Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 26.5.2010 13:51:05

Navodilo za izvajanje napotitve na delo v države članice EU

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni

S 1.5.2010 bosta v državah članicah Evropske unije1 veljavne predpise na področju socialne varnosti nadomestili novi uredbi in sicer Uredba (ES) št. 883/2004 in Uredba (ES) št. 987/2009.

Tako se delavcem, napotenim na delo v tujino, izda ustrezno listino, kadar so izpolnjeni spodaj navedeni pogoji:

 • da trajanje napotitve ne presega 24 mesecev,
 • da skupno trajanje vseh napotitev ne preseže 5 let (izjemni dogovor),
 • da ne gre za zamenjavo druge že napotene osebe, ki ji je potekla napotitev.

ZAPOSLENA OSEBA:

 • da je napotena oseba vključena v zavarovanje v Republiki Sloveniji vsaj 1 mesec pred napotitvijo na delo v tujino,
 • da obstaja pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini oziroma aneks k obstoječi pogodbi o zaposlitvi, skladno z 212. členom Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l.RS, št. 42/02, 46/07, 103/07, 45/08 in 83/09),
 • da gre za plačano zaposlitev,
 • da delovno razmerje obstaja celotno obdobje napotitve na delo v tujino.

SAMOZAPOSLENA OSEBA:

 • da samozaposlena oseba opravlja podobno delo v Republiki Sloveniji ter v državi napotitve,
 • da samozaposlena oseba opravlja svojo dejavnost na ozemlju Republike Slovenije že vsaj dva meseca pred začetkom dela na ozemlju države napotitve,
 • da samozaposlena oseba še naprej izpolnjuje pogoje, ki ji omogočajo opravljanje dejavnosti po vrnitvi v Republiko Slovenijo.

Za napotitev na delo v tujino ne gre v sledečih primerih:

a) če podjetje, v katerega je delavec napoten, tega delavca da na voljo drugemu podjetju v državi članici, v kateri ima sedež;

b) če je delavec, napoten v državo članico, na voljo podjetju, ki ima sedež v drugi državi članici;

c) če je delavec zaposlen v državi članici zato, da ga podjetje, ki ima sedež v drugi državi članici, pošlje podjetju v tretji državi članici.

Delodajalec ter samozaposlena oseba sta dolžna ZZZS sporočati vsakršne spremembe teh pogojev, ki se zgodijo v obdobju trajanja napotitve.

To velja zlasti v primeru:

 • če napotitve, za katero je bila podana zahteva, ni bilo;
 • če je bila napotitev prekinjena;
 • če delodajalec napotenega delavca premesti v drugo podjetje v državi pošiljateljici.

Za prekinitev napotitve na delo v tujini gre v primeru, ko taka prekinitev traja 2 meseca ali več, ne glede na sam razlog prekinitve (zdravstveni ali družinski razlogi, itd.). Zato je v tem primeru možna nova napotitev druge osebe za obdobje do izteka prvotne napotitve (napotitve, ki je bila prekinjena) za dokončanje določenega dela.

Ko pa gre za kratke prekinitve (pod mejo dveh mesecev), pa to ne pomeni prekinitve napotitve in obdobje napotitve teče normalno dalje. Zaradi takšnih prekinitev se celotno obdobje napotitve v nobenem primeru ne podaljšuje.

Ko delavec zaključi prvotno 24 mesečno obdobje napotitve, ni mogoče odobriti novega obdobja napotitve za istega delavca, isto podjetje/a v isti držav članici, dokler od izteka prejšnjega obdobja napotitve ne pretečeta vsaj dva meseca. Pri tem gre za primere, ko se je izteklo prvotno 24 mesečno obdobje ene ali večih napotitev.

Enako obdobje mora preteči tudi v primeru, ko je na isto delo k istemu podjetju v tej državi napotena druga oseba, z namenom, da nadomesti osebo, ki ji je poteklo 24 mesečno obdobje napotitev.

Pri napotitvah na delo je zelo pomembno načrtovano obdobje napotitve, saj se glede na to ugotovi, kateri postopek je potrebno uporabiti in sicer:

I. če gre za obdobje napotitve do 24 mesecev, potem se uporabi postopek, določen v točki 1.1 (Postopek napotitve na delo v tujino za dobo do 24 mesecev);

II. v primeru, da bo napotitev trajala več kot 24 mesecev, vendar ne več kot 5 let, potem se uporabi postopek, določen v točki 1.2 (Postopek napotitve na delo v tujino za dobo nad 24 mesecev).

1.1 POSTOPEK NAPOTITVE NA DELO V TUJINO ZA DOBO DO 24 MESECEV2

Listino za zaposlene osebe in samozaposlene osebe, ki so zavarovane v Republiki Sloveniji, izda pristojna območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod), po kraju, kjer ima delodajalec ali samozaposlena oseba urejeno obvezno zavarovanje.

Delodajalec, zaposlena oziroma samozaposlena oseba mora izpolniti ter predložiti Zavodu pravilno izpolnjen vprašalnik za delodajalce, katerega se dobi na območni enoti Zavoda ali na spletnih straneh Zavoda.

Enako je potrebno ravnati tudi v primeru napotitev za krajše obdobje, v trajanju parih dni ali zgolj enega samega dne.

1.2 POSTOPEK NAPOTITVE NA DELO V TUJINO ZA DOBO NAD 24 MESECEV

V primeru napotitve na delo v tujino za dobo nad 24 mesecev, vendar ne za dalj kot 5 let, lahko pristojni instituciji držav članic skleneta izjemni dogovor, skladno s 16.1 členom Uredbe (ES) št. 883/2004.

Pristojni organ v Republiki Sloveniji za sklepanje izjemnih dogovorov v zvezi z določitvijo zakonodaje je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS (v nadaljevanju: Ministrstvo). Zato bo morala oseba zavarovana v Republiki Sloveniji oziroma njen delodajalec nasloviti prošnjo za izredni dogovor na Ministrstvo ter hkrati posredovati izpolnjen vprašalnik za delodajalce.

Pri tem je potrebno upoštevati, da je postopek za sklenitev izjemnega dogovora lahko dolgotrajen, saj gre za poslovanje med državnimi organi, ki poteka na mednarodni ravni. Zato je zelo pomembno, da delodajalec oz. samozaposlena oseba zaprosi Ministrstvo za ureditev zavarovanja vsaj nekaj mesecev pred pričetkom opravljanja dela v drugi državi članici.

Ministrstvo pošlje predlog pristojnemu organu države prejemnice. Po prejetju odgovora Ministrstvo obvesti delodajalca oziroma samozaposleno osebo in Direkcijo Zavoda, le ta pa pristojno območno enoto, ki nadaljuje postopek skladno z odgovorom.

1.3 PREHODNO OBDOBJE MED UREDBO SVETA (EGS) št. 1408/71 TER NOVO UREDBO (ES) ŠT. 883/2004

Vštevanje že odobrenih in pričetih napotitev na podlagi Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71, v 24-mesečno obdobje, ki ga dovoljuje Uredba (ES) št. 883/2004?

Obdobja napotitev, ki so bila odobrena po Uredbi Sveta (EGS) št. 1408/71, se morajo upoštevati tudi v primeru odobritve nadaljnjega-neprekinjenega obdobja napotitve po 1.5.2010, to je od uveljavitve Uredbe 883/2004, in sicer tako, da neprekinjeno obdobje napotitve doseženo po obeh uredbah ne sme preseči 24 mesecev.

Naslednji primeri prikazujejo, kako bodo obravnavana obdobja, odobrena po obeh Uredbah:

a. obrazec E 101 izdan od 1.5.2009 do 30.4.2010 › po Uredbi (ES) št. 883/2004 je mogoče nadaljevanje napotitve do 30.4.2011;

b. obrazec E 101 izdan od 1.3.2010 do 28.2.2011 › po Uredbi (ES) št. 883/2004 je mogoče nadaljevanje napotitve do 28.2.2012;

c. obrazec E 101 izdan od 1.5.2008 do 30.4.2009 + E 102 od 1.5.2009 do 30.4.2010 › po Uredbi (ES) št. 883/2004 nadaljevanje napotitve ni mogoče, ker je najdaljše obdobje napotitve 24 mesecev že izpolnjeno (potreben je izjemni dogovor na podlagi 16.1 člena Uredbe (ES) št. 883/2004);

d. obrazec E 101 izdan od 1.3.2009 do 28.2.2010 + E 102 od 1.3.2010 do 28.2.2011 › po Uredbi (ES) št. 883/2004 nadaljnje podaljšanje ni mogoče, ker je bilo najdaljše obdobje 24 mesecev že odobreno (potreben je izjemni dogovor na podlagi 16.1 člena Uredbe (ES) št. 883/2004);

e. prošnja za napotitev od dne 1.4.2010 do 31.3.2012 › Po Uredbi Sveta (EGS) št. 1408/71 je celotno obdobje mogoče odobriti le z dogovorom pristojnih instituciji držav članic, ki skleneta izjemni dogovor na podlagi 17. člena Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71.

1.4 NAPOTITEV JAVNEGA USLUŽBENCA

Napotitev javnega uslužbenca na delo v tujino je določeno na podlagi člena 11.3.b Uredbe (ES) št. 883/2004. V skladu s tem členom za državne uradnike ali osebe, ki se obravnavajo kot take, velja zakonodaja države članice, v upravi katere so zaposleni. Ker v tem primeru ne gre za napotitve na delo v skladu s členi 11.-15. Uredbe (ES) št. 883/2004, zanje tudi ni časovnih omejitev.

Javni uslužbenec je posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju. Javni sektor po Zakonu o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 63/07 - UPB3, 65/08, 69/08, 74/09) sestavljajo državni organi, uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije, javni zavodi, javni skladi, javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, če so neposredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.

1.5 OBSEG IN NAČIN UVELJAVLJANJA PRAVIC DO ZDRAVSTVENIH STORITEV

Osebam napotenim na delo v drugo državo članico EU, se za uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev izda evropska kartica zdravstvenega zavarovanja. Če napotitev na delo traja več kot 12 mesecev, mora delodajalec ali zaposlena oziroma samozaposlena oseba pred potekom veljavnosti prvotno izdane evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, zaprositi Zavod za izdajo nove evropske kartice zdravstvenega zavarovanja.

Napoteni delavec ima v skladu s členom 19.1 Uredbe (ES) št. 883/2004, v državi v katero je napoten, pravico do zdravstvenih storitev, ki jih potrebuje iz zdravstvenih razlogov, ob upoštevanju narave storitev in pričakovanega trajanja začasnega bivanja v drugi državi članici.

2. SPREMEMBA ZAVAROVALNE PODLAGE

Kadar napotitev na delo v tujino presega obdobje treh mesecev mora delodajalec kot zavezanec za prijavo in odjavo oseb v zavarovanje oziroma iz zavarovanja ter plačilo prispevka za obvezno zavarovanje v prijavno-odjavni službi pristojne območne enote Zavoda odjaviti zavarovanca (nosilca zavarovanja) ter po njem zavarovane družinske člane po obstoječi podlagi za zavarovanje in vrsti zavarovanja z obrazcem M-2 za nosilca zavarovanja in z obrazcem M-DČ za družinskega člana, če ti z njim odhajajo v tujino ter jih ponovno prijaviti v zavarovanje za nosilca zavarovanja po zavarovalni podlagi 02 z obrazcem M-1 in za družinske člane po zavarovalni podlagi 075 z obrazcem M-DČ. V primeru, da družinski člani, ki so zavarovani po nosilcu zavarovanja, ki je napoten na delo v tujino, ne odhajajo z njim v tujino, je podlaga za zavarovanje 077.

Delodajalec mora po končani napotitvi na delo v tujino, v prijavno-odjavni službi pristojne območne enote Zavoda vložiti odjavo iz zavarovanja po zavarovalni podlagi 02 ter vložiti prijavo v zavarovanje po isti zavarovalni podlagi oziroma vrsti zavarovanja, ki je bila pred odhodom v tujino. Hkrati pa mora delodajalec opraviti odjavo iz zavarovanja za družinske člane po zavarovalni podlagi 075.

V primeru napotitve na delo v tujino, ki ne presega 3 mesecev, delodajalcu ni potrebno urediti zavarovanja po drugi zavarovalni podlagi.

Samozaposleni osebi pa v nobenem primeru napotitve na delo ni potrebno urediti zavarovanja po drugi zavarovalni podlagi.

3. PLAČILO PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST

Zakon o dohodnini (Ur.l. RS, št. 117/06, 33/07, 45/07, 90/07, 10/08, 78/08, 92/08, 125/08, 20/09 in 10/10) določa, da se v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja vštevajo tudi bonitete, v skladu s 43. členom navedenega zakona. Od vseh prejemkov iz delovnega razmerja vključno s stimulacijami in bonitetami se skladno s 3. odst. 3. člena Zakona o prispevkih za socialno varnost (Ur.l. RS, št. 5/96, 34/96, 87/97, 3/98, 81/00, in 97/01) plačujejo tudi prispevki za socialno varnost.

Davčna uprava Republike Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije bosta nadzirala dosledno izvajanje navedenih določb.

Priloga1: Vprašalnik za delodajalce

Številka: 1801-62/2010-DI/3

Datum: 04.05.2010

Vir: www.zzzs.si


1: Države članice EU so Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija in Severna Irska.

2: 12. člen Uredbe (ES) št. 883/2004

Ključne besede:
napotitev na delo
napotitev na delo - EU
napotitev na delo v tujino
prispevki
zavarovalna podlaga

Zadnji članki iz rubrike:

24.5.2023 16:18:01:
Podatki za obračun plač za maj 2023

19.5.2023 14:14:35:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D)

18.5.2023 12:14:45:
Pričetek veljavnosti Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

16.5.2023 16:50:02:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A)

16.5.2023 15:21:39:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

Najnovejši članki:

2.6.2023 15:57:21:
Finančna uprava izdala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2022

2.6.2023 15:33:23:
Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji morajo prijaviti letni dohodek

2.6.2023 10:18:36:
Podpisan protokol o spremembah konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Švico

1.6.2023 10:36:04:
Objavljeni informaciji o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2022

30.5.2023 17:07:02:
Koledar poročanja - junij 2023

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress