Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 30.9.2010 15:04:33

Pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti

Rubrika: Društvaprint Natisni

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06 in 58/09) in prvega odstavka 22. ter tretjega odstavka 23. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD, Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 - ZDru-1 in 112/07) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo podeljuje status društva v javnem interesu društvom, ki na področju raziskovalne dejavnosti delujejo v javnem interesu.

Status delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti lahko pridobi društvo, ki v javnem interesu opravlja raziskovalno dejavnost iz 22/I. člena ZRRD, če izpolnjuje naslednje splošne pogoje skladno z drugim odstavkom 30. člena Zakona o društvih:

 1. da njegovi ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava;
 2. da ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu;
 3. da je registrirano in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa;
 4. da je sredstva zadnji dve leti pretežno uporabljalo za opravljanje te dejavnosti ter da je redno izvajalo programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu;
 5. da ima izdelane programe bodočega delovanja;
 6. da lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja.

Društvo, ki želi pridobiti status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, mora na ministrstvo, pristojno za področje znanosti, vložiti vlogo.

V skladu z drugim odstavkom 32. člena Zakona o društvih je potrebno vlogi priložiti:

 • osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, ki je vpisan v register društev, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča;
 • poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti v zadnjih dveh letih, in o porabi sredstev za njihovo doseganje;
 • sprejet program prihodnjega delovanja na teh področjih;
 • dokazilo o rezultatih svojega delovanja;
 • morebitna druga dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih določa posebni zakon.

Pristojno ministrstvo si v postopku podelitve statusa društva v javnem interesu iz uradnih evidenc pridobi podatek o registraciji društva, ustanoviteljih, zastopniku društva, kopijo veljavnega temeljnega akta društva in letni poročili društva za zadnji dve leti, za društvo iz 27. člena pa tudi oceno revizorja. Ne glede na navedeno pa lahko vlagatelj vlogi že sam priloži odločbo o registraciji društva pri pristojni upravni enoti.

Zakon o društvih kot prednost pri pridobitvi statusa v javnem interesu določa, da se pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna v merilih, s katerimi se izberejo prejemniki sredstev, upošteva tudi status društva v javnem interesu, pri čemer upoštevanje statusa ne sme presegati 20 % vrednosti drugih meril (prvi odstavek 36. člena Zakona o društvih).

S posebnim zakonom se lahko določijo tudi druge prednosti, ki jih društvom daje pridobljeni status (drugi odstavek 36. člena Zakona o društvih). Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti društvo, ki pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti, lahko, ob izpolnjevanju pogojev po tem zakonu, pridobi za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti in s tem povezane aktivnosti sredstva iz državnega proračuna.

V skladu z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09) in Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07 in 36/07): do 0,5% dohodnine se lahko nameni za financiranje splošno koristnih namenov rezidentov, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje nepridobitnih dejavnosti in jim je s posebnim zakonom zaradi opravljanja teh dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu.

Društvo, ki mu je podeljen status društva v javnem interesu, mora skladno s prvim odstavkom 33. člena Zakona o društvih pristojnemu ministrstvu do 31. marca tekočega leta predložiti poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih dejavnosti, ki jih je izvajalo v javnem interesu v preteklem letu, in o porabi sredstev za njihovo doseganje. Po poteku starega programa delovanja društva mora društvo predložiti tudi nov program prihodnjega delovanja, vse do 31. marca tekočega leta.

Če navedene obveznosti kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni, mu pristojno ministrstvo odvzame status društva v javnem interesu.

Pristojno ministrstvo društvu odvzame status društva v javnem interesu tudi, če ne izpolnjuje več drugih pogojev, določenih v 30. členu Zakona o društvih in v posebnih predpisih oziroma če društvo ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu, in če se podeljenemu statusu pisno odreče.

Obrazci

 • Vlogo za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti
 • Finančno poročilo

Vir: MVZT

Ključne besede:
društvo
društva
javni interes
društvo v javnem interesu
raziskovalna dejavnost
javni interes na področju raziskovalne dejavnosti

Zadnji članki iz rubrike:

9.4.2021 17:06:13:
Poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva

8.3.2021 21:17:32:
Poziv nevladnim organizacijam v javnem interesu

11.2.2021 13:03:12:
Namenitev dela dohodnine v višini 1% in dopolnitev seznama upravičencev do donacij za leto 2020

3.2.2021 10:29:31:
Društva - Predložitev letnih poročil za leto 2020

7.1.2021 11:51:38:
Spremembe Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije

Najnovejši članki:

2.8.2021 17:01:00:
Podatki za obračun plač za julij 2021

2.8.2021 13:01:52:
Poročilo o gibanju plač za maj 2021

2.8.2021 13:00:08:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2021

2.8.2021 12:44:37:
Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o priznani obrestni meri

30.7.2021 15:37:38:
Koledar poročanja - avgust 2021

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT