Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 10.7.2009 17:18:25

Pomožni postopek pri izvozu in uvozu

Rubrika: Carina, intrastat, trošarine, uvoz in izvozprint Natisni

Pomožni postopek pri izvozu in uvozu Racunovodja.com

Kdaj se lahko uporabi pomožni postopek?

Nedelovanje carinskega sistema na celotnem območju RS:

Zunanji partnerji carine lahko uporabijo pomožni postopek, če je carina na svoji spletni strani (razpoložljivost informacijskih sistemov) objavila nedostopnost ali motnje v delovanju enega ali več carinskih informacijskih sistemov in v obvestilu navedla, da se uporabi pomožni postopek. Objava pomeni, da lahko zunanji partnerji brez posebnega dovoljenja uporabijo pomožni postopek in sicer najkasneje do preklica na spletni strani Carinske uprave.

Nedelovanje carinskega sistema na območju določenega carinskega urada:

Lokalno nedelovanje carinskih informacijskih sistemov se objavi na spletni strani CURS in hkrati predlaga uporabo pomožnega postopka. Obveščanje o nedelovanju sistema in odobritev pomožnega postopka lahko izvede tudi carinski urad. Zunanji partnerji lahko to informacijo dobijo tudi pri Oddelku za centralno pomoč uporabnikom, tel. 05 297 6800 ali 051 319 434.

Nedelovanje informacijskega sistema zunanjega partnerja:

V primeru, da ima posamezen zunanji partner težave s svojim informacijskim sistemom, lahko zaprosi za odobritev uporabe pomožnega postopka nadzorni carinski organ. Vloži se zahtevek na obrazcu za odobritev pomožnega postopka. K vsaki deklaraciji za pomožni postopek zunanji partner prilaga kopijo odobritve.

Tranzitni (NCTS) pomožni postopek

Običajni postopek

 • Deklarant natisne iz svojega sistema tri izvode izpolnjene spremne tranzitne listine (STL) – obrazec A brez MRN številke. Lahko se uporabi tudi EUL obrazec - izvodi 1,4 in 5 ali EUL, natisnjena na navadnem papirju v sistemu gospodarskega subjekta. Deklaracija je izpolnjena v skladu s Pravilnikom o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih /Uradni list RS, št. 10/2007/, z vsemi spremembami.
 • Deklarant odtisne svoj žig in se podpiše v polje 54 na vse tri izvode in jih dostavi na urad odhoda. Priloži potrebne spremljajoče dokumente (fakturo, CMR,...) ter originalno potrdilo o skupnem zavarovanju (TC31/TC33), v kolikor le-to ni deponirano pri uradu odhoda.
 • Urad odhoda evidentira tranzitni postopek v svojo evidenco in vpiše številko v posebni rdeč žig »NCTS – pomožni postopek«, ki ga odtisne v polje A, vpiše zalivke, rok za predajo ter potrdi in podpiše vse izvode. Izvoda 4 in 5 vrne deklarantu, izvod 1 pa zadrži skupaj z priloženimi listinami. Urad odhoda odtisne tudi pečat: To be returned to: sledi naslov centralne tranzitne pisarne.
 • Za vse predhodno elektronsko poslane tranzitne deklaracije, za katere je bil uveden pomožni postopek, mora v primeru, da so ob ponovnem delovanju NCTS sistema sprocesirane (dobijo MRN), deklarant zahtevati razveljavitev.

Poenostavljeni postopek - pooblaščeni pošiljatelj

 • Pooblaščeni pošiljatelj natisne iz svojega sistema tri izvode izpolnjene spremne tranzitne listine (STL) – obrazec A brez MRN številke. Lahko se uporabi tudi EUL obrazec - izvodi 1,4 in 5 ali EUL, natisnjena na navadnem papirju v sistemu gospodarskega subjekta. Deklaracija je izpolnjena v skladu s Pravilnikom o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih /Uradni list RS, št. 10/2007/, z vsemi spremembami.
 • Pooblaščeni pošiljatelj odtisne svoj žig in se podpiše v polje 54 na vse tri izvode. V polje C odtisne kovinski pečat pooblaščenega pošiljatelja.
 • Pooblaščeni pošiljatelj izpolni še polje D z zaznamkom »pooblaščeni pošiljatelj«, vpiše število in oznako zalivk ter rok za predložitev blaga na namembni izpostavi.
 • Pred prepustitvijo pooblaščeni pošiljatelj obvesti nadzorni carinski organ, izven delovnega časa nadzornega carinskega organa pa Oddelek za centralno pomoč uporabnikom – tel. 05 297 6800 ali 051 319 434.
 • Po prepustitvi pošiljke oz. najkasneje naslednji delovni dan do 8.00 ure more pooblaščeni pošiljatelj dostaviti en izvod tranzitne listine za pomožni postopek nadzorni izpostavi.
 • Za vse predhodno elektronsko poslane tranzitne deklaracije, za katere je bil uveden pomožni postopek, mora v primeru, da so ob ponovnem delovanju NCTS sistema sprocesirane (dobijo MRN), pooblaščeni pošiljatelj zahtevati razveljavitev.
 • Uporaba pomožnega postopka je opredeljena tudi v dovoljenju za pooblaščenega pošiljatelja.

Izvozni pomožni postopek

Kadar računalniški sistem carinskih organov ne deluje ali kadar ne deluje elektronska aplikacija osebe, ki vlaga izvozno deklaracijo, carinski organi sprejmejo papirno izvozno deklaracijo.

Običajni postopek

 • Deklarant natisne izvozno/varnostno enotno upravno listino (liste 1, 2, 3), ki ustreza vzorcu iz priloge 45k [PDF-76KB] izvedbene uredbe izvedbene uredbein varnostno-varstveni seznam postavk, ki ustreza vzorcu iz priloge 45l [PDF-101KB] izvedbene uredbe. Obrazec EUL vsebuje minimalni seznam podatkov za postopek izvoza iz priloge 37 in priloge 30A izvedbene uredbe.
 • Dopustna je tudi uporaba obrazca EUL (listov 1,2,3), dopolnjenega z varstveno in varnostno listino, ki ustreza vzorcu iz priloge 45i [PDF-50kb] izvedbene uredbe ter varnostnim in varstvenim seznamom postavk, ki ustreza vzorcu iz priloge 45j [PDF-46KB] izvedbene uredbe.
 • Obrazec EUL se izpolni z vsemi podatki v skladu s Pravilnikom o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih /Uradni list RS, št. 10/2007/, z vsemi spremembami.
 • Deklarant odtisne svoj pečat ter se podpiše na vse obrazce in izvode EUL v polje 54 ter jih skupaj s spremljajočimi listinami (fakturo itd.) predloži uradu izvoza.
 • Urad izvoza evidentira izvozno deklaracijo, številko vpiše v polje A, v polje D pa odtisne pečat. Izvod izvozno/varnostne enotne upravne listine oziroma list 1 EUL s spremljajočimi dokumenti carina obdrži, izvod 3 pa spremlja pošiljko do izstopnega carinskega urada.
 • Za predhodno elektronsko poslane izvozne deklaracije, za katere je bil naknadno uveden pomožni postopek, urad izvoza po ponovni vzpostavitvi delovanja sistema vzpostavi ustrezno stanje (»prepuščeno v izvoz«).
 • Če pride do večkratnega pošiljanja deklaracij za isto pošiljko, mora deklarant naknadno zahtevati razveljavitev odvečnih deklaracij.
 • Izvozne deklaracije, vložene po pomožnem postopku, pošlje deklarant po ponovni vzpostavitvi sistema v informacijski sistem SIAES.
 • Deklarant mora zaradi zaključka izvoza uradu izvoza naknadno dostaviti s strani urada izstopa potrjene obrazce izvozne/varnostne enotne listine oziroma liste 3 EUL.

Poenostavljen postopek – hišno carinjenje pri izvozu

 • Imetnik dovoljenja natisne izvozno/varnostno enotno upravno listino (list 3), ki ustreza vzorcu iz priloge 45k [PDF-76KB] izvedbene uredbe (izvedbene uredbe) in varnostno varstveni seznam postavk, ki ustreza vzorcu iz priloge 45l [PDF-101KB] izvedbene uredbe, v dveh izvodih. Obrazec EUL vsebuje minimalni seznam podatkov za postopek izvoza iz priloge 37 in priloge 30A izvedbene uredbe.
 • Dopustna je tudi uporaba obrazca EUL (list 3), dopolnjenega z varstveno in varnostno listino, ki ustreza vzorcu iz priloge 45i [PDF-50kb] izvedbene uredbe ter varnostnim in varstvenim seznamom postavk, ki ustreza vzorcu iz priloge 45j [PDF-46kb] izvedbene uredbe. List 3 ne sme vsebovati MRN oznake.
 • List 3 se izpolni z vsemi podatki v skladu s Pravilnikom o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih (Uradni list RS, št. 10/2007), z vsemi spremembami.
 • V polje A lista 3 imetnik dovoljenja odtisne svoj pečat za hišni izvoz in vpiše številko vpisa v evidence (KV).
 • Pred prepustitvijo blaga imetnik dovoljenja obvesti nadzorni carinski organ, zunaj delovnega časa nadzornega carinskega organa pa Oddelek za centralno pomoč uporabnikom (tel. 05/297 6800 ali 051 319 434).
 • Za predhodno elektronsko poslane izvozne deklaracije, za katere je bil naknadno uveden pomožni postopek, urad izvoza po ponovni vzpostavitvi delovanja sistema vzpostavi ustrezno stanje (»prepuščeno v izvoz«).
 • Če pride do večkratnega pošiljanja deklaracij za isto pošiljko, mora imetnik dovoljenja naknadno zahtevati razveljavitev odvečnih deklaracij.
 • Izvozne deklaracije, vložene po pomožnem postopku, pošlje deklarant po ponovni vzpostavitvi sistema v informacijski sistem SIAES.
 • Imetnik dovoljenja mora zaradi zaključka izvoza uradu izvoza naknadno dostaviti s strani urada izstopa potrjene obrazce izvozne/varnostne enotne listine oziroma liste 3 EUL.

Uvozni pomožni postopek

Običajni postopek

 • Deklaracije so bile pred izpadom že poslane v SIAIS in se nahajajo v stanju »Vloženo«.
 • Deklarant vloži pisno uvozno deklaracijo (natisnjena dva izvoda 6 na navadnem papirju z vsemi postavkami), podpisano in z odtisom pečata deklaranta ali njegovega zastopnika v polju 54 in z navedbo LRN v polju B.
 • Carinik preveri pisno deklaracijo, vnese podatke iz deklaracije v ročno evidenco RK01. V polje A vpiše številko RK01, deklaracijo podpiše, odtisne pečat v polje D in jo shrani.
 • En izvod 6 overjene uvozne deklaracije carinik po prepustitvi izroči deklarantu.
 • Po ponovni vzpostavitvi delovanja SIAIS carinik v sistemu poišče s pomočjo iskalnika vložene deklaracije s pripadajočimi LRN, jim ročno podeli MRN in jih obdela do končnega stanja (npr. prepuščeno).
 • V polje 44 elektronsko vložene deklaracije se po potrebi vnese šifra 3I020, s katero se za obračun uporabi drugačen datum od datuma vknjižbe elektronske deklaracije.
 • Kadar iskanje deklaracije po LRN v SIAIS ni bilo uspešno, mora deklarant ponovno poslati deklaracijo v SIAIS.

Poenostavljeni postopek – hišno carinjenje pri uvozu

 • Imetnik dovoljenja obvesti o nedelovanju sistema praviloma nadzorni carinski organ pred prepustitvijo blaga v izbrani carinski postopek. Zunaj delovnega časa nadzornega carinskega urada obvesti Oddelek za centralno pomoč uporabnikom (tel. 05 297 6800 ali 051 319 434).
 • Nadzorni carinski organ na podlagi podatkov iz vpisa v evidence (obvestilo po faksu ali elektronski poti) oz. dežurni delavec OCPU v sodelovanju z dežurnim delavcem nadzorne carinske izpostave odloči o kontroli blaga ali o prepustitvi blaga v izbrani carinski postopek.
 • Imetnik dovoljenja/deklarant in carinski delavec v nadaljevanju postopata vsebinsko in postopkovno smiselno enako, kot se izvaja pomožni postopek pri običajnih postopkih.

Objavljeno na spletni stranih Carinske uprave.

Ključne besede:
uvoz
izvoz
carina
carinjenje
hišno carinjenje

Zadnji članki iz rubrike:

27.3.2020 13:02:02:
Popis cigaret na dan 1. 4. 2020

2.12.2019 9:52:28:
Začetek veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med EU in Republiko Singapur

12.9.2019 9:20:43:
Uporaba aplikacije SIEMCS za spremljanje gibanj v režimu odloga plačila trošarine v Sloveniji

11.6.2019 11:07:07:
Popis zalog cigaret na dan 17. 6. 2019

29.5.2019 9:50:52:
Zvišanje trošarine za tobačne izdelke od 1. junija 2019

Najnovejši članki:

24.9.2020 16:15:49:
Vlada odgovorila na pobudo v zvezi z medresorsko skupino za zmanjševanje zdravstvenega absentizma

24.9.2020 16:15:02:
Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

24.9.2020 16:03:28:
Peti sveženj protikoronskih ukrepov PKP#5

24.9.2020 15:09:43:
Kako preveriti, kdaj poteče namensko digitalno potrdilo za davčno potrjevanje računov?

24.9.2020 15:10:42:
Kako pridobim novo namensko digitalno potrdilo za davčno blagajno?

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT