Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 27.1.2010 14:08:15

Navodilo za izpolnitev poročila o dobavah blaga in storitev iz 76. a člena ZDDV-1

Rubrika: DDV - Davek na dodano vrednostprint Natisni

Obrazec PRILOGA XIII: poročilo po 76. a členu - POROČILO O DOBAVAH (76.a člen)

 

1 OBVEZNOST POROČANJA

Pravna podlaga za poročanje in izpolnjevanje ter predložitev poročila o dobavah blaga in storitev po 76. a členu je v Zakonu o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju: ZDDV-1). To navodilo pojasnjuje, kako davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV v Sloveniji, izpolnjuje poročilo, ko opravlja dobave blaga in storitev, za katere je prejemnik dobav in storitev plačnik DDV na podlagi določbe 76. a člena ZDDV-1. Vrednosti o dobavah, ki se vpisujejo v poročilo, se pred vpisom zaokrožijo na cele vrednosti v evrih, navzdol na najbližji evro za vrednosti v centih med 0 do 49 in navzgor na najbližji evro za vrednosti v centih med 50 do 99.

Davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga ali storitev, za katere je prejemnik plačnik DDV v skladu s 76. a členom ZDDV-1, mora v roku 30 dni od prve dobave obvestiti davčni organ o začetku opravljanja teh dobav. Prav tako mora davčni zavezanec obvestiti davčni organ o prenehanju in ponovnem začetku opravljanja teh dobav.

V skladu z 92. a členom ZDDV-1 mora davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga in storitev, za katere je na podlagi 76. a člena ZDDV-1 prejemnik plačnik DDV, sestaviti poročilo o teh dobavah za vsak koledarski mesec. V tem poročilu mora davčni zavezanec navesti tudi popravke podatkov za pretekla obdobja poročanja.

Davčni zavezanec predloži poročilo davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema e-Davki do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku koledarskega meseca. Davčni zavezanec mora predložiti poročilo ne glede na to, ali je v koledarskem mesecu, za katerega predlaga poročilo, opravil zadevne dobave.

ZDDV-1 v 141. členu določa, da se z globo od 2.000 do 125.000 evrov kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne predloži davčnemu organu poročila o dobavah blaga ali storitev po 76. a členu ZDDV-1 oziroma ne izkaže predpisanih podatkov iz 92. a člena ZDDV-1.

2 DOBAVA BLAGA IN STORITEV, ZA KATERE JE KOT PLAČNIK DDV NA PODLAGI 76. A ČLENA ZDDV-1 DOLOČEN PREJEMNIK

Dobave blaga in storitev, za katere je kot plačnik DDV na podlagi 76. a člena ZDDV-1 določen prejemnik, so:

a) gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami

b) posredovanje osebja, vključenega v dejavnosti iz prejšnje točke

c) dobava nepremičnin iz 7. in 8. točke 44. člena ZDDV-1, če se je dobavitelj odločil za obdavčenje v skladu s 45. členom ZDDV-1

d) dobava odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a, ki je priloga ZDDV-1 in njegov sestavni del

3 IZPOLNJEVANJE POROČILA O DOBAVAH BLAGA IN STORITEV IZ 76. A ČLENA ZDDV-1

V poročilo se vpišejo:

A. podatki o dobavah blaga in storitev za tekoče obdobje:

- polje 21: zaporedna številka vpisa

- polje 22: identifikacijska številka za DDV prejemnika blaga ali storitev, ki ni označena s črko P

- polje 23: skupna vrednost dobav blaga in storitev ter prejetih predplačil, brez DDV, v evrih po posameznem prejemniku v obdobju poročanja

- polje 24: seštevek skupnih vrednosti dobav blaga in storitev ter prejetih predplačil, brez DDV, v evrih za vse prejemnike, in ki je enaka seštevku vrednosti dobav iz polja 11 a obračuna DDV

B. popravki podatkov za pretekla obdobja poročanja

Popravki podatkov za pretekla obdobja poročanja se izpolnjujejo v poljih od 31 do 33, in sicer:

1. če je vrednost iz preteklega obdobja poročanja (polje 23) napačna, ker obveznost poročanja sploh ni nastala, se namesto te napačne vrednosti v polje 33 zapiše vrednost nič (0)

2. če se vrednost iz preteklega obdobja poročanja (polje 23) popravlja (npr. pravilna vrednost je 120 in ne 100, kakor je bilo izkazano), identifikacijska številka pa se ne spremeni, se napačna vrednost popravi tako, da se v polje 33 zapiše skupna nova (pravilna) vrednost

3. pri popravku identifikacijske številke za DDV prejemnika je treba vključiti tudi predhodna zapisa, navedena pod 1 in 2, čeprav se vrednosti ne spremenijo; tako se najprej vpiše napačni zapis identifikacijske številke, v polje 33 pa se zapiše vrednost nič (0), hkrati pa se v naslednjo vrstico polja 33 vnese zapis s pravilnimi podatki

- polje 31: obdobje poročanja, na katero se nanaša popravek, pri čemer se navedeta leto in koledarski mesec, na katerega se popravek nanaša

- polje 32: identifikacijska številka za DDV prejemnika blaga ali storitev ter prejetih predplačil, ki ni označena s črko P

- polje 33: vrednost nič (0) ali nova (skupna) vrednost dobav blaga in storitev ter prejetih predplačil po posameznem prejemniku

4 PRIMERJAVA PODATKOV MED POROČILOM IN OBRAČUNOM DDV

Pri davčnem zavezancu, identificiranem za namene DDV v Sloveniji, ki opravlja dobave blaga in storitev iz 76. a člena ZDDV-1, mora biti za obdobje poročanja vrednost iz polja 24 poročila enaka vrednosti iz polja 11 a obračuna DDV. Za davčne zavezance, ki predlagajo obračun DDV za koledarsko trimesečje, se primerjajo podatki iz obračuna za koledarsko trimesečje s podatki iz poročil za ustrezne tri koledarske mesece.

5 IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV

Pomembno je, da se dobavitelj blaga oziroma storitev prepriča o tem, ali je prejemnik v trenutku, ko nastane obveznost za obračun DDV od dobav blaga, storitev in predplačil, o katerih se poroča v poročilu o dobavah blaga in storitev iz 76. a člena ZDDV-1, identificiran za namene DDV in mu identifikacijska številka za DDV ni izdana zgolj zaradi obveznosti obračuna DDV od pridobitev blaga znotraj Skupnosti ali prejema oziroma opravljanja storitev iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-11.

Preveritev, ali je neka številka veljavna ali ne, se lahko opravi z vpogledom v seznam davčnih zavezancev, objavljenim na spletni strani Davčne uprave RS (http://www.durs.gov.si/si/seznami_davcnih_zavezancev/). Osebe iz d) točke prvega odstavka 4. člena ZDDV-1, ki obračunavajo DDV le od pridobitev blaga znotraj Skupnosti in so plačniki DDV na podlagi 5. točke prvega odstavka 76. člena ZDDV-1 ali obračunavajo DDV le od prejetih storitev in so plačniki DDV na podlagi 3. točke prvega odstavka 76. člena ZDDV-1 ali davčni zavezanci iz 94. člena ZDDV-1, ki so identificirani za namene DDV na podlagi četrtega odstavka 78. člena ZDDV-1, ker opravljajo storitve na ozemlju druge države članice, za katere je plačnik DDV v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES izključno prejemnik storitev, in za katere se ne uporablja mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76. a člena ZDDV-1, so v seznamu davčnih zavezancev na navedeni spletni strani Davčne uprave RS označene s črko P.

Če identifikacijska številka za DDV prejemnika ni veljavna ali je označena s črko P, se mora dobavitelj povezati s prejemnikom in ga zaprositi za obrazložitev.

Če prejemnik v trenutku nastanka obveznosti za obračun DDV ni identificiran za DDV ali je identificiran za DDV zgolj zaradi obveznosti obračuna DDV od pridobitev blaga znotraj Skupnosti ali prejema oziroma opravljanja storitev iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1, niso izpolnjeni pogoji za prenos obveznosti plačila DDV na prejemnika dobave. To pomeni, da mora dobavitelj plačati DDV, ker se mehanizem obrnjene davčne obveznosti v tem primeru ne uporabi.

1 Oseba iz d) točke prvega odstavka 4. člena ZDDV oziroma davčni zavezanec iz 94. člena ZDDV-1, ki je identificiran za namene DDV na podlagi četrtega odstavka 78. člena ZDDV-1, je v Obrazcu DDV-P2 označila najmanj eno izmed polj 20, 21 ali 22.

Ključne besede:
DDV
ZDDV-1
76.a člen
76. a člen

Zadnji članki iz rubrike:

3.10.2023 16:34:28:
Stopnja DDV za sončne elektrarne (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:20:18:
Stopnja DDV za zunanje ograje (29. 9. 2023)

16.2.2023 19:21:09:
Spremembe Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost - Url 17/23

9.2.2023 13:52:51:
Obveznost obračuna DDV ob prenehanju opravljanja obdavčljive ekonomske dejavnosti in obdobje popravka pri osnovnih sredstvih

12.12.2022 16:19:38:
Pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice EU

Najnovejši članki:

1.12.2023 14:32:35:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A)

1.12.2023 14:25:57:
Poročilo o gibanju plač za september 2023

1.12.2023 12:27:21:
Ravnanje zavarovancev do prejema in po prejemu odločbe o začasni zadržanosti od dela

1.12.2023 12:22:16:
Obveščanje zavarovanih oseb o vključitvi v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo

30.11.2023 16:00:57:
Postopek prisilne poravnave za malo gospodarstvo (e-gradivo)