Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 26.3.2010 19:59:01

Pravilnik o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni

Pravilnik o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč Racunovodja.com

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik ureja način odmerjanja, višino in plačilo nagrade in potnih stroškov mediatorjev, ki delujejo v programih sodišč po Zakonu o alternativnem reševanju sodnih sporov (v nadaljnjem besedilu: mediatorji).

2. člen

(nagrada)

(1) Nagrada je vsota vseh zneskov, ki mediatorju za opravljeno storitev v postopku alternativnega reševanja spora pripadejo po Tarifi, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

(2) Nagrada se določi v evrih.

3. člen

(potni stroški)

(1) Potni stroški so izdatki, ki mediatorju nastanejo, če mora potovati iz kraja njegovega stalnega oziroma začasnega prebivališča v drug kraj, kjer opravi mediacijsko srečanje. Potni stroški se priznajo v višini izdatkov za prevoz z najcenejšim javnim prevoznim sredstvom.

(2) Potni stroški se povrnejo mediatorju za javno prevozno sredstvo, ki ni najcenejše, če bi uporaba najcenejšega javnega prevoznega sredstva glede na vozni red in čas mediacijskega srečanja, ne upoštevaje čas trajanja vožnje, za mediatorja pomenila več kot dve uri dnevne časovne izgube.

(3) V primeru javnega prevoza se upoštevajo podatki o ceni javnega prevoza po veljavnem ceniku prevoznika, pri čemer se stroški prevoza obračunajo tako, da je višina povračila dvakratnik cene enosmerne vozovnice ali cena povratne vozovnice.

(4) Če ni možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom, se mediatorju prizna kilometrina za razdaljo po najkrajši poti od kraja njegovega prebivališča do kraja mediacijskega srečanja. Kilometrina se obračunava v višini 30% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Mediatorju se v tem primeru na podlagi dokazila povrne tudi parkirnina.

 

II. PLAČILO NAGRADE IN POTNIH STROŠKOV

1. Vložitev specificiranega predloga za plačilo nagrade in potnih stroškov

4. člen

(specificiran predlog za plačilo nagrade in potnih stroškov)

(1) Plačilo nagrade in potnih stroškov lahko mediator zahteva le na podlagi specifikacije nagrade in potnih stroškov.

(2) Mediator specificiran predlog za plačilo nagrade in potnih stroškov (v nadaljnjem besedilu: specificiran predlog) vloži do petega dne v mesecu za zadeve, v katerih je postopke mediacije zaključil v preteklem mesecu.

(3) Specificiran predlog je del mesečnega poročila mediatorja o zaključenih zadevah v skladu s pravilnikom, ki ureja mediatorje v programih sodišč, in mora za vsako zaključeno zadevo obsegati:

– navedbo zneskov nagrade in tarifnih številk, na podlagi katerih predlaga izplačilo nagrade,

– v primeru iz četrtega odstavka 16. člena Zakonu o alternativnem reševanju sodnih sporov (Uradni list RS, št. 97/09, v nadaljnjem besedilu: zakon) navedbo zneska nagrade in navedbo stranke, ki je mediatorju dolžna plačati navedeni znesek,

– podrobno opredelitev nastalih potnih stroškov (na primer: relacija in število prevoženih kilometrov, število voženj, vrsta javnega prevoznega sredstva, cena posameznega prevoza z javnim prevoznim sredstvom).

(4) Če mediator predlaga plačilo po Tarifni številki 2, mora v predlogu obrazložiti, zakaj meni, da je zadeva posebno zahtevna.

5. člen

(vložitev specificiranega predloga)

(1) V sodišču pridruženem programu alternativnega reševanja sporov (v nadaljnjem besedilu: sodišču pridružen program) mediator specificiran predlog vloži pri sodišču, ki program izvaja.

(2) V programu alternativnega reševanja sporov, ki je s sodiščem povezan (v nadaljnjem besedilu: program, ki je s sodiščem povezan), mediator specificiran predlog vloži pri izvajalcu alternativnega reševanja sporov, ki za sodišče izvaja program alternativnega reševanja sporov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec). Izvajalec specificiran predlog posreduje sodišču, za katero izvaja program.

6. člen

(posebno zahtevne zadeve)

Če specificiran predlog vsebuje navedbo, da je zadeva, ki je bila obravnavana v mediaciji, posebno zahtevna, vodja programa iz prvega odstavka 11. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: vodja programa) oceni, ali je zadevo mogoče šteti za posebno zahtevno. Pri tem upošteva zlasti:

– obseg sodnega spisa,

– število strank v zadevi,

– število postavljenih zahtevkov v zadevi in

– obsežnost in zahtevnost sporazuma o rešitvi spora.

 

2. Postopek odmere in plačila nagrade in potnih stroškov

7. člen

(odmera nagrade in potnih stroškov)

(1) Sodišče v 15 dneh po prejemu specificiranega predloga odmeri nagrado in potne stroške mediatorja (v nadaljnjem besedilu: odmera nagrade).

(2) V odmeri nagrade določi, kdo in do kakšne višine nosi nagrado in potne stroške.

(3) Odmero nagrade sodišče vroči:

– v sodišču pridruženem programu: mediatorju in strankam,

– v programu, ki je s sodiščem povezan: izvajalcu in strankam.

8. člen

(ugovor zoper odmero nagrade in potnih stroškov in sklep o odmeri nagrade in potnih stroškov)

(1) V 8 dneh po prejemu odmere nagrade lahko zoper odmero nagrade in potnih stroškov ugovarjajo:

– v sodišču pridruženem programu: mediator in stranke,

– v programu, ki je s sodiščem povezan: izvajalec in stranke.

(2) O ugovoru zoper odmero nagrade odloči vodja programa s sklepom o odmeri nagrade in potnih stroškov (v nadaljnjem besedilu: sklep o odmeri nagrade).

(3) Zoper sklep o odmeri nagrade ni pritožbe.

(4) Če nagrado in potne stroške delno ali v celoti nosijo stranke, sodišče po izdaji sklepa o odmeri nagrade, če ugovor ni bil vložen, pa po izteku roka iz prvega odstavka tega člena, strankam naloži, da odmerjeni znesek v 15 dneh vplačajo na račun sodišča.

9. člen

(izdaja računa)

(1) Mediator, ki je za storitve mediacije dolžan izdati račun, na podlagi odmere nagrade sodišču izda račun za nagrado in potne stroške. Če je bil zoper odmero nagrade vložen ugovor, se račun izda na podlagi sklepa o odmeri nagrade.

(2) V programu, ki je s sodiščem povezan, sodišču račun izda izvajalec.

10. člen

(odredba za plačilo)

Odredba za plačilo nagrade in potnih stroškov se izda:

– na podlagi računa iz prejšnjega člena,

– na podlagi odmere nagrade iz 7. člena tega pravilnika, če mediator ali izvajalec za storitve mediacije ni dolžan izdati računa; če je bil v takšnem primeru zoper odmero nagrade vložen ugovor, se odredba izda na podlagi sklepa o odmeri nagrade.

11. člen

(plačilo)

(1) Nagrada in potni stroški mediatorja se izplačajo z računa sodišča, v plačilnih rokih, kot so določeni z zakonom, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije. Nakažejo se mediatorju, razen v programu, ki je s sodiščem povezan, kjer se nagrada in potni stroški nakažejo izvajalcu.

(2) Nagrada se poveča za davek na dodano vrednost, če je mediator ali izvajalec zavezanec za plačilo tega davka v Republiki Sloveniji.

12. člen

(sklep o plačilu)

Stranki, ki odmerjenega zneska po nalogu iz četrtega odstavka 8. člena tega pravilnika ni vplačala, sodišče s sklepom, ki ga izda sodnik iz drugega odstavka 11. člena zakona, naloži, da dolgovani znesek v 8 dneh vplača na račun sodišča.

13. člen

(tekoči postopki mediacije)

Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za postopke mediacije, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika.

14. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati 15. junija 2010.

Tarife

Ključne besede:
mediator
potni stroški
nagrada
mediacija

Zadnji članki iz rubrike:

1.7.2020 14:21:28:
Oddaja končnih poročil za začasno čakanje na delo

1.7.2020 10:29:02:
Delodajalec je dolžan izplačati regres najmanj v višini minimalne plače do 1. julija

29.6.2020 16:31:02:
Razporejanje skrajšanega delovnega časa

19.6.2020 17:18:45:
Oddaja končnih poročil za povračilo nadomestila plače od 30. junija

19.6.2020 12:55:46:
Poročanje podatkov na obračunu REK-1 po ZIUOOPE

Najnovejši članki:

3.7.2020 14:45:41:
Koledar poročanja - julij 2020

2.7.2020 19:13:15:
Predvidena odložitev rokov za poročanje o čezmejnih aranžmajih

2.7.2020 19:10:43:
Predlog Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 - 30. 6. 2020

2.7.2020 15:21:02:
Najpogostejša vprašanja in odgovori glede odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja

1.7.2020 15:17:31:
Ali se plačilo računa z bonom šteje za plačilo z gotovino in ga je treba davčno potrditi preko davčne blagajne?

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT