dneva ponovne prijave je dolžan prispevke obračunavati od zavarovalne osnove po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter DURS-u predlagati obračun prispevkov za socialno varnost na obrazcu OPSVL. Če pa je zavezanec že pred odjavo in ponovno prijavo obračunaval prispevke od zavarovalne osnove ter DURS-u predlagal obrazec OPSVL, se mu način obračuna prispevkov ne spreminja.

Če prijavo vlaga fizična oseba, bo zavezanec o spremembi načina obračunavanja prispevkov seznanjen s pojasnili na spletnih straneh DURS ali na pristojnem davčnem uradu.

ZZZS:

Zavarovanci pravico do nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja  uveljavljajo preko individualnih zahtevkov.

ZPIZ:

Za to leto se sporočijo podatki na obrazcu M-4 od dveh dajalcev: za prvi del leta je dajalec pravna oseba, ki je tudi navedena kot zavezanec. Za drugi del leta je nov M-1 in druga RŠZ, zavezanec je fizična oseba, dajalec podatkov je DURS.

7.4.            Prijava družbenika, ki je poslovodna oseba za nazaj (datum pričetka zavarovanja pred 01.01.2011)

Primer: Na dan 01.08.2011 je ugotovljeno, da se mora oseba A, ki je družbenik in poslovodna oseba, vključiti v zavarovanje od 01.01.2009 dalje. Kdo je zavezanec za prijavo in plačilo prispevkov - fizična oseba ali družba?

Zavezanec vloži prijavo v zavarovanje na dan 01.01.2009 s podlago 040. Podlaga 040 do 31.12.2010 vključuje vsa štiri zavarovanja, tudi zavarovanje za primer brezposelnosti. ZZZS bo v primeru, da se vlaga prijava v zavarovanje pred 01.01.2011, moral upoštevajo 180. člen ZUTD in s 01.01.2011 vzpostaviti tudi zavarovanje za primer brezposelnosti po podlagi 112. Skladno z navedenim bo DURS za zavarovance v teh primerih za obdobja od vzpostavitve zavarovanja (01.01.2009) pa do zaključka pravnega razmerja, ki je podlaga za to zavarovanje, zahteval obračun in plačilo prispevkov za vsa 4 obvezna socialna zavarovanja

ZZZS v evidenco vnese dve prijavi: po podlagi 040 na dan 01.01.2009 in po podlagi 112 (zavarovanje za brezposelnost) na dan 01.01.2011.

Ne glede na dejstvo, da se prijave vlagajo za nazaj pred 01.01.2011, je zavezanec za prijavo družbenik, ki je poslovodna oseba, torej fizična oseba.

DURS:

Način obračuna in plačila prispevkov poteka na način kot je določeno v točki 5.1.

ZZZS:

Zavarovanci pravico do nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja  uveljavljajo preko individualnih zahtevkov.

ZPIZ:

Podatke o zavarovanih osnovah in plačanih prispevkih na obrazcih M-4 sporoči DURS za vsa obdobja zavarovanja s podlago 040, tudi pred 01.01.2011.

8.      Uveljavitev novih predpisov in zagotavljanje pojasnil

Pričakovana uveljavitev Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) bo prinesla dodatne spremembe na področju zavarovanja poslovodnih oseb (širši krog zavarovancev in drugačno določitev zavarovalne osnove), opredelitve zavezanca za prijavo in plačevanje prispevka pa ne spreminja. Po uveljavitvi ZPIZ-2 bodo za izvajanje tega zavarovanja pripravljena dodatna navodila in obvestila.

Dodatna pojasnila za vprašanja iz svoje pristojnosti zagotavljajo:

-          Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v zvezi z izvajanjem pokojninskega in invalidskega zavarovanja,

-          Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje v zvezi z izvajanjem zavarovanja za primer brezposelnosti,

-          Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v zvezi z izvajanjem zdravstvenega zavarovanje in

-          Davčna uprava RS v zvezi z obračunom in plačilom prispevkov za socialno varnost.


[1] Zavarovanje za primer brezposelnosti

[2] Večosebna družba z omejeno odgovornostjo postane enoosebna družba (družba ima enega družbenika, ki je hkrati poslovodna oseba)

[3] Enoosebna družba z omejeno odgovornostjo postane večosebna.

[4] Primer: Zavarovanec je družbenik in poslovodna oseba v družbi A in družbi B.  Na prijavi v zavarovanje je na obrazcu M-1 sporočil, da je družbenik in poslovodna oseba v družbi A. Ko preneha izpolnjevati pogoje za zavarovanje v družbi A (preneha status družbenika in/ali poslovodne osebe), mora vložiti odjavo iz zavarovanja, in vložiti novo prijavo v zavarovanje iz naslova družbeništva in poslovodenja v družbi B. V opombe vpiše matično številko družbe B in ZPB podlaga 12, če izpolnjuje pogoje za zavarovanje za primer brezposelnosti.

[5] Novi obrazci bodo predvidoma pričeli veljati s 01.05.2011.

Vir: ZZZS

Ključne besede:
Način urejanja prijave v obvezna socialna zavarovanja za družbenike
urejanje prijave v obvezna socialna zavarovanja za družbenike
obvezna socialna zavarovanja za družbenike
ZPIZ-1
ZUTD
ZZVZZ
podlaga 112
podlaga 040
kombinacija podlage 040 in 112

Zadnji članki iz rubrike:

24.5.2023 16:18:01:
Podatki za obračun plač za maj 2023

19.5.2023 14:14:35:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D)

18.5.2023 12:14:45:
Pričetek veljavnosti Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

16.5.2023 16:50:02:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A)

16.5.2023 15:21:39:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

Najnovejši članki:

25.5.2023 11:27:02:
Ključne novosti ZVOP-2

22.5.2023 14:35:56:
Zaposlitveni oglas: Samostojni računovodja (m/ž), Borovnica

19.5.2023 15:07:59:
Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

19.5.2023 14:29:35:
Stališče 1 Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu

19.5.2023 13:53:22:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2023

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress