Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 22.1.2009 12:07:48

Odprava administrativnih ovir v letu 2009

Rubrika: Novičkeprint Natisni

Odprava administrativnih ovir v letu 2009 Racunovodja.com

Posamezni resorji so bili s sklepom Vlade Republike Slovenije zavezani k uresničevanju programa v skladu s predpisanimi roki. Program vsebuje 44 ukrepov, od katerih bi bilo 35 ukrepov potrebno realizirati najkasneje do decembra 2008. Ministrstvo za javno upravo je v skladu s svojimi zadolžitvami, da usklajuje in nadzira izvajanje vseh programov, pozvalo vsa pristojna ministrstva, da posredujejo poročila o realizaciji programa za leto 2008. Po stanju 1.11.2008 je bilo ugotovljeno, da je od 35 ukrepov, katerih rok za izvedbo poteče decembra 2008, realiziranih 8 ukrepov. Dejstvo je namreč, da ministrstva pri pripravi Delovnega programa VRS za leto 2008, zaradi sprejetih odločitev Vlade VRS v prejšnjem mandatu (v decembru 2007), v program za leto 2008 niso vključila sprememb predpisov, na podlagi katerih bi bilo možno Program OAO za leto 2008 realizirati.

Za uspešno realizacijo programa je Ministrstvo za javno upravo predlagalo, da se v Delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2009 vključijo zakoni oz. podzakonski predpisi, ki so navedeni pri posameznih še nerealiziranih ukrepih Programa OAO za leti 2008 in 2009.

Kljub temu ocenjujemo, da bi z realizacijo ukrepov dosegli tudi pomembne in pozitivne učinke za gospodarstvo in državljane, v smislu zmanjševanja bremen in posledično ublažitvi neugodnih gospodarskih razmer oz. posledic recesije. Velik del ukrepov Programa OAO se namreč nanaša prav na razbremenjevanje gospodarstva in državljanov in nepotrebno obremenjevanje z administrativnimi opravili, nepotrebnimi in zapletenimi postopki ipd. s katerimi se po nepotrebnem izgublja čas in povzročajo dodatni stroški.

Pomembnost realizacije programa OAO je poudaril tudi Odbor za državno ureditev in javne zadeve, saj je sprejel delovni sklep s katerim je ministrstva in vladne službe zadolžil, da v Delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2009 vključijo vse potrebne zakonske in podzakonske predpise, na podlagi katerih bo, ob upoštevanju lastnih prioritet, Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir za leto 2008 možno realizirati do konca leta 2009.

Medresorska delovna skupina se je zavezala, da bo do konca letošnjega leta pripravila akcijski načrt zmanjševanja obveznosti na področju zbiranja statističnih podatkov (in tudi drugih podatkov, ki jih zbirajo različne institucije, od Zavoda za zaposlovanje do Banke Slovenije ipd..) za leto 2009, s katerim želi sistematično proučiti obveznosti glede statističnega poročanja pri vseh tistih statističnih raziskavah, ki zadevajo predvsem mikro in mala podjetja.

V tem okviru je bilo s strani Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) in Banke Slovenije (BS) identificiranih 80 statističnih raziskovanj, ki se kakorkoli nanašajo na poročanje oziroma posredovanje podatkov s strani gospodarskih subjektov. Od tega je pri 67-ih statističnih raziskovanjih pooblaščeni izvajalec raziskovanj bodisi SURS bodisi Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES), medtem ko 13 statističnih raziskovanj izvaja BS oziroma v njenem imenu poslovne banke, AJPES ali Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK).

Medresorska delovna skupina za ukrep številka 28/07: ''Zmanjšanje obveznosti za podjetja na področju zbiranja statističnih podatkov'' je podrobno preučila vseh 80 statističnih raziskovanj (vhodni podatek) in iz tega nabora izluščila vsa tista raziskovanja pri katerih so možne poenostavitve v letu 2009. Vse poenostavitve so predlagane v obliki potrebnih aktivnosti, da se poenostavitve implementirajo tudi v praksi (ukrep). Hkrati je za vsak ukrep določen tudi odgovorni nosilec ter rok za implementacijo ukrepov (nadzor nad izvedbo ukrepov).

Odgovorni nosilci statističnih raziskovanj so vsa raziskovanja opremili z razlago načina pridobivanja podatkov in možnimi spremembami, s katerimi bi razbremenili poročanja poročevalske enote z manj kot 10 zaposlenimi. Medresorska delovna skupina je identificirala 21 statističnih raziskovanj, za katera je odgovoren SURS (za nekatera skupaj z AJPES), pri katerih je v nadaljevanju nosilcu raziskovanja naložila analizo možnosti razbremenitve poročanja poročevalskih enot z manj kot 10 zaposlenimi. Analizo možnosti je za raziskovanja, ki sodijo v pristojnost Banke Slovenije, opravila tudi slednja.

Program znižanja administrativnih bremen za 25% - v obdobju do konca leta 2009

Vlada RS je sprejela zavezo za znižanje administrativnih bremen na prioritetnih področjih za 25 % do leta 2012. Na podlagi posveta s predstavniki gospodarstva in po opravljeni analizi je bila sprejeta zaveza za znižanje administrativnih ovir za 25 % na prioritetnem področju delovno-pravne zakonodaje do leta 2010, ki je tudi eno izmed 13 prioritetnih področij EU, katere cilj je prav tako znižanje administrativnih bremen v višini 25% na 13 prioritetnih področjih.

Na delovno pravnem področju so v okviru Prvega Akcijskega načrta zmanjševanja administrativnih bremen za leto 2008-2009 za -25 % mapirani naslednji štirje zakoni in vsi pripadajoči podzakonski akti, od tega sta Zakon o varnosti in zdravju pri delu in Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti tudi izmerjena:

  • Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
  • Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
  • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
  • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
Vlada Republike Slovenije je v decembru 2008 zadolžila Ministrstvo za javno upravo, da v sodelovanju z resornimi organi preveri ukrepe iz sprejetega Programa ukrepov za leti 2008 in 2009 in pripravi predlog prenovljenega programa ukrepov za leto 2009.

Ker namerava Ministrstvo za javno upravo predlog prenovljenega programa za leto 2009 pripraviti v najkrajšem možnem času in s tem dosledno izvršiti sklep Vlade Republike Slovenije, smo pozvali resorje, da pregledajo ukrepe iz obstoječega programa oz. predlagajo morebitne dodatne ukrepe za odpravo administrativnih ovir iz njihovega delovnega področja.

Pri pripravi prenovljenega programa pričakujemo aktivno sodelovanje različnih združenj kot npr. Obrtno podjetniške zbornice, Gospodarske zbornice Slovenije, Trgovinske zbornice in drugih zbornic, kot tudi nevladnih organizacij. Vsekakor bi pri pripravi programa upoštevali tudi predloge gospodarskih subjektov in predvsem državljanov in druge zainteresirane javnosti.

Poleg prenovljenega programa bo Ministrstvo za javno upravo sprotno realiziralo tudi t.im. dodatne ukrepe, ki v program sicer niso zajeti, predstavljajo pa velik del aktivnosti za odpravo administrativnih ovir ter zmanjševanje bremen. Dodatni ukrepi namreč dopolnjujejo sprejeti program saj se vključujejo med letom in so rezultat predlogov državljanov in gospodarskih subjektov med letom, kakor tudi rezultat preventivnega delovanja Ministrstva za javno upravo pri predhodnem pregledovanju predpisov z vidika odprave administrativnih ovir. Pričakujemo, da bo prenovljeni program pripravljen v smeri zmanjševanja administrativnih bremen ter da bodo pripravljeni ukrepi pomenili razbremenitev državljanov in gospodarstva, vendar ne samo v smislu prihranka časa in stroškov ampak tudi v smislu konsolidacije predpisov, poenostavitve procesov, kakor tudi odprave, zmanjšanja, združevanja ter izboljšave predpisov.

Vir: Program dela MJU za leto 2009

Ključne besede:
administracija
administrativne ovire
administrativna bremena

Zadnji članki iz rubrike:

18.9.2020 18:21:47:
Predlog ukrepov za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju

17.9.2020 17:42:10:
Novi ukrepi za upočasnitev in zaustavitev širjenja korona virusa ter omilitev negativnih posledic

17.9.2020 16:39:12:
Predlagane spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

6.8.2020 15:34:15:
Delo na domu, izolacija, karantena, bolniška, subvencioniranje čakanja na delo, odlog davčnih obveznosti

12.3.2020 16:35:41:
V Sloveniji bo razglašena epidemija, vrtci in šole se začasno zaprejo

Najnovejši članki:

17.9.2020 16:06:59:
Pretvornik za pretvorbo eRačunov med standardom eSLOG 1.6 in 2.0

16.9.2020 16:48:33:
Predlog Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine iz dohodka iz dejavnosti

16.9.2020 12:09:31:
Obračun plače v primeru skrajšanega delovnega časa ter dopusta

15.9.2020 15:28:43:
Mikroposojila za MSP (MSP mikro)

15.9.2020 15:23:06:
Obvestilo za koncesionarje zdravstvene dejavnosti glede uveljavljanja pravic po 76. členu ZIUOOPE

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT