Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 7.1.2009 10:55:33

Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje

Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31.12.2008

Rubrika: Davkiprint Natisni

I. Vsebina pravilnika

1. člen

Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja oziroma njegove vrednosti za državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: občani) in njihovih družinskih članov, s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu, za prijavo občanov v obvezno zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: obvezno zavarovanje).

II. Zavezanec za prijavo občana v obvezno zavarovanje

2. člen

Občana v obvezno zavarovanje prijavi občina, v kateri ima prijavljeno stalno prebivališče (v nadaljnjem besedilu: občina).

III. Družinski člani občana

3. člen

(1) Družinski člani občana so osebe, ki jih kot družinske člane določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07 in 76/08; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Merila za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja oziroma njegove vrednosti, ki so določena s tem pravilnikom za občana, se upoštevajo tudi pri ugotavljanju dohodkov, prihrankov in premoženja oziroma njegove vrednosti družinskih članov občana, če ni zanje določeno drugače.

IV. Ugotavljanje dohodka, prihrankov in premoženja oziroma njegove vrednosti

4. člen

(1) Občan je občini stalnega prebivališča ob vložitvi vloge in med trajanjem obveznega zavarovanja v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07 in 65/08) dolžan sporočiti vse podatke o obstoju in vrednosti dohodkov, prihrankov in premoženja, ki vplivajo na prijavo v obvezno zavarovanje in o tem priložiti dokazila, razen o tistih podatkih, ki jih občina lahko po uradni dolžnosti pridobi iz uradnih evidenc.
(2) Občinski organ lahko v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku in 113.a členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr. in 41/07 – popr.) preveri izjavo občana pri pristojnih davčnih in drugih organih, ki vodijo davčne in druge z zakonom predpisane evidence, ki vsebujejo podatke, ki so potrebni za ugotovitev dejanskega stanja. Pravilnost izjave o vrednosti dohodkov, prihrankov in premoženja lahko občinski organ ugotavlja tudi na podlagi vrednosti, ki izhajajo iz veljavnih tržnih standardov (npr. eurotax cenitve za osebna vozila).

5. člen

(1) V skladu z zakonom se kot dohodek po tem pravilniku štejejo dediščine, darila, dohodki in prejemki, ki so viri dohodnine, ter vsi drugi dohodki in prejemki, čeprav niso obdavčljivi, prejeti doma oziroma v tujini, razen:
– dodatka za pomoč in postrežbo in drugih prejemkov za nego in pomoč,
– otroškega dodatka,
– dodatka za veliko družino,
– pomoč ob rojstvu otroka,
– stroškov za prevoz na delo in prehrano med delom,
– štipendij in drugih prejemkov, ki so namenjeni za ali omogočajo usposabljanje ali izobraževanje,
– sredstev, namenjenih odpravi posledic elementarnih nesreč,
– denarne socialne pomoči po predpisih, ki urejajo socialno varstvo in po predpisih samoupravnih lokalnih skupnosti,
– preživnina in družinska pokojnina, ki jo prejemajo otroci in pastorki.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se kot dohodek štejejo:
– dohodek iz dejavnosti,
– dohodek iz kmetijske dejavnosti,
– plačilo dela za rejenca, ki ga prejema rejnik
kakor so določeni v predpisih s področja socialnega varstva, ki urejajo denarno socialno pomoč.
(3) Kot dohodki iz tega člena se upoštevajo dohodki in prejemki ugotovljeni v obdobju treh koledarskih mesecev pred mesecem vložitve vloge in sicer, v višini, s katero občan razpolaga po plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost.

6. člen

Pri ugotavljanju vrednosti premoženja se ne upošteva:
– stanovanje, v katerem občan in njegovi družinski člani stalno prebivajo in ga predpisi o stanovanjskih razmerjih določajo kot primerno stanovanje,
– predmeti, ki so po predpisih o izvršbi in zavarovanju izvzeti iz izvršbe, razen gotovina iz 5. točke 79. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1 in 45/08 – ZArbit) in
– osebno vozilo v vrednosti do višine 35 osnovnih zneskov minimalnega dohodka,
– premoženje, ki daje dohodke, ki se po tem pravilniku upoštevajo pri ugotavljanju dohodka.

V. Prijava in odjava v obvezno zavarovanje

7. člen

(1) Občina izda odločbo na podlagi tretjega odstavka 15. člena zakona in naslednji delovni dan vloži prijavo v zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije na obrazcu, ki je predpisan s Pravilnikom o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/05, 121/05 – popr. in 75/08).
(2) Izpolnjevanje pogojev za vložitev prijave ugotovi občina z odločbo za čas, za katerega občan izpolnjuje pogoje določene z zakonom in tem pravilnikom. Občan pridobi pravico do obveznega zavarovanja z dnem, ko ga občina prijavi v zavarovanje, vendar najdlje za obdobje enega leta.
(3) Občina po izteku veljavnosti odločbe občana odjavi iz obveznega zavarovanja, razen če na podlagi vloge, ki jo občan vloži pred potekom veljavnosti, ugotovi, da še naprej izpolnjuje pogoje za obvezno zavarovanje.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek občina odjavi občana iz obveznega zavarovanja tudi prej, če ugotovi, da občan ne izpolnjuje več pogojev za prijavo v obvezno zavarovanje.
(5) Občina odjavi občana iz obveznega zavarovanja v skladu s predpisi, ki urejajo odjavo iz obveznega zavarovanja.

VI. Končna določba

8. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ključne besede:
zdravstveno zavarovanje
obvezno zdravstveno zavarovanje

Zadnji članki iz rubrike:

22.7.2021 14:43:42:
Mednarodno obdavčenje: Stalna poslovna enota nerezidenta

6.5.2021 16:09:26:
Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev davčne konvencije med Slovenijo in Švedsko

20.4.2021 11:45:11:
Prenehanje omejitve začetka postopkov davčne izvršbe

19.4.2021 12:45:27:
Odlog izvršbe po PKP7 do 18. aprila, ostaja možnost individualnega odloga

31.3.2021 14:50:30:
Usmeritve pri dostavi podatkov po Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah za notarje

Najnovejši članki:

27.7.2021 12:01:05:
Poročanje na REK-1 nadomestila plač za skrajšani delovni čas

26.7.2021 17:47:17:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost

26.7.2021 15:01:32:
Sprememba glavne dejavnosti zaradi unovčevanja bonov

23.7.2021 14:45:12:
Posodobljena pojasnila glede povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas

22.7.2021 14:19:54:
Pogosta vprašanja in odgovori o bonih

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT