Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 3.2.2009 11:15:59

Koledar poročanja v februarju 2009

Rubrika: Koledarji obveznostiprint Natisni

KOLEDAR POROČANJA V FEBRUARJU 2009

Datum predložitve in / ali plačila, obrazci in pojasnila

Kdo poroča / plačuje

Komu poročati / plačati

Obrazec poročanja in/ali namen plačila / Priloge / Pojasnila

Zakonske podlage

Do 10.2. (MESEČNI)

PLAČILO AKONTACIJE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI

Davčni zavezanec, če v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ugotavlja davčno osnovo od dohodka z dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.

DURS-u

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Do 10.2. (MESEČNI)

PLAČILO AKONTACIJE DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

Zavezanci za DDPO

DURS-u

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08)

PREDLOŽITEV
Do 10.2.

Obrazec
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja)

Pojasnila DURS

Samo rezidenti Republike Slovenije, kadar dohodek iz zaposlitve izplača oseba, ki ni plačnik davka

DURS-u

Ustrezna dokazila, s katerimi potrjuje podatke o dohodku iz zaposlitve (pogodba o avtorskem delu in podobno).

Ustrezna dokazila (računi), ki potrjujejo nastanek dejanskih stroškov, če jih zavezanec uveljavlja.

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08)

PREDLOŽITEV
Do 10.2.

Obrazec
RP-O
Rekapitulacijsko poročilo

Pojasnila DURSA

Vsak davčni zavezanec, identificiran za DDV, če je dobavil osebam (ident.za DDV) blago pod pogoji iz 1. in 4. točke 46. člena ZDDV-1, in če je osebam (ident. za DDV) dobavil blago, ki mu je bilo dobavljeno na način pridobitve blaga znotraj Skupnosti v skladu s četrtim odstavkom 23. člena ZDDV-1

DURS-u

http://edavki.durs.si.

Od 1.1.2009 samo še elektronsko

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

PREDLOŽITEV
Do 13.2.

Obrazec
Statistika blagovne menjave med državami članicami EU.

INTRASTAT

Poročevalske enote, ki jih določi in preverja SURS vsaj enkrat letno, obvesti jih Carinski urad Nova Gorica. Obveznost poročanja traja do prejema obvestila o prenehanju obveznosti poročanja.

Carinski urad Nova Gorica
Oddelek za Intrastat
Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba
SI-5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija

Zakon o državni statistiki
Regulation (EC) No 638/2004 of the European Parliament and of the Council
Uredba Komisije (ES) št. 1982/2004
Commision Regulation (EC) No 1982/2004
Uredba Komisije (ES) št. 1214/2007 (Kombinirana nomenklatura za 2008)
Uredba Komisije (ES) št. 1031/2008 (Kombinirana nomenklatura za 2009)

PLAČILA:
Do 13.2.
OBRAČUNI ZA TRIMESEČJA

Obrazec

Obračun požarne takse za obdobje (_)

Pojasnila DURS

Vse zavarovalnice ter zastopniki oziroma posredniki tujih zavarovalnic, ki opravljajo zavarovalne posle na območju Republike Slovenije.

Agenciji za javna plačila in Ministrstvu za finance.

Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06)

PREDLOŽITEV IN PLAČILO
Do 16.2.

Obrazec

Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za mesec (_)

Pojasnila DURS

Zasebniki, ki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo PIZ, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.

DURS-u

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št.

126/08 )

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS )

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

PREDLOŽITEV IN PLAČILO
Do 13.2.

Obrazec
Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače za mesec (_)

Pojasnila DURS

Lastniki zasebnih podjetij, ki nimajo plače, ki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.

DURS-u

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št.

126/08 )

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

PREDLOŽITEV IN PLAČILO
Do 18.2.
OZIROMA
Na dan izplačila dohodkov

Oblika in način predložitve podatkov

Tehnična navodila
REK-1

Pojasnila DURS

Vsi plačniki davka, ki izplačujejo dohodek iz delovnega razmerja, tudi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

DURS-u

http://edavki.durs.si/

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08)

PREDLOŽITEV IN PLAČILO
Do 18.2.
Nakazilo na dan predložitve obračuna

Obrazec

Obračun dodatne koncesijske dajatve za mesec (_)

Pojasnila DURS

Organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom, predložijo obračun.

DURS-u

http://edavki.durs.si.

Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 24/07-UPB1)

Navodilo za obračun in nakazovanje dodatne koncesijske dajatve (Uradni list RS, št. 103/06)

PREDLOŽITEV
Do 20. 2.

STATISTIKA FINANČNIH RAČUNOV

Program SFR

POJASNILA

Vse institucionalne enote, ki so uvrščene v sektorje 11, 12 in 13 in v skladu s Sklepom o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov, ki velja od 1.1.2008 dalje, izpolnjujejo kriterije za presojo obveznosti poročanja

AJPES-u

Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Ur. l. RS 113/2007)

Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Ur. l. RS, št. 113/2007)
Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Ur.l. RS, št. 13/2006)

PREDLOŽITEV
Do 27.2.

(Ob vsakokratnem izplačilu plač najpozneje do zadnjega v mesecu)

Obrazec
Obrazec 1A
Izplačilo akontacij plač za mesec
Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere ne veljajo določila KP, in o najvišji plači

POJASNILA

Poročajo pravne osebe javnega sektorja

AJPES-u

Navodilo za predlozitev, preverjanje, obdelavo, posredovanje in objavljanje podatkov o izplacanih placah in regresu za letni dopust pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji.pdf (1.412 kB)

Letni program statističnih raziskovanj 2008 (Uradni list RS, št. 117/2007)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 95/2007, uradno prečiščeno besedilo-UPB7)in ostali predpisi na njegovi podlagi

PREDLOŽITEV
Do 27.2.

(Ob vsakokratnem izplačilu plač najpozneje do zadnjega v mesecu)

Obrazec
Obrazec 1-ZAP/M
Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah

POJASNILA

Pravne osebe javnega in zasebnega sektorja

AJPES-u

Navodilo za predlozitev, preverjanje, obdelavo, posredovanje in objavljanje podatkov o izplacanih placah in regresu za letni dopust pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji.pdf (1.412 kB)

Letni program statističnih raziskovanj 2008 (Uradni list RS, št. 117/2007)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 95/2007, uradno prečiščeno besedilo-UPB7)in ostali predpisi na njegovi podlagi

PREDLOŽITEV IN PLAČILO
Do 27.2.
(MESEČNI)

Obrazec
Obrazec DDV-O

Pojasnila DURSA

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV.

DURS-u
http://edavki.durs.si
Od 1.1.2009 samo še elektronsko

Predložiti tudi podatke (oblika ni predpisana) o popravkih obračunanega DDV in odbitka DDV v primerih, ki so določeni v pravilniku

Obrazec
Priloga A k obrazcu DDV-O
Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

PREDLOŽITEV
Do 27.2.
tekočega leta za podaritev v preteklem letu (Za vrednostni papir
ali delež v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja)

Do 27 2.
tekočega leta za podaritev v preteklem letu, kadar nerezident napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in deležev v preteklem letu.

Obrazec
Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku

Pojasnila DURS

Davčni zavezanec, ki podari kapital svojemu zakoncu ali otroku, možnost, da uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti. [1]

DURS-u

Pravilnik o obrazcu priglasitve uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zakoncu ali otroku (Uradni list RS, št. 141/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08))

PREDLOŽITEV
Do 27. 2.
tekočega leta za preteklo leto.

Obrazec
PRILOGA 3

Podatki o prilivih in odlivih na transakcijskih računih:

Izvajalci plačilnega prometa, ki morajo v skladu s 37. členom Zakona o davčnem postopku Generalnemu davčnemu uradu Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GDU DURS) pošiljati podatke o prilivih in odlivih na transakcijskih računih:

Medij z datoteko se pošlje na Generalni davčni urad, Šmartinska 55, p. p. 631, 1001 Ljubljana

Če je izvajalec plačilnega prometa podatke predložil z uporabo sistema eDavki, mora z uporabo sistema eDavki predložiti tudi spremni dopis

Optičnemu ali magnetnemu mediju mora biti priložen spremni dopis, ki mora vsebovati naslednje podatke:

- naziv izvajalca plačilnega prometa;

- davčno številko izvajalca plačilnega prometa;

- matično številko izvajalca plačilnega prometa;

- sedež izvajalca plačilnega prometa;

- število zapisov po posamezni datoteki;

- osebno ime osebe, ki je pripravila podatke, ter njen telefon in elektronski naslov;

- osebno ime pooblaščene osebe izvajalca plačilnega prometa ter njen telefon;

- podpis pooblaščene osebe izvajalca plačilnega prometa in pečat.

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07)

PREDLOŽITEV
Do 27.2.
tekočega leta za preteklo koledarsko leto

LETNA POROČILA

Program za vnos in preglednice
za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko predložiti letna poročila

POJASNILA

Nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava (ustanove, politične stranke, sindikati, itd.)

AJPES

pravne osebe zasebnega prava uveljavljajo poenostavitev tako, da hkrati s predložitvijo podatkov iz letnih poročil za državno statistiko predložijo še:

- Prilogo s pojasnili k izkazom in poslovno poročilo ter IZJAVO za uveljavitev poenostavitve, s katero potrdijo, da so ti podatki enaki tudi za namen zagotovitve javnosti podatkov.

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95, 9/01) (Register predpisov RS)

Zakon o računovodstvu (Uradni listi RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C) (Register predpisov RS)

Slovenski računovodski standardi (2006) (Slovenski inštitut za revizijo)

Metodološko navodilo o posredovanju podatkov iz podatkovne baze letnih poročil posameznih poslovnih subjektov, predloženih na poenotenih obrazcih (Uradni list RS, št. 15/07)(Uradni list RS).

Navodilo o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava (Uradni list RS, št. 7/08) (Uradni list RS)

PREDLOŽITEV
Do 27.2.

tekočega leta za preteklo koledarsko leto

Program za vnos in preglednice

POJASNILA

Proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: pravne osebe javnega prava)

AJPES-u

Izjava o notranjem nadzoru javnih financ je sestavni del poslovnega poročila o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika, ki je del zaključnega računa oziroma letnega poročila proračunskega uporabnika

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95, 9/01) (Register predpisov RS)

Zakon o računovodstvu (Uradni listi RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C) (Register predpisov RS)
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07) (Register predpisov RS)

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03) (Register predpisov RS)

Metodološko navodilo o posredovanju podatkov iz podatkovne baze letnih poročil posameznih poslovnih subjektov, predloženih na poenotenih obrazcih (Uradni list RS, št. 15/07)(Uradni list RS)

Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 138/06) (Uradni list RS)

PREDLOŽITEV
Do 27. 2.
tekočega leta za preteklo leto

Obrazec
Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU

Pojasnila

Davčni zavezanec rezident, ki doseže obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, razen, če skupni znesek obresti NE PRESEGA 1.000 EUR

DURS-u

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08,125/08),)

PREDLOŽITEV
Do 27.2.
tekočega leta za preteklo leto

Nerezident mora vložiti napoved v 15 dneh od odsvojitve.
Če nerezident napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov v preteklem letu lahko vloži napoved do 28. 2. za preteklo leto.

Obrazec
Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve VP in drugih deležev ter inv. kuponov
oziroma uveljavljanje zmanjšanja dobička od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo nepremičnine za leto

Pojasnila

Davčni zavezanec, ki je odsvojil vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone[2]

DURS-u

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08))

PREDLOŽITEV
Do 27.2.

Obrazec
Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2008

POJASNILA

Davčni zavezanec rezident, od 15. 7. 2008 do vključno 31. 12. 2008 odsvojil izvedeni finančni instrument, pridobljen na dan 15. 7. 2008 ali po njem. Zavezanec v napoved ne vpisuje podatkov o odsvojitvi IFI, ki ga je pridobil pred 15. 7. 2008.

DURS-u

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/08)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08)

Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 65/08)

PREDLOŽITEV
Do 27.2. tekočega leta za podaritev v preteklem letu za vrednostni papir
ali delež v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja.

Nerezident, ki podari vrednostni papir ali delež v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, v 15 dneh od podaritve. Nerezident
do 28. februarja tekočega leta za podaritev v preteklem letu, kadar napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in deležev v preteklem letu.

Obrazec
Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku

Pojasnila

Davčni zavezanec, ki podari kapital svojemu zakoncu ali otroku, možnost, da uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti. [3]

DURS-u

Pravilnik o obrazcu priglasitve uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zakoncu ali otroku (Uradni list RS, št. 141/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08)

POROČANJE KADARKOLI V LETU OZ. OB NASTANKU DOGODKA (DATUMI NISO DOLOČENI)

Datum predložitve in/ali plačila

PLAČILO/ PREDLOŽITEV

Kdo poroča/ plačuje

Komu poročati/ plačati

Obrazec poročanja in/ali namen plačila / Priloge / Pojasnila

Zakonske podlage

Zadnji dan naslednjega meseca po mesecu naravne nesreče (če je bila škoda povzročena v juliju 2008 je rok za vlogo 31.8.2008). Zamuda NE POMENI, da zavezanec ne sme kasneje uveljavljati pravic iz tega naslova.

PREDLOŽITEV

Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost:

DURS-u

Obrazec

Vloga za odlog oziroma obročno odplačilo davka, zaradi naravne nesreče

Priloge:

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.

PojasnilaDURS

101 čl. ZDavP-2 (Ur.l.RS, št. 117/06 in 24/08 ZDDKIS)

38.čl. Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Ur.l.RS, št.141/06, 46/07 in 102/07)

Zadnji dan naslednjega meseca po mesecu naravne nesreče (če je bila škoda povzročena v juliju 2008 je rok za vlogo 31.8.2008). Zamuda teh rokov NE POMENI, da zavezanec ne sme kasneje uveljavljati pravic iz tega naslova.

PREDLOŽITEV

Vsi davčni zavezanci, ki so jim naravne nesreče povzročile škodo, ki so jo prijavili oz. je bila ugotovljena s strani pristojnega organa.

DURS-u

Obrazec

Vloga za odlog plačila, odpis, delni odpis oziroma obročno plačilo davka, zaradi naravne nesreče v mesecu (_) leta (_)

Priloge:

K prijavi je treba priložiti vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.

Pojasnilo DURS

101 čl. ZDavP-2 (Ur.l.RS, št. 117/06 in 24/08 ZDDKIS)

38.čl. Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Ur.l.RS, št.141/06, 46/07 in 102/07)

V 8 dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije

oz. 8 dni po začetku opravljanja dejavnosti[4]

PREDLOŽITEV

Samostojni podjetnik posameznik in druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v Poslovni register Slovenije

Druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in ni vpisana v Poslovni register Slovenije

DURS-u

Vstopna točka VEM (samo s.p.)

Obrazec

OBRAZEC DR-03

Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register

Priloge:

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej

Pojasnila DURS

Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra (Uradni list RS, št. 31/05, 120/07)

Zakon o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št. 1/07-UPB2)

Na dan izplačila dohodkov

PREDLOŽITEV IN PLAČILO

Plačnik davka, ki izplača dohodek, ki ni dohodek iz delovnega razmerja:

-dohodki iz drugega pogodbenega razmerja,

-dohodki iz dejavnosti,

-dohodki iz oddajanja premoženja v najem,

-dohodki iz prenosa premoženjske pravice,

-drugi dohodki (104. člen ZDoh-2),

-obresti in dividende.

DURS-u

http://edavki.durs.si/

Oblika in način predložitve podatkov

Tehnična navodila

REK-2

Pojasnila DURS

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08))

Predložitev na dan izplačila

Plačilo davka najpozneje 3 dni po izplačilu dohodka.

PREDLOŽITEV IN PLAČILO

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in izplačujejo z Zakonom o posebnem davku na določene prejemke – ZPDDP določene prejemke

DURS-u

Obrazec

Obračun posebnega davka na določene prejemke

Pojasnila DURS

Pravilnik o obrazcu za obračun posebnega davka na določene prejemke (Uradni list RS, št. 140/04)

Zakon o posebnem davku na določene prejemke – ZPDDP (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96, 82/97 – odl. US)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08))

Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06 – UPB4 in 69/06 – odločba US)

Na dan izplačila

PREDLOŽITEV IN PLAČILO

Vsi plačniki davka, ki izplačujejo dohodke vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo.

DURS-u

http://edavki.durs.si/

Obrazec

REK-1a

Pojasnila DURS

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08))

Kadarkoli

PREDLOŽITEV

Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka, ki davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov

Davčni zavezanec, ki se odloči spremeniti stopnjo akontacije, predloži novo obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

DURS-u

in

izplačevalcu

dohodka

Obrazec

Obvestilo

o znižani stopnji akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Pojasnila DURSA

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08))

Kadarkoli

PREDLOŽITEV

Davčni zavezanec-normiranec, ki se odloči spremeniti stopnjo akontacije, predloži novo obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

DURS-u

Obrazec

Obvestilo o poklicu

uporabe znižane stopnje akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Pojasnila DURSA

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08))

Kadarkoli

PREDLOŽITEV

Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka, rezident, ki:

- samostojno opravlja specializiran poklic na področju kulturne dejavnosti in je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi, pod pogojem, da nima sklenjenega delovnega razmerja in da ne opravlja druge dejavnosti,

ali

- samostojno opravlja novinarski poklic in je vpisan v razvid samostojnih novinarjev, pod pogojem, da nima sklenjenega delovnega razmerja in ne opravlja druge dejavnosti

DURS-u

Obrazec

Obvestilo uveljavljanju posebne osebne olajšave za

samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje

Obrazec

Obvestilo o poklicu

uveljavljanja posebne osebne olajšave za

samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje

Pojasnila DURS

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08))

Kadarkoli

PREDLOŽITEV

Obvestilo vloži davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka, rezident, ki:

- samostojno opravlja športni poklic in je vpisan v razvid poklicnih športnikov, pod pogojem, da nima sklenjenega delovnega razmerja in da ne opravlja druge dejavnosti

DURS-u

Obrazec

Obvestilo uveljavljanju posebne osebne olajšave za

samostojne poklicne športnike

Obrazec

Obvestilo o poklicu

uveljavljanja posebne osebne olajšave za

samostojne poklicne športnike

Pojasnila DURS

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08))

V 15 dneh od dneva pridobitve novega prevoznega sredstva.

PREDLOŽITEV

Oseba, ki je identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo, če ni namenjeno nadaljnji prodaji

DURS-u

Obrazec

Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji (ni nabavljeno za nadaljnjo prodajo)

DDV-NPS-P2

Pojasnila DURSA

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

V roku 6 mesecev od dneva izdaje obrazca

PREDLOŽITEV

Kupec, ki v Skupnosti nima niti stalnega niti začasnega prebivališča in iznese blago, kupljeno v Sloveniji, vključno z nadomestnimi deli, ki so zaradi popravila ali servisiranja vgrajeni v motorna vozila, plovila ali zrakoplove, registrirana zunaj davčnega območja Skupnosti[5]

PRODAJALCU ALI DRUGI OSEBI, ki jo je prodajalec pooblastil za vračilo DDV

(Prodajalec na zahtevo kupca izda obrazec DDV-VP, ki ga overi carinski organ)

Obrazec

Zahtevek za vračilo DDV

DDV VP

Priloge:

Overjeni izvirniki računov

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

V 8 dneh po nastanku potrebe

PREDLOŽITEV

DELODAJALCI[6]

Zavod-u RS za zaposlovanje

Povezava

Obvestilo o potrebi po sklenitvi pogodbe

V 8 dneh po sklenitvi pogodbe

PREDLOŽITEV

DELODAJALCI[7]

Zavod-u RS za zaposlovanje

Povezava

Obvestilo o sklenjeni pogodbi

V 15 dneh po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun

PREDLOŽITEV

Zavarovalnica in druga pravna oseba, ki opravlja zavarovalne posle na območju Republike Slovenije, ne glede na to, ali je za obdobje, za katero predloži obračun, dolžna plačati davek ali ne.

DURS-u

Obrazec

Obračun davka od prometa zavarovalnih poslov za obdobje (_)

Pojasnila DURS/

Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov – ZDPZP (Uradni list RS, št. 96/05-UPB1)

Ni izrecno določen

PREDLOŽITEV

Fizična oseba, ki ima pravico do ugodnosti za vzdrževane družinske člane. Fizična oseba predloži obrazec ob uveljavljanju pravice do ugodnosti za vzdrževane družinske člane, ki še nimajo davčne številke, in ob prijavi sprememb oziroma dopolnitvi podatkov vzdrževanih družinskih članov.

DURS-u

Obrazec

Obrazec DR-02 VDČ: Prijava za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register

Priloge:

Osebno izkaznico ali potni list oziroma drugo listino, s katero lahko dokaže svojo istovetnost,
Listine, na katerih temeljijo ostali podatki, ki se vpisujejo v davčni register.

Pojasnila DURS

Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra (Uradni list RS, št. 31/05, 120/07)

Zakon o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št. 1/07-UPB2)

Ni izrecno določen.

Za spremembe, ko velja 15 dni po nastanku spremembe

PREDLOŽITEV

Fizična oseba, ki ima v RS stalno oziroma začasno prebivališče, če prijavlja podatke o elektronskem certifikatu, zastopnikih ali naložbah. Prijavo predloži tudi, kadar prijavlja naslov za vročanje.

Fizična oseba, ki v RS nima niti začasnega prebivališča, če na njenem območju dosega obdavčljive dohodke ali je lastnik obdavčljivega premičnega oziroma nepremičnega premoženja.

Oseba, ki je že vpisana v davčni register, ob prijavi sprememb ali dopolnitvi podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni register.[8]

DURS-u

Obrazec

OBRAZEC DR-02: Prijava za vpis fizične osebe v davčni register

Priloge:

K prijavi je treba priložiti vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.

Pojasnila DURS

Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra (Uradni list RS, št. 31/05, 120/07)

Zakon o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št. 1/07-UPB2)

V 30 dneh od vročitve odločbe, in to s posebno položnico, ki je priložena informativnemu izračunu oziroma odločbi

PLAČILO

Zavezanci, ki prejemejo informativni izračun (odločba o odmeri dohodnine)

DURS-u

NI OBRAZCA

Pojasnila DURS

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08))

Kadarkoli

PREDLOŽITEV

Fizične in pravne osebe – nerezidenti, ki so v RS dosegli dohodke, od katerih je bil plačan davek na viru.

DURS-u

Obrazec

Zahtevek za izdajo potrdila o plačanem davku v RS

Priloge:

Pooblastilo

Pojasnila DURS

Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Kadarkoli

PREDLOŽITEV

Slovenski davčni zavezanci rezidenti (fizične in pravne osebe), ki lahko v tujini uveljavljajo ugodnosti iz konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki jih je z drugimi državami sklenila Republika Slovenija

DURS-u

Obrazec

Zahtevek za izdajo potrdila o rezidentstvu v RS za namene izvajanja konvencij o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka

Priloge:

Pooblastilo.

Na zahtevo davčnega organa je treba predložiti tudi dokazila o tem, da so izpolnjena dejstva, ki jih v relevantnem obrazcu potrjuje pristojni davčni organ.

Pojasnila DURS

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08))

Pred izplačilom dividend, obresti, plačil uporabe premoženjskih pravic, dohodka, ki ga študenti dosegajo v RS, dohodka iz zaposlitve, pokojnin, dohodka profesorjev in raziskovalcev, drugih dohodkov

PREDLOŽITEV

Plačnik dohodka: dividend, obresti, plačil uporabe premoženjskih pravic, dohodek, ki ga študenti dosegajo v RS, iz zaposlitve, pokojnin, dohodka profesorjev in raziskovalcev, drugih dohodkov

(Prejemnik dohodka predloži plačniku dohodka izpolnjeni obrazec, preden je dohodek izplačan.)

DURS-u IN

Plačniku dohodka

Zahtevki za zmanjšanje oz. oprostitev davka na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka:

- od dividend:

Obrazec

-od obresti:

Obrazec

- od plačil uporabe premoženjskih pravic:

Obrazec

- od dohodka, ki ga študenti dosegajo v RS:

Obrazec

- od dohodkov iz zaposlitve (razen pokojnin):

Obrazec

- od pokojnin:

Obrazec

- od dohodkov profesorjev in raziskovalcev:

Obrazec

- od drugih dohodkov:

Obrazec

Priloge:

Pooblastilo. Na zahtevo davčnega organa je treba predložiti tudi druga dokazila o upravičenosti do ugodnosti po mednarodni pogodbi.

Pojasnila DURS

Pravilnik o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Uradni list RS, št. 141/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08))

Po vsakem izplačilu dividend, obresti, plačil uporabe premoženjskih pravic in drugih dohodkov

PREDLOŽITEV

Prejemnik dohodka: dividend, obresti, plačil uporabe premoženjskih pravic, drugih dohodkov

DURS-u

Zahtevek za vračilo davka na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka

- od dividend:

Obrazec

- od obresti:

Obrazec

- od plačil uporabe premoženjskih pravic:

Obrazec

- od drugih dohodkov:

Obrazec

Priloge:

Izpisek iz registra, kopija delniške knjige, potrdilo o lastništvu za izvajanje 10. člena (dividende) mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (samo za dividende)

Pooblastilo

Druga dokazila o upravičenosti do ugodnosti po mednarodni pogodbi

Pojasnila DURS

Pravilnik o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Uradni list RS, št. 141/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08)

v 7 dneh od dneva izplačila dohodka

PREDLOŽITEV

Samo nerezidenti Republike Slovenije, če dohodek iz zaposlitve izplača oseba, ki ni plačnik davka v Sloveniji

DURS-u

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve

Priloge:

Ustrezna dokazila, s katerimi potrjuje podatke o dohodku iz delovnega razmerja in podatke o pokojnini (pogodba o zaposlitvi, akt o odmeri pokojnine, pogodba o avtorskem delu in podobno).
Zahtevek za oprostitev plačila dohodnine po mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

Pojasnila DURS

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08)

Za prvič prejeti vložiti napoved v 7 dneh od dneva pridobitve tega dohodka.

V 7 dneh od dneva, ko je prejel spremenjeno višino dohodka ali ob spremembi drugih pogojev, ki vplivajo na višino akontacije dohodnine, če ta sprememba znaša več kot 10 %.

Lahko se vloži napoved tudi za vsako novo davčno leto v decembru tekočega leta za naslednje leto.

PREDLOŽITEV

Samo rezidenti Republike Slovenije, če dohodek iz zaposlitve (dohodek iz delovnega razmerja ali pokojnina) izplača oseba, ki ni plačnik davka v Sloveniji

DURS-u

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine)

Priloge:

Ustrezna dokazila, s katerimi potrjuje podatke o dohodku iz delovnega razmerja oziroma o pokojnini (pogodba o zaposlitvi, akt o odmeri pokojnine in podobno).

Pojasnila DURS

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08)

Kadarkoli v davčnem letu – upošteva se pri naslednjem obračunu dohodka

PREDLOŽITEV

Davčni zavezanec rezident, ki uveljavlja olajšavo za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in od pokojnine, ki se izplačuje za mesečno obdobje.

Glavnega delodajalca,

izplačevalca pokojnine in izplačevalca drugega dohodka

Obrazec

Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine

Pojasnila DURS

Pravilnik o obvestilu za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08)

Kadarkoli

PREDLOŽITEV

Davčni zavezanec, ki prejema nadomestilo iz obveznega invalidskega zavarovanja kot delovni invalid po predpisih, ki urejajo PIZ, ali polovico pokojnine kot upravičenec v skladu z drugim odstavkom 178. člena ZPIZ,če se odloči za znižano stopnjo akontacije dohodnine, vendar ne nižjo od 16 odstotkov.

DURS-u

in izplačevalcu dohodka

Obrazec

Obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine

Pojasnila DURS

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08)

Kadarkoli

(pred koncem davčnega leta)

PREDLOŽITEV

Davčni zavezanec predloži obvestilo o spremembi znižane stopnje akontacije dohodnine, če se odloči za spremembo višine znižane stopnje akontacije pred koncem davčnega leta.

DURS-u

Obrazec

Obvestilo o spremembi znižane stopnje akontacije dohodnine

Pojasnila DURS

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08)

Kadarkoli

(pred koncem davčnega leta)

PREDLOŽITEV

Davčni zavezanec predloži obvestilo o preklicu odločitve za znižano stopnjo akontacije dohodnine, če se odloči za preklic znižane stopnje akontacije dohodnine pred koncem davčnega leta.

DURS-u

Obrazec

Obvestilo o preklicu odločitve za znižano stopnjo akontacije dohodnine

Pojasnila DURS

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08)

V 7 dneh od dneva izplačila dohodka

PREDLOŽITEV

Davčni zavezanec nerezident, ki mu je plačnik davka izračunal, odtegnil in plačal davčni odtegljaj od dohodka iz zaposlitve iz drugega pogodbenega razmerja

Pristojnemu DURS

Obrazec

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov

Priloge:

Dokazila (račune) o nastanku dejanskih stroškov.

Pojasnila DURS

Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08)

Kadarkoli

(Uporaba prvi dan naslednjega koledarskega leta po letu vročitve odločbe, uporaba najmanj 5 let)

PREDLOŽITEV

Nosilec dejavnosti, ki je eden od zavezancev za dohodnino od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

DURS-u

Obrazec

Priglasitev

ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske

dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov

in normiranih odhodkov

Pojasnila DURS

Pravilnik o obrazcu za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08)

V 15 dneh od prejema dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

Če se dohodek prejema za več mesecev v letu, vloži napoved v 15 dneh po poteku časa, za katerega je bilo dano premoženje v najem, vendar najpozneje do 15. 1. tekočega leta za preteklo leto.

PREDLOŽITEV

Davčni zavezanec vložiti, kadar dohodek iz oddajanja premoženja v najem izplača oseba, ki ni plačnik davka.

DURS-u

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanj premoženja v najem

Pojasnila DURS

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08)

V 15 dneh od prejema dohodka iz prenosa premoženjske pravice

PREDLOŽITEV

Davčni zavezanec vložiti, kadar dohodek iz prenosa premoženjske pravice izplača oseba, ki ni plačnik davka

DURS-u

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnila DURS

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08)

V 30 dneh od izplačila dohodka pri davčnem organu ali v 30 dneh od zadnjega izplačila dohodka, če prejema dohodke iz naslova oddajanja premičnega in nepremičnega premoženja v najem za več mesecev v letu

PREDLOŽITEV

Davčni zavezanec nerezident, kadar navedeni stroški vzdrževanja presegajo normirane stroške v višini 40 odstotkov, ki jih je plačnik davka upošteval pri izračunu davčnega odtegljaja od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

DURS-u

Obrazec

Zahtevek

za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja,

ki ohranja uporabno vrednost premoženja

Pojasnila DURS

Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja (za nerezidente) (Uradni list RS, št. 138/06)
Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08)

Ob sklenitvi pogodbe o vezavi oziroma varčevanju, vendar najpozneje do konca davčnega leta, v katerem je bila pogodba sklenjena.

PREDLOŽITEV

Davčni zavezanec (rezident), ki uveljavlja

davčno osnovo po 84. členu Zakona o dohodnini od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja.

Banki ali hranilnici

Obrazec

Obvestilo

o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih

denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah

Pojasnila DURS

Pravilnik o obrazcu obvestila o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08)

V 15 dneh od odsvojitve nepremičnine.

PREDLOŽITEV

Davčni zavezanci, ki so odsvojili nepremičnino, ne glede na to, ali je bila nepremičnina odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju.

(Napovedi ni treba oddati, če je bila nepremičnina pridobljena pred 1. 1. 2002.)

DURS-u

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine

Pojasnila DURS

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08)

Za nepremičnino v 15 dneh od podaritve.

Za vrednostni papir ali delež v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja do 28. februarja tekočega leta za podaritev v preteklem letu.

Nerezident, ki podari vrednostni papir ali delež v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, v 15 dneh od podaritve. Nerezident

do 28. februarja tekočega leta za podaritev v preteklem letu, kadar napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in deležev v preteklem letu.

PREDLOŽITEV

Davčni zavezanec, ki podari kapital svojemu zakoncu ali otroku, možnost, da uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti. [9]

DURS-u

Obrazec

Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku

Pojasnila DURS

Pravilnik o obrazcu priglasitve uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zakoncu ali otroku (Uradni list RS, št. 141/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08)

V 7 dneh od dneva izplačila dohodka

PREDLOŽITEV

Davčni zavezanec pri davčnem organu, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka

DURS-u

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov

Pojasnila DURS

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08)

Kadarkoli

(Potrdilo davčnega organa velja za obdobje davčnega leta) Enako velja tudi za preklic

PREDLOŽITEV

Davčni zavezanec, ki prejema drugi dohodek iz 105. člena tega zakona redno za mesečno obdobje

DURS-u in izplačevalcu dohodka

Obrazec

Obvestilo

o uporabi stopenj in lestvice ter davčnih olajšav

pri izračunu akontacije dohodnine od drugega dohodka

Pojasnila DURS

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08)

Kadarkoli

PREDLOŽITEV

Posameznik, ki želi urediti svoj rezidentski status (vpis spremembe statusa v davčni register) ali pridobiti mnenje davčnega organa o svojem rezidentskem statusu.

DURS-u

Obrazec

Vprašalnik: ugotovitev rezidentskega statusa – prihod v RS

Obrazec

Vprašalnik: ugotovitev rezidentskega statusa – odhod iz RS

Priloge:

vprašalnik "Ugotovitev rezidentskega statusa (odhod iz RS)" ali vprašalnik "Ugotovitev rezidentskega statusa (prihod v RS)".

Pojasnila DURS

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08)

Pred začetkom opravljanja dela oz. v 8 dneh od spremembe oziroma prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela

PREDLOŽITEV

Posameznik, kadar osebno sam opravlja dela iz prvega odstavka 12. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 36/00), pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače.

DURS-u

Obrazec

Priglasitev opravljanja osebnega dopolnilnega dela

Pojasnila DURS

Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del (Uradni list RS, št. 30/02)

V 15 dneh po nastanku davčne obveznosti. (Davčna obveznost nastane na dan sklenitve pogodbe, na podlagi katere se prenese nepremičnina ali ustanovi oziroma prenese stavbna pravica ali s pravnomočnostjo sodne odločbe)

PREDLOŽITEV

Prodajalec ali prodajalka nepremičnine.[10]

DURS-u

Obrazec

Napoved za odmero davka na promet nepremičnin

Pojasnila DURS

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davku na promet nepremičnin - ZDPN-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

V 15 dneh od nastanka davčne obveznosti, ki nastane:

- pri darilih na dan sprejema darila[11].

- pri pogodbah o dosmrtnem preživljanju in pri darilnih pogodbah za primer smrti na dan smrti preživljanca ali darovalke.

PREDLOŽITEV

Davčni zavezanec, ki prejme v dar premoženje, od katerega se plača davek

DURS-u

Obrazec

Napoved

za odmero davka od prejetega darila

Pojasnila DURS

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od prejetega darila (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davku na dediščine in darila - ZDDD (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

V 15 dneh od nastanka davčne obveznosti

V 15 dneh od dneva spremembe

PREDLOŽITEV

Napoved vloži fizična oseba, ki je lastnik poslovnih prostorov

DURS-u

Obrazec

Napoved za odmero davka od premoženja-poslovni prostori

Pojasnila DURS

Zakon o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, Uradni list RS, št. 48/90, 8/91 –UPB in 7/93)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

V 15 dneh od nastanka davčne obveznosti

V 15 dneh od dneva spremembe

PREDLOŽITEV

Fizična oseba (lastnik ali uživalec), ki je lastnik stavb, delov stavb, stanovanj in garaž in prostorov za počitek oziroma rekreacijo.

DURS-u

Obrazec

Napoved za odmero davka od premoženja-stanovanjski prostori, prostori za počitek oz. rekreacijo in garaže

Pojasnila DURS

Zakon o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, Uradni list RS, št. 48/90, 8/91 –UPB in 7/93)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Najkasneje prvi delovni dan po izplačilu dobitka

PREDLOŽITEV

Prireditelj klasičnih iger na srečo

DURS-u

Obrazec

Obračun davčnega odtegljaja pri dobitkih od klasičnih iger na srečo

Pojasnila DURS

Pravilnik o obrazcu za obračun davčnega odtegljaja pri dobitkih od klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o igrah na srečo – ZIS (Uradni list RS, št. 134/03 – UPB1)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

V roku 30 dni po nabavi plovila

V roku 30 dni od datuma nastale spremembe

PREDLOŽITEV

Rezidenti, lastniki plovil, ki so daljša od 5 m (razen plovil v gradnji), ki izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil ALI v njih niso vpisana, ker so registrirana v tujini.

DURS-u

Obrazec

Prijava podatkov o vodnem plovilu

oziroma prijava sprememb podatkov o vodnem plovilu

Pojasnila DURS

Pravilnik o obrazcu za prijavo podatkov o vodnem plovilu oziroma prijavo sprememb podatkov o vodnem plovilu (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davku na vodna plovila - ZDVP (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun.

PREDLOŽITEV

Davčni zavezanec:

- proizvajalec motornih vozil ali oseba, ki zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili pridobi motorno vozilo iz druge države članice EU, ki še ni bilo registrirano v drugi državi, ne glede na to, ali je za obdobje, za katero predloži obračun, dolžan plačati davek ali ne

DURS-u

Obrazec

Obračun davka na motorna vozila za obdobje

Pojasnila DURS

Zakon o davku na motorna vozila – ZDMV (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB2)

V 15 dneh od dneva pridobitve prevoznega sredstva

PREDLOŽITEV

Oseba, ki ni identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo iz druge države članice

DURS-u

Obrazec

Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi oseba, ki ni identificirana za namene DDV

DDV NPS P1

Pojasnila DURS

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

V 8 dneh od dneva opravljene dobave

PREDLOŽITEV

Davčni zavezanec, ki dobavi novo prevozno sredstvo v drugo državo članico katerikoli osebi, ki ni identificirana za namene DDV

DURS-u

Obrazec

Prijava dobave novega prevoznega sredstva iz Slovenije v drugo državo članico

DDV NPS D1

Pojasnila DURS

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Kadarkoli

PREDLOŽITEV

Zavezanec, ki želi uveljavljati pravico do pavšalnega nadomestila vstopnega DDV

DURS-u

Obrazec

Vloga za pridobitev dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila kot odbitka DDV za obdobje od ____ do ____

Pojasnila DURS

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

V 6 mesecih od dneva potrditve carinskega organa

PREDLOŽITEV

Kupec, ki v Skupnosti nima niti stalnega niti začasnega prebivališča in iznese blago, kupljeno v Sloveniji, vključno z nadomestnimi deli, ki so zaradi popravila ali servisiranja vgrajeni v motorna vozila, plovila ali zrakoplove, registrirana zunaj davčnega območja Skupnosti.

PRODAJALCU ALI DRUI OSEBI, ki jo je prodajalec pooblastil za vračilo DDV

(Prodajalec na zahtevo kupca izda obrazec DDV-VP, ki ga overi carinski organ)

Obrazec

Zahtevek za vračilo DDV

DDV VP

Pojasnila DURS

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

V 15 dneh od dneva vnosa motornega vozila na ozemlje RS

PREDLOŽITEV

Fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik in uvozi motorno vozilo ali pridobi motorno vozilo v drugi državi članici EU ter ga vnese na ozemlje RS.

DURS-u

Obrazec

Prijava pridobitve motornega vozila iz druge države članice EU, ki jo opravi fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik

Pojasnila DURS

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Uradni list RS, št. 87/05, 118/05)

V 60 dneh po poteku meseca, v katerem je nastal vzrok za vračilo okoljske dajatve

PREDLOŽITEV

Proizvajalec, ki je motorna vozila oplemenitil, pridobitelj, uvoznik ali druga pravna in fizična oseba, ki motorna vozila iznese v drugo državo članico EU ali jih izvozi

DURS-u

(carinski organ)

Obrazec

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve

Priloge:

Ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je bila okoljska dajatev plačana in da so bila motorna vozila iznesena iz območja RS ali izvožena iz območja EU

Pojasnila DURS

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Uradni list RS, št. 87/05, 118/05)

Po ugotovitvi davčne obveznosti

PREDLOŽITEV

Fizična oseba, tudi samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ampak samo za davke, ki se ne nanašajo na opravljanje dejavnosti

Pristojnemu DURS-u

Obrazec

Vloga za odpis,

delni odpis, odlog oziroma

obročno plačilo davka

Priloge:

Vsa dokazila, ki dokazujejo resničnost navedb v njej, če jih davčni organ ne more pridobiti iz javnih evidenc.

Pojasnila DURS

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07)

Po ugotovitvi davčne obveznosti

PREDLOŽITEV

Fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti, če davka ni zmožna plačati v enkratnem znesku in ne more zagotoviti zavarovanja.

DURS-u

Obrazec

Vloga za obročno odplačilo davka

(3 obroki)

Pojasnila DURS

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Po ugotovitvi davčne obveznosti

PREDLOŽITEV

Katerikoli zavezanec, ki predloži zavarovanje, ali dovoli vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register

DURS-u

NI OBRAZCA

Vloga za dovolitev plačila davka v največ 12 mesečnih obrokih ali odlog za največ 12 mesecev

Pojasnila DURS

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

V rokih, ki bodo davčnemu organu omogočali pravilno evidentiranje prejetih plačil v davčnem knjigovodstvu

PREDLOŽITEV

Zavezanci za davek, ki davčnemu organu sporočijo samoprijavo

DURS-u

Obrazec

Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davka na podlagi samoprijave

Pojasnila DURS

Obračun davka oziroma popravljen obračun davka


[1] Kadar zavezanec uveljavlja odlog, se davčna obveznost ne ugotavlja v času, ko zavezanec odsvoji kapital zakoncu ali otroku, temveč se ugotavljanje davčne obveznosti odloži do naslednje obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala, ki jo opravi zakonec ali otrok

[2]

Napovedi ne vložijo zavezanci, ki so:

- odsvojili dolžniške vrednostne papirje

- odsvojili kapital (ki ni dolžniški vrednostni papir) po 20 letih imetništva

- dosegli dobiček ali izgubo pri prvi odsvojitvi delnic ali deležev v kapitalu, pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij, v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij. Za prvo odsvojitev velja tudi prva odsvojitev podedovanih delnic ali deležev v kapitalu, ki jih je zapustnik pridobil v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij

- dosegli dobiček pri odsvojitvi investicijskih kuponov, ki jih je imetnik pridobil z zamenjavo delnic pooblaščene investicijske družbe, ali delnic investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v postopku obveznega preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe ali investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v vzajemni sklad, ali v postopku obvezne oddelitve dela sredstev pooblaščene investicijske družbe v vzajemni sklad, in to v roku ter po predpisih, ki urejajo to področje, pod pogojem, da je zavezanec odsvojil investicijske kupone, ki jih je pridobil z zamenjavo delnic iz lastninskega preoblikovanja podjetij za te investicijske kupone.

[3] Kadar zavezanec uveljavlja odlog, se davčna obveznost ne ugotavlja v času, ko zavezanec odsvoji kapital zakoncu ali otroku, temveč se ugotavljanje davčne obveznosti odloži do naslednje obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala, ki jo opravi zakonec ali otrok

[4] Velja za fizično osebo, ki opravlja dejavnost, za katero ne obstaja registrski organ oziroma druga predpisana evidenca

[5] Pri vračilu DDV iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- da je vrednost kupljenega blaga z vključenim DDV na enem računu, izdanem istemu kupcu pri istem prodajalcu, višja od 50 eurov;

- da je prodajalec za prodano blago izpolnil in izdal obrazec DDV-VP ali drug dokument, katerega vsebina ustreza obrazcu DDV-VP (v nadaljevanju: obrazec DDV-VP). Obrazcu mora biti priložen izvirnik računa oziroma računov iz prejšnje alineje;

- da je kupec iznesel blago iz Skupnosti pred pretekom tretjega meseca, ki sledi mesecu nakupa. Kot iznos blaga se šteje tudi pošiljanje blaga po pošti ali na drug primeren način pod pogojem, da kupljeno blago zapusti carinsko območje Skupnosti;

- da je kupljeno blago dano na vpogled mejnemu carinskemu organu, ki po pregledu overi izvirnik obrazca DDV-VP in izvirnike priloženih računov in vpiše datum iznosa blaga iz Skupnosti.

[6] Obvestila ni potrebno poslati, če se nanaša na delavca, ki je v delovnem razmerju pri istem delodajalcu, ali na pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oz. posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost

[7] Obvestila ni potrebno poslati, če se nanaša na delavca, ki je v delovnem razmerju pri istem delodajalcu, ali na pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oz. posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

[8] Če jih davčni organ ne pridobi po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz drugih registrov in evidenc.

[9] Kadar zavezanec uveljavlja odlog, se davčna obveznost ne ugotavlja v času, ko zavezanec odsvoji kapital zakoncu ali otroku, temveč se ugotavljanje davčne obveznosti odloži do naslednje obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala, ki jo opravi zakonec ali otrok

[10] Vložitev napovedi je potrebna po opravljenem prometu nepremičnin ter pri odplačni ustanovitvi in odplačnem prenosu ali oddajanju v najem stavbne pravice po zakonu, ki ureja stvarnopravna razmerja.
Napoved vloži zavezanec za davek na promet nepremičnin:

- pri prodaji prodajalec oziroma prodajalka nepremičnine (pri prodaji idealnih deležev nepremičnine je davčni zavezanec vsak prodajalec posebej);

- pri ustanovitvi stavbne pravice je davčni zavezanec ustanovitelj ali ustanoviteljica;

- pri prenosu stavbne pravice pa prenositelj ali prenostiteljica stavbne pravice;

- pri zamenjavi nepremičnine je davčni zavezanec vsak udeleženec v zamenjavi za vrednost nepremičnine, ki jo odtuji;

- pri finančnem najemu je davčni zavezanec najemodajalec;

- pri pridobitvi lastninske pravice na podlagi priposestvovanja je davčni zavezanec priposestvovalec.

Napovedi za odmero davka na promet nepremičnin ni potrebno vložiti, če je bil pri prenosu lastninske pravice na nepremičninah obračunan davek na dodano vrednost.
Napovedi za odmero davka na promet nepremičnin ni potrebno vložiti, če je bil od ustanovitve ali prenosa stavbne pravice plačan davek na dodano vrednost

[11] Darilo velja za sprejeto ob podpisani darilni pogodbi, izročilni pogodbi, pogodbi o preužitku oziroma ob dejanskem sprejemu darila

Ključne besede:
koledar
februar
koledar obveznosti
koledar poročanja
februar 2009

Zadnji članki iz rubrike:

3.3.2021 20:09:44:
Koledar poročanja - marec 2021

2.2.2021 14:59:35:
Koledar poročanja - februar 2021

12.1.2021 17:17:16:
Koledar poročanja - januar 2021

2.12.2020 16:13:20:
Koledar poročanja - december 2020 - protikoronski ukrepi

2.12.2020 16:15:48:
Koledar poročanja - december 2020

Najnovejši članki:

7.3.2021 9:34:54:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K)

5.3.2021 13:33:00:
Računovodsko poročanje namenjeno slabitvi in revalorizaciji

5.3.2021 11:21:20:
Dopolnitev gradiva o plačah v času veljavnosti interventnih zakonov

5.3.2021 11:05:27:
Subvencioniranje minimalne plače

4.3.2021 17:54:54:
DDV pri storitvah montaže, servisnih in gradbenih storitvah (e-gradivo)

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT