Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 30.12.2008 14:01:13

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) pri opravljanju dejavnosti trgovine na debelo in trgovine na drobno

Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19.12.2008

Rubrika: Davkiprint Natisni

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določa običajni primanjkljaj in uničenje blaga iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom in prodajo blaga pri opravljanju dejavnosti trgovine na debelo in trgovine na drobno.
Običajni primanjkljaj in uničenje blaga po prvem odstavku se ne šteje za jemanje blaga za neposlovne namene po predpisih o davku na dodano vrednost. Pomeni najvišjo dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obračuna in ne plačuje davka na dodano vrednost.

2. člen

Ta pravilnik velja za vse tiste pravne in fizične osebe, ki opravljajo trgovinsko dejavnost na pridobiten način in so registrirane za to dejavnost po naslednjih šifrah standardne klasifikacije dejavnosti:

45Trgovina z motornimi vozili in popravila motornihvozil
45.110Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili
45.190Trgovina z drugimi motornimi vozili
45.200Vzdrževanje in popravila motornih vozil
45.310Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo zamotorna vozila
45.320Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo zamotorna vozila
45.400Trgovina, vzdrževanje in popravila motornihkoles; trgovina z njihovimi deli in opremo
46Posredništvo in trgovina na debelo, razen zmotornimi vozili
46.110Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
46.120Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.130Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
46.140Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
46.150Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
46.160Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
46.170Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
46.180Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.190Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.210Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
46.220Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
46.230Trgovina na debelo z živimi živalmi
46.240Trgovina na debelo s kožami, usnjem
46.310Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
46.320Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
46.330Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
46.340Trgovina na debelo s pijačami
46.350Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
46.360Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
46.370Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
46.380Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
46.390Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
46.410Trgovina na debelo s tekstilom
46.420Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
46.430Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
46.440Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
46.450Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
46.460Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
46.470Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
46.480Trgovina na debelo z urami in nakitom
46.490Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.510Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
46.520Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
46.610Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
46.620Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
46.630Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
46.640Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
46.650Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
46.660Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
46.690Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
46.710Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
46.720Trgovina na debelo s kovinami in rudami
46.730Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
46.740Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
46.750Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
46.760Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.770Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900Nespecializirana trgovina na debelo
47Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
47.110Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
47.190Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.210Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
47.220Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
47.230Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
47.240Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
47.250Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
47.260Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
47.290Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
47.301Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
47.302Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
47.410Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
47.420Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
47.430Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
47.510Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
47.520Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
47.530Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
47.540Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
47.590Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.610Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.622Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.630Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
47.640Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.650Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.710Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
47.720Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.730Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
47.740Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
47.750Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.761Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.762Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
47.770Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
47.781Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
47.782Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.789Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.790Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.810Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.890Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

3. člen

Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem in se kaže na teži, obsegu ali površini blaga.
Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z blagom v tekočem stanju (olje, kis, pijače ipd.) ali v sipkem stanju (moka, sladkor, sol, cement, semena ipd.).
Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z lomljivim blagom (pohištvo, steklo, porcelan, keramika ipd.).
Okvara je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.

4. člen

Izguba oziroma uničenje blaga se ugotavlja:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga pri prevozu, skladiščenju oziroma pri prodaji blaga,
– pri/z izrednim popisom blaga v prodajalni oziroma v skladišču,
– pri/z rednim letnim popisom blaga v prodajalni oziroma v skladišču.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.

5. člen

Odpis blaga zaradi izgube (kalo, razsip, razbitje in okvara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
Trgovci evidentirajo ugotovljene izgube in uničenje blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).

II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA

6. člen

Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom, se v trgovini na debelo in v trgovini na drobno šteje kot običajen odpis blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti nabavljenega blaga v določenem obračunskem obdobju po maksimalnih stopnjah, ki sledijo v nadaljevanju. Če v določenem obračunskem obdobju iz tega člena ni bilo nabave, se za izračun upošteva začetno stanje.

Maksimalna stopnja
TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNOv %
A) Trgovina na debelo in drobno z motornimi vozili in popravila motornih vozil
1. poškodovani rezervni deli5,00
2. poškodovana svetilna telesa5,00
3. poškodovana avtomobilska stekla5,00
4. pnevmatike, ki jim je potekel rok trajanja, starost nad 3 leta5,00
5. deli z omejenim rokom uporabe (lepila, tesnila) nad 6 mesecev5,00
6. poškodovana pločevina, karoserijski deli5,00
7. neustrezno naročeno blago5,00
8. razlitje motornega olja3,00
9. zastarelo, nekurantno blago5,00
B) Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo:
1. obstojne vrste sadja in zelenjave: jabolka, krompir, nedozorele zimske hruške, kutina, pesa, korenje, zelena, koleraba, čebula, pomaranče, limone, grenivke ipd.5,00
2. občutljive in pokvarljive vrste sadja in zelenjave: marelice, breskve, kaki, slive, letne in jesenske hruške, grozdje, lubenice, melone, vse vrste zelenjave (razen korenovk in gomoljčnic) ipd.7,00
3. hitro pokvarljive vrste: vse vrste jagodičevja, smokve, češnje, sveže gozdne gobe ipd.8,00
C) Trgovina na debelo z živili:
1. mesni in mlečni izdelki, mleko, jajca ter izdelki rastlinskega izvora (sojin sir, sojini namazi …), ki imajo podobne lastnosti kot mesni in mlečni izdelki (razen konzerviranih izdelkov)2,50
2. žitarice (pšenica, ječmen, koruza ...) in izdelki iz žitaric1,00
3. ribe, lignji, sipe, morski sadeži (sveži in zmrznjeni)5,00
4. živilski izdelki v stekleni embalaži0,50
5. ostali živilski izdelki (tudi v konzervah)0,50
D) Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
– bela tehnika, akustika,mali gospodinjski aparati, mobilna telefonija, telekomunikacije0,50
– sezonsko blago široke porabe (poletni program, praznični program)5,00
– svetila, žarnice5,00
– igrače0,80
– zdravila, medicinski in laboratorijski pripomočki in oprema2,00
– drugi izdelki široke porabe0,50
E) Embalaža
– steklena2,00
– ostala0,50
F) Trgovina na debelo z gradbenimi, metalurškimi, tehničnimi, kemičnimi, keramičnimi izdelki, kurivom, pohištvom, nafto in plinom:
1. gradbeni, sanitarni, instalacijski material:
– Iomljivi izdelki (opeka, strešniki, keramični, gradbeni material, ploščice in druga gradbena sanitarna keramika, betonski izdelki, steklo, siporex) 2,50
– pohištvo2,50
– proizvodi v prahu (cement, mavec, apno, lepila, malta, perlit)1,00
– ostali gradbeni izdelki (železo, armaturne mreže, izolacijski material za hidro-termo in zvočno izolacijo, elektroinštalacije, les oo.)1,00
2. metalurški izdelki (pločevina, nerjavni program, barvna, palična, orodna, betonska jekla, mreže, cevi in nosilci, varilni material)1,00
3. barve, laki, lepila, kemični izdelki, plastika in plastični izdelki, keramični, stekleni in porcelanasti izdelki za gospodinjstvo1,00
4. steklo, porcelan, keramika in izdelki iz teh materialov ipd.4,00
5. ostali tehnični izdelki (guma ...)1,00
6. orodje strojno, vpenjalno, merilno, namensko, nenamensko, brusni mate-rial, logistična oprema, tehnični pribor, okovje,vijaki, zaščita, ležaji, vrtno orodje, stroji – kosilnice, zalivalni sistemi, ogrevalne in hladilne naprave1,00
7. kurivo:
– rjavi premog in briketi3,00
– lignit4,00
– drva0,50
8. nafta in naftni derivati1,00
9. utekočinjen naftni plin4,00
10. naravni (zemeljski) plin1,00
11. tehnični plini6,00
G) Trgovina na debelo s cvetjem in semeni:
– rezano cvetje, zelenje15,00
– lončnice, sadike ipd.10,00
– suho cvetje3,00
– semena, krmila, žita1,50
– semenski krompir, čebulček, česen, okrasne čebulice in gomolji5,00
H) Trgovina na debelo z ekološkimi pridelki (vključno dišavnice v lončkih), eksotično sadje in zelenjava10,00
I) Trgovina na debelo s tekstilom1,00
– TRGOVINA NA DROBNO
A) Trgovina na drobno z živilskimi izdelki:
1. sadje in zelenjava6,00
2. žitarice (pšenica, ječmen, koruza ...)0,50
– moka1,00
– pekovski izdelki5,00
– slaščičarski izdelki8,00
– konditorski izdelki3,50
3. meso, mesni in mlečni izdelki, mleko, jajca ter izdelki rastlinskega izvora (sojin sir, sojini namazi ...), ki imajo podobne lastnosti kot mesni in mlečni izdelki5,00
4. ribe, lignji, sipe, morski sadeži (sveži in zmrznjeni) razen embaliranih5,00
5. ostali živilski izdelki2,00
B) Trgovina na drobno z drugimi izdelki široke porabe – neživila
– drugi izdelki široke porabe1,00
– bela tehnika, akustika, mali gospodinjski aparati, mobilna telefonija1,00
– zdravila, medicinski ter laboratorijski pripomočki in oprema2,00
– svetila, žarnice, posode, kuhinjskapomagala, slike, lesni izdelki za gospo-dinjstvo5,00
– praznični artikli (novoletni program in dekorativa, okraski, pustni – pustne maske)5,00
– kozmetični izdelki (krema, mila ...)2,00
– steklo, porcelan, keramika, sveče4,00
– izdelki iz ratana in plastike (poletni program)5,00
C) Trgovina na drobno z gradbenimi, metalurškimi, tehničnimi, kemičnimi, keramičnimi izdelki, kurivom, pohištvom, nafto in plinom:
1. gradbeni, sanitarni, instalacijski material
– pohištvo2,50
– Iomljivi izdelki (opeka, strešniki, keramični, gradbeni material, ploščice in druga gradbena sanitarna keramika, betonski izdelki, steklo, siporex ipd.)2,50
– parket, laminati, PVC, itison, zaključne letve2,00
– proizvodi v prahu (cement, mavec, apno, lepila, malta, perlit ipd.)1,00
– ostali gradbeni izdelki (železo, armaturne mreže, izolacijski material za hidro-termo in zvočno izolacijo, elektroinštalacije, les ipd.)1,00
2. barve, laki, lepila, kemični izdelki, plastika in plastični izdelki2,00
3. metalurški, keramični, stekleni, porcelanasti in tehnični izdelki za dom in gospodinjstvo (orodje in stroji vseh vrst, ogrevalne in hladilne naprave, zalivalni sistemi ...)1,00
4. ostali tehnični izdelki1,00
5. kurivo
– rjavi premog in briketi3,00
– lignit4,00
– drva0,50
6. nafta in naftni derivati2,00
7. utekočinjen naftni plin6,00
6. nafta in naftni derivati2,00
7. utekočinjen naftni plin6,00
8. naravni (zemeljski) plin2,00
9. tehnični plin2,00
D) Embalaža
– steklena2,00
– ostala0,50
E) Trgovina na drobno s cvetjem in semeni
– rezano cvetje, zelenje15,00
– lončnice, sadike10,00
– suho cvetje3,00
– semena, krmila, žita2,00
– semenski krompir, čebulček, česen, okrasne čebulice in gomolji6,00
F) Trgovina na drobno z ekološkimi pridelki (vključno dišavnice v lončkih), eksotično sadje in zelenjava10,00
G) Trgovina na drobno z živimi živalmi:
– hišne živali (ptice, morski prašički, hrčki ...)10,00
– akvarijske ribe25,00
– akvarijske in ribniške rastline10,00
H) Trgovina na drobno s tekstilom, vključno s hišnim tekstilom in preprogami2,00
1. Diskontne in cash & carry prodajalne (v diskontnih in cash & carry prodajalnah se uporabljajo stopnje, ki so določene za prodajo v trgovini ne debelo)

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

7. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.

Ključne besede:
odpisa blaga
kalo
razsip
razbitje
okvara
trgovine na debelo
trgovine na drobno
trgovina
trgovinska dejavnost

Zadnji članki iz rubrike:

6.5.2021 16:09:26:
Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev davčne konvencije med Slovenijo in Švedsko

20.4.2021 11:45:11:
Prenehanje omejitve začetka postopkov davčne izvršbe

19.4.2021 12:45:27:
Odlog izvršbe po PKP7 do 18. aprila, ostaja možnost individualnega odloga

31.3.2021 14:50:30:
Usmeritve pri dostavi podatkov po Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah za notarje

19.3.2021 18:32:31:
Smernice za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj

Najnovejši članki:

18.6.2021 16:11:19:
Posebne ureditve VEM (OSS) - neunijska, unijska in uvozna ureditev

17.6.2021 16:49:05:
Spletni seminar »Nova pravila pri e-trgovanju na področju DDV« in prikaz oddaje registracijskih obrazcev

17.6.2021 17:00:01:
Obveznost opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni

15.6.2021 12:26:16:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2021

15.6.2021 12:20:40:
Telefonske številke enotnega klicnega centra ZPIZ

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT