Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 2.9.2008 10:33:54

Javni razpis za ukrep Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi slabšanja ekonomskih razmer v dejavnosti in nenadnih pomorov čebel

Rubrika: Razpisiprint Natisni

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na glavo velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) plemenskih živali ali čebeljih družin.
Na podlagi predloga strokovne komisije, ki jo je imenoval minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: minister), je minister s sklepom določil prašičerejo kot vrsto dejavnosti, ki je upravičena do podpore zaradi slabšanja ekonomskih razmer in ter določil višino pomoči. Prav tako je minister s sklepom določil višino pomoči čebelarjem zaradi nenadnih pomorov čebel.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za financiranje vlog prispelih na javni razpis za ukrep Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi slabšanja ekonomskih razmer v dejavnosti in nenadnih pomorov čebel znaša do 1.450.000 EUR, od tega :
- podpora za ohranitev plemenske črede v prašičereji do 1.400.000 EUR,
- podpora čebelarjem zaradi nenadnih pomorov čebel do 50.000 EUR.

Vlagatelji

Vlagatelji so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje priloga I k Pogodbi, ter kandidirajo za pridobitev sredstev.

Splošni pogoji za dodelitev sredstev

Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

 1. kmetijsko gospodarstvo je na dan oddaje vloge vpisano v register kmetijskih gospodarstev.
 2. kmetijsko gospodarstvo ne sme biti v težavah. Pri tem ukrepu se šteje, da ni v težavah, če:
  • nosilec kmetije ima ob oddaji vloge po evidenci Davčne uprave Republike Slovenije plačane davke in prispevke, določene z zakonom, ali
  • pravna oseba ali s. p. ima poravnane obveznosti do države oziroma ni v stanju kapitalske neustreznosti (šteje se, da je podjetje v stanju kapitalske neustreznosti, kadar je tekoča izguba v zadnjem obračunskem letu pred oddajo vloge dosegla višino četrtine osnovnega kapitala).
 3. Prejemniki sredstev, ki so jih pridobili na podlagi Uredbe in tega javnega razpisa, morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev.
 4. Upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt osebni oziroma transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

Pogoji za pridobitev sredstev za podporo za ohranitev plemenske črede v prašičereji

Vlagatelji morajo v primeru uveljavljanja podpor za ohranitev plemenske črede v prašičereji izpolnjevati naslednje dodatne pogoje:

 1. kmetijsko gospodarstvo je oddalo zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike v letu 2008;
 2. najmanjše število GVŽ plemenskih prašičev, ki morajo biti v reji na kmetijskem gospodarstvu znaša 1 GVŽ. Stanje na dan oddaje vloge se šteje kot stanje na dan 01. 03. 2008 v B-obrazcu zbirne vloge;
 3. predložitev izjave vlagatelja, da se kot prejemnik sredstev zavezuje, da bo še najmanj dve leti po vložitvi vloge na ta javni razpis obdržal stalež plemenske črede, ki ga je imel ob vložitvi vloge, razen v primeru višje sile. Stanje na dan oddaje vloge se šteje kot stanje na dan 01. 03. 2008 v B-obrazcu zbirne vloge.

Pogoji za pridobitev sredstev za podporo čebelarjem zaradi nenadnih pomorov čebel

Vlagatelji lahko vlagajo zahtevek za povračilo škode, ne glede na število čebeljih družin, ki jih imajo v reji od oddaji vloge. Izpolnjevati morajo naslednje dodatne pogoje:

 1. kmetijsko gospodarstvo je imelo na dan škodnega dogodka čebelnjake registrirane v Centralnem registru čebelnjakov (v nadaljnjem besedilu: CRČ) in so bili v letu 2007 oziroma ob registraciji čebelnjaka, če je bil čebelnjak registriran po datumu popisa čebeljih družin, sporočeni podatki o številu čebeljih družin;
 2. vlagatelj lahko uveljavlja podporo zaradi nenadnega pomora čebeljih družin, ki je nastal v obdobju od 01. 04. 2008 do 31. 07. 2008, največ do števila, ki je bilo v CRČ javljeno kot zadnje pred škodnim dogodkom;
 3. vlagatelj mora predložiti kopijo zapisnika pregleda Nacionalnega veterinarskega inštituta ( v nadaljnjem besedilu: NVI), iz katerega je razvidno skupno število čebeljih družin, ki jih ima čebelar na dan škodnega dogodka in ugotovitev veterinarja, da pogin ni posledica kužne bolezni oziroma nepravilne oskrbe čebeljih družin.
 4. predložitev izjave vlagatelja, da se kot prejemnik sredstev zavezuje, da bo, razen v primeru višje sile, še najmanj dve leti po vložitvi vloge na ta javni razpis obdržal število čebeljih družin v obsegu, kot ga je imel pred škodnim dogodkom in podatke sporočal v CRČ. Kot število čebeljih družin pred škodnim dogodkom se šteje zadnji javljen stalež v CRČ pred škodnim dogodkom.

Rok in način prijave

Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom. Vloge na ta javni razpis se lahko pošiljajo do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog za posamezen namen, ki se objavi na spletni strani ARSKTRP.

Vlogo za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana ali jo oddati na vložišču ARSKTRP, naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, od 8:00 ure dalje.

Vloga se vlaga v pisni obliki na zahtevku, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po zaporedni številki, od skupnega števila vloženih strani in v mapah. Na kuverti vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, ime, priimek (naziv podjetja) in naslov vlagatelja (podjetja), ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja :
1. » Podpora za ohranitev plemenske črede v prašičereji «, ali
2. » Podpora čebelarjem zaradi nenadnih pomorov čebel «.

Razpisna dokumentacija

Dodatne informacije

Zahtevek in informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti tudi na ARSKTRP, tel. 01/580 7792 od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.30 ure in petek od 8. do 14.30 ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

Ključne besede:
razpis
javni razpis
kmetijsko gospodarstvo
pomor čebel
ohranitev plemenske črede
plemenska čreda
prašičereja
čebelarstvo
kmetijstvo

Zadnji članki iz rubrike:

12.9.2023 11:56:10:
ZRSZ je objavil program javnih del za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov

24.4.2023 17:31:56:
Novih 30 milijonov evrov mikrokreditov namenjenih mikro in malim podjetjem

6.3.2023 12:18:37:
Od 8. marca oddaja ponudb na novem javnem povabilu Priložnost zame

2.2.2023 16:46:40:
Za hitrejši vstop mladih na trg dela

4.11.2022 11:29:41:
Stanovanjska jamstvena shema za mlade (ZSJSM)

Najnovejši članki:

22.9.2023 16:34:12:
Zaposlitveni oglas: Računovodja (m/ž), Podravska regija

20.9.2023 17:38:19:
Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

20.9.2023 14:32:53:
Letni dopust zavarovanca v času odobrenega bolniškega staleža ni mogoč

20.9.2023 10:28:39:
Zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela - do 31. 12. 2023