Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 24.6.2014 15:57:55

Kako ravnati v primeru izgube osebnega dokumenta?

Rubrika: Ne spreglejteprint Natisni

Osebna izkaznica

Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan Republike Slovenije izkazuje svojo istovetnost in državljanstvo. Če pride do kraje, izgube ali pogrešitve osebne izkaznice, je to potrebno naznaniti na upravni enoti, obenem pa tam lahko zaprosite za novo osebno izkaznico. Prijava pogrešitve zgolj na policijski postaji ne zadošča.

Pravna podlaga:

KJE:

Posebnosti pri območju krajevne pristojnosti:
Katerakoli upravna enota v Republiki Sloveniji, tudi diplomatsko predstavništvo ali konzulati Republike Slovenije v tujini.

KDAJ:

Najkasneje v 8 dneh po pogrešitvi.

V primeru, da je oseba svojo osebno izkaznico pogrešila v tujini, mora prijavo opraviti v 8 dneh po prihodu v domovino.

Državljan Republike Slovenije brez stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji mora pogrešitev osebne izkaznice v tujini naznaniti najbližjemu diplomatsko-konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini v 30 dneh od dneva pogrešitve.

KJE IN KAKO:

Državljan, ki izgubi, pogreši ali mu ukradejo osebno izkaznico, mora le-to čim hitreje, najpozneje pa v roku 8 dni naznaniti upravni enoti. Če se to zgodi v tujini, mora naznanitev izvesti v roku 8 dni po prihodu v Republiko Slovenijo. Od 1. 3. 2013 pa lahko državljan pogrešitev osebne izkaznice v tujini naznani tudi na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije, in sicer v 30 dneh od pogrešitve. Tako je omogočeno tudi državljanom, ki nimajo namena obiska Slovenije, da v čim krajšem času poskrbijo za razveljavitev dokumenta, s tem pa tudi zmanjšajo možnost morebitne zlorabe s strani tretje osebe.

Oseba je dolžna čim natančneje opisati okoliščine ter datum pogrešitve, izgube ali tatvine. Uradna oseba upravnega organa o posameznikovi naznanitvi sestavi zapisnik.

Državljan lahko takoj po naznanitvi poda novo vlogo za izdajo osebne izkaznice, saj preklic veljavnosti osebne izkaznice v Uradnem listu RS ni več potreben.

Posamezniki lahko od 28. 6. 2009 dalje zase ali za svojega otroka naznanijo pogrešitev, tatvino ali izgubo osebne izkaznice tudi preko enotnega državnega portala Republike Slovenije e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. To posamezniki storijo tako, da izpolnijo e-obrazec, pri čemer so dolžni navesti resnične okoliščine pogrešitve, in ga po elektronski poti oddati izbrani upravni enoti. Sistem »Elektronske storitve javne uprave« bo obrazec po elektronski poti posredoval informacijskemu sistemu za evidentiranje dokumentov izbrane upravne enote. Upravna enota nato evidentira naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine v Register osebnih izkaznic, v primeru dvoma ali potrebe po dodatni razjasnitvi okoliščin pogrešitve, pa lahko pristojni organ državljana povabi na zaslišanje.

IZDAJA (NOVE) OSEBNE IZKAZNICE:

Slovenski državljan lahko za osebno izkaznico zaprosi na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji.

Slovenski državljan, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali je v tujini, pa se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v državo, lahko vloži vlogo za izdajo osebne izkaznice tudi na diplomatskih predstavništvih ali konzulatih Republike Slovenije v tujini.

V nujnih primerih, kot so zdravljenje, bolezen ali smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki, pa lahko za osebno izkaznico zaprosi na ministrstvu za notranje zadeve.
Slovenski državljan pa ima možnost ob potrebi po prioritetni izdelavi osebne izkaznice, z doplačilom višje takse, zaprositi za prioritetno izdelavo dokumenta in to na katerikoli upravni enoti na območju RS. Za prioritetno izdelavo osebne izkaznice je treba glede na veljavnost izdane osebne izkaznice poleg obrazca, ki stane 9,26 EUR, doplačati še znesek v višini dvojne takse izdaje in vloge za izdajo osebne izkaznice.

Vloga se lahko vloži le osebno. Istovetnost ob vložitvi vloge se izkaže s staro osebno izkaznico, potnim listom, vozniškim dovoljenjem ali drugo javno listino. Vloga se izpiše računalniško, vlagatelj pa preveri le pravilnost izpisanih osebnih podatkov ter se lastnoročno podpiše.

Vlogi je potrebno priložiti eno fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora kazati državljanovo pravo podobo.

Osebna izkaznica se polnoletnemu državljanu izda z veljavnostjo desetih let, državljanu, staremu od treh do 18 let, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo petih let, državljanu staremu do treh let pa se izda osebna izkaznica z veljavnostjo treh let. Državljanu, ki v obdobju petih let izgubi, pogreši ali odtuji dve ali več osebnih izkaznic, pri čemer ni izkazanega skrbnega ravnanja, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo enega leta, v nasprotnem pa če državljan, ki mu je bila odtujena osebna izkaznica, dokaže, da je z njo ravnal z dolžno skrbnostjo in če je odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje, to ne velja.

NOVOSTI:

Preko sistema e-fotograf je omogočeno pošiljanje fotografij v elektronski obliki od fotografov (ki so od Ministrstva za notranje zadeve pridobili avtorizacijo za uporabo e-fotografa), preko osrednjega elektronskega odložišča fotografij na upravne enote. Za ta namen so vzpostavljeni poseben spletni servis in mehanizmi, ki omogočajo varen prenos fotografij. Osrednji sistem v odložišču preveri ustreznost fotografij prek posebnega modula za preverjanje v skladu z veljavnimi standardi. Po preverjanju bo fotografiji dodeljena unikatna referenčna številka na potrdilu, ki ga bo fotograf izdal stranki, ta pa ga bo ob vložitvi vloge za izdajo osebnega dokumenta predložila na upravni enoti. Fotografija posameznika bo v osrednjem elektronskem odložišču shranjena 1 leto, v tem obdobju pa se bo lahko poljubnokrat uporabila za izdelavo osebnega dokumenta. Omogočeno je, da se fotografija prevzame iz skupnega odložišča za izdelavo osebne izkaznice in potnega lista.

Informacije, ki se nanašajo na E-fotografa s seznamom avtoriziranih fotografov, so na voljo na spletni strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije:

Seznam avtoriziranih fotografov v sistemu »e-Fotograf«

Dne 28. 5. 2011 je v veljavo stopil nov Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011), na podlagi katerega se državljanu po dopolnjenem 70. letu starosti, osebna izkaznica ne izda več z veljavnostjo 10. let, temveč s trajno veljavnostjo, kar se zapiše tudi na obrazcu osebne izkaznice.

Stroški:

Če stranka želi novo osebno izkaznico, mora plačati ceno obrazca za novo osebno izkaznico, ki znaša 9,26 EUR. Poleg tega mora plačati tudi upravno takso, ki pa je odvisna od skrbnosti imetnika ob pogrešitvi dokumenta. Če državljan ob pogrešitvi stare osebne izkaznice ne ravna skladno z dolžno skrbnostjo, plača ob vložitvi vloge za novo osebno izkaznico dvakratno oziroma štirikratno vrednost upravne takse. Cene osebne izkaznice v posameznih primerih so razvidne iz spodnje tabele:

LETA VELJAVNOSTI OI

TAKSA VLOGA

TAKSA IZDAJA

TAKSA SKUPAJ

OBRAZEC

Pogrešitev (neskrbno ravnanje

Pogrešitev (skrbno ravnanje)

10

0,45

9,06

9,51

9,26

27,83

18,32

5

0,45

4,54

4,99

9,26

18,79

13,80

3

0,45

2,72

3,17

9,26

15,15

11,98

1

0,45

2,26

2,71

9,26

14,32

11,52

1*

0,45

2,26

2,71

9,26

18,75

11,52

* 2 ali večkratna pogrešitev

Potni list

Potni list slovenskemu državljanu služi za prehod državne meje ter dokazovanje njegove istovetnosti in državljanstva. Morebitno pogrešitev (krajo ali izgubo) potnega lista je treba naznaniti na upravni enoti, saj prijava pogrešitve zgolj na policijski postaji ne zadošča, obenem pa lahko na upravni enoti zaprosite za nov potni list.

Pravna podlaga:

KJE:

Oseba, ki je pogrešila ali izgubila svoj potni list ali so ji potni list ukradli, mora to naznaniti na upravni enoti (to lahko stori na katerikoli upravni enoti).

KDAJ: Najkasneje v 8 dneh po pogrešitvi.

Oseba, ki je pogrešila ali izgubila svoj potni list ali so ji potni list ukradli, mora to v osmih dneh naznaniti na katerikoli upravni enoti na območju Republike Sloveniji. V primeru, da se je pogrešitev zgodila v tujini, se naznanitev pogrešitve poda v roku 8 dni po prihodu v domovino. Oseba je dolžna čim natančneje opisati okoliščine ter datum pogrešitve, izgube ali tatvine. Uradna oseba upravnega organa o posameznikovi naznanitvi sestavi zapisnik. Državljan lahko takoj po naznanitvi poda novo vlogo za izdajo potne listine, saj preklic veljavnosti potne listine v Uradnem listu RS ni več potreben. Državljan Republike Slovenije, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, mora pogrešitev potnega lista v tujini naznaniti najbližjemu diplomatsko-konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini v 30 dneh od dneva pogrešitve.

Posamezniki lahko od 28. 6. 2009 dalje zase ali za svojega otroka naznanijo pogrešitev, tatvino ali izgubo potne listine tudi preko enotnega državnega portala Republike Slovenije e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. To posamezniki storijo tako, da izpolnijo e-obrazec, pri čemer so dolžni navesti resnične okoliščine pogrešitve, in ga po elektronski poti oddati izbrani upravni enoti. Sistem »Elektronske storitve javne uprave« bo obrazec po elektronski poti posredoval informacijskemu sistemu za evidentiranje dokumentov izbrane upravne enote. Upravna enota nato evidentira naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine v Register potnih listin, v primeru dvoma ali potrebe po dodatni razjasnitvi okoliščin pogrešitve, pa lahko pristojni organ državljana povabi na zaslišanje.

KAKO:

Z izpolnjenim obrazcem, ki je na vplogled na strani http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=347, natisne pa ga upravna enota neposredno ob naznanitvi pogrešitve. Oseba mora na obrazcu čim natančneje opisati okoliščine ter datum pogrešitve, izgube ali tatvine.

Naznanitev pogrešitve potnega lista je brezplačna, opraviti pa jo je treba OSEBNO.

IZDAJA (NOVEGA) POTNEGA LISTA:

Slovenski državljan lahko za potni list zaprosi na kateri koli upravni enoti na območju Republike Slovenije. Državljan, ki stalno ali začasno prebiva v tujini ali je v tujini, pa se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v državo, lahko vloži vlogo za potni list tudi pri organu RS v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev. V nujnih primerih, kot so zdravljenje, bolezen ali smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki, lahko za potni list zaprosi na Ministrstvu za notranje zadeve RS.

Slovenski državljan pa ima možnost ob potrebi po prioritetni izdelavi potnega lista, z doplačilom višje takse, zaprositi za prioritetno izdelavo dokumenta in to na katerikoli upravni enoti na območju RS. Za prioritetno izdelavo potnega lista je treba glede na veljavnost izdanega potnega lista poleg obrazca, ki stane 28 EUR za 32 strani in 30,50 EUR za 48 strani, doplačati še znesek v višini dvojne takse izdaje in vloge za izdajo potnega lista, in sicer:

  • za potni list z 10 letno veljavnostjo 28,10 EUR
  • za potni list s 5 letno veljavnostjo 14,50 EUR
  • za potni list s 3 letno veljavnostjo 6,34 EUR
  • za potni list z 1 letno veljavnostjo 5,42 EUR.

Vloga se lahko vloži le osebno. Ob vložitvi vloge mora državljan izkazati svojo identiteto s priložitvijo starega potnega lista, če ga nima, pa s priložitvijo drugega identifikacijskega dokumenta (osebne izkaznice, vozniškega dovoljenja ali drugo javno listino, ki jo je izdal državni organ in ima fotografijo). Če posameznik nima nobenega od navedenih dokumentov, zadostuje izpisek iz matičnega registra o rojstvu. Vloga za izdajo potnega lista se pri upravnem organu izpiše računalniško na za to predpisanem obrazcu. Od vlagatelja se zahteva samo to, da preveri svoje osebne podatke, izpisane na vlogi, ter da se na vlogo lastnoročno podpiše. Priložiti mora tudi fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki kaže njegovo pravo podobo. Fotografija mora biti primerna za biometrični potni list.

Takse in drugi stroški

Naznanitev izgube potnega lista je brezplačna. Če stranka zahteva izdajo novega potnega lista, mora plačati obrazec in takso. Ob izdaji novega potnega lista po prvi pogrešitvi, ki je posledica neskrbnega ravnanja, stranka plača dvakratno vrednost upravne takse izdaje, pri vsaki nadaljnji pogrešitvi pa štirikratno vrednost takse izdaje. Če je državljan ob pogrešitvi listine ravnal z dolžno skrbnostjo, plača enkratno vrednost takse izdaje, obrazec vloga pa je takse prosto. Cene potnega lista v posameznih primerih so razvidne iz spodnjih tabel:

Leta veljavnosti potnega lista z 32 stranmi

TAKSA VLOGA

TAKSA IZDAJA

OBRAZEC

POGREŠITEV (neskrbno ravnanje)

POGREŠITEV

(skrbno ravnanje)

10

0,45

13,60

28

55,65

41,60

5

0,45

6,80

28

42,05

34,80

3

0,45

2,72

28

33,89

30,72

1 (bolezen)

0,45

2,26

28

32,97

30,26

Leta veljavnosti potnega lista z 48 stranmi

TAKSA VLOGA

TAKSA IZDAJA

OBRAZEC

POGREŠITEV (neskrbno ravnanje)

POGREŠITEV

(skrbno ravnanje)

10

0,45

13,60

30,50

58,15

44,10

5

0,45

6,80

44,55

37,30

3

0,45

2,72

30,50

36,39

33,22

1 (bolezen)

0,45

2,26

30,50

35,47

32,76

Kartica zdravstvenega zavarovanja

Kartica zdravstvenega zavarovanja je listina za uveljavljanje pravic iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. V primeru njenje pogrešitve Zavod za zdravstveno zavarovanje izda novo.

Pravna podlaga:

KJE:

Na izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje (http://www.zzzs.si/zzzs/imenik.nsf), kjer ima oseba stalno prebivališče.

KDAJ:

Pri naročilu nove kartice v teh dveh primerih morate predložiti na vpogled enega od osebnih identifikacijskih dokumentov (osebna izkaznica, potni list, ...) ter plačati stroške nove kartice. Za prijavo izgube kartice ni nobenih ročnih omejitev, a je le-ta potrebna za uveljavljavljanje pravic iz osnovnega in prostovoljnega zavarovanja, zato jo je priporočljivo opraviti čim prej.

IZDAJA (NOVE) KARTICE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA:

Če ste kartico izgubili, vam je bila ukradena, če je poškodovana ali če je potrebno spremeniti na njej zapisane podatke, se morate oglasiti na katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS in naročiti novo kartico. Novo kartico prejmete priporočeno po pošti v roku dveh tednov, za ta čas pa prejmete na ZZZS potrdilo, ki začasno nadomešča kartico zdravstvenega zavarovanja.

Vozniško dovoljenje

Vozniško dovoljenje je dokument, s katerim imetnik uveljavlja pravico do upravljanja z določenim motornim vozilom. Ob pogrešitvi, uničenju ali obrabi vozniškega dovoljenje je treba zaprositi za novo.

Pravna podlaga:

IZDAJA (NOVEGA) VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA (duplikata):

KJE:

Vloga za izdajo vozniškega dovoljenja se vloži neposredno pri upravni enoti. Oseba mora vlogo podpisati pred uradno osebo upravne enote v prostor, ki je namenjen podpisu.

KDAJ: Za izdajo ni nobenih ročnih omejitev, ker pa brez njega upravljanje z motornim vozilom ni dovoljeno, jo je priporočljivo opraviti čim prej.

KAKO:

Z izpolnjenjo vlogo za izdajo, podaljšanje ali zamenjavo vozniškega dovoljenja, ki se jo lahko natisne prek spletne strani: http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1369. Pračati je treba izdajo novega dovoljenja.

PRILOGE:

  • veljavno zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti osebe voziti motorna vozila tiste oziroma tistih kategorij, za katere zahteva izdajo vozniškega dovoljenja, razen v primerih, ko Zakon o varnosti cestnega prometa (v nadaljnjem besedilu: zakon) določa drugače;
  • spričevalo o temeljnih kvalifikacijah v primerih, da je podana vloga za izdajo vozniškega dovoljenja ;
  • dokazilo o plačilu obveznosti (upravne takse in obrazca vozniškega dovoljenja).
  • Vlogi za izdajo vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije F je treba priložiti tudi potrdilo pooblaščene organizacije o uspešno opravljenem tečaju o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključk.
  • Potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu, ki je pogoj za izdajo vozniškega dovoljenja, pridobi upravna enota iz uradnih evidenc po uradni dolžnosti.
  • Vlogi mora oseba priložiti fotografijo, ki kaže njeno pravo podobo in ni retuširana.

Davčna številka

KJE

na kateremkoli davčnem uradu (seznam vseh davčnih uradov in njihovih lokacij)

KAKO

Davčna številka, kljub izgubi oziroma odtujitvi, ostane nespremenjena. (Novo) potrdilo o davčni številki lahko pridobite na kateremkoli davčnem uradu. S seboj morate imeti svoj veljaven identifikacijski dokument (osebno izkaznico, potni list …). Potrdilo o davčni številki boste prejeli takoj oziroma v nekaj dneh po pošti.

Kartica upokojenca

KJE

na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (seznam območnih enot in izpostav)

KAKO

Izpolnjeno vlogo za izdajo kartice oddate na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Izdaja nove kartice za upokojence brezplačna.

OBRAZCI


[*]Zakon o upravnih taksah Uradni list RS, št. 42/07-UPB

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah Uradni list RS, št. 126/07

Ključne besede:
izguba osebnega dokumenta
izguba osebne izkaznice
izguba potnega lista
izguba kartice zdravstvenega zavarovanja
izdaja novega osebnega dokumenta
izdaja osebnega dokumenta
osebna izkaznica
potni list
davčna številka
dokument
vozniško dovoljenje

Zadnji članki iz rubrike:

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

19.9.2023 12:54:23:
Nov podzakonski predpis s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

18.9.2023 15:01:44:
Iztekanje roka za uveljavljanje povračila izplačanih plač zaradi odstranjevanja posledic poplav

14.9.2023 10:16:01:
Podaljšanje dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov prek portala SPOT

13.9.2023 17:04:28:
Enotna vloga za fizične osebe za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe po Zakonu o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Najnovejši članki:

22.9.2023 16:34:12:
Zaposlitveni oglas: Računovodja (m/ž), Podravska regija

20.9.2023 17:38:19:
Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov

20.9.2023 14:32:53:
Letni dopust zavarovanca v času odobrenega bolniškega staleža ni mogoč

20.9.2023 10:28:39:
Zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela - do 31. 12. 2023

19.9.2023 12:42:25:
Solidarnostna delovna sobota in prispevek